teacher-pic

رسول معصومی

398 دانشجو
1 درس
398 دانشجو
1 درس

درباره استاد

دکتر رسول معصومی دکترای تخصصی خود را در رشته آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرده‌است و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. او بیش از هفت سال تجربه فعالیت در حوزه یادگیری الکترونیکی و تولید محتوا دارد و دوره‌های مختلف کشوری و دانشگاهی در این حوزه برگزار کرده‌است.

مشاهده بیشتر

دوره‌های استاد