آموزش رایگان دینامیک ماشین

poster
پیش‌نمایش دوره

آموزش رایگان دینامیک ماشین: دینامیک ماشین مجموعه‌ای از مطالعات و تجزیه و تحلیل‌ها درباره‌ی حرکت نسبی اجزای ماشین است که تغییر مکان، سرعت و شتاب را در برمی‌گیرد. در این علم توازن سیستم‌های دوار، توازن ... ادامه

4.8 (45 رای)
 رایگان

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان دینامیک ماشین

فصل اول: سينماتيك

این فصل در 1 جلسه به ارائه مفاهیم اساسی و معادله گروبلر پرداخته و تحلیل سینماتیکی به کمک ریاضیات برداری آموزش داده می‌شود. در ادامه تحلیل سینماتیکی دو نقطه منطبق بر هم ارائه شده و مفهوم تماس غلتشی توضیح داده می‌شود.

در جلسه 6 از این فصل تحلیل سرعت به کمک مرکز آنی دوران، قضیه کندی و تحلیل سینماتیکی به شیوه ترسیمی مطرح و مکانیزم‌های معادل تدریس خواهد شد. در جلسات پایانی این فصل تحلیل سینماتیکی با استفاده از روابط مثلثاتی و اعداد مختلط ارائه می‌شود.

  جلسه 1: مفاهيم اساسي
مشاهده
"77:55  
  جلسه 2: معادله گروبلر
مشاهده
"81:17  
  جلسه 3: تحليل سينماتيكي به كمك رياضيات برداري
مشاهده
"90:21  
  جلسه 4: تحليل سينماتيكي دو نقطه منطبق برهم
مشاهده
"71:45  
  جلسه 5: تماس غلتشي
مشاهده
"77:25  
  جلسه 6: تحليل سرعت به كمك مركز آني دوران
مشاهده
"83:09  
  جلسه 7: قضيه كندي
مشاهده
"67:15  
  جلسه 8: تحليل سينماتيكي به شيوه ترسيمي
مشاهده
"89:42  
  جلسه 9: مكانيزم‌هاي معادل
مشاهده
"79:16  
  جلسه 10: تحليل سينماتيكي با استفاده از روابط مثلثاتي
مشاهده
"74:28  
  جلسه 11: تحليل سينماتيكي با استفاده از اعداد مختلط
مشاهده
"70:03  
فصل دوم: ديناميك

در ابتدای این فصل تحلیل استاتیکی مکانیزم‌ها، نیروهای اینرسی و تورک اینرسی معرفی شده و تحلیل دینامیکی به روش ترسیمی و ماتریسی آموزش داده می‌شود.

در ادامه تحلیل دینامیکی به روش اعداد مختلط، تعیین ممان اینرسی به شیوه تجربی و اصل کار مجازی و تحلیل استاتیکی نیز با استفاده از اصل کار مجازی تدریس می‌شود. در انتها مجموعه‌های معادل دینامیکی، مرکز ضربه، چرخ طیار و اثرات ژیروسکوپی ارائه می‌شوند.

  جلسه 12: تحليل استاتيكي مكانيزم‌ها
مشاهده
"78:23  
  جلسه 13: نيروهاي اينرسي و تورك اينرسي
مشاهده
"69:01  
  جلسه 14: تحليل ديناميكي به شيوه ترسيمي
مشاهده
"74:01  
  جلسه 15: تحليل ديناميكي به كمك روش‌هاي ماتريسي
مشاهده
"76:25  
  جلسه 16: تحليل ديناميكي با استفاده از اعداد مختلط
مشاهده
"82:53  
  جلسه 17: تحليل استاتيكي با استفاده از اصل كار مجازي
مشاهده
"77:14  
  جلسه 18: تحليل ديناميكي با استفاده از اصل كار مجازي، تعيين ممان اينرسي به شيوه تجربي
مشاهده
"74:01  
  جلسه 19: مجموعه‌هاي معادل ديناميكي، مركز ضربه، چرخ طيار
مشاهده
"81:12  
  جلسه 20: اثرات ژيرسكوپي
مشاهده
"73:31  
فصل سوم: توازن

آخرین فصل از دوره آموزش رایگان دینامیک ماشین، بالانس اجرام دوار، بالانس مکانیزم‌های رفت و برگشتی، بالانس موتورهای خطی، بالانس موتورهای v شکل، تحلیل چرخ‌دنده‌های ساده و اپی سیکلیک و بادامک‌ها آموزش داده می‌شود.

  جلسه 21: بالانس اجرام دوار
مشاهده
"63:42  
  جلسه 22: بالانس مكانيزم‌هاي رفت و برگشتي
مشاهده
"72:59  
  جلسه 23: بالانس موتورهاي خطي
مشاهده
"72:39  
  جلسه 24: بالانس موتورهاي وي شكل
مشاهده
"71:38  
  جلسه 25: تحليل چرخ دنده‌هاي ساده
مشاهده
"80:42  
  جلسه 26: تحليل چرخ دنده‎‌هاي اپي سيكليك
مشاهده
"72:20  
  جلسه 27: بادامك‌ها
مشاهده
"72:13  
  جلسه 28: ادامه بادامك‌ها
مشاهده
"90:45  

درباره دوره

آموزش رایگان دینامیک ماشین: دینامیک ماشین مجموعه‌ای از مطالعات و تجزیه و تحلیل‌ها درباره‌ی حرکت نسبی اجزای ماشین است که تغییر مکان، سرعت و شتاب را در برمی‌گیرد. در این علم توازن سیستم‌های دوار، توازن سیستم‌های رفت و برگشتی، نیروها و گشتاورها، چرخ‌دنده‌ها و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند.

آموزش رایگان دینامیک ماشین از جمله دروس مهندسی مکانیک با گرایش جامدات است و جز پرکاربردترین درس در این رشته به‌حساب می‌آید؛ این درس به جهت آشنایی دانشجویان با حل روابط بین سیستم‌‍‎‌‍‌ها و مکانیزم‌های ماشین‌ها برای تحلیل رفتارهای قطعات در انواع تجهیزات و توانایی آن‌ها در بهینه‌سازی و طراحی مجدد، ارائه می‌شود.

هدف اصلی در این درس تحلیل سیستماتیکی و دینامیکی یک مکانیزم است که قبل از آن باید درجه آزادی مکانیزم مشخص شود؛ مفهوم درجه آزادی تعیین حداقل مختصات‌های تعمیم‌یافته سیستم است به‌گونه‌ای که در هر لحظه بتوان توصیف کاملی از پیکربندی سیستم را در دست داشت.

روابط مورداستفاده در این درس گروبلر است که با استفاده از روش‌های مختلفی مانند برداری، ترسیمی، اعداد مختلط و... به کار گرفته می‌شود. در مکانیزم‌هایی که اجزا در تماس مستقیم با یکدیگر هستند، تحلیل سیستماتیک با استفاده از روابط مربوط به دو نقطه منطبق بر هم پیچیدگی‌های خاصی دارد؛ به همین دلیل در این حالت مکانیزم معادل با پیچیدگی کمتر برای حل مسئله پیشنهاد می‌شود.

در تحلیل دینامیکی تعیین نیروها و گشتاورها موردنظر هستند، اگر دینامیک به دودسته دینامیک معکوس و دینامیک مستقیم تقسیم‌بندی شوند، در درس دینامیک ماشین دینامیک معکوس موردمطالعه قرار می‌گیرد. در این مطالعه شتاب خطی و زاویه‌های اجزای سیستم معلوم بوده و هدف از تحلیل تعیین نیروها و گشتاورها می‌باشد.

در تحلیل دینامیکی نیز از روش‌هایی مانند ترسیمی، ماتریسی و اعداد مختلط استفاده می‌شود. در این تحلیل در بحث توازن حذف کامل نیروهای دینامیکی و گشتاورها، کاهش این نیروها و گشتاورهای در سیستم‌های رفت و برگشتی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.

در این تحلیل دانشجویان یاد می‌گیرند که نیروها و گشتاورهای اینرسی موجب بروز ارتعاشاتی ناخواسته در سیستم می‌شوند و همچنین نحوه بالانس موتورهای خطی چند سیلندر و موتورهای v شکل آموزش داده می‌شود.

از جمله مفاهیم مهمی که در این درس ارائه می‌شود مباحث مربوط به تعیین مرکز جرم و ممان اینرسی است که علاوه‌برآن مجموعه‌های معادل دینامیکی، شعاع ژیراسیون و مرکز ضربه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این درس تحلیل نیرو چرخ‌دنده‌ها از مباحث اصلی می‌باشد، اما تحلیل سینماتیکی چرخ‌دنده‌های ساده و اپی‌سیکلیک نیز در سرفصل‌های آموزشی این دوره قرار دارد.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher علي محمد شافعی

دکتر علی محمد شافعی دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان است. ایشان دوره کارشناسی خویش را در دانشگاه شهید باهنر کرمان و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه علم و صنعت ایران گذرانده‌اند. زمینه‌ی اصلی تحقیقاتی ایشان، تحلیل دینامیکی و کنترل سیستم‌های رباتیکی است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-04-02
دکترشافعی عزیز با سلام و خسته نباشید ممنون بابت تدریس فوق العادتون بسیار قابل فهم و عالی تدریس کردید ولازم دونستم تشکر به عمل بیارم شاید که بخشی از خستگیتونو رفع کنه شاد و سلامت باشید از طرف دانشجوی مکانیک دانشگاه ازاد تهران شمال افتخاری
محمد قادری 1403-01-22
سلام اگه میشه فایل تدریس هم دراختیارمون قرار بدید یا اگه کسی داره برام بفرسته
محمد 1403-01-19
خیلی ممنون بسیار عالی بود
1403-01-14
دوستان جواب تمرین ها رو از کجا باید پیدا کنم؟؟
1403-01-04
ای کاش نوشته ها کمی بزرگ تر بود🤦🏻‍♀️
بنیامین افضلی 1402-12-26
سلام استاد شافعی عزیز ممنون از زحمات شما استاد باسواد و دلسوز برای دانشجویان که این فیلم ها را تهیه کرده اید و در اختیار ما گذاشتید. خدا قوت دکتر موفق باشید.
1402-10-27
تشکر از دکتر شافعی گرامی و مسئولین مکتب خونه
1402-10-19
بسیار محتوا با کیفیت و استاد کاربلد واقعا جای تشکر داره
علی اکبر نعیمی 1402-10-17
بهترین تدریس دینامیک ماشین همین هستش .عالی،ممنون از دکتر شافعی
1402-09-19
بسیار عالی و جامع
1402-08-14
عالی پیشنهاد میشه👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
علی صفدری 1402-03-22
سلام تدریسشون عالی و کامل هست خیلی ممنون
1401-09-26
مثل همیشه عالی دکتر شافعی بزرگوار
فواد خلیل 1401-09-07
با سلام ممنون از دوره بسیار خوبتون تدریس فوق العاده
1401-07-17
بسیار عالی 🌹🌹
1
2

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
صفحات پربازدید