مکانیک خاک

poster
پیش‌نمایش دوره

درس مکانیک خاک یکی از دروس پایه و بنیادین دوره کارشناسی مهندسی عمران محسوب می‌شود. فهم صحیح خواص مهندسی خاک و رفتار آن تحت اثر بار، در کنار دو درس مکانیک جامدات و مکانیک سیالات ... ادامه

مدرس دوره:
4.6 (46 رای)
 رایگان

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 آموزش مکانیک

 آموزش رایگان درس مکانیک خاک

 کمک به داوطلبان کنکور ارشد عمران

 آماده سازی دانشجویان برای امتحانات پایانی

سرفصل‌های دوره مکانیک خاک

فیلم های آموزشی
  جلسه اول - مشخصات عمومی خاک ها
مشاهده
"75:56  
  جلسه دوم - مشخصات خاک های درشت دانه (شن ماسه ای)
مشاهده
"75:44  
  جلسه سوم - خاک های ریزدانه و علامت ضمیری شدن رس ها
مشاهده
"59:36  
  جلسه چهارم - حدود اتربرگ
مشاهده
"77:09  
  جلسه پنجم - روابط وزنی و حجمی در خاک
مشاهده
"79:59  
  جلسه هفتم - ادامه طبقی بندی خاک و مقدمات تراکم خاک
مشاهده
"75:32  
  جلسه هشتم - تراکم خاک ها
مشاهده
"85:01  
  جلسه نهم - آب در خاک
مشاهده
"81:06  
  جلسه دهم - اندازه گیری ضریب نفوذ پذیری در خاک ها
مشاهده
"78:16  
  جلسه یازدهم - نفوذپذیری و موئینگی
مشاهده
"75:27  
  جلسه دوازدهم - تراوش آب و خاک
مشاهده
"78:42  
  جلسه سیزدهم - شبکه جریان
مشاهده
"74:49  
  جلسه چهاردهم - شبکه جریان در مصالح ناهمسان و سدهای خاکی
مشاهده
"66:35  
  جلسه پانزدهم - ادامه مباحث آب در خاک
مشاهده
"75:46  
  جلسه شانزدهم - اصل تنش موثر
مشاهده
"85:45  
  جلسه هفدهم - تنش در خاک(1)
مشاهده
"75:35  
  جلسه هجدهم - گسترش تنش در خاک
مشاهده
"81:43  
  جلسه نوزدهم - تنش و کرنش در خاک
مشاهده
"79:06  
  جلسه بیستم - تحکیم خاک
مشاهده
"82:44  
  جلسه بیستم و یکم - تحکیم(2)
مشاهده
"79:16  
  جلسه بیست و دوم -
مشاهده
"77:32  
  جلسه بیست و سوم -
مشاهده
"82:25  
  جلسه بیست و چهارم - نرخ زمان تحکیم
مشاهده
"77:53  
  جلسه بیست و پنجم -
مشاهده
"75:16  
  جلسه بیست و ششم - مقاومت برش خاک
مشاهده
"72:06  

درباره دوره

درس مکانیک خاک یکی از دروس پایه و بنیادین دوره کارشناسی مهندسی عمران محسوب می‌شود. فهم صحیح خواص مهندسی خاک و رفتار آن تحت اثر بار، در کنار دو درس مکانیک جامدات و مکانیک سیالات برای دانشجویان رشته مهندسی عمران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همه سازه‌های مهندسی به نحوی بر روی خاک یا سنگ استقرار دارند و بارهای خود را به زمین منتقل می‌کنند. انتقال ایمن بار سازه‌ها به زمین در پایداری و ایمنی سازه‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند. دوره آموزش مکانیک خاک با هدف آموزش این درس پایه و مهم در مکتب خونه ارائه شده است که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت.

معرفی دور آموزش مکانیک خاک

شناسایی خواص خاک‌ها و سنگ‌ها که در دروس مکانیک خاک و مکانیک سنگ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. شناخت مبانی رفتار خاک‌ها و سنگ‌های مختلف تحت اثر بارهای معمولی و بارهای فوق‌العاده نظیر زلزله برای یادگیری دروس بعدی که به مباحث طراحی نظیر پل‌سازی، سدسازی، تونل سازی، گودبرداری، حفاری‌های عمیق و غیره میپردازد ضروری به حساب می آید. برای فهم مباحث مکانیک خاک لازم است دانشجویان، قبلا دروس مکانیک جامدات (مقاومت مصالح) و مکانیک سیالات 1(هیدرولیک) را گذرانده باشند.

این دوره آموزش مکانیک خاک با همت دکتر علی پاک از اساتید برجستی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است و هم‌اکنون به صورت رایگان در دسترس کاربران مکتب خونه قرار دارد. این درس در ٢٦ جلسه محتوای ویدیویی به مدت زمان ٣٢ ساعت ارائه شده است.

اهمیت آموزش مکانیک خاک

درس مکانیک خاک از دروس اصلی و کاربردی رشته مهندسی عمران در دانشگاه‌های سراسر کشور است که نیاز به پیش‌نیازهایی مانند دروس تخصصی ازجمله راه‌سازی، روسازی و مهندس پی دارد و در آزمون‌های استخدامی و کارشناسی ارشد نیز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که یادگیری دقیق این درس برای مهندسان عمران گریز ناپذیر است؛ اما متأسفانه به دلیل گستردگی مطالب، دانشجویان قادر به برقراری ارتباط با این درس نیستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا امروز به بررسی دوره‌های آموزش مکانیک خاک بپردازیم.

سرفصل‌های مکانیک خاک چیست؟

در این بخش قصد داریم تا فهرستی از سرفصل‌های آموزش مکانیک خاک در اختیار شما قرار دهیم. این سرفصل‌ها به شرح موارد زیر است :

1. روابط وزنی حجمی در خاک

 • مسائل وزنی حجمی
 • تراکم خاک، آزمایش‌های تراکم و پارامترهای مؤثر در تراکم

2. روش‌های نام‌گذاری خاک

 • نام‌گذاری خاک به روش متحد
 • اهمیت نام‌گذاری
 • شناخت اولیه خاک
 • مشخصات و ویژگی‌های اصلی خاک
 •  نام‌گذاری خاک‌های ریزدانه - حدود اتربرگ (Atterberg Limits)
 • مسائل نام‌گذاری آشتو و انتخاب خاک مناسب
 • مسائل نام گذازی خاک‌های درشت دانه
 • نام‌گذاری خاک به روش آشتو

3. تراوش (حرکت آب در خاک)

 • مسائل تراوش
 • تراوش در خاک‌های همگن
 • مفهوم تراوش، محاسبه دبی، گرادیان هیدرولیکی
 • مسائل تراوش در خاک‌های همگن
 • مسائل تراوش دو بعدی
 • تراوش در خاک‌های لایه‌ای
 • مسائل تراوش در خاک‌های لایه‌ای
 • تراوش دوبعدی، سد بتنی، سپر
 • آپ لیفت (Uplift)، فشار پرکننده
 • مسائل آپ لیفت
 • مسائل تراوش از بدنه سد خاکی، زهکشی خاک
 • تراوش از بدنه سد خاکی، زهکشی

4. محاسبه تنش در خاک

 • اثر سربار بر تنش خاک
 • تنش کل، تنش مؤثر، فشار آب حفره‌ای
 • تنش در خاک‌های رسی
 • اثر زمان در تنش مؤثر
 • تنش در خاک‌های ماسه‌ای
 • مسائل تنش در خاک – آموزشی
 • تنش مؤثر در حالت تراوش

5. روش‌های توزیع تنش در خاک

 • روش تقریبی 2 به 1
 • مسائل توزیع تنش در خاک
 • روش بوسینسک (Boussinesq) و وسترگارد
 • روش منحنی نیومارک (Newmark)

6. محاسبه مقاومت خاک تحت بارگذار

 • مفهوم مقاومت برشی
 • دایره مور (Mohr's Circle)
 • المان تنش - تنش‌های اصلی
 • مقاومت برشی خاک
 • مقاومت خاک در حالت اشباع
 • تفاوت مقاومت خاک‌های چسبنده و دانه‌ای
 • حل مسائل با استفاده از روابط مقاومت خاک
 • حل مسائل به روش دایره مور

7. معرفی و تحلیل آزمایش‌های مقاومت خاک

 • آزمایش سه محوری  CD
 • زمایش برش مستقیم
 • تاثیر پارامترهای مختلف روی آزمایش‌های خاک
 • آزمایش سه ‌محوری  CU
 • آزمایش سه‌ محوری  UU
 • حل مسائل آزمایش‌های خاک

8. محاسبه نشست خاک (تحکیم)

 • نشست خاک‌های عادی تحکیم
 • نشست تحکیمی
 • نشست پیش تحکیمی
 • حل مسائل نشست خاک
 • مسائل زمان نشست
 • زمان نشست – درصد نشست

9. شیروانی‌ها

 • ضریب اطمینان در پایداری شیروانی‌ها
 • شیروانی‌های نامحدود اشباع
 • شیروانی‌های نامحدود
 • مسائل شیروانی‌های نامحدود
 • شیروانی‌های محدود
 • روش گوه - شیروانی‌های محدود
 • حل مسائل شیروانی‌های محدود

متأسفانه جلسه ششم این درس ضبط نشده است

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher علی پاک

دکترعلی پاک متولد 1337 ، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران در سال 1362 از دانشگاه علم و صنعت ایران، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی خاک و پی‌سازی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی ژئوتکنیک از دانشگاه آلبرتا در کانادا اخذ نموده است. وی از سال 1377 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف به عنوان استادیار مشغول به کار شد. وی درسال 1383 به رتبه دانشیاری و درسال 1388 به رتبه استادی رسید. ایشان درطول مدت تدریس خود در دانشکده مهندسی عمران، تاکنون 4 بار به عنوان استاد نمونه آموزشی برگزیده شده است. غیر از تدریس در دروس مختلف مهندسی ژئوتکنیک، دکتر پاک تاکنون هدایت 50 دانشجوی کارشناسی ارشد و هفت دانشجوی دکترا را برعهده داشته است. زمینه‌های تحقیقاتی نامبرده عبارتند از: ژئومکانیک مخازن نفت، ژئوتکنیک لرزه ای، ژئوتکنیک زیستمحیطی، و به‌سازی خاک. وی بیش از 20 سال درزمینه تحلیل عددی سازه های مختلف سنگی و خاکی تجربه دارد. 

از دکترعلی پاک تاکنون حدود 140 مقاله علمی- پژوهشی درژورنال‌های معتبر و کنفرانس‌های ملی و بین المللی به چاپ رسیده است که بیش از نیمی از آنها مقالات انگلیسی ISI می‌باشند. ایشان همچنین دو کتاب به زبان فارسی به نامهای "لایروبی" و "ژئوتکنیک زیست محیطی" تألیف نموده‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-02-16
با سلام و خسته نباشید تدریس خیلی خوب است کیفیت ضبط صدا خیلی بد است کیفیت ضبط تصویر خوب است فقط ایکاش توجه میشد که دانشجویان در ردیف اول وسط که مانع تصویر برداری می شود ننشینند از زحمات شما سپاسگزارم
مانی میرزایی 1403-02-09
عرض سلام و تشکر فراوان از همه ی عوامل مکتب خونه و تشکر ویژ وآرزوی توفیق دنیوی و اخروی برای آقای دکتر پاک
1403-01-15
عالی فقط کیفیت صدا خوب نیست ولی از نظر تدریس فوق العاده
علیرضا تاجیک 1403-01-09
لطفا خاک پیشرفته و مهندسی پی پیشرفته نیز در سایت قرار گیرد.
1402-04-14
بسیار از آقای دکتر پاک سپاسگزارم.
1402-03-19
چند جلسه آخرش نیست
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ تمامی فایل ها و ویدئوهایی که در اختیار مکتب خونه قرار گرفته شده اند روی سایت بارگذاری شده است.
1402-01-23
تدریس استاد بسیار پایه ایی و جامع بود . و شیوه بیان استاد بین اساتید به نامی که من دانشجوشون بودم و یا تدریساشونو دیدم بی ماننده . از مکتب خونه و حضرت استاد کمال تشکر را دارم فقط مقداری مشکل در فیلم برداری بود . با ارزوی موفقیت و پیشرفت بیشتر اینگونه فعالیت های دانش بنیان .
1402-01-02
عالی بود
فاتح فخاری تهرانی‌ 1401-03-03
با تشکر فراوان ،بسیار عالی
1401-02-14
مهدی دست استاد دردنکنه تدریس عالی استادی که من مکانیک خاک باهاش گذراندم شاگرد شمابوده اون هم کم نظیرب
1401-01-13
تشکر فراوان از جناب استاد پاک و تیم زحمتکش مکتبخونه .
مهران شکیبا 1401-01-10
بی نظیر ترین استادی که تو تمام عمرم دیدم
1400-09-06
با تشکر از عوامل تولید این مجموعه ارزشمند. فقط کاش جلسه آخر بحث مقاومت برشی هم ضبط و بارگذاری میشد.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. تمامی فایل ها و ویدئوهایی که در اختیار مکتب خونه قرار گرفته شده اند روی سایت آپلود شده است.
1400-01-19
با سپاس از به اشتراک گذاشتن این دوره. من در استرالیا مهندسی عمران می خونم ولی باید بگم که توضیح کامل استاد پاک بسیار بهتر از اساتید دانشگاه خودم بود. مخصوصا حل معادله ی لاپلاس. تشکر فراوان از تیم مکتب خونه.
1400-01-13
سپاس فراوان از استاد دکتر پاک ،واقعا بی نظیر هستند ،همیشه سلامت باشند،تشکر فراوان هم از گروه مکتب خونه که این امکان را فراهم کردن تا بتوان در هرجا از ظرفیت های علمی برتر کشور بهره ببریم.
1
2

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.

مکانیک خاک چیست؟

مکانیک خاک یکی از گرایش‌های محبوب رشته مهندسی عمران است که به مطالعه رفتار خاک در شرایط مختلف می‌پردازد. همچنین این گرایش با عنوان خاک و پی یا مهندسی ژئوتکنیک شناخته می‌شود. این مهندسی با بهره‌گیری از علم ریاضی، رفتار محیط خاک، اصول مکانیک خاک به تحلیل و طراحی المان‌های سازه‌های گوناگون می‌پردازد.

کاربرد مکانیک خاک چیست؟

هدف از درس مکانیک خاک و گرایش‌های آن، فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی همانند راه، راه‌آهن، ساختمان، پل، سد، کانال، تونل، فرودگاه و غیره است. تمامی این سازه‌ها به نوعی با خاک ارتباط دارند. از این جهت، کسب اطمینان از عملکرد صحیح، ایمنی سازی سازه‌ها، بهسازی و عدم تخریب حائز اهمیت است و بررسی آن‌ها بر عهده مهندس ژئوتکنیک و علم مکانیک خاک قرار دارد. از طرف دیگر، مکانیک خاک در دسته‌ دروس اصلی و پایه‌ای رشته مهندسی عمران طبقه‌بندی می‌شود و پیش‌نیاز دیگر دروس تخصصی مانند مهندسی پی، روسازی و راه‌سازی است.

به همین خاطر، اگر در حال تحصیل یا فعالیت در حوزه عمران هستید، مطمئناً با مفاهیم مکانیک خاک سروکار دارید. خبر خوب این است که امروزه کتاب‌ها و دوره‌های بسیاری برای آموزش مکانیک خاک وجود دارد. در دوره‌های آموزش مکانیک خاک با تمرکز بر روی مفاهیم و مطالب کاربردی و ساده‌سازی نکات و توجه به حل مسائل، این درس را با زبانی ساده و شیرین آموزش می‌دهند.

سخن پایانی

به‌طور خلاصه درس مکانیک خاک از کاربردی‌ترین دروس برای مهندسان عمران است. اگر شما هم تمایل به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد یا نظام مهندسی دارید و یا فردی فعال در حوزه ساخت‌وساز هستید، کارگاه‌های آموزش مکانیک خاک راهی برای ارتقاء دانش و مفاهیم شما خواهد بود.