آموزش نرم افزار اسپن پلاس (ASPEN PLUS)

poster
پیش‌نمایش دوره

به عنوان یک مهندس شیمی یا مهندس فرایند، پس از آشنایی با تجهیزات پیشرفته فرایندی، نیاز به یک ابزار کامپیوتری که انجام محاسبات مربوط به این تجهیزات را برعهده بگیرد، احساس می‌شود. به عنوان مثال ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
3.6 (9 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  75 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  16 ساعت ویدئو - 59 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  12 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

سرفصل‌های دوره آموزش نرم افزار اسپن پلاس (ASPEN PLUS)

فصل 1- مقدمه‌ای بر اسپن پلاس

در این فصل پس از آشنایی اولیه با نرم‌افزار، اضافه کردن اجزا را یاد می‌گیریم سپس انواع Property Methodها و شرایط استفاده از هر یک را مرور می‌کنیم و با استفاده از بانک داده‌های تجربی موجود در نرم‌افزار، دقت محاسبات را افزایش می‌دهیم و در نهایت نحوه استفاده از Help نرم‌افزار را مرور می‌کنیم.

  آشنایی اولیه
مشاهده
"16:40  
  راه‌اندازی نرم‌افزار، آشنایی با نوار ابزار و اضافه کردن اجزا
مشاهده
"18:14  
  آشنایی با انواع متد‌های ترمودینامیکی در نرم‌افزار و انتخاب Property Method مناسب
"07:43  
  بهبود عملکرد Property Method انتخاب شده با استفاده از بانک داده‌های تجربی موجود در نرم‌افزار
"16:36  
  آشنایی با Help نرم‌افزار و معرفی منابع کاربردی
"05:19  
  تمرین شماره 1 فصل1 (الزامی)
 100%    
"60:00  
فصل 2- ویژگی‌های Flowsheet نرم‌افزار، شروع شبیه‌سازی

در این فصل پس از تعریف یک مثال، وارد محیط شبیه‌سازی شده و با بخش‌های مختلف آن و تکنیک‌های افزایش دقت حل و همگرایی شبیه‌سازی آشنا می‌شویم و در نهایت از یک جداکننده فلش سه فازی در شبیه‌سازی استفاده می‌کنیم.

  تعریف مثال مورد بررسی در این فصل، اضافه کردن اجزا و انتخاب Property Method
مشاهده
"08:44  
  ورود به محیط Simulation، آشنایی با بخش‌های مختلف و تعریف مثال
"12:23  
  اجرای شبیه‌سازی، تحلیل و بهبود نتایج
"12:20  
  تمرین شماره 1 فصل 2 (الزامی)
 50%    
"60:00  
  تکنیک‌های همگرایی شبیه‌سازی و اضافه کردن مشخصات جریان به Flowsheet
"08:25  
  ایجاد گزارش از شبیه‌سازی
"15:54  
  آشنایی و استفاده از جداکننده‌های فلش دو و سه فازی
"13:51  
  تمرین شماره 2 فصل 2 (الزامی)
 50%    
"120:00  
فصل3- آشنایی بیشتر با جداکننده‌های فلش و برج‌های تقطیر

هدف از این فصل آشنایی با مدل‌های مختلف موجود در نرم‌افزار جهت شبیه‌سازی برج تقطیر می‌باشد. لذا ابتدا یک مثال تعریف کرده و در آن از مدل‌های پرکاربرد برای شبیه‌سازی برج تقطیر استفاده می‌کنیم.

  تعریف مثال مورد بررسی در این فصل
مشاهده
"12:49  
  اضافه کردن Design Specification
مشاهده
"08:44  
  آشنایی با انواع مدل‌های Shortcut برج تقطیر
"07:09  
  استفاده از مدل DSTWU در شبیه‌سازی
"16:26  
  استفاده از مدل Distl در شبیه‌سازی
"07:37  
  آشنایی با انواع مدل‌های Rigorous برج تقطیر
"09:11  
  استفاده از مدل Radfrac در شبیه‌سازی
"13:44  
  تمرین شماره 1 فصل 3 (الزامی)
 100%    
"240:00  
فصل 4- شبیه‌سازی فرایند استخراج مایع-مایع

در این فصل طی یک مثال با شبیه‌سازی فرایند استخراج مایع-مایع آشنا می‌شویم. همچنین از ابزار Sensitivity Analysis نرم افزار در شبیه‌سازی استفاده کرده و نمودار تعادل سه‌فازی را برای مواد درگیر در شبیه‌سازی، ترسیم می‌کنیم.

  تعریف مثال مورد بررسی در این فصل
مشاهده
"08:33  
  رسم نمودار تعادلی 3فازی(مثلثی)
"09:34  
  شبیه‌سازی فرایند استخراج مایع-مایع چند مرحله‌ای
"10:30  
  تعریف آنالیز حساسیت(قسمت دوم)
"10:57  
  تعریف آنالیز حساسیت(قسمت اول)
"10:47  
  شبیه‌سازی فرایند استخراج مایع-مایع تک مرحله‌ای
"09:11  
  تمرین شماره 1 فصل 4 (الزامی)
 100%    
"180:00  
فصل 5- شبیه‌سازی راکتورها با سینتیک واکنش ساده

هدف این فصل آشنایی با مدل‌های مختلف موجود در نرم‌افزار جهت شبیه‌سازی راکتورها می‌باشد. پس از تعریف یک مثال با سینتیک واکنش ساده(فرم توانی)، از مدل‌های پرکاربرد موجود در شبیه‌سازی مثال استفاده می‌کنیم. در نهایت با تعریف یک آنالیز حساسیت، شرایط عملیاتی مطلوب یک راکتور را پیدا می‌کنیم.

  تعریف مسئله، آماده‌سازی رابطه سینتیک و آشنایی با Method Assistant
مشاهده
"12:57  
  آشنایی با انواع مدل‌های راکتور موجود در نرم‌افزار
مشاهده
"05:34  
  اضافه کردن واکنش و شبیه‌سازی راکتور PFR
"12:31  
  اضافه کردن کمپرسور و برج Rectifier
"17:44  
  شبیه‌سازی راکتور CSTR
"10:49  
  تعریف آنالیز حساسیت با هدف پیدا کردن دما و فشار عملیاتی راکتور
"18:32  
  تمرین شماره 1 فصل 5 (الزامی)
 100%    
"180:00  
فصل6- شبیه‌سازی راکتورها با سینتیک واکنش پیچیده

در این فصل به شبیه‌سازی راکتورهای شیمیایی خواهیم پرداخت که سینتیک واکنش آن‌ها به فرم ساده و توانی نمی‌باشد که این فرم سینتیک به LHHW معروف است. طی یک مثال این هدف را دنبال می‌کنیم و برای بیشینه کردن Selectivity یک آنالیز حساسیت تعریف می‌کنیم.

  تعریف مسئله و معرفی سینتیک واکنش‌های موجود
مشاهده
"06:53  
  آشنایی با سینتیک‌های LHHW
"13:56  
  ‌پیاده‌سازی مثال در نرم‌افزار
"08:22  
  اضافه کردن واکنش‌های LHHW
"16:42  
  تعریف آنالیز حساسیت با هدف بیشینه کردن Selectivity محصول مطلوب
"05:53  
  تمرین شماره 1 فصل 6 (الزامی)
 100%    
"240:00  
فصل 7- اضافه کردن خطوط لوله، پمپ‌ها و Valveها

در این فصل با مفاهیم مربوط به خطوط لوله، Valveها و پمپ‌ها از جمله Chocking و Cavitation آشنا می‌شویم.

  تعریف مسئله انتخاب Property Method مناسب و شروع شبیه‌سازی
مشاهده
"12:53  
  محاسبه قطر بهینه لوله و آشنایی با تجهیزات و اتصالات مختلف مرتبط با خطوط لوله
"07:26  
  تکمیل شبیه‌سازی، اضافه کردن پمپ، خط لوله و Valve
"15:38  
  اجرای شبیه‌سازی و بررسی نتایج تجهیزات مختلف
"08:19  
  پیدا کردن بیشینه دبی جرمی ممکن خوراک بدون Choke شدن Valveها و کاویتاسیون در پمپ
"16:45  
  تمرین شماره 1 فصل 7 (الزامی)
 100%    
"120:00  
فصل 8- ابزار بهینه‌سازی

هدف از این فصل پیدا کردن قطر بهینه یک لوله از نظر اقتصادی با استفاده از ابزار بهینه‌سازی موجود در نرم‌افزار می‌باشد.

  تعریف مسئله و آشنایی با مفاهیم اقتصادی حاکم بر آن
مشاهده
"15:13  
  تعریف Flowsheet نهایی و پیاده‌سازی آن
"05:08  
  اضافه کردن ابزار بهینه‌سازی به Flowsheet
"14:57  
  تعریف آنالیز حساسیت به منظور رسم نمودارهای هزینه‌های عملیاتی، ثابت و کلی
"07:54  
  تمرین شماره 1 فصل 8 (الزامی)
 100%    
"180:01  
فصل 9- طراحی مبدل‌های حرارتی

در این فصل روش‌های مختلف طراحی و شبیه‌سازی مبدل‌های حرارتی را با هم مرور کرده و با محیط ASPEN EDR آشنا خواهیم شد.

  تعریف مثال مورد بررسی و معرفی انواع مدل‌های مبدل‌های حرارتی در نرم‌افزار
مشاهده
"17:43  
  شروع شبیه‌سازی و استفاده از مدل Heater
مشاهده
"07:11  
  جایگزین کردن مدل Heater با مدل HeatX در حالت Shortcut، تعریف Specificationهای مختلف این مدل و تکمیل شبیه‌سازی
"12:07  
  شروع طراحی Rigorous مبدل در حالت Design، ورود به محیط ASPEN EDR، آشنایی با مفاهیم مختلف
"14:45  
  ادامه آشنایی با مفاهیم مختلف در طراحی دقیق مبدل
"05:07  
  کامل کردن اطلاعات مورد نیاز در محیط ASPEN EDR
"09:40  
  تکمیل طراحی دقیق مبدل در حالت Rating و بررسی نهایی نتایج
"10:39  
  تمرین شماره 1 فصل 9 (الزامی)
 100%    
"300:00  
فصل 10- الکترولیت‌ها‌ در اسپن پلاس

هدف از تعریف این فصل آشنایی با شبیه‌سازی فرایند‎‌های درگیر با الکترولیت‌ها در نرم‌افزار می‌باشد.

  تعریف مثال مورد بررسی، انتخاب Property Method مناسب و ورود به Electrolyte Wizard
مشاهده
"14:07  
  آشنایی با بخش‌ها و تعاریف مختلف محیط Electrolyte Wizard و تکمیل آن
"12:16  
  شبیه‌سازی مثال و تحلیل نتایج
"11:00  
  تمرین شماره 1 فصل 10
 100%    
"00:00  
فصل 11- پلیمر‌ها در اسپن پلاس

در این فصل پس از مرور مختصری بر تئوری‌های حاکم بر واکنش‌های پلیمری با اضافه کردن این واکنش‌ها به محیط شبیه‌سازی، شبیه‌سازی آن‌ها و بررسی خواص نهایی پلیمر تولیدی آشنا خواهیم شد.

  مرور مباحث تئوری در مورد پلیمرها، واکنش‌های پلیمری و کاتالیست‌های آن‌ها
مشاهده
"19:32  
  بررسی و آشنایی با مثال مورد بررسی در این فصل
مشاهده
"07:20  
  اضافه کردن اجزا، انتخاب Property Method و وارد کردن خصوصیات اجزا پلمیری
"08:48  
  شروع شبیه‌سازی، اضافه کردن Unit Operatioها و تعریف واکنش پلیمری
"13:17  
  بهبود همگرایی حل و اجرا شبیه‌سازی
"06:04  
  تعریف آنالیز حساسیت به منظور بررسی تاثیر یک پارامتر در خصوصیات پلیمر نهایی
"05:01  
فصل 12- تعریف مولکول‌های دارویی و تخمین خواص آن‌ها

هدف از تعریف این فصل آشنایی با نحوه اضافه کردن مولکول‌های جدیدی که در بانک داده نرم‌افزار موجود نیستند، می‌باشد. مثال در نظر گرفته شده در این فصل، یک ماده دارویی می‌باشد.

  تعریف مثال مورد بررسی در این فصل
"07:59  
  تعریف ماده، ترسیم ساختار مولکولی آن و تخمین خواص مربوطه
"13:34  
  تعریف یک شبیه‌سازی به منظور بررسی و مقایسه خواص ماده تعریف شده
"08:12  
  تمرین شماره 1 فصل 12 (الزامی)
 100%    
"60:00  
فصل 13- جامدات و عملیات واحد‌های مربوط به آن‌ها

در این فصل ابتدا با مفاهیم مختلف درگیر در شبیه‌سازی فرایندهای در فاز جامد آشنا می‌شویم و طی دو مثال، شبیه‌سازی خرد کن و راکتور بستر سیال، این مفاهیم را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

  مقدمه اول: معرفی عملیات واحد‌های درگیر با جامدات
مشاهده
"15:56  
  تعریف مثال اول: مسئله خردکن و طبقه بندی جامدات مختلف
مشاهده
"07:55  
  معرفی و آشنایی با کلاس‌های مختلف Streamها و Sub-Streamها و آشنایی با مفهوم PSD
"09:31  
  تکمیل شبیه‌سازی مسئله خردکن و تحلیل نتایج
"11:00  
  مقدمه دوم: مرور مباحث تئوری مربوط به بستر سیال
"08:26  
  تعریف مثال دوم: شبیه‌سازی راکتور بستر سیال
"11:57  
  تعریف مشخصات تجهیز Fluidized Bed در نرم‌افزار و تکمیل شبیه‌سازی
"12:04  
  تمرین شماره 1 فصل 13
 100%    
"00:00  
فصل 14- بررسی جنبه‌های ایمنی و انرژی فرایند‌های شیمیایی در اسپن‌پلاس

در این فصل با دو محیط Safety Analysis و Energy Analysis نرم‌افزار جهت در نظر گرفتن بحث‌های ایمنی فرایند و Heat Integration آشنا خواهیم شد.

  تعریف مثال مورد بررسی در این فصل
مشاهده
"12:20  
  اضافه کردن شبیه‌سازی مورد نظر از مثال‌های موجود در نرم‌افزار، آشنایی با Pseudo-Componentها و بررسی Flowsheet
"11:09  
  آشنایی با کاربرد‌های محیط Safety Analysis نرم‌افزار و اضافه کردن PSV
"09:26  
  تعریف سناریو برای PSV
"13:27  
  اضافه کردن Rupture Disk، تعریف سناریو و بررسی نتایج
"07:26  
  آماده‌سازی شبیه‌سازی برای ورود به محیط Energy Analysis
"05:31  
  فعال‌سازی و ورود به بخش‌های مختلف محیط Energy Analysis
"08:05  
فصل 15- محاسبات اقتصادی در اسپن‌پلاس

طی یک مثال ابتدا با نحوه تعریف جریان‌های Utility و قیمت‌گذاری آن‌ها آشنا خواهیم شد و در نهایت روش‌های مختلف قیمت‌گذاری فرایند را در نرم‌افزار خواهیم آموخت.

  تعریف مثال مورد بررسی در این فصل
مشاهده
"11:51  
  اعمال تغییرات در شبیه‌سازی پیشین
"11:17  
  آشنایی با روش‌های انتخاب جریان Utility
"14:35  
  Costing Options
"07:40  
  روش اول قیمت‌گذاری، بررسی مزایا و معایب
"05:15  
  روش دوم قیمت‌گذاری، ورود به محیط APEA
"07:03  
  انتقال Unit Operationها به محیط APEA و سایز کردن تجهیزات
"07:35  
  اجرای محاسبات اقتصادی و برطرف کردن خطاها و اخطارها
"06:53  
  بررسی نتایج نهایی، ایجاد گزارش و آشنایی با برخی از مفاهیم اقتصادی
"11:29  
  تمرین شماره 1 فصل 15 (الزامی)
 100%    
"360:00  
پروژه نهایی

در این فصل فرایند تولید استایرن را شبیه‌سازی خواهید کرد و با یک مسئله کامل و واقعی مواجه خواهید شد.

  پروژه نهایی درس اسپن پلاس (الزامی)
 100%    
"1440:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

به عنوان یک مهندس شیمی یا مهندس فرایند، پس از آشنایی با تجهیزات پیشرفته فرایندی، نیاز به یک ابزار کامپیوتری که انجام محاسبات مربوط به این تجهیزات را برعهده بگیرد، احساس می‌شود. به عنوان مثال پس از مدل‌سازی یک برج تقطیر ساده با تعداد سینی‌های کم و 4 یا 5 جزء در خوراک ورودی ممکن است گاهی با صدها معادله از جمله موازنه‌های انتقال جرم و انرژی و سیالات مواجه شویم. پیاده‌سازی و حل این معادلات می‌تواند بسیار زمان‌بر و خسته‌کننده باشد.

لذا باید برای حل این مشکل باید به دنبال راه حل بود؛ چرا که یک مهندس شیمی بدون توانایی مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرایند عملا دچار مشکل خواهد شد و از گردونه رقابت‌ها در بازار کار و تحقیقات علمی عقب خواهد ماند. حتی در کارهای آزمایشگاهی هم گاهی به جایی می‌رسیم که به صرفه و منطقی است که ابتدا فرایند را هر چند کوچک، شبیه‌سازی کنیم و بعدا سراغ پیاده‌سازی و ساخت آن برویم.

برای رفع این مشکل، تعداد کثیری بسته نرم‌افزاری از گذشته تا کنون در حال گسترش است و هر ساله نرم‌افزار‌های جدیدتر و کامل‌تری وارد بازار شده و مورد استفاده مهندسین شیمی قرار می‌گیرد. در میان تمامی این بسته‌های نرم‌افزاری یکی از پرکاربردترین، دقیق‌ترین و کامل‌ترین بسته‌ها، نرم افزار aspen plus یکی از نرم‌افزارهای ارائه شده توسط کمپانی ASPEN One است. 

مزایای نرم افزار اسپن پلاس

در مقایسه با دیگر نرم‌افزارها، نرم افزار aspen plus تجهیزات فرایندی و مدل‌های ترمودینامیکی بیشتر و حل‌کننده‌های سریع‌تر و دقیق‌تری دارد و برای شبیه‌سازی یک واحد فرایندی کامل هیچگونه محدودیت یا کمبودی ندارد. 

تجهیزات فرایندی نرم افزار اسپن پلاس

از جمله تجهیزات فرایندی یا Unit Operation که در نرم‌افزار aspen plus  شبیه‌ساز، پوشش داده می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پمپ
  • کمپرسور
  • شیر
  • خطوط لوله
  • راکتور
  • برج تقطیر
  • مبدل حرارتی 
  • و غیره

لازم به ذکر است که این تجهیزات تحت مدل‌های متفاوتی ارائه شده‌اند که بسته به فرضیاتی که در فرایند در نظر گرفته می‌شود می‌توان از تجهیز مربوطه استفاده کرد. به عنوان مثال در مورد راکتورها می‌توان به راکتورهایCSTR ، PFR و راکتورهای تعادلی اشاره کرد.

آموزش نرم افزار اسپن پلاس

آموزش پیش رو که به طور خاص به آشنایی با نرم‌افزار ASPEN Plus می‌پردازد، برای دانشجویان و همچنین فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی شیمی و مهندسی نفت در مقاطع مختلف تحصیل بسیار مفید خواهد بود و راه آن‌ها را چه برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و انجام امور تحقیقاتی و چه برای ورود به بازار کار هموار‌تر خواهد کرد. در آموزش نرم‌افزار aspen plus سعی بر پوشش کامل و جامع تمامی ابزار‌های ارائه شده در این نرم‌افزار است. 

سرفصل‌های آموزش نرم افزار aspen plus
1- در ابتدا و شروع کار با انواع مدل‌های ترمودینامیکی ارائه شده در نرم‌افزار  اسپن پلاس و بانک داده‌های موجود در آن آشنا خواهیم شد و می‌آموزیم چگونه مواد مختلف را به محیط شبیه‌سازی اضافه کنیم.

2- در مرحله دوم از آموزش اسپن پلاس، قدم به قدم با انواع تجهیزات ارائه شده در نرم‌افزار اسپن پلاس آشنا می‌شویم و از آن‌ها در غالب مثال‌های متعدد استفاده می‌کنیم.  به عنوان مثال با جداکننده‌های دو و سه فازی، برج‌های تقطیر و جذب، مخلوط کننده‌ها، مخازن ذخیره‌سازی، تجهیزات انتقال سیال از جمله لوله‌ها و اتصالات مربوطه، پمپ‌ها و کمپرسورها و انواع مختلف Valve‌ها، راکتورهای پلاگ و CSTR، مبدل‌های حرارتی از جمله پوسته لوله و طراحی Geometry آن‌ها و موارد دیگر آشنا خواهیم شد.

3- در فصل سوم این آموزش مباحث نسبتا خاص مرتبط با مهندسی شیمی از جمله کار با الکترولیت‌ها، واکنش‌های پلیمرازیسیون، جابجایی جامدات و تعریف مواد دارویی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

4- فصل چهارم نیز با  تحلیل نتایج و بررسی‌های بیشتر با پیاده‌سازی آنالیز حساسیت، بهینه‌سازی و تعریف Design Specification طی مثال‌های فراوانی آشنا خواهیم شد.

5- در آخرین بخش از آموزش نرم افزار Aspen plus، با ابزار‌های فراهم شده در نرم‌افزار اسپن پلاس به منظور آنالیزهای ایمنی و اقتصادی آشنا می‌شویم و آموخته‌های خود را در غالب چندین تمرین، مثال و پروژه محک خواهیم زد.

آموزش اسپن پلاس

نرم افزار aspen plus از قدرتمندترین نرم افزارها در شبیه سازی فرآیندهای مربوط به مهندسی شیمی است. این نرم افزار زیر نظر مجموعه Aspen one و توسط شرکت Aspentech توسعه داده می‌شود. یک مهندس شیمی یا مهندس فرآیند، پس از اینکه با تجهیزات پیشرفته فرآیندی آشنا شد، باید محاسبات خود را بر عهده یک ابزار کامپیوتری قرار دهد. نرم افزارهای hysys، هایسیس و اسپن پلاس از این دسته برنامه‌ها هستند‌. از بین ابزارهای پیشرفته کامپیوتری Aspen Plus است که به عنوان یکی از پرکاربردترین، دقیق‌ترین و کامل‌ترین بسته‌ها در این زمینه شناخته می‌شود. شما هم اگر در زمینه فرآیند‌های شیمیایی فعالیت می‌کنید، بهتر است با آموزش اسپن پلاس همراه شوید تا اطلاعات خود را افزایش دهید. 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher مصطفی هاشمی

مصطفی هاشمی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش مدل‌سازی، شبیه‌سازی و کنترل از دانشگاه صنعتی شریف هستند. آقای هاشمی از سال 1395 به طور تخصصی در زمینه مدل‌سازی و شبیه‌سازی انواع فرایند‌های مهندسی شیمی با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف و مرتبط از جمله MATLAB، COMSOL و بخش‌های مختلف نرم‌افزار ASPEN فعالیت دارند و در این مدت پروژه‌های متعددی را در زمینه‌های مرتبط با مهندسی شیمی و ترکیب مهندسی شیمی و کنترل فرایند، به سرانجام رسانده‌اند. همچنین دارای تجربه همکاری آکادمیک با اساتید رشته مهندسی شیمی هستند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
محمد قاضی عسگر 1402-11-10
با سلام و احترام؛ مدرس دوره، جناب آقای هاشمی، بر عناوین مطرح شده تسلط خیلی خوبی دارند و من از محتوا دوره خیلی راضی بودم. با اینکه خیلی جزئی نبود، ولی خب به المان های حیاتی این نرم افزار به خوبی اشاره شد و پروژه ها نیز به نحوی طراحی شده اند که علم دانشجو را در اون فصل عمیق تر هم میکنه. به صورت کلی، راضی هستم از دوره. با تشکر
پروانه هاتفی راد 1402-09-21
دوره و مدرس عالیست و لیکن مدت دوره افزایش پیدا کنه بهتر هم می شه. اجرای Aspen در کامپیوترمن با مشکلاتی مواجه شد و به همین دلیل زمان زیادی از من به هدر رفت.
کامیار کافی 1400-01-12
با سلام و خدا قوت خدمت مدرس گرامی. محتوای دوره بسیار عالیست سپاسگزارم.
مرضیه راستگو 1400-07-28
سلام . در حد فصل یک و دو اصلا تدریس رو دوست نداشتم . ولی چون خریده بودم حتما میخواستم تا تهش برم . از فصل سه به بعد سعی کردم سبک تدریس رو بشناسم و بعد ادامه بدم . و در نهایت به این نتیجه رسیدم آموزش بسیار مفید بود. خیلی ترتمیز و اصولی بود. من خیلی راضی بودم و ممنون
مرتضی خسروی راد 1400-07-24
سلام بهتر بود استاد خود یک مسئله واقعی را حل میکردن تا ریزه کاری های موردنیاز آن برای دانشجو مشخص و حل میشد. ضمن اینکه مواردی مثل ابزارهای منطقی و ست کردن برخی متغیرها در مسائل پیچیده در این اموزش اشاره ای نشده است. و با این قیمت به نظرم ارزش خرید ندارد
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.
حسن نبوی 1400-02-03
سلام، من دانشجوی دکتری مهندسی هسته‌ای هستم، اینجور ک مشخصه، مدرس تسلط کاملی روی نرم‌افزار داره، ولی شیوه انتقالش واسه منی ک بین رشته‌ای، درگیر این نرم‌افزار شدم، زیاد جالب نبود، در کمال احترام و البته تشکر بابت زحمتی ک کشیدن، به دوستانی ک مث من ببن رشته ای هستن، توصیه نمیکنم.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آشنایی با نرم افزار اسپن پلاس 

اسپن پلاس از جمله نرم افزارهای پیشرو در زمینه شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی، پلیمر و غیره است. از آن جا که فعالیت مهندسان شیمی نیز مانند دیگر فعالیت‌ها با چالش‌های اقتصادی در جهان، شرایط بازار پویا و فشارهای رقابتی رو به رو شده، در جهت بهبودی عملکرد و کیفیت شبیه سازی ها نرم افزاری همانند aspen پلاس طراحی می‌شوند.

شبیه سازی فرآیند در زمینه شیمیایی، واحدهای عملیاتی، انتقال سیالات و بعضا جامدات از جمله قابلیت‌های این نرم افزار پیشرفته به حساب می‌آیند. بنابراين شما به عنوان یک مهندس شیمی می‌توانید با اطمینان خاطر از نرم افزار‌ اسپن پلاس استفاده کنید و با پشتوانه تجربه‌ی زیاد شرکت سازنده اسپن به نتایج قابل قبول خود در شبیه سازی دست پیدا کنید. برای این کار بهتر است توجه‌ای به آموزش اسپن پلاس در ادامه مقاله داشته باشید. 

کاربرد نرم افزار اسپن پلاس چیست؟

همان طور که گفته شد نرم افزار اسپن در زمینه تحقیقات علمی کاربرد و گستردگی زیادی دارد. به همین دلیل است که اهمیت آموزش اسپن پلاس بیش از پیش به چشم می‌آید. با این حال می‌توان از این نرم افزار برای ورود به بازار کار نیز استفاده کرد. در شرکت‌هایی مانند طراحی مهندسی و بخش R&D کارخانه‌ها از نرم افزار اسپن پلاس به وفور استفاده می‌شود و همین امر باعث می‌گردد افرادی که کار با آن را به خوبی آموخته‌اند، فرصت بیشتری برای استخدام داشته باشند. 

مراحل آموزش اسپن پلاس 

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی شیمی یا نفت یا افرادی که با تجهیزات دوار در این زمینه آشنا هستند، می‌توانند مراحل آموزش اسپن پلاس را دنبال کنند‌. زیرا آن‌ها می‌توانند از این آموزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و انجام امور تحقیقاتی بهره ببرند. هم‌چنین در بازار کار مفید و سودمند مشغول به کار شوند. بنابراین شما هم اگر نیاز به گذراندن مراحل آموزشی دارید، سرفصل‌های آموزش اسپن پلاس را دنبال کنید: 

فصل اول: آشنایی با مقدمات اسپن پلاس 

سر فصل نشان می‌دهد که قرار است با مراحل اولیه نرم افزار آشنا شوید. به‌علاوه بعد از کامل شدن لین مقدمات یاد می‌گیرید اجزا را اضافه کنید. در قدم بعد انواع Property Methodها را شناخته و شرایط استفاده از آن‌ها را مرور می‌کنید. با کمک این properties  دقت محاسبات خود را با کمک از بانک داده‌های تجربی که مخصوص این نرم افزار هستند را افزایش می‌دهید. در آخر این فصل نحوه استفاده از Help نرم افزار مرور می‌شود. 

فصل دوم: بررسی ویژگی‌های Flowsheet نرم افزار

در این فصل فرآیند شبیه‌سازی آغاز خواهد شد. آموزش با یک مثال شروع می‌شود تا با محیط شبیه‌سازی آشنا شوید. سپس بخش‌های مختلف و تکنیک‌های افزایش دقت حل و همگرایی شبیه‌سازی به شما گفته می‌شوند. در نهایت هم یاد می‌گیرید چگونه از یک جداکننده فلش سه فازی در شبیه‌سازی استفاده کنید. 

فصل سوم: جدا کننده‌های فلش و برج‌های تقطیر 

در فصل قبل آشنایی با جداکننده فلش سه فازی در شبیه‌سازی داشتید و این بار باید مدل‌های مختلف موجود در نرم افزار برای شبیه‌سازی برج تقطیر را مورد بررسی قرار دهید. بنابراین یک مثال ارائه می‌شود که در آن مدل‌های پرکاربرد شبیه‌سازی برج تقطیر برای شما کاملا مشخص باشند. 

فصل چهارم: یادگیری شبیه‌سازی در استخراج مایع_مایع

برای آشنایی با فرآیند شبیه‌سازی استخراج مایع_مایع یک مثال تعریف می‌شود. در این مثال تعادلات فازی از روش‌های فی-فی یا گاما-فی حل می‌شوند. هم‌چنین این تعاملات به ضریب فوگاسیته یا همان فی نیاز دارد که احتياج به برهمکنش پیدا می‌کنند تا نتایج دقیقی در اختیار قرار دهد. به علاوه برای ضریب فعالیت (گاما) نیاز به پارامتر برهمکنش است. این پارامترهای برهم‌کنش از رگرسیون یا همان بهینه‌سازی داده‌های تعادلی ایزوترمال یا ایزوبار به دست می‌آید. بعد از تمام مراحل ابزار Sensitivity Analysis معرفی شده و بعد از آن نوبت به نمودار تعادل سه‌فازی می‌رسد. با کمک این نمودار مواد درگیر در شبیه‌سازی ترسیم خواهند شد. 

فصل پنجم: شبیه‌سازی راکتورها 

هدف برگزاری این جلسه آشنایی با مدل‌های مختلف در نرم افزار اسپن پلاس برای مدلسازی اکتورها است که برای سینتیک واکنش های ساده به کار می‌روند. بنابراین در تعریف مثال از واکنش ساده، نمونه‌ای از مدل‌های پرکاربرد موجود در شبیه‌سازی استفاده می‌شود. در آخر فصل است که با تعریف یک آنالیز حساسیت، شرایط عملیاتی مطلوب یک راکتور را پیدا خواهید کرد. 

فصل ششم: شبیه‌سازی راکتورها 2

در بخش دوم شبیه سازی راکتورها سینتیک راکتورهای شیمیایی پیچیده مورد بررسی قرار می‌گیرند. هنگامی که سینتیک واکنش فرم ساده و توانی نداشته باشد، پیچیده است و به آن LHHW می‌گویند. هدف شبیه‌سازی راکتورها با سینتیک پیچیده است که با یک مثال دنبال می‌شود. در آخر هم برای بیشینه کردن Selectivity یک آنالیز حساسیت تعریف خواهد شد. 

فصل هفتم: چگونگی اضافه کردن خطوط لوله، پمپ و Valve

در فصل هفتم با Chocking و Cavitation و غیره آشنا می‌شوید که از مفاهیم مربوط به خطوط لوله، پمپ و Valve  هستند. 

فصل هشتم: استفاده از ابزار بهینه‌سازی 

شما کار با ابزار بهینه‌سازی را در آموزش اسپن پلاس یاد می‌گیرید تا بتوانید قطر بهینه یک لوله را از نظر اقتصادی پیدا کنید. 

فصل نهم: شبیه‌سازی و طراحی مبدل‌های حرارتی 

مرور روش‌های مختلف طراحی و شبیه‌سازی مبدل‌های حرارتی در این فصل مد نظر قرار گرفته‌اند. آشنایی با محیط ASPEN EDR  از دیگر اهداف این فصل است. 

فصل دهم: الکترولیت‌ها 

شبیه‌سازی فرآیند‌هایی که با الکترولیت‌ها درگیر هستند، جز آموزش های نرم افزار در این فصل هستند. 

فصل یازدهم: پلیمرها

تئوری‌های حاکم بر واکنش‌های پلیمری اولین قدم از آموزش فصل یازدهم هستند‌. سپس این واکنش‌ها به محیط شبیه‌سازی اضافه شده و شبیه‌سازی آن‌ها و خواص نهایی پلیمر تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فصل دوازدهم: آشنایی با مولکول‌های دارویی و تخمین خواص آن‌ها 

در این فصل مولکول‌های جدیدی که در بانک نرم افزار اسپن موجود نیستند، اضافه می‌شوند و برای درک مفهوم آن یک مثال در زمینه مواد دارویی آورده شده است. 

فصل سیزدهم: شبیه‌سازی فرآیند‌ها در فاز جامد

جامدات و عملیات واحدهای مربوط به آن‌ها هدف این فصل از آموزش اسپن پلاس هستند‌. شما بعد از شبیه‌سازی فرایند‎‌ها در فاز جامد با دو مثال شبیه‌سازی خرد کن و راکتور بستر سیال را با توجه به این مفاهیم بررسی می‌کنید. 

فصل چهاردهم: جنبه های ایمنی و انرژی فرآیندهای شیمیایی 

برای در نظر گرفتن بحث‌های ایمنی و فرآیند‌ Heat Integration، با دو محیط Safety Analysis و Energy Analysis نرم افزار آشنا می‌شوید. 

فصل پانزدهم: محاسبات اقتصادی 

مثال اول به شما نحوه تعریف جریان‌های Utility و قیمت‌گذاری آن‌ها را نشان می‌دهد. سپس یک به یک روش‌های مختلف قیمت‌گذاری فرایند در نرم افزار اسپن توضیح داده می‌شوند. 

فصل شانزدهم: پروژه نهایی

بعد از گذراندن تمام مراحل یک مرحله شبیه‌سازی استایرن را پشت سر گذاشته و وارد یک پروژه کامل و واقعی می‌شوید. 

جمع بندی 

دوره‌های آموزش اسپن پلاس برای مهندسان شیمی، نفت، پتروشیمی و غیره آماده شده است. این دوره‌ها به آن‌ها فرصت می‌دهند تا محاسبات فرآیندهای مختلف را با کمک برنامه‌های پیشرفته کامپیوتری انجام دهند.

poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  75 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  16 ساعت ویدئو - 59 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  12 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام