teacher-pic

داود رشتچیان

643 دانشجو
1 درس
643 دانشجو
1 درس

درباره استاد

دکتر داوود رشتچیان، از اساتید برتر مهندسی ایمنی و مهندسی فرایند دانشگاه صنعتی شریف هستند. استاد رشتچبان  ابتدا تحصیلات خود را در رشته شیمی در این دانشگاه گذرانده و کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مهندسی فرایند در کشور انگلستان ادامه داد. دکتر رشتچیان، استاد اخلاق‌مدار و تیزبین دانشگاه صنعتی شریف با  40 سال سابقه کار علمی و پژوهشی در زمینه مهندسی ایمنی، مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات را نیز در سال 1378 در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس کرده‌است. این مرکز امروزه به (CPSL) معروف شده‌است. مرکزی که با هدف آموزش، پژوهش و ارتباط با صنعت در زمینه ایمنی، محیط زیست و بهداشت و به ویژه مهندسی ایمنی فعالیت کرده‌است. استاد رشتچیان را می‌توان یکی از موثرترین اساتید حوزه HSE نیز دانست. دکتر رشتچیان همچنین 17 سال سابقه مشاوره در زمینه ایمنی و صنعت را در کارنامه کاری خود دارد که بیشتر متمرکز در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده‌است. ایشان همچنین از برگزارکنندگان همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در ده ساله اخیر بوده‌اند.

مشاهده بیشتر

دوره‌های استاد