00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
ثبت‌نام رایگان
  • دسترسی به تمام جلسات دوره
  • دسترسی به تمام جلسات دوره
  • اضافه شدن دوره به پروفایل
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

آموزش رایگان دینامیک ماشین

دوره‌های رایگان
28 جلسه
99٪ (1265 رای)

دینامیک ماشین چیست؟

آموزش رایگان دینامیک ماشین: دینامیک ماشین مجموعه‌ای از مطالعات و تجزیه و تحلیل‌ها درباره‌ی حرکت نسبی اجزای ماشین است که تغییر مکان، سرعت و شتاب را در برمی‌گیرد. در این علم توازن سیستم‌های دوار، توازن سیستم‌های رفت و برگشتی، نیروها و گشتاورها، چرخ‌دنده‌ها و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند.

آموزش رایگان دینامیک ماشین از جمله دروس مهندسی مکانیک با گرایش جامدات است و جز پرکاربردترین درس در این رشته به‌حساب می‌آید؛ این درس به جهت آشنایی دانشجویان با حل روابط بین سیستم‌‍‎‌‍‌ها و مکانیزم‌های ماشین‌ها برای تحلیل رفتارهای قطعات در انواع تجهیزات و توانایی آن‌ها در بهینه‌سازی و طراحی مجدد، ارائه می‌شود.

هدف اصلی در این درس تحلیل سیستماتیکی و دینامیکی یک مکانیزم است که قبل از آن باید درجه آزادی مکانیزم مشخص شود؛ مفهوم درجه آزادی تعیین حداقل مختصات‌های تعمیم‌یافته سیستم است به‌گونه‌ای که در هر لحظه بتوان توصیف کاملی از پیکربندی سیستم را در دست داشت.

روابط مورداستفاده در این درس گروبلر است که با استفاده از روش‌های مختلفی مانند برداری، ترسیمی، اعداد مختلط و... به کار گرفته می‌شود. در مکانیزم‌هایی که اجزا در تماس مستقیم با یکدیگر هستند، تحلیل سیستماتیک با استفاده از روابط مربوط به دو نقطه منطبق بر هم پیچیدگی‌های خاصی دارد؛ به همین دلیل در این حالت مکانیزم معادل با پیچیدگی کمتر برای حل مسئله پیشنهاد می‌شود.

در تحلیل دینامیکی تعیین نیروها و گشتاورها موردنظر هستند، اگر دینامیک به دودسته دینامیک معکوس و دینامیک مستقیم تقسیم‌بندی شوند، در درس دینامیک ماشین دینامیک معکوس موردمطالعه قرار می‌گیرد. در این مطالعه شتاب خطی و زاویه‌های اجزای سیستم معلوم بوده و هدف از تحلیل تعیین نیروها و گشتاورها می‌باشد.

در تحلیل دینامیکی نیز از روش‌هایی مانند ترسیمی، ماتریسی و اعداد مختلط استفاده می‌شود. در این تحلیل در بحث توازن حذف کامل نیروهای دینامیکی و گشتاورها، کاهش این نیروها و گشتاورهای در سیستم‌های رفت و برگشتی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.

در این تحلیل دانشجویان یاد می‌گیرند که نیروها و گشتاورهای اینرسی موجب بروز ارتعاشاتی ناخواسته در سیستم می‌شوند و همچنین نحوه بالانس موتورهای خطی چند سیلندر و موتورهای v شکل آموزش داده می‌شود.

از جمله مفاهیم مهمی که در این درس ارائه می‌شود مباحث مربوط به تعیین مرکز جرم و ممان اینرسی است که علاوه‌برآن مجموعه‌های معادل دینامیکی، شعاع ژیراسیون و مرکز ضربه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این درس تحلیل نیرو چرخ‌دنده‌ها از مباحث اصلی می‌باشد، اما تحلیل سینماتیکی چرخ‌دنده‌های ساده و اپی‌سیکلیک نیز در سرفصل‌های آموزشی این دوره قرار دارد.

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان دینامیک ماشین

فصل اول: سينماتيك
14:22 ساعت
14:22
Combined Shape Created with Sketch. 11 جلسه
نمایش جلسات فصل  

این فصل در 1 جلسه به ارائه مفاهیم اساسی و معادله گروبلر پرداخته و تحلیل سینماتیکی به کمک ریاضیات برداری آموزش داده می‌شود. در ادامه تحلیل سینماتیکی دو نقطه منطبق بر هم ارائه شده و مفهوم تماس غلتشی توضیح داده می‌شود.

در جلسه 6 از این فصل تحلیل سرعت به کمک مرکز آنی دوران، قضیه کندی و تحلیل سینماتیکی به شیوه ترسیمی مطرح و مکانیزم‌های معادل تدریس خواهد شد. در جلسات پایانی این فصل تحلیل سینماتیکی با استفاده از روابط مثلثاتی و اعداد مختلط ارائه می‌شود.

جلسه 1: مفاهيم اساسي
"77:55
جلسه 2: معادله گروبلر
"81:17
جلسه 3: تحليل سينماتيكي به كمك رياضيات برداري
"90:21
جلسه 4: تحليل سينماتيكي دو نقطه منطبق برهم
"71:45
جلسه 5: تماس غلتشي
"77:25
جلسه 6: تحليل سرعت به كمك مركز آني دوران
"83:09
جلسه 7: قضيه كندي
"67:15
جلسه 8: تحليل سينماتيكي به شيوه ترسيمي
"89:42
جلسه 9: مكانيزم‌هاي معادل
"79:16
جلسه 10: تحليل سينماتيكي با استفاده از روابط مثلثاتي
"74:28
جلسه 11: تحليل سينماتيكي با استفاده از اعداد مختلط
"70:03
فصل دوم: ديناميك
11:26 ساعت
11:26
Combined Shape Created with Sketch. 9 جلسه
نمایش جلسات فصل  

در ابتدای این فصل تحلیل استاتیکی مکانیزم‌ها، نیروهای اینرسی و تورک اینرسی معرفی شده و تحلیل دینامیکی به روش ترسیمی و ماتریسی آموزش داده می‌شود.

در ادامه تحلیل دینامیکی به روش اعداد مختلط، تعیین ممان اینرسی به شیوه تجربی و اصل کار مجازی و تحلیل استاتیکی نیز با استفاده از اصل کار مجازی تدریس می‌شود. در انتها مجموعه‌های معادل دینامیکی، مرکز ضربه، چرخ طیار و اثرات ژیروسکوپی ارائه می‌شوند.

جلسه 12: تحليل استاتيكي مكانيزم‌ها
"78:23
جلسه 13: نيروهاي اينرسي و تورك اينرسي
"69:01
جلسه 14: تحليل ديناميكي به شيوه ترسيمي
"74:01
جلسه 15: تحليل ديناميكي به كمك روش‌هاي ماتريسي
"76:25
جلسه 16: تحليل ديناميكي با استفاده از اعداد مختلط
"82:53
جلسه 17: تحليل استاتيكي با استفاده از اصل كار مجازي
"77:14
جلسه 18: تحليل ديناميكي با استفاده از اصل كار مجازي، تعيين ممان اينرسي به شيوه تجربي
"74:01
جلسه 19: مجموعه‌هاي معادل ديناميكي، مركز ضربه، چرخ طيار
"81:12
جلسه 20: اثرات ژيرسكوپي
"73:31
فصل سوم: توازن
09:56 ساعت
09:56
Combined Shape Created with Sketch. 8 جلسه
نمایش جلسات فصل  

آخرین فصل از دوره آموزش رایگان دینامیک ماشین، بالانس اجرام دوار، بالانس مکانیزم‌های رفت و برگشتی، بالانس موتورهای خطی، بالانس موتورهای v شکل، تحلیل چرخ‌دنده‌های ساده و اپی سیکلیک و بادامک‌ها آموزش داده می‌شود.

جلسه 21: بالانس اجرام دوار
"63:42
جلسه 22: بالانس مكانيزم‌هاي رفت و برگشتي
"72:59
جلسه 23: بالانس موتورهاي خطي
"72:39
جلسه 24: بالانس موتورهاي وي شكل
"71:38
جلسه 25: تحليل چرخ دنده‌هاي ساده
"80:42
جلسه 26: تحليل چرخ دنده‎‌هاي اپي سيكليك
"72:20
جلسه 27: بادامك‌ها
"72:13
جلسه 28: ادامه بادامك‌ها
"90:45
استاد دوره
علي محمد شافعی علي محمد شافعی

دکتر علی محمد شافعی دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان است. ایشان دوره کارشناسی خویش را در دانشگاه شهید باهنر کرمان و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه علم و صنعت ایران گذرانده‌اند. زمینه‌ی اصلی تحقیقاتی ایشان، تحلیل دینامیکی و کنترل سیستم‌های رباتیکی است.

درباره برگزارکننده
دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات  (4 نظر)

بیتا
12:11 - 1400/10/23
کاربر‌ سایت
دوره بسیار خوب با بیان رسا و شیرین جناب دکتر شافعی
کاربر مکتب‌خونه
17:54 - 1400/07/16
کاربر‌ سایت
باتشکر از تدریس فوق العاده تون جناب آقای دکتر شافعی.
کاربر مکتب‌خونه
09:37 - 1400/07/12
کاربر‌ سایت
بسیار عالی
محمد
14:35 - 1400/04/30
کاربر‌ سایت
با سلام ضمن تشکر از استاد بسیار خوب دکتر شافعی و همه دست‌اندرکاران زحمت کش. خواهش مندم دوره‌های تدریس بیشتری را از مکانیک ضبط کنید.

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.
اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.
آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

فصل اول: سينماتيك
14:22 ساعت
14:22
Combined Shape Created with Sketch. 11 جلسه
نمایش جلسات فصل  

این فصل در 1 جلسه به ارائه مفاهیم اساسی و معادله گروبلر پرداخته و تحلیل سینماتیکی به کمک ریاضیات برداری آموزش داده می‌شود. در ادامه تحلیل سینماتیکی دو نقطه منطبق بر هم ارائه شده و مفهوم تماس غلتشی توضیح داده می‌شود.

در جلسه 6 از این فصل تحلیل سرعت به کمک مرکز آنی دوران، قضیه کندی و تحلیل سینماتیکی به شیوه ترسیمی مطرح و مکانیزم‌های معادل تدریس خواهد شد. در جلسات پایانی این فصل تحلیل سینماتیکی با استفاده از روابط مثلثاتی و اعداد مختلط ارائه می‌شود.

جلسه 1: مفاهيم اساسي
"77:55
جلسه 2: معادله گروبلر
"81:17
جلسه 3: تحليل سينماتيكي به كمك رياضيات برداري
"90:21
جلسه 4: تحليل سينماتيكي دو نقطه منطبق برهم
"71:45
جلسه 5: تماس غلتشي
"77:25
جلسه 6: تحليل سرعت به كمك مركز آني دوران
"83:09
جلسه 7: قضيه كندي
"67:15
جلسه 8: تحليل سينماتيكي به شيوه ترسيمي
"89:42
جلسه 9: مكانيزم‌هاي معادل
"79:16
جلسه 10: تحليل سينماتيكي با استفاده از روابط مثلثاتي
"74:28
جلسه 11: تحليل سينماتيكي با استفاده از اعداد مختلط
"70:03
فصل دوم: ديناميك
11:26 ساعت
11:26
Combined Shape Created with Sketch. 9 جلسه
نمایش جلسات فصل  

در ابتدای این فصل تحلیل استاتیکی مکانیزم‌ها، نیروهای اینرسی و تورک اینرسی معرفی شده و تحلیل دینامیکی به روش ترسیمی و ماتریسی آموزش داده می‌شود.

در ادامه تحلیل دینامیکی به روش اعداد مختلط، تعیین ممان اینرسی به شیوه تجربی و اصل کار مجازی و تحلیل استاتیکی نیز با استفاده از اصل کار مجازی تدریس می‌شود. در انتها مجموعه‌های معادل دینامیکی، مرکز ضربه، چرخ طیار و اثرات ژیروسکوپی ارائه می‌شوند.

جلسه 12: تحليل استاتيكي مكانيزم‌ها
"78:23
جلسه 13: نيروهاي اينرسي و تورك اينرسي
"69:01
جلسه 14: تحليل ديناميكي به شيوه ترسيمي
"74:01
جلسه 15: تحليل ديناميكي به كمك روش‌هاي ماتريسي
"76:25
جلسه 16: تحليل ديناميكي با استفاده از اعداد مختلط
"82:53
جلسه 17: تحليل استاتيكي با استفاده از اصل كار مجازي
"77:14
جلسه 18: تحليل ديناميكي با استفاده از اصل كار مجازي، تعيين ممان اينرسي به شيوه تجربي
"74:01
جلسه 19: مجموعه‌هاي معادل ديناميكي، مركز ضربه، چرخ طيار
"81:12
جلسه 20: اثرات ژيرسكوپي
"73:31
فصل سوم: توازن
09:56 ساعت
09:56
Combined Shape Created with Sketch. 8 جلسه
نمایش جلسات فصل  

آخرین فصل از دوره آموزش رایگان دینامیک ماشین، بالانس اجرام دوار، بالانس مکانیزم‌های رفت و برگشتی، بالانس موتورهای خطی، بالانس موتورهای v شکل، تحلیل چرخ‌دنده‌های ساده و اپی سیکلیک و بادامک‌ها آموزش داده می‌شود.

جلسه 21: بالانس اجرام دوار
"63:42
جلسه 22: بالانس مكانيزم‌هاي رفت و برگشتي
"72:59
جلسه 23: بالانس موتورهاي خطي
"72:39
جلسه 24: بالانس موتورهاي وي شكل
"71:38
جلسه 25: تحليل چرخ دنده‌هاي ساده
"80:42
جلسه 26: تحليل چرخ دنده‎‌هاي اپي سيكليك
"72:20
جلسه 27: بادامك‌ها
"72:13
جلسه 28: ادامه بادامك‌ها
"90:45