دینامیک روتور

دوره‌های دانشگاهی
21 جلسه

سرفصل‌ها

دینامیک روتور یک شاخه تخصصی از مکانیک کاربردی مربوط به رفتار و تشخیص ساختار چرخشی است. معمولا برای تجزیه و تحلیل رفتار ساختارها از موتورهای جت و توربین بخار به موتورهای خودکار و ذخیره سازی دیسک کامپیوتر استفاده می شود.در مراحل اولیه، دینامیک روتور مربوط به یک یا چند ساختار مکانیکی (روتور) است که توسط یاتاقان ها پشتیبانی می شود و تحت تاثیر پدیده های داخلی قرار می گیرند که در اطراف محور یکسانی چرخ می زند. ساختار حمایت کننده استاتور نامیده می شود.

مدرس دوره
روح الله دهقانی فیروزآبادی
دکتر دهقانی استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف است.
وی تحصیلات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا خود را در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی هوافضا به پایان رساند. زمینه کاری مورد علاقه وی نانو مکانیک می باشد.
او در حال حاضر به عنوان دانشیار در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می نماید.
1

فیلم های آموزشی دینامیک روتور

21 جلسه    00:22 ساعت   
مقدمه ای بر دینامیک روتور
13:56 دقیقه
مروری بر ارتعاشات سامانه یک درجه آزادی استخراج معادله حرکت
10:17 دقیقه
مروری بر ارتعاشات سامانه یک درجه آزادی پاسخ ضربه و پله
07:48 دقیقه
مروری بر ارتعاشات سامانه یک درجه آزادی میرایی ویسکوز معادل و استخراج معادله حرکت نامیرا
18:19 دقیقه
مروری بر ارتعاشات سامانه یک درجه آزادی پاسخ پالس و تحریک هارمونیک
17:50 دقیقه
مقدمه ای بر انواع یاتاقان و استخراج معادله حرکت روتور Jettcott دو درجه آزادی
26:58 دقیقه
نمودار های پایداری (Campbell Diagram) برای روتور Jeffcott دو درجه آزادی
09:04 دقیقه
استخراج معادله حرکت روتور Jeffcott دو درجه آزادی با میرایی داخلی
12:44 دقیقه
استخراج معادله حرکت روتور Jeffcott چهار درجه آزادی 1
15:21 دقیقه
استخراج معادله حرکت روتور Jeffcott چهار درجه آزادی 2
23:11 دقیقه
مقدمه ای بر روش انرژی برای استخراج معادله حرکت سامانه های پیوسته
28:58 دقیقه
استخراج معادله حرکت سامانه های پیوسته به روش انرژی
14:30 دقیقه
اصل همیلتون برای سامانه های پیوسته و روش باقیمانده های وزن دار
07:16 دقیقه
حل معادله دیفرانسیل حاک بر حرکت سامانه های پیوسته به روش مدال
03:48 دقیقه
حل معادله انتگرالی حاکم بر حرکت سامانه های پیوسته به روش گلرکین
45:13 دقیقه
استخراج معادله حاکم بر روتورمقطع متغییر دایره ایدردستگاه چرخان
01:58 دقیقه
بررسی شافت دوار تیموشینکو در دستگاه ثابت و چرخان
10:03 دقیقه
معادلات انتگرالی تیر دوار تیروشینکو یا شافت دوار
13:39 دقیقه
یاتاقان های ژورنال
35:28 دقیقه
مدل سازی ماشین های دوار پیچیده
09:33 دقیقه
تلرانس ها مقدمه ای بر روتور های زیر بحرانی و فوق بحرانی و حالت گذرا روتور
56:32 دقیقه