00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

آشنایی با تکنولوژی‌های بیگ دیتا (Big Data)

همایش‌ها و رویدادها
3 سخنرانی

سرفصل‌ها

هدف این دوره آموزش مبانی Big Data و آشنایی مقدماتی با ابزار های این حوزه هست.
این ویدیوها بخشی از ارائه های دوره کارآموزی نیمبو  هست که توسط شرکت سحاب پرداز برگزار شده و شامل موارد زیر می‌باشد:
  • آشنایی با SQL ها و NoSQL ها
  • آشنایی با Hadoop
  • آشنایی با HBase و کاربرد های آن
  • آموزش مفاهیم Spark
 
 
 
 
سخنرانان همایش
رحیم داستار
سید امین میرزایی
محمدصادق دهقان
آشنایی با Hadoop
01:16 ساعت
01:16
Combined Shape Created with Sketch. 1 جلسه
نمایش جلسات فصل  
آشنایی با HBase و کاربرد های آن
02:50 ساعت
02:50
Combined Shape Created with Sketch. 1 جلسه
نمایش جلسات فصل  
آموزش مفاهیم Spark
00:40 ساعت
00:40
Combined Shape Created with Sketch. 1 جلسه
نمایش جلسات فصل