00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

ششمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس

همایش‌ها و رویدادها
24 سخنرانی

سرفصل‌ها

ششمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس در تاریخ 11 و 12 اردیبهشت ماه 1398 در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برگزار شد. این کنفرانس با حمایت دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و با همکاری انجمن فیزیک ایران برنامه‌ریزی و اجرا شده است. اولین دوره این کنفزانس در خرداد 1387 در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. ششمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس با هدف بررسی مباحث جدید و تشکیل شبکه‌های همکاری تحقیقاتی در موضوعات زیر برگزار شد:

 

موضوعات کنفرانس:

 • ابررسانایی (تجربی، محاسباتی، نظری)
 • مغناطیس (تحربی، محاسباتی، نظری)
 • ابررساناهای توپولوژیک
 • درهم‌تنیدگی کوانتومی و مغناطیسی
 • رهیافت‌های جدید محاسباتی در ابررسانایی و مغناطیس (یادگیری ماشینی و …)
 • کاربردهای ابررسانایی و مغناطیس
 • حسگرهای مغناطیسی

 

کمیته علمی کنفرانس:

 • محمد اخوان (دانشگاه صنعتی شريف)
 • مهدی حسينی (دانشگاه صنعتی شيراز)
 • هادی سلامتی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • حسن صدقی (دانشگاه اروميه)
 • علی قربانزاده مقدم (دانشگاه تحصيلات تکميلی زنجان)
 • شعبان رضا قربانی (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • عبدالله لنگری (دانشگاه صنعتی شريف)
 • مجید محسنی ارمکی (دانشگاه شهید بهشتی)
 • محمدرضا محمدی زاده (دانشگاه تهران) - دبیر کمیته
 • مرتضی مظفری (دانشگاه اصفهان)
سخنران همایش
جمعی از سخنران‌ها

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟
ششمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس
10:10 ساعت
10:10
Combined Shape Created with Sketch. 24 جلسه
Pairing symmetries of unconventional superconductors and their signatures in quasiparticle scattering interference
"38:30
Spin-orbit interaction effects in strongly-correlated materials: Progress towards a realistic description
"37:15
Fabrication and Some Bio-Application of Advanced High-Tc Superconducting Radiation Detectors (IR and THz)
"40:19
آلایش ترکیبیات Sm123 و Sm358 با پراسیدیمیوم
"12:29
خواص مغناطیسی و گذار فاز در نقاط کوانتومی سهموی: اثرات دما، فشار و میدان‌های خارجی
"12:34
ساخت، ویژگی‌های ساختاری و الکتریکی ابررسانای بر پایه‌ی آهن NdFeAs0.95Sb0.05O0.8F0.2
"14:59
مقایسه فراماده تراهرتز بر پایه ابررسانای دمای بالا Yba2Cu3O7 و Bi2Sr2CaCuO8+d
"11:52
ابررسانایی و آخرین دستاوردها
"41:20
بررسی تأثیر گرادیان میدان مغناطیسی بر زمان آرامش اسپین-اسپین در پروتون پریسژن مگنتومتر
"14:13
بررسی تونل‌زنی کوانتومی با استفاده از ضرایب اندریف در اتصال عایق توپولوژیک/ابررسانای وایل با تقارن اسپین تکتایه و تابع موج-S
"17:20
گرافن عامل‌دار شده با گروه متیل (CH3) به عنوان نیم‌رسانای مغناطیسی دوقطبی
"11:07
برهم‌کنش اسپین-مدار و افت و خیزهای مغناطیسی: مکانیسم‌های زوج‌شدگی و ابررساناهای توپولوژیک
"40:05
مغناطش و ناهمسانگردی در لایه‌های نازک فریت کبالت
"40:33
Orbital ordering in strongly correlated perovskites
"43:59
ابرشارگی در گازهای فرمیونی دوقطبی در ساختارهای لایه‌ای
"39:26
تقویت اثر مگنتواپتیکی کر به وسیله‌ی نانولوله‌های کربنی
"44:37
ساخت فریت لیتیوم به روش مکانوشیمیایی و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی آن
"08:40
بررسی رسانندگی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن-کبالت تولید شده به روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی
"11:13
Induction of superconductivity in Dirac/Weyl solids
"39:23
اثر فشار شیمیایی بر چگالی بار الکترونی و ویژگی‌های پیوندی در آرسنایدهای آهن ۱۲۲
"14:20
پیش‌بینی ضریب برهمکنش الکترون-فوتون عناصر ابررسانا با استفاده از یادگیری ماشینی
"12:11
Magnon-Polaron Transport in Magnetic Insulators
"39:51
پیش‌بینی و ساخت فاز جدید ابررسانای پایه YxBayCuzO
"09:56
ساخت لایه نازک ابررسانای YBCO به روش لایه‌نشانی از محلول شیمیایی با ترکیبات آلی بدون فلوئور
"14:24