teacher-pic

Robin Solonenko

242 دانشجو
1 درس
242 دانشجو
1 درس

درباره استاد

Robin Solonenko با داشتن بیش از 25 سال آموزش مایکروسافت، به خوبی با محصولات مایکروسافت آشنا است و دوره‌های مایکروسافت را برای شرکت Suncor Energy و موسسات آموزش فنی در حال حاضر در سراسر غرب کانادا ارائه و توسعه می‌دهد. وی همچنین به MS Power BI، DAX، PowerApps، Power Automate و SharePoint Administration به خوبی مسلط است. Robin Solonenko اولین برنامه گواهینامه Power Platform NAIT را ایجاد و در نوامبر 2022 منتشر کرده است. ایشان دانش گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی مایکروسافت دارد. 

مشاهده بیشتر

دوره‌های استاد