00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

ریزپردازنده ۱

دوره‌های دانشگاهی
23 جلسه

سرفصل‌ها

این درس از دو قسمت اصلی تشکیل می شود:
در قسمت اول هدف آشنایی با میکروپروسسورهای خانواده ی x86 است. در این بخش نرم افزار، سخت افزار و ارتباط آنها با یکدیگر با بررسی نسل اول این خانواده، یعنی 8086/8، هم بر مبنای Single board CPU و هم PC آموزش داده می شود.
در قسمت دوم به ساختار پردازنده¬های پیشرفته، از دهه ی ۹۰ به بعد، پرداخته می شود. همچنین جدیدترین تکنولوژی های Intel و AMD مورد بررسی قرار می گیرند.
هدف اصلی این درس ایجاد دید مهندسی لازم برای انجام پروژه های مربوط به سیستم های دیجیتال هم به صورت Single board و هم به صورت سیستمی بر روی PC است. در نهایت دانشجویان قادر خواهند بود که در هنگام مواجهه با یک پروژه، قدم های اصلی، ملاحظات، محدودیت ها و راه حل ها را ارائه، تحلیل و بررسی کنند و بهترین راه حل را برگزینند.
منابع و مراجع درس:
۱- Douglas v. Hall, Microprocessor interfacing and its application.
۲- Mazidi, 80X86 IBM PC and Compatible Computers: Assembly Language,
Design, and Interfacing
۳- INTEL Microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium,
Pentium Pro Processor, Pentium II, III, 4 (7th Edition) by Barry B. Brey
۴- William Stallings Computer Organization and Architecture: Designing for
Performance 8th Ed. Prentice Hall, 2009
۵- S. K Sen, Understanding 8085/8086 Microprocessor and Peripheral ICs, 2009
مدرس دوره
اسماعیل ثنایی
دکتر اسماعیل ثنائی عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۶۵ می باشند. زمینه ی فعالیت ایشان الکترونیک دیجیتال است
فیلم های آموزشی
31:17 ساعت
31:17
Combined Shape Created with Sketch. 23 جلسه
جلسه اول - مقدمه
"75:15
جلسه دوم - مقدمه
"83:20
جلسه سوم - ساختار داخلی 8086
"79:25
جلسه چهارم - سخت افزار های جانبی 8086
"81:27
جلسه پنجم - رجیستر flag، قطعه بندی (segmentation)
"80:58
جلسه ششم - آدرس دهی، شروع برنامه نویسی با 8086
"75:39
جلسه هفتم - مثال‌های برنامه نویسی 8086، 8255 در مود 0، ADC، کار با string
"80:43
جلسه هشتم - اینتراپت 21
"78:03
جلسه نهم - انتقال پارامتر بین برنامه اصلی و فرعی، طراحی مدولار
"82:04
جلسه دهم - وقفه های سخت افزاری
"75:32
جلسه یازدهم - وقفه های سخت افزاری
"85:07
جلسه دوازدهم - عملکرد 8259
"83:16
جلسه سیزدهم - 8259 در حالت cascade، مرور مباحث گذشته
"61:26
جلسه چهاردهم - 8255 در مود 1
"86:39
جلسه پانزدهم - وقفه‌های سخت افزاری در IBM، مرور مباحث گذشته
"69:19
جلسه شانزدهم - پروتکل centronix، نحوه ارتباط PC و پرینتر
"87:34
جلسه هفدهم - 8255 در مود 2، مقدمه ارتباط سریال
"91:04
جلسه هجدهم - استانداردهای ارتباط سریال، اینتراپت 14
"82:55
جلسه نوزدهم - عملکرد 8250
"81:44
جلسه بیستم - کار با Busها و کارت‌ها
"90:36
جلسه بیست و یکم - سیستم 8086 با DMA
"86:38
جلسه بیست و دوم - روند تحول cpuها تا به امروز
"91:07
جلسه بیست و سوم - روند تحول cpu ها تا به امروز
"87:20