teacher-pic

Ivan Yakymenko

571 دانشجو
1 درس
571 دانشجو
1 درس

درباره استاد

Ivan Yakymenko می‌خواهد زبان روسی را به تمام دنیا آموزش دهد. وی می خواهد ثابت کند که زبان روسی آنقدرها هم که مردم فکر می‌کنند زبان سختی نیست. Ivan Yakymenko پنج سال است که به تدریس زبان روسی پرداخته و تجربه زیادی در کار با دانش آموزان رده‌های مختلف دارد. وی به خوبی درک می‌کند افرادی که روسی مطالعه می‌کنند به چه چیزی نیاز دارند.

مشاهده بیشتر

دوره‌های استاد