از هستی شناسی مکانیک کوانتومی چه می‌آموزیم؟

همایش‌ها و رویدادها
1 سخنرانی

سرفصل‌ها

سخنران همایش
علیرضا منصوری

دکتر علیرضا منصوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی می‌باشد. وی مدرک لیسانس خود را در رشته‌ی مهندسی مخابرات از دانشگاه شیراز اخذ نمود و سپس تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته فلسفه‌علم دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه علم و فناوری پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به پایان برد.

1

سخنرانی‌ها

01:00 ساعت ( شامل 01:00 ساعت محتوای آموزشی)    1 جلسه