00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

طراحی سازه های فولادی 1

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

این درس یکی از مهمترین و کاربردی ترین مباحثی است که در دوران دانشگاه تدریس میشود و همواره به آن نیاز خواهید داشت چه برای شرکت در آزمونهای مختلف بعد از فارغ التحصیلی و چه هنگام ورود به بازار کار به عنوان یک محاسب ساختمان .

برای دریافت تمرین این درس اینجا کلیک کنید

مدرس دوره
همایون اسمعيل پوراستکانچی

کارشناسی: مهندسی عمران دانشگاه شریف

کارشناسی ارشد: مهندسی سازه دانشگاه شریف

دکترا: مهندسی عمران و ساختمانی دانشگاه شریف

فیلم های آموزشی
27:54 ساعت
27:54
Combined Shape Created with Sketch. 25 جلسه
جلسه اول - مقدمه و معرفی درس فولاد 1
"68:25
جلسه دوم - فلسفه طراحی به روش LRFD و آشنایی با فولاد ساختمانی
"67:13
جلسه سوم - ادامه اصول طراحی و مقدمه طراحی اجزاء کشش
"65:15
جلسه چهارم - طراحی عناصر کششی
"70:29
جلسه پنجم - طراحی عناصر کششی2
"72:48
جلسه ششم - طراحی عناصر فشاری
"66:14
جلسه هفتم - طراحی عناصر فشاری 2
"64:34
جلسه هشتم - طراحی عناصر فشاری3
"64:13
جلسه نهم - طراحی عناصر فشاری - کمانشی و پیچشی
"69:32
جلسه دهم - طراحی عناصر فشاری - کمانشی پیچشی
"61:00
جلسه یازدهم - طراحی عناصر فشاری - کمانش پیچش
"71:27
جلسه دوازدهم - ستون های ساخته شده
"78:01
جلسه سیزدهم - طراحی تیرها
"66:20
جلسه چهاردهم - طراحی تیرها
"65:18
جلسه پانزدهم - طراحی تیرها - کمانشی پیچشی - جانبی
"73:01
جلسه شانزدهم-طراحی تیرها/بارهای متمرکز
"65:25
جلسه هفدهم-کمانش برشی در تیرها
"69:19
جلسه هجدهم-خمش مقاطع باجان غیر فشرده یا لاغر
"68:29
جلسه نوزدهم-خمش دو محوره
"66:38
جلسه بیستم-طراحی تیرهای مرکب
"65:52
جلسه بیست و یکم-طراحی تیرهای مختلط
"80:38
جلسه بیست و دوم-طراحی مقاطع مختلط فولادی
"60:05
جلسه بیست و سوم-طراحی تیر ستون
"54:03
جلسه بیست و چهارم-طراحی تیر ستون‌ها
"69:56
(3)جلسه بیست و پنجم-طراحی تیر ستون
"50:25