teacher-pic

Krista Seiden

درباره استاد

کریستا سیدن یکی از رهبران بازاریابی B2B و B2C باتجربه در بازاریابی دیجیتال، تجزیه‌وتحلیل و مدیریت محصول است. او پروژه‌های Analytics & Growth را در شرکت‌هایی مانند Adobe ،The Apollo Group و Google رهبری کرده است. کریستا یک سخنران حرفه‌ای در کنفرانس‌های بازاریابی دیجیتال و تجزیه‌وتحلیل در سراسر جهان است.

مشاهده بیشتر