آموزش جامع سالیدورکس (SOLIDWORKS) - Part Design and Drawing

poster
پیش‌نمایش دوره

نرم‌افزار سالیدورکس (SOLIDWORKS) یک نرم‌افزار طراحی سه‌بعدی به کمک رایانه (CAD) است. هر طراح و مهندسی باید با یک یا چند نرم‌افزار طراحی سه‌بعدی آشنا شود و روی آن به تسلط بالایی برسد. یکی از ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
5 (7 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  16 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  16 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 آشنایی با طراحی دوبعدی در سالیدورک - Sketch

 آشنایی با طراحی سه‌بعدی در سالیدورک - Features

 آشنایی با محیط مونتاژ - Assembly

 آشنایی با محیط نقشه‌کشی در نرم‌افزار سالیدورک - Drawing

 حل مثال‌ها و تمرین‌های دوبعدی و سه‌بعدی

 آشنایی با رندرگیری در سالیدورک

 آشنایی با تنظیمات نرم‌افزار سالیدورک

پیش‌نیاز‌ها

این دوره به نحوی تهیه و تدوین شده است که مباحث آن به ساده‌ترین شکل ممکن بیان شوند و مخاطبان دوره بتوانند به‌سادگی متوجه موضوعات مطرح شده شوند. به همین جهت برای شرکت در این دوره هیچ پیش‌نیاز به خصوصی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات می‌توانند از مباحث این دوره نهایت استفاده را داشته باشند.

سرفصل‌های دوره آموزش جامع سالیدورکس (SOLIDWORKS) - Part Design and Drawing

آشنایی با نرم‌افزار سالیدورکس

در این فصل با محیط نرم‌افزار سالیدورک آشنا می‌شویم و بخش‌های مختلف نرم‌افزار را بررسی می‌کنیم.

  مقدمه دوره
مشاهده
"08:03  
  روش ورود به محیط سالیدورک
"08:10  
  آموزش نمودار درختی نرم‌افزار سالیدورک
"08:35  
  تنظیمات دیداری (View)
"05:39  
  آموزش زبانه Heads-up View Toolbar - قسمت اول
"13:12  
  آموزش زبانه Heads-up View Toolbar - قسمت دوم
"08:04  
  آموزش Customize نرم‌افزار سالیدورک - قسمت اول
"04:51  
  آموزش Customize نرم‌افزار سالیدورک - قسمت دوم
"10:39  
  تنظیمات تکمیلی نمودار درختی
"09:11  
  روش‌های جابه‌جایی در صفحه کاری
"05:58  
آموزش مقدمات محیط دوبعدی - Sketch

در این فصل با اصول و مقدمات اولیه ترسیمات دوبعدی آشنا می‌شویم و روش ورود به محیط دوبعدی را با ذکر مثال می‌آموزیم.

  مقدمه فصل
"02:19  
  آشنایی محیط Sketch - صفحات کاری
"04:50  
  روش ورود به محیط دوبعدی
"06:03  
  آشنایی با قیدهای دوبعدی
"07:02  
آموزش ابزارهای طراحی دوبعدی - Sketch

در این فصل یکی از مهم‌ترین موضوعات یعنی طراحی دوبعدی (sketch) را بررسی می‌کنیم. از ابتدا به بررسی کامل ابزارهای ترسیمات دوبعدی می‌بردازیم. این فصل همراه با مثال‌های زیاد تدریس می‌شود.

  مقدمه فصل
"01:42  
  آموزش ابزار Line و Centerline
"06:32  
  آموزش ترسیم دایره
"08:57  
  آموزش ترسیم مستطیل و کمان
"14:20  
  آموزش ابزار Slot و Polygon
"10:06  
  آموزش ابزار Spline
"11:43  
  آموزش ابزار Fillet ، Chamfer و Sketch Text
"12:20  
  آموزش ابزار Trim
"07:16  
  آموزش ابزار Offset و ابزار Mirror
"06:34  
  آموزش Linear Pattern و Circular Pattern
"10:49  
  آموزش مجموعه ابزارهای جابه‌جایی المان‌های دوبعدی
"07:10  
  آموزش ابزار Repair Sketch
"03:43  
اصول اندازه‌گذاری المان‌های دوبعدی

در این فصل به سراغ اندازه‌گذاری می‌رویم و روش‌های اندازه‌گذاری المان‌ها و ترسیمات دو بعدی را به صورت کامل می‌آموزیم.

  مقدمه فصل
"01:23  
  آموزش ابزار Smart Dimension
"06:23  
  آموزش زبانه Value و Leathers در ابزار Smart Dimension
"06:19  
  آموزش تلرانس گذاری در اندازه گذاری
"07:38  
  جمع‌بندی اندازه‌گذاری در نرم‌افزار سالیدورک
"10:58  
قیدگذاری‌ها در محیط دوبعدی

قیدگذاری المان‌های دوبعدی در ترسیمات دوبعدی بسیار مهم است و باعث افزایش دقت ترسیمات دوبعدی می‌شود. در این فصل روش قیدگذاری برای مقیدکردن اشکال ترسیم شده را به‌صورت کامل می‌آموزید.

  مقدمه فصل
"01:30  
  قیدهای مربوط به خطوط
"06:46  
  قیدهای مربوط به نقطه و خط
"03:54  
  جمع‌بندی قیدهای مربوط به دو خط
"08:10  
  قیدهای مربوط به دو دایره
"05:17  
تمرین‌های محیط دوبعدی

در این فصل برای جمع‌بندی محیط دوبعدی به سراغ تمرینات کاربردی می‌رویم و با مثال‌های مهم بخش تمرینات دوبعدی را به انتها می‌رسانیم.

  مقدمه فصل
"01:21  
  تمرین شماره یک
"07:38  
  تمرین شماره دو
"14:12  
  تمرین شماره سه
"07:59  
  تمرین شماره چهار
"10:44  
آموزش محیط سه‌بعدی (Features) - ابزارهای افزایش حجم

در این فصل بعد از یادگیری محیط دوبعدی به سراغ محیط سه‌بعدی نرم‌افزار رفته و به‌صورت کامل با ابزارهای افزایش حجم محیط سه‌بعدی آشنا می‌شویم.

  مقدمه فصل
"01:50  
  آموزش ابزار Extruded Boss Base - قسمت اول
"08:26  
  آموزش ابزار Extruded Boss Base - قسمت دوم
"11:28  
  آموزش ابزار Extruded Boss Base - بخش Selected Contours
"08:51  
  جمع بندی ابزار Extruded Boss Base
"10:03  
  آموزش ابزار Revolve
"10:18  
  آموزش مجموعه ابزار Reference Geometry
"11:56  
  آموزش ابزار Reference Geometry - بخش Point
"05:04  
  آموزش ابزار Swept Boss Base - بخش اول
"11:40  
  آموزش ابزار Swept Boss Base - قسمت دوم
"10:43  
  آموزش ابزار Helix و Spiral
"09:53  
  آموزش ابزار Lofted Boss Base - قسمت اول
"13:22  
  آموزش ابزار Lofted Boss Base - قسمت دوم
"05:52  
آموزش محیط سه‌بعدی (Features) - ابزارهای کاهش حجم

در این فصل بعد از یادگیری محیط دوبعدی به سراغ محیط سه‌بعدی نرم‌افزار رفته و به‌صورت کامل با ابزارهای کاهش حجم محیط سه‌بعدی آشنا می‌شویم.

  مقدمه فصل
"01:16  
  آموزش Merge Result
"04:44  
  آموزش ابزارهای Extruded Cut - Revolved Cut - Lofted cut
"08:12  
  آموزش ابزار Hole Wizard
"10:01  
  آموزش ابزار Thread برای رزوه تراشی
"07:10  
آموزش محیط سه‌بعدی (Features) - ابزارهای ویرایشی حجم

در این فصل بعد از یادگیری محیط دوبعدی به سراغ محیط سه‌بعدی نرم‌افزار رفته و به‌صورت کامل با ابزارهای ویرایشی حجم محیط سه‌بعدی آشنا می‌شویم.

  مقدمه فصل
"01:11  
  آموزش ابزار Fillet - قسمت اول
"15:18  
  آموزش ابزار Fillet - قسمت دوم
"05:55  
  آموزش ابزار Chamfer
"04:23  
  آموزش ابزار Linear Pattern
"05:54  
  آموزش ابزار Circular Pattern
"07:11  
  آموزش ابزارهای Pattern
"10:20  
  آموزش ابزار Rib
"05:39  
  آموزش ابزار Draft
"09:46  
  آموزش ابزار Shell
"03:50  
  آموزش ابزار Mirror
"03:59  
  آموزش مجموعه ابزارهای Curves - قسمت اول
"05:40  
  آموزش مجموعه ابزارهای Curves - قسمت دوم
"10:21  
  آموزش ابزار های مهم محیط سه بعدی - قسمت اول
"15:29  
  آموزش ابزار های مهم محیط سه بعدی - قسمت دوم
"10:07  
  آموزش ابزار Combine
"03:25  
  آموزش طراحی قطعات دارای چند بادی
"04:17  
رندرگیری در نرم‌افزار سالیدورک و جمع‌بندی

در این فصل نکات مهمی را می‌آموزیم. در ابتدا به سراغ فرمت‌های ذخیره‌سازی موجود در نرم‌افزار می‌رویم و با ذکر مثال این مطالب را می‌آموزیم. در ادامه به سراغ رندرگیری می‌رویم و روش ایجاد عکس با کیفی از قطعات را یاد می‌گیریم.

  مقدمه فصل
"01:13  
  فرمت های رایج نرم افزار سالیدورک
"04:50  
  آموزش فرمت های نرم افزار در محیط نرم افزار سالیدورک
"10:54  
  ساخت فایل مش در نرم افزار سالیدورک
"03:02  
  روش اندازه برداری از روی قطعات با ابزار Measure
"07:05  
  آموزش روش طراحی قطعه از روی عکس دوبعدی
"07:20  
  آموزش نحوه دید قطعه
"06:17  
  آموزش Edit Appearance و تغییر رنگ قطعه
"10:15  
  آموزش رندرگیری در نرم‌افزار سالیدورک - قسمت اول
"10:14  
  آموزش رندرگیری در نرم‌افزار سالیدورک - قسمت دوم
"08:44  
تمرین‌های محیط سه‌بعدی

در این فصل بعد از یادگیری ابزارهای محیط سه‌بعدی به سراغ تمرین‌های مهم و کاربردی محیط سه‌بعدی می‌رویم.

  مقدمه فصل
"01:06  
  تمرین شماره یک
"10:17  
  تمرین شماره دو
"07:07  
  تمرین شماره سه
"08:59  
  تمرین شماره چهار
"18:40  
  تمرین شماره پنج - طراحی ماهی‌تابه
"18:27  
  رندرگیری از تمرین شماره پنج
"07:22  
آموزش محیط مونتاژ - Assembly

بعد از یادگیری طراحی قطعات سه‌بعدی باید به سراغ محیط مونتاژ نرم‌افزار برویم. در این محیط می‌توانیم قطعات طراحی شده در محیط سه‌بعدی را کنار یکدیگر مقید کنیم.

  مقدمه فصل
"02:20  
  وارد کردن قطعات به محیط مونتاژ
"04:52  
  روش دوم وارد کردن قطعات به محیط مونتاژ
"06:06  
  آموزش ابزار Mate برای قیدگذاری
"10:14  
  آموزش مجموعه ابزارهای Move
"07:05  
  آموزش قیدگذاری در محیط مونتاژ روی قطعات
"08:44  
  آموزش جامع Pattern ها در محیط مونتاژ - قسمت اول
"07:33  
  آموزش جامع Pattern ها در محیط مونتاژ - قسمت دوم
"08:52  
  تمرین مونتاژ Valve
"12:20  
  آموزش ایجاد Bill of Materials در محیط مونتاژ
"09:26  
  وارد کردن قطعات استاندارد در محیط مونتاژ
"08:02  
  آموزش طراحی با ورش Sub-Assembly
"05:36  
  آنالیز فایل مونتاژی
"07:17  
  آموزش زبانه evaluate
"08:29  
آموزش محیط نقشه‌کشی صنعتی - محیط Drawing

معمولاً خروجی فایل‌های طراحی شده به‌صورت نقشه دوبعدی صنعتی است. در این فصل به‌صورت کامل روش ایجاد نقشه‌های دوبعدی و سه‌بعدی را به‌صورت همراه با مثال می‌آموزید.

  مقدمه فصل
"08:59  
  روش‌های ورود به محیط نقشه‌کشی
"04:20  
  بدست آوردن نماهای مختلف قطعات
"07:19  
  آموزش ایجاد خطوط ندید - مقیاس دادن به نقشه
"08:12  
  آموزش ویرایش نماها
"04:56  
  آموزش برش در نقشه کشی - Section View - بخش اول
"06:31  
  آموزش برش در نقشه کشی - Section View - بخش دوم
"11:13  
  آموزش ابزارهای Detail View - Broken Out Section
"07:53  
  آموزش ابزارهای Break View - Crop View
"05:44  
  آموزش تنظیمات محیط مونتاژ - شخصی‌سازی کاغذ نقشه‌کشی
"10:38  
  اندازه‌گذاری نقشه‌ها
"14:21  
  آموزش تنظیمات اندازه‌گذاری - Model Items
"10:35  
  ایجاد نقشه قطعات مونتاژی
"11:02  
  ایجاد نمای انفجاری قطعات مونتاژی
"05:02  
  جمع‌بندی محیط نقشه‌کشی - قسمت اول
"07:10  
  جمع‌بندی محیط نقشه‌کشی - قسمت دوم
"09:44  

درباره دوره

نرم‌افزار سالیدورکس (SOLIDWORKS) یک نرم‌افزار طراحی سه‌بعدی به کمک رایانه (CAD) است. هر طراح و مهندسی باید با یک یا چند نرم‌افزار طراحی سه‌بعدی آشنا شود و روی آن به تسلط بالایی برسد. یکی از مناسب‌ترین نرم‌افزارهای طراحی سه‌بعدی نرم‌افزار سالیدورک است. از مزایای نرم‌افزار سالیدورک می‌توان به محیط آسان و کاربرپسند، گستردگی محیط‌های طراحی، امکانات بسیار زیاد در طراحی دوبعدی و سه‌بعدی و قابلیت اتصال به نرم‌افزارهای دیگر اشاره نمود. این نرم‌افزار توسط شرکت Dassult System فرانسوی ساخته شده است. این شرکت نرم‌افزارهای مختلفی تولید می‌کند ولی دو عنوان CATIA و SOLIDWORKS بیشتر از سایرین مورداستفاده قرار می‌گیرند.

 

معرفی دوره آموزش جامع سالیدورکس

برای تولید محصولات یادگیری یک نرم‌افزار سه‌بعدی بسیار مهم است. ما در این دوره از ابتدا و مقدمات نرم‌افزار سالیدورکس (SOLIDWORKS)  شروع کرده و بدون هیچ پیش‌نیازی به بررسی نرم‌افزار سالیدورک (SOLIDWORKS)  می‌پردازیم. در ابتدای آموزش با محیط کلی نرم‌افزار آشنا شده و به بررسی زبانه‌های نرم‌افزار می‌پردازیم. در ادامه محیط دوبعدی (sketch) را آغاز کرده و ابزارهای محیط دوبعدی نرم‌افزار سالیدورک را بررسی می‌کنیم. سپس به سراغ تمرین دوبعدی می‌رویم و چندین مثال پرکاربرد دوبعدی را آموزش می‌دهیم. بعد از محیط دوبعدی محیط سه‌بعدی (features) آغاز می‌شود. یکی از مهم‌ترین محیط‌ها محیط سه‌بعدی نرم‌افزار سالیدورک است. به‌صورت کامل  جزئیات تمام بخش‌های محیط سه‌بعدی را مورد بررسی قرار دادیم. برای کنار هم قراردادن و مونتاژ قطعات وارد محیط مونتاژ یا اسمبلی (assembly) می‌شویم. در این محیط کنار هم قرارگرفتن قطعات و همچنین روش آوردن قطعات استاندارد  به محیط نرم‌افزار سالیدورکس آموزش‌داده‌شده است. در نهایت وارد محیط نقشه‌کشی صنعتی یا محیط drawing می‌شویم  و خروجی‌های طراحی شده در محیط نرم‌افزار سالیدورکس به‌صورت نقشه‌های صنعتی دوبعدی به دست می‌آید. در کنار این مطالب اصلی روش رندرگیری  (render) و ایجاد عکس از قطعات نیز به‌صورت کامل آموزش‌داده‌شده است.

 

هدف از برگزاری دوره آموزش جامع سالیدورکس چیست؟

این دوره آموزشی بدون هیچ پیش‌نیازی شمارا به سطح بالایی در طراحی صنعتی می‌رساند و بعد از گذراندن این دوره آموزشی می‌توانید قطعات مختلف صنعتی را در نرم‌افزار سالیدورکس طراحی کنید.  درصورتی‌که شما یک صنعتگر یا دانشجو هستید و قصد دارید قبل از شروع به ساخت قطعه یا دستگاه موردنظر خود، یک مدل سه‌بعدی از آن را ببینید، می‌توانید از این نرم‌افزار استفاده کنید.

هدف اصلی دوره تسلط شما در زمینه طراحی دوبعدی، سه‌بعدی، مونتاژ، نقشه‌کشی و رندرگیری در سالیدورک است. لازم به ذکر است که این دوره به‌صورت کامل تمام جزئیات ابزارهای نرم‌افزار سالیدورک را پوشش داده است.

 

دوره آموزش جامع سالیدورکس برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره مناسب تمام افراد علاقه‌مند به صنعت و تولید است. تمام دانشجویان رشته‌های صنعتی و فعالان صنعتگر می‌توانند از این دوره استفاده کنند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher مهدی شمشیری

مهندس مهدی شمشیری فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (شکلدهی ورق) در دانشگاه شهید رجایی تهران است. ایشان اولین مقاله در زمینه شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر گرم در ایران را ارائه کرده‌اند. ایشان در دوره کارشناسی کار با نرم‌افزار کتیا را به‌صورت حرفه‌ای آغاز و بعد از کسب مهارت کافی شروع به تدریس حضوری نرم‌افزار کتیا و تدریس به‌صورت آنلاین در سایت‌های مختلف کردند. در کنار تدریس بسیاری از پروژه‌های صنعتی شرکت‌ها توسط ایشان طراحی و اجرا شده است. در کنار نرم‌افزار کتیا، به نرم‌افزارهای  اکسل، پاورپوینت، ورد، اکسس، آباکوس، اتوکد، سالیدورکس، کیشات و ... تسلط دارند. ایشان در کنار رشته مهندسی مکانیک سابقه 6 سال فعالیت در بازارهای مالی بخصوص بازار فارکس و بورس را در کارنامه خود دارند و به صورت تخصصی به تدریس بازارهای مالی مشغول هستند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
سیدرسول موسوی خصال 1403-01-25
خسته نباشن واقعا توضیحاتشون کامل بود
مهدی 1402-09-26
عالی و بسیار کاربردی - بسیار جامع و کامل تدریس شده است.
احمدرضا 1402-08-23
خیلی کامل و عالی هست. تمام جزئیات بررسی شده و فیلم ها کیفیت لازم رو داشتن. ممنون
مهدیه انصاری فرد 1402-08-09
مدرس این دوره استاد دوره کتیا مقدماتی من بودن. واقعا این دوره هم مانند دوره کتیا مقدماتیشون عالی و بی نظیرررر بود. خیلی رضایت بخش و کامل بود. همین که از صفر شروع کردن واقعا برای افراد مبتدی عالیه. بعد از دیدن این فیلم به سطح بسیار بالایی در طراحی می رسید.تشکر
حسین 1402-08-09
این دوره واقعاااا کامل هست و تمام جزئیات طراحی رو پوشش داده. واقعا خداخیرتون بده این دوره رو بیرون کمتر از 3میلیون تومن نمیشه پیدا کرد. بشدت پیشنهاد میکنم. تشکر از همه عوامل مکتبخونه بخصوص مدرس.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  16 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  16 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)