آموزش اسپیکینگ آیلتس - IELTS Speaking Booster

poster
پیش‌نمایش دوره

دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس دوره‌ای برای به‌دست آوردن آگاهی کامل پیرامون مطالبی است که برای آمادگی آزمون اسپیکینگ آیلتس نیاز دارید. در این دوره در مورد جزئیات سه پارت بخش اسپیکینگ و همچنین چهار معیار ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.4 (14 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

سرفصل‌های دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس - IELTS Speaking Booster

فصل اول: معیارهای نمره‌دهی، راهکارهای تقویت Pronunciation Features و تکنیک‌های بسط پاسخ در بخش اول مصاحبه (Part 1

در ابتدای فصل اول، شیوه نمره‌دهی در بخش اسپیکینگ به همراه جزئیات آموزش داده شده و بر معیارهای ارزیابی تلفظ در پارت اول و دوم با هدف بالا بردن مهارت تلفظ (Pronunciation Features)، تاکید می‌گردد؛ سپس با اشتباهات رایج گرامری که اکثر زبان‌آموزان مرتکب می‌شوند، آشنا شده تا در ادامه بتوانید از آموزش ساختارهای گرامری پیچیده (Complex Grammar) بیشترین بهره را ببرید. 

علاوه بر آن، از شیوه بسط پاسخ در سوالات پارت اول آگاهی پیدا کرده و از طریق تحلیل نمونه‌های پاسخ گفتاری زبان‌آموزان در پارت اول توسط مدرس، به کاربرد صحیح بسط در پاسخ‌گویی پی می‌برید. 

  IELTS Speaking Band Descriptors - معیارهای نمره دهی در آزمون اسپیکینگ آیلتس
مشاهده
"08:55  
  Pronunciation Features- Part 1 - معیارهای ارزیابی تلفظ (قسمت اول)
"08:48  
  Pronunciation Features- Part 2 - معیارهای ارزیابی تلفظ (قسمت دوم)
"10:36  
  Common Mistakes (Grammar)- Part 1 - اشتباهات رایج در گرامر- قسمت اول
"11:43  
  Common Mistakes (Grammar)- Part 2 - اشتباهات رایج در گرامر- قسمت دوم
"11:44  
  Part 1 of the Speaking Test - (تکنیک های extend کردن پاسخ ها در بخش اول آزمون اسپیکینگ)
"11:44  
  Complex Grammar Range (Tenses + Passive Form)
"14:51  
  Complex Grammar Range (Passive Form)
"11:28  
  Complex Grammar Range (Adjective Clause)(Part 1)
"15:58  
  Complex Grammar Range (Adjective Clause)(Part 2)
"14:39  
  Complex Grammar Range (Adjective Clause)(Part 3) + (Participial Clause)(Part 1)
"20:20  
  Complex Grammar Range (Participial Clause)(Part 2) + (Noun Clause) (Part 1)
"21:54  
  Complex Grammar Range (Noun Clause)(Part 2)
"11:23  
  Complex Grammar Range (Adverb Clause)
"09:34  
  Candidates' Samples - نمونه پاسخ های زبان آموزان در ارتباط با بخش اول آزمون اسپیکینگ
"16:23  
  My Samples- Part 1 - تحلیل سمپل های مدرس دوره در ارتباط با بخش اول آزمون اسپیکینگ (قسمت اول)
"11:44  
  My Samples - Part 2 - تحلیل سمپل های مدرس دوره در ارتباط با بخش اول آزمون اسپیکینگ (قسمت دوم)
"15:36  
  My Samples - Part 3 - تحلیل سمپل های مدرس دوره در ارتباط با بخش اول آزمون اسپیکینگ (قسمت سوم)
"19:32  
  تکنیک سایه
"02:49  
  پروژه (الزامی)
 100%    
"300:00  
فصل دوم: تکنیک‌های ایده‌پردازی و بسط پاسخ در بخش سوم مصاحبه (Part 3) و Complex Grammar

در این فصل به بررسی دقیق تکنیک‌های ایده‌پردازی و بسط پاسخ در بخش سوم مصاحبه (Part 3) و همچنین Complex Grammar می‌پردازیم.

فصل دوم با محوریت ایده‌پردازی آغاز شده و به آموزش تکنیک ایده‌پردازی در هر سه پارت اسپیکینگ می‌پردازد زیرا داوطلبین غالبا در پاسخ‌گویی به سوالات، احساس می‌کنند ایده‌ای ندارند و علی‌رغم دانش زبانی، نمی‌توانند به سوالات پاسخ دهند. 

در ادامه این فصل، شیوه بسط پاسخ در پارت سوم به‌طور مفصل توضیح داده شده و با تحلیل نمونه‌های اسپیکینگ زبان‌آموزان با تکنیک‌های آن آشنا خواهید شد؛ سپس انواع سوالات پارت سوم مورد بررسی قرار می‌گیرند. کاربرد ساختار معکوس (Inversion) یا همان جابجایی فعل و فاعل در گرامر، ساختارهای تقسیم‌کننده (Cleft) برای تمرکز بر بخشی از جمله به منظور تولید ساختارهای پیچیده مطالب بعدی در این فصل هستند.

در انتهای فصل تکنیک‌های ارتقای سلیس بودن کلام (Fluency) وجود دارند که بر گفتار پیوسته و به‌دور از انقطاع ناگهانی متمرکز است؛ همچنین با توجه به فراموشی اکثر لغات در ذهن ما، تکنیک‌های تثبیت و فعال ساختن لغت نیز آموزش داده می‌شوند.

  تکنیک ایده پردازی در بخش سوم آزمون اسپیکینگ (قسمت اول) - Dimensional Thinking + Idea Matrix (Part 1)
مشاهده
"24:05  
  تکنیک ایده پردازی در بخش سوم آزمون اسپیکینگ (قسمت دوم ) - Dimensional Thinking + Idea Matrix (Part 2)
"21:26  
  تکنیک ایده پردازی در بخش سوم آزمون اسپیکینگ (قسمت سوم) - Dimensional Thinking + Idea Matrix (Part 3)
"18:01  
  تکنیک‌های بسط پاسخ در بخش سوم آزمون اسپیکینگ (‌قسمت اول)
"22:40  
  تکنیک‌های بسط پاسخ در بخش سوم آزمون اسپیکینگ (‌قسمت دوم)
"16:19  
  تکنیک‌های بسط پاسخ در بخش سوم آزمون اسپیکینگ (‌قسمت سوم)
"13:16  
  تکنیک‌های بسط پاسخ در بخش سوم آزمون اسپیکینگ (‌قسمت چهارم)
"07:20  
  تکنیک‌های بسط پاسخ در بخش سوم آزمون اسپیکینگ (‌قسمت پنجم)
"22:39  
  Candidates' Samples (نمونه پاسخ های زبان آموزان در ارتباط با بخش سوم آزمون اسپیکینگ)
"21:14  
  My Sample (تحلیل سمپل مدرس دوره در ارتباط با بخش سوم آزمون اسپیکینگ)
"06:00  
  تحلیل و بررسی Question Type های بخش سوم آزمون اسپیکینگ (قسمت اول)
"15:45  
  تحلیل و بررسی Question Type های بخش سوم آزمون اسپیکینگ (قسمت دوم)
"13:27  
  تحلیل و بررسی Question Type های بخش سوم آزمون اسپیکینگ (قسمت سوم)
"00:10  
  تحلیل و بررسی Question Type های بخش سوم آزمون اسپیکینگ (قسمت چهارم)
"16:12  
  تحلیل و بررسی Question Type های بخش سوم آزمون اسپیکینگ (قسمت پنجم)
"12:24  
  Complex Grammar- Inversion (Part 1)
"14:31  
  Complex Grammar- Inversion (Part 2)
"13:52  
  Complex Grammar- Cleft Structures
"14:23  
  Complex Grammar- Causatives
"13:21  
  ‌تکنیک ارتقای Fluency
"19:35  
  تکنیک ارتقای Fluency + تکنیک تثبیت و فعالسازی لغت
"11:05  
  تکنیک سایه
"02:49  
  پروژه (الزامی)
 100%    
"300:00  
فصل سوم: ‌تکنیک‌های مدیریت زمان، ایده‌پردازی و بسط پاسخ در بخش دوم مصاحبه (Cue Card) و Complex Grammar

در این فصل ‌به بررسی تکنیک های مدیریت زمان، ایده پردازی و بسط پاسخ در بخش دوم مصاحبه (Cue Card) و همچنین Complex Grammar می‌پردازیم.

فصل سوم بر پارت دوم اسپیکینگ آیلتس تاکید دارد به‌نحوی که اصول ایده‌پردازی، بسط پاسخ و راهبردهای مدیریت زمان برای پاسخ‌گویی به مدت زمان دو دقیقه برای زبان‌آموزان ممکن شده و در این زمان قادر به استفاده از ساختارهای گرامری پیچیده باشند. پس از آن، با انواع دسته‌بندی کارت‌های سوال (Cue Card) آشنا شده تا در قسمت تحلیل انتهایی مدرس دوره بتوانید پاسخ‌های زبان‌آموزان گوناگون را هر‌چه بهتر ارزیابی کنید.

  Cue Card Preliminaries - اصول اولیه در ارتباط با بخش دوم آزمون اسپیکینگ (Cue Card)
مشاهده
"13:58  
  تکنیک‌های Planning و ایده‌پردازی و بسط پاسخ در بخش دوم آزمون اسپیکینگ (Cue Card)
"22:00  
  تکنیک‌های مدیریت زمان، ایدهپردازی و بسط پاسخ در بخش دوم آزمون اسپیکینگ (Cue Card)
"16:13  
  تکنیک‌های مدیریت زمان، ایده‌پردازی و بسط پاسخ در بخش دوم آزمون اسپیکینگ (Cue Card) + Complex Grammar- (Comparatives and Super
"13:51  
  تکنیک‌های مدیریت زمان، ایده‌پردازی و بسط پاسخ در بخش دوم آزمون اسپیکینگ (Cue Card) + Complex Grammar- (Conditional Type 2)
"14:04  
  تکنیک‌های مدیریت زمان، ایده‌پردازی و بسط پاسخ در بخش دوم آزمون اسپیکینگ (Cue Card) + Complex Grammar- ( Conditional Type 1)
"10:01  
  دسته‌بندی Cue Cards
"08:52  
  Candidates' Samples (Part 1) (نمونه پاسخ‌های زبان آموزان در ارتباط با بخش دوم آزمون اسپیکینگ) - قسمت اول
"17:30  
  Candidates' Samples (Part 2) (نمونه پاسخ‌های زبان آموزان در ارتباط با بخش دوم آزمون اسپیکینگ) - قسمت دوم
"16:28  
  Candidates' Samples (Part 3) (نمونه پاسخ‌های زبان آموزان در ارتباط با بخش دوم آزمون اسپیکینگ) - قسمت سوم
"12:57  
  Candidates' Samples (Part 4) (نمونه پاسخ‌های زبان آموزان در ارتباط با بخش دوم آزمون اسپیکینگ) - قسمت چهارم
"13:18  
  My Sample (تحلیل سمپل مدرس دوره در ارتباط با بخش دوم آزمون اسپیکینگ)
"14:08  
  تکنیک سایه
"02:49  
  پروژه (الزامی)
 100%    
"300:00  
فصل چهارم: تشریح نمونه پاسخ های بیشتر برای هر سه بخش مصاحبه (Extra Samples)

در این فصل نمونه پاسخ‌های بیشتری را برای هر سه بخش مصاحبه تشریح می‌کنیم.

از آنجایی که با دیدن نمونه پاسخ‌های زبان‌آموزان، کاربرد هر یک از مطالبی که در این دوره آموزش داده شد و اشتباهات رایجی که افراد در پاسخ‌گویی در موقعیتی مشابه آزمون مرتکب می شوند را بهتر درک می کنید؛ در فصل چهارم چندین نمونه پاسخ در پارت‌های سه‌گانه نمایش داده شده و توسط مدرس دوره تحلیل می‌گردند.

  1 My Samples (تحلیل سمپل های مدرس دوره در ارتباط با بخش اول و سوم آزمون اسپیکینگ)
"18:18  
  My Samples 2 (تحلیل سمپل های مدرس دوره در ارتباط با بخش سوم آزمون اسپیکینگ)
"13:26  
  My Samples 3 (تحلیل سمپل های مدرس دوره در ارتباط با بخش سوم آزمون اسپیکینگ)
"10:28  
  My Samples 4 (تحلیل سمپل های مدرس دوره در ارتباط با بخش دوم آزمون اسپیکینگ)
"20:22  
فصل پنجم: تشریح جایگزین‌ها (Alternatives)

در این فصل به بررسی و تشریح جایگزین‌ها (Alternatives) می‌پردازیم.

در فصل پنجم عبارات جایگزین (Alternatives) شرح داده می‌شوند. یکی از موضوعاتی که بر نمره شما در بخش اسپیکینگ بسیار تاثیر‌گذار است، اجتناب از تکرار جملات آزمون‌گیرنده و یا تکرار سوالات است؛ برای این کار نیاز است تا شیوه جایگزین کردن مناسب جملات را یاد گرفته تا جملاتی که کمتر شنیده شده‌اند را تولید کنید. 

  تشریح عبارات جایگزین (Alternatives) - بخش اول
مشاهده
"17:26  
  تشریح عبارات جایگزین (Alternatives) - بخش دوم
"14:26  
  تشریح عبارات جایگزین (Alternatives) - بخش سوم
"15:58  
  تشریح عبارات جایگزین (Alternatives) - بخش چهارم
"13:37  
  تشریح عبارات جایگزین (Alternatives) - بخش پنجم
"18:30  
فصل ششم: ‌تحلیل و بررسی یک آزمون Mock اسپیکینگ آیلتس

در این فصل به جمع‌بندی نکات با تحلیل و بررسی آزمون Mock اسپیکینگ واقعی یکی از زبان‌آموزان با نمره‌ی ۸.۵ خواهیم پرداخت.

 تمامی نکات و آموزش‌های داده شده در دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس بر روی این شبه‌آزمون توضیح داده شده و با‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوانید به کاربرد کلیه مطالب در زمانی در حدود بیست دقیقه دست پیدا کنید.

  تحلیل و بررسی آزمون Mock اسپیکینگ یکی از زبان آموزان با نمره ۸.۵
"21:55  

گواهینامه

آموزش اسپیکینگ آیلتس - IELTS Speaking Booster

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس دوره‌ای برای به‌دست آوردن آگاهی کامل پیرامون مطالبی است که برای آمادگی آزمون اسپیکینگ آیلتس نیاز دارید. در این دوره در مورد جزئیات سه پارت بخش اسپیکینگ و همچنین چهار معیار نمره‌دهی آن، به تفصیل توضیح داده شده و از طریق آموزش نکات و تکنیک‌هایی سعی بر بهبود مهارت گفتاری و ضمانت موفقیت در آزمون اسپیکینگ آیلتس شده است.

آزمون آیلتس، آزمون بین‌المللی برای سنجش مهارت زبان انگلیسی، دارای چهار بخش لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ است که در این دوره بر روی مهارت اسپیکینگ (گفتاری) تمرکز می‌گردد. با گذراندن این دوره می‌توانید آمادگی و اعتماد‌به‌نفس لازم را در روز آزمون خود به دست بیاورید.

بخش اسپیکینگ آیلتس (IELTS Speaking) یکی از دغدغه‌های داوطلبان این آزمون بین‌المللی است. این بخش شامل یک مصاحبه‌ی حضوری است که بین ۱۱ الی ۱۴ دقیقه به طول می‌انجامد و ممتحن صدای متقاضی را ضبط می‌کند و در طول مصاحبه، زمان تحت کنترل دقیق ممتحن است.

هدف از دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس چیست؟

آشنایی با ساختار آزمون اسپیکینگ آیلتس و معیار‌هایی که بر اساس آن، گفتار شما مورد سنجش قرار می‌گیرد یکی از اهداف این دوره است؛ هم‌چنین آشنایی با سوالات موجود در هر پارت اسپیکینگ، نحوه پاسخ‌گویی به آن‌ها و پیش‌بینی سوالات و شیوه پرسش اگزمینر (آزمونگر) از اهداف اصلی این دوره بوده که منجر‌به اعتماد‌به‌نفس و عملکرد بهتر در روز آزمون خواهد شد.

دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس تمرکز ویژه‌ای روی هر ۴ مولفه ارزیابی به صورت همزمان دارد و تلاش بر این است که با ارائه راه‌حل‌های مناسب و کاربردی برای حل مشکلات و چالش‌های متقاضیان در هریک از این ۴ حوزه و البته در کنار آن آشناسازی شرکت کنندگان با تکنیک‌های افزایش نمره، بستری مناسب جهت تمرین هدفمند و مستمر و دریافت بازخورد (Feedback) تخصصی فراهم آید تا نهایتا مسیر کسب نمره‌ی ۷ به بالا در بخش اسپیکینگ آیلتس هموار گردد.

 

دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس مناسب چه کسانی است؟

 • زبان‌آموزانی که دوره آموزش زبان انگلیسی (Intermediate Plus) را گذرانده‌اند و یا در سطح متوسطی از زبان انگلیسی هستند. (حداقل باید در سطح B1 انگلیسی باشید، در غیر این صورت این دوره برای شما سخت و چالش‌برانگیز خواهد بود.)
 • متقاضیان آزمون آیلتس که به دنبال نمره‌ی 7 به بالا در اسپیکینگ هستند.
 • زبان‌آموزانی که در مهارت اسپیکینگ دچار مشکل هستند و می‌خواهند تسلط خود را در مکالمه زبان انگلیسی افزایش دهند.
 • کسانی که می‌خواهند با ساختار بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس آشنا شوند.
 • کسانی که می‌خواهند با نمونه مصاحبه اسپیکینگ آیلتس آشنا شوند.

 

همچنین از آنجا که برای تحصیل و یا اقامت در خارج از ایران نیازمند اثبات مهارت زبان انگلیسی خود از طریق یکی از آزمون‌های بین‌المللی هستید؛ این دوره برای افرادی که می‌خواهند مهارت اسپیکینگ (گفتاری) خود را به منظور آمادگی آزمون آیلتس ارتقا بخشند، مفید خواهد بود؛ از طرفی دیگر اساتید حوزه آیلتس نیز برای بهبود شیوه تدریس خود در بخش اسپیکینگ می‌توانند از این دوره بهره ببرند.

 

بعد از فراگیری دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟

 • با ساختار آزمون آیلتس آشنا شده و یاد می‌گیرید چطور عملکرد خوبی در روز آزمون اسپیکینگ آیلتس داشته باشید.
 • تکنیک‌های آموزش داده شده را به‌کار برده و مهارت اسپیکینگ خود را بهبود می‌بخشید.
 • بین محتوای گفتار و نوشتار تمیز قائل شده و یاد می‌گیرید به صورت طبیعی صحبت کنید و نه با واژگان ثقیل!
 • برای افزایش نمره اسپیکینگ به جای حفظ کردن تمپلت‌ها، خودتان ایده‌ها را پرورانده و بسط می‌دهید.
 • می‌توانید نحوه صحبت کردن خود را در سه پارت اسپیکینگ بر اساس معیارهای آیلتس بررسی کنید.
 • اعتماد‌به‌نفس در صحبت کردن پیدا می‌کنید زیرا می‌دانید اگزمینر (آزمون‌گیرنده) به چه جنبه‌هایی از گفتار شما توجه خواهد نمود.

 

منابع، پیش نیاز‌ها و منابع مکمل

برای گذراندن این دوره لازم است تا حداقل به سطح متوسط (B1) در زبان انگلیسی رسیده باشید زیرا مطالبی که در طی دوره به آن‌ها پرداخته می‌شود برای افرادی که مبتدی به حساب می‌آیند چالش‌انگیز خواهد بود.

منابع مکملی که برای این دوره می‌توان در نظر گرفت:

 • خواندن دو الی سه مقاله با طول متوسط (حدود یک صفحه) در روز از وبسایت Guardian
 • خواندن ریدینگ‌های موجود در کتاب‌های Cambridge IELTS Books (سری 1 تا 6) به منظور آشنایی با لغات، ساختارهای گرامری و جملات پیچیده
 • خواندن ایده‌های جدول‌بندی شده در مورد موضوعات مختلف در کتاب های PDF سه جلدی Liz's Ideas for IELTS Essay Topics

 

ویژگی‌های متمایز دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس چیست؟

مدرس این دوره در خلال آموزش، از لغات و اصطلاحاتی استفاده می‌کند که علاوه‌ بر آموزش نکات و تکنیک‌ها، خزانه واژگان شما را بالا می‌برد. این کار به صورت نا‌هشیار شما را با لغات در زمینه‌هایی که می‌توانند استفاده شوند، آشنا می‌سازد.

فارغ از مهارت گفتاری، مهارت‌هایی وجود دارند که به ذهن شما وابسته بوده و با تقویت و بهبود آن‌ها می‌توان عملکرد ذهن را افزایش داد؛ در این دوره تلاش شده است تا با آموزش این مهارت‌ها به شما کمک شود تا در روز آزمون، بهترین عملکرد ذهنی را برای پاسخ‌گویی به سوالاتی داشته باشید که حتی پیش از آن با آن‌ها مواجه نشده‌اید!

در دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس مدل پاسخ‌گویی به سوالات بر اساس نمره احتمالی که به آن‌ داده خواهد شد، دسته‌بندی گردیده است بنابراین شما متوجه خواهید شد که با رویه‌ای که در پیش گرفته‌اید چه نمره‌ای در انتظارتان است! و برای اینکه بتوانید به نمره مطلوبتان دست پیدا کنید چه اصولی را بایستی رعایت کنید.

از دیگر ویژگی‌های این دوره

- آموزش چارچوبی برای بهبود پاسخ‌های شما در اسپیکینگ آیلتس

- یادگیری نکات و راهکارهایی برای هر بخش آزمون اسپیکینگ

- آشنایی با متداول‌ترین و پرتکرارترین سؤالات اسپیکینگ

- یادگیری استراتژی‌های مختلف برای پاسخگویی به سؤالات

- یادگیری لغات، عبارات و ساختارهایی برای تاثیرگذاری بیشتر بر نمره‌دهی ممتحن

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher محسن خاکی

محسن خاکی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و مدرس حرفه‌ای دوره‌های آیلتس و کارگاه‌های تخصصی each skill شامل Speaking, Writing, Listening, Reading در بالاترین سطح است.
ایشان بیش از ۱۹ سال سابقه‌ی تدریس حرفه‌ای را در سطوح آزمون‌های بین‌المللی شامل IELTS ,TOEFL,GRE و دوره‌های Business English در موسسات، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در کارنامه‌ی خود دارد.

بخشی از فعالیت‌های ایشان در طول این ۱۹ سال:
موسسه شکوه (مدرس دوره ی IELTS,TOEFL,GRE)

موسسه آموزش عالی آزاد هرمزان (مدیر آموزش و مدرس دوره‌های IELTS , TOEFL)

موسسه ایران کانادا (مدیر آموزش و مدرس دوره‌های IELTS , TOEFL)

IELTS Coach و مدرس Workshopهای تخصصی در هر چهار skill

و نیز سوابق همکاری با:

شرکت همراه اول (تدریس IELTS و Business English) در سطح مدیرعامل و هیأت مدیره

دانشگاه علوم پزشکی تهران (تدریس IELTS) در سطح اساتید هیأت علمی دانشگاه

سازمان بیمه خدمات درمانی (تدریس Business English) در سطح مدیرعامل و هیأت مدیره

شرکت بورس تهران (تدریس Business English) در سطح کارشناسان ارشد

و برگزاری دوره‌های آموزشی برای:

شرکت نفت فلات قاره ایران (در سطح دفترمدیرعامل)
مجتمع گازی پارس جنوبی (عسلویه)

مرکز آموزش مدیریت دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی- معاونت ریاست جمهوری)

شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی نفت ایران
مرکز مطالعات انرژی وزارت نفت
و...

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
هما جعفرپور 1402-08-04
دوره فوقالعاده ای بود تکنیک هایی که گفتند واقعابی نظیر و جالب بودند خیلی ممنون از استادخاکی و همچنین عوامل مکتب خونه
نعیمه میراحمدیان 1401-07-24
باورم نميشه اينهمه محتوي درست حسابي و مفيد با اين قيمت كم! واقعا ممنون از استاد خاكي عزيز مثل اينه كه چند ترم بري كلاس زبان
مهدی ملائی 1400-02-27
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مکتب خانه و استاد محترم دوره بسیار جامع و کامل بود. تنها نکته ای که تصور میکنم فراموش شده لیست لغاتی بود که استاد به کرات در طی فصول دوره اشاره نمودند که در پایان در سایت قرار میدن ولی قرار نگرفته است و خواهشمند است برای استناد فصول ضمیمه گردد. با تشکر بسیار از استاد گرامی
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.
آزيتا ناصرى 1399-07-01
دوره بسیار پر باری بود.از جناب آقای خاکی بسیار سپاسگزارم و امیدوارم در تمام مراحل زندگیشان موفق و سلامت باشند.
حمید هوشمندآراسته 1401-05-19
دوره خوبیه خصوصا نکات گرامری و اصطلاحات فوق العاده ای داره
امیررضا مولوی 1400-10-29
تنها نکته ای که تصور میکنم فراموش شده لیست لغاتی بود که استاد به کرات در طی فصول دوره اشاره نمودند که در پایان در سایت قرار میدن ولی قرار نگرفته است و خواهشمند است برای استناد فصول ضمیمه گردد. با تشکر بسیار از استاد گرامی
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.
فریبا حیدری فرانی 1399-10-25
با سلام بهتر هست اسم این پکیج گرامر باشه چون بیشتر توضیحات گرامری و آموزش گرامر داخلش هست و واقعا هم نکات گرامری عالی گفته شده توسط استاد. اما دوستانی که دنبال کلاس اسپیکینگی هستن که تمرکزش روی لغات باشه و لغات موضوعی داشته باشه این پکیج به دردشون نمیخوره. چون انقدر روی گرامر تاکید شده که یه جورایی اسپیکینگ رو از حالت طبیعی خارج میکنه اما بازم میگم یه پکیج گرامر کامل میتونه باشه که گاهی اوقات گرامر من رو در رایتینگ تا نمره ۸ هم برده. انتقادی که دارم این هست که متاسفانه حجم مطالب آموزشی بالا هست ولی بدون جزوه که وقت زیادی از زبان آموز میگیره اگر جزوه تهیه بشه و در اختیار بزارن عالی میشه ممنون
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. لطفا در صورت امکان با ارسال جزییات بیشترما را در ارتقا سطح کیفی خدمات یاری رسانید. info@maktabkhooneh.org
1402-11-03
کاش بجای این هزینه برید تو یوتیوب آموزش ببینید

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس شما را برای بخش گفتاری این آزمون آماده می‌سازد زیرا بخش اسپیکینگ شامل 3 پارت است که استفاده شما از دانش زبان انگلیسی به شکل گفتاری آزموده می‌شود. این بخش بین 11 تا 14 دقیقه طول خواهد کشید که اگر از قبل، خودتان را برای نحوه پاسخ‌گویی آماده کرده باشید نمره بالاتری به دست خواهید آورد.

 

ساختار آزمون اسپیکینگ آیلتس

بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس برای سنجش مهارت گفتاری زبان انگلیسی شما طراحی شده است. این بخش در حدود 11 تا 14 دقیقه زمان می‌برد و در این مدت شما پیرامون موضوعات متفاوتی با یک اگزمینر (آزمون‌گیرنده) به بحث خواهید پرداخت. آزمون شما در یک اتاق بسیار ساکت برگزار می‌شود که در آن یک اگزمینر شما را به صحبت کردن، ترغیب می‌کند!

یکی از بهترین خصوصیات آزمون اسپیکینگ آیلتس در برگزاری این بخش در موقعیتی واقعی و رو‌در‌رو با یک انسان است! زیرا بر خلاف سایر آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی که در آن‌ها یک کامپیوتر روبروی شماست، یک اگزمینر آموزش‌دیده باعث می‌شود شما احساس راحتی کرده و اعتماد‌بنفس خود را بازیابی کنید.

اگزمینر‌های اسپیکینگ آیلتس طوری آموزش دیده‌اند که بتوانند لهجه‌های متفاوت افراد را درک کنند تا مطمئن باشند فرد بهترین نمره ممکن در این بخش را به دست خواهد آورد؛ علاوه بر آن تمامی فایل‌های صوتی شما ضبط شده و برای بازرسین قابل دسترسی است بنابراین اگزمینر‌ها باید به‌دور از هر‌گونه سوگیری به نمره‌دهی بپردازند. در بخش اسپیکینگ، 3 پارت وجود دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

 

انواع سوالات اسپیکینگ آیلتس

 

پارت اول: معرفی و سوالات مرتبط با موضوعات آشنا (Introduction)

این بخش معمولا بین 4 تا 5 دقیقه طول می‌کشد و در ابتدا از شما خواسته می‌شود تا نام خود را بیان کرده و کارت شناسایی آزمون خود را نشان دهید. سپس سوالات کلی در مورد خودتان نظیر اینکه کجا زندگی می‌کنید و در حال حاضر مشغول به چه چیزی هستید (شغل یا تحصیل) پرسیده می‌شود. 

پس از آن، در مورد موضوعات آشنا از شما سوال می‌شود؛ مانند موسیقی که به آن علاقه دارید، آشپزی، نوع آب و هوا و فیلم‌هایی که ترجیح می‌دهید. به‌طور کلی در این قسمت از اسپیکینگ آیلتس پیرامون یک یا دو موضوع سوالاتی پرسیده خواهد شد.

اگزمینر سوالاتی که از قبل بر روی برگه برای او نوشته شده است را به‌ترتیب از شما می‌پرسد و به پاسخ‌های شما با‌دقت گوش می‌کند؛ چنان‌چه پاسخ شما خیلی کوتاه باشد با بیان کردن سوالاتی مثل "Why" یا "Why Not" شما را وادار می‌کند تا پاسخ خود را طولانی‌تر کنید.

این بخش با فرمت پرسش‌و‌پاسخ انجام می‌شود و بر توانایی شما در برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات پیرامون موضوعات روزمره تمرکز کرده و با سوالات متفاوت، آن را مورد سنجش قرار می‌دهد.

 

پارت دوم: صحبت طولانی در مورد یک کارت سوال (Cue Card)

بعد از پارت اول، اگزمینر به شما یک موضوع خواهد داد و از شما می‌خواهد تا حدود یک تا دو دقیقه در مورد آن صحبت کنید. موضوع در یک کارت، به‌همراه یک کاغذ و یک مداد برای نوت‌برداری به شما داده می‌شود؛ روی این کارت، متن سوال اسپیکینگ با نکاتی که باید در صحبت خود آن‌ها را پوشش دهید، وجود دارد.

شما به‌طور دقیق، 1 دقیقه زمان خواهید داشت تا خود را برای پاسخ‌گویی از طریق نوت‌برداری آماده کنید. اگزمینر یک تایمر دارد که هر زمان این 1 دقیقه به پایان رسد، شما را مطلع خواهد ساخت بنابراین نگران چک کردن زمان نباشید و در این زمان تا جایی که می‌توانید نکاتی که به ذهنتان در مورد سوال می‌رسد را یادداشت کنید تا در مورد آن‌ها صحبت کنید.

اگزمینر به شما زمانی را که می‌بایست صحبت خود را شروع کنید، اعلام کرده و پس از 2 دقیقه شما را متوقف خواهد کرد. تمام تلاش خود را به‌کار گیرید تا به‌مدت 2 دقیقه کامل صحبت کنید سپس ممکن است اگزمینر یک سوال در مورد حرف‌هایی که زدید نیز از شما بپرسد.

در پارت دوم اسپیکینگ، توانایی صحبت کردن مداوم شما در مورد یک موضوع با استفاده از زبان مناسب و سازمان‌دهی ایده‌ها به شیوه‌ای منطقی مورد آزمون قرار می‌گیرد. شما می‌توانید با دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس از تجربه خودتان در مورد موضوع سوال کمک بگیرید تا بتوانید به مدت 2 دقیقه کامل در مورد آن حرف بزنید.

 

پارت سوم: بحث دو‌طرفه (Discussion)

سوالات موجود در پارت سوم به موضوع کلی که در پارت دوم راجع‌به آن صحبت کردید مربوط است. شما به‌صورت کلی‌تر در مورد موضوع، بحث خواهید کرد به‌طوری که به اگزمینر نشان دهید که توانایی بیان و توجیه کردن نظرات، تحلیل کردن و حدس زدن در مورد موضوع مورد بحث را دارید.

اگر در پارت دوم به‌طور مثال در مورد بازدید از یک مکان زیبا در شهرتان سوال شود، این بخش احتمالا با صحبت کردن در مورد مکان‌های زیبا آغاز شده و اولین سوال ممکن است این‌طور باشد: "به‌نظر شما نگهداری از مکان‌های زیبا در شهرتان اهمیت دارد؟"

در این پارت، اگزمینر بیشتر با شما صحبت خواهد کرد و ممکن است از شما بخواهد تا نظرات خود را بیان کنید؛ از این طریق او می‌تواند در مقایسه با مسائل فردی که در پارت اول و دوم مطرح شد، ارزیابی کند که توانایی شما در صحبت کردن در مورد مفاهیم انتزاعی چقدر است.

در پارت سوم به مدت 4 تا 5 دقیقه شیوه بیان و توجیه نظرات، تحلیل و بحث کردن و همچنین بررسی طیفی از موضوعات کلی مرتبط با پارت دوم مورد سنجش قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که سوالات بخش اسپیکینگ در آیلتس جنرال و آکادمیک با یک‌دیگر فرقی نداشته و بر یک مبنا، نمره‌دهی می‌شوند.

 

کدام قسمت آزمون اسپیکینگ آیلتس مهم‌تر است؟

آیا در محاسبه‌ی نمره نهایی اسپیکینگ، هر یک از این ۳ قسمت امتیازهای جداگانه و البته برابر با همدیگر دارند یا یک قسمت خاص از بقیه مهم‌تر است؟

قسمت‌های مختلف آزمون اسپیکینگ به صورت جداگانه نمره‌دهی نمی‌شوند بلکه عملکرد کلی شماست که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اما می‌توان این چنین گفت:

۱- قسمت اول (Part 1) را می‌توان آسان‌ترین بخش این آزمون دانست، بنابراین اگر شما صرفا در این قسمت عملکرد عالی داشته باشید، تضمینی برای کسب نمره‌ی بالا وجود ندارد.

۲- قسمت Cue Card میدانی برای محک زدن دانش اسپیکینگ متقاضی است. این بخش می‌تواند تصویر کلی از نمره‌ی احتمالی متقاضی را در ذهن ممتحن شکل دهد.

۳- قسمت سوم (Discussion) جاییست که ممتحن تصمیم نهایی خود را درباره‌ی عملکرد متقاضی اتخاذ می‌کند.

 

چه نکاتی از نظر ممتحن اهمیت بیشتری دارند؟

اگر متقاضیان بدانند که چه مواردی برای ممتحن حائز اهمیت است، می‌توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند. این موارد عبارت‌اند از:

۱- صحبت کردن بدون مکث‌های طولانی

۲- درک سوالی که ممتحن پرسیده‌است و ارائه پاسخ مرتبط

۳- استفاده‌ی هوشمندانه از واژگان مناسب و مرتبط

۴- استفاده‌ی صحیح از همه‌ی زمان‌های گرامر زبان انگلیسی

۵- تلفظ صحیح کلمات (لهجه هیچ گونه تاثیری در ارزشیابی توسط ممتحن ندارد)

 

نمره‌دهی آیلتس

نمره آیلتس بر مبنای یک نمره استاندارد شده 9‌بخشی مورد محاسبه قرار می‌گیرد؛ برای هر‌یک از بخش‌های چهار‌گانه آیلتس و هم‌چنین برای نمره کلی این آزمون از این معیار 9‌بخشی شامل نمره 1 تا نمره 9 استفاده می‌شود. در بخش لیسنینگ و ریدینگ که هر کدام حاوی 40 سوال هستند به هر پاسخ درست 1 نمره تعلق گرفته و نمره خام هر بخش از 40 نمره حساب شده و به مقیاس 9‌ بخشی آیلتس تبدیل می‌شود.

بخش اسپیکینگ آیلتس توسط اگزمینرها (آزمون‌گیرنده‌ها) که از طرف IDP (یا همان سازمان برنامه توسعه تحصیلی استرالیا)، واحد آزمون ESOL دانشگاه کمبریج و شورای آموزشی بریتانیا منتخب شده‌ و آموزش دیده‌اند، نمره‌دهی می‌گردد؛ اگزمینر‌ها از طریق مصاحبه رو‌در‌رو و چهار معیار سنجش شامل سلیس بودن و انسجام گفتاری، دانش واژگان، کاربرد درست و متنوع گرامر و شیوه تلفظ به داوطلبین نمره‌ای بین 1 تا 9 می‌دهند.

بخش رایتینگ نیز توسط اگزمینر‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نمره‌ای بین 1 تا 9 به برگه‌های پاسخ داوطلبین داده می‌شود اما در این بخش معیار‌های سنجش آزمون‌گیرنده‌ها شامل چهار معیار: پاسخ کامل به تمام بخش‌های سوال، انسجام و پیوستگی نوشتار، دانش واژگان و کاربرد درست و متنوع گرامر می‌باشد.

 

نمره‌دهی اسپیکینگ آیلتس

همان‌طور که در بخش قبل توضیح داده شد در بخش اسپیکینگ معیار‌های چهار‌گانه ارزیابی مد‌نظر آزمون‌گیرندگان است که با هم به بررسی این 4 معیار می‌پردازیم:

 

1. سلیس بودن و انسجام گفتاری (Fluency and Coherence)

منظور از سلیس و روان بودن گفتار، صحبت کردن بدون توقف‌های پی‌در‌پی و ناگهانی و با سرعتی مناسب است. اگر به گفتار یک انگلیسی‌زبان گوش دهید متوجه می‌شوید که بسیار سریع صحبت نمی‌کند بلکه با سرعتی طبیعی صحبت کرده و حتی هرجا که نیاز باشد توقف کوتاهی کرده و سپس ادامه می‌دهد.

انسجام گفتاری (Coherence) به لحاظ لغوی به معنای منطقی و با‌ثبات بودن است اما برای معیار نمره آیلتس به‌معنای چگونگی بسط پاسخ با توضیحات و مثال‌ها و برقراری ارتباط بین جملاتتان با‌ استفاده از ربط‌دهنده‌هاست.

 

2. دانش واژگان (Lexical Resource)

دانش واژگان همان خزانه لغت شماست؛ برای گرفتن نمره در این معیار، علاوه‌ بر داشتن خزانه لغات خوب به کاربرد صحیح واژگان در جمله برای بیان منظور خود، نیاز دارید. در‌ واقع شما می‌بایست برای هر موضوعی، چندین لغت مرتبط با آن را بدانید تا بتوانید در پاسخ‌گویی از آن‌ها بهره بگیرید.

 

3. کاربرد درست و متنوع گرامر (Grammatical Range and Accuracy)

این معیار به توانایی شما در اجتناب از خطا‌های گرامری اشاره دارد؛ هم‌چنین شما با دوره آموزش اسپیکینگ آیلتس باید به طیف گسترده‌ای از ساختار‌های گرامری احاطه پیدا کنید تا بتوانید جملات پیچیده ساخته و در مورد موضوعات مختلف به‌راحتی صحبت کنید.

 

4. شیوه تلفظ (Pronunciation)

برای گرفتن نمره در این قسمت، نگران این نباشید که لهجه آمریکایی یا بریتانیایی داشته باشید! بلکه چیزی که اهمیت دارد این است که سخنان شما واضح باشد و به‌راحتی شنیده و درک شود. شیوه تلفظ، وجوه متفاوتی دارد که برای گرفتن نمره بالا بایستی تمامی آن‌ها را رعایت کنید.

آشنایی با آواها و جدول واج‌شناسی یکی از موضوعات مهم در این بخش است زیرا هر زبان حرکات متفاوت لب‌ها، آرواره و زبان را می‌طلبد که مختص همان است. اگر نتوانید بعضی آواهای حروف را درست بیان کنید اگزمینر متوجه منظور شما نخواهد شد! از طرفی دیگر در زبان انگلیسی هر لغت، استرس مخصوص به خود را داراست که قابلیت فهم کلام شما را بالا می‌برد.

در قسمت تلفظ جملات نیز قوانینی وجود دارد که باید آن‌ها را رعایت کنید؛ در یک جمله بایستی برخی لغات را با تاکید بیشتری بیان کنید این در‌‌حالی است ‌که بعضی لغات در جمله از حالت طبیعی می‌بایست ضعیف‌تر ادا شوند. حالت افتان و خیزان جملات نکته دیگری است که برای نمره‌دهی اسپیکینگ آیلتس در نظر گرفته می‌شود که در آن به چگونگی ادای لغات ربط در جمله نیز توجه می‌گردد.

ممتحن هریک از شاخص‌های فوق را از نمره‌ی ۲ ( کمترین) تا نمره‌ی ۹ (بیشترین) ارزیابی می‌کند، لذا نمره‌ی نهایی متقاضی حاصل برآیند (Average) این ۴ شاخص و از ۹ می‌باشد.
با درک درستی از سیستم ارزیابی بخش اسپیکینگ آیلتس، شما قادر خواهید بود پاسخ‌های بهتری بدهید و بنابراین به هدف خود برای گرفتن آیلتس 7 یا بالاتر برسید. 

صفحات پربازدید