آموزش اجرای تحقیقات UX و آزمایش مفاهیم اولیه

poster
پیش‌نمایش دوره

در دوره آموزش اجرای تحقیقات UX و آزمایش مفاهیم اولیه چه می‌آموزیم؟ در این دوره یاد خواهید گرفت که چگونه یک مطالعه تحقیقاتی را برنامه‌ریزی و اجرا کنید تا بازخوردهایی را درباره طراحی‌هایتان جمع‌آوری کنید. ... ادامه

برگزارکننده:  Coursera  Coursera
مدرس دوره:

برگزارکننده:

Coursera
سطح: مقدماتی
 پلاس

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 برنامه‌ریزی و اجرای تحقیقات مطالعاتی نظارتی و غیرنظارتی

 ترکیب مشاهدات تحقیقات مطالعاتی و ارائه یافته‌ها

 به اشتراک گذاشتن روش‌شناسی تحقیق و یافته‌ها با استفاده از مهارت‌های ارائه قانع‌کننده

 اصلاح طراحی‌های کم‌دقت بر اساس یافته‌های تحقیقاتی

پیش‌نیاز‌ها

برای موفقیت در این دوره، باید توانایی اجرای تحقیقات کاربری برای آگاهی بخشیدن به ساخت نقشه‌های همذات‌پنداری، پرسوناها، داستان‌های کاربری، نقشه‌های سفر کاربری، بیانیه‌های مشکل و ارزش‌های پیشنهادی در کنار توانایی برای ساخت وایرفریم و نمونه‌های کم‌دقت روی کاغذ و در فیگما را داشته باشید.

سرفصل‌های دوره آموزش اجرای تحقیقات UX و آزمایش مفاهیم اولیه

برنامه‌ریزی مطالعه تحقیقاتی UX

نحوه برنامه‌ریزی مطالعه تحقیقاتی UX را بیاموزید! هفت عنصر باید در برنامه‌ریزی شما قرار داشته باشند: پیشینه پروژه، اهداف تحقیقاتی، سوالات تحقیقاتی، شاخص‌های عملکرد کلیدی، روش شناسی، شرکت‌کننده‌ها و متن یا سوالاتی که از شرکت‌کنندگان خواهید پرسید. هر کدام از این عناصر را به صورت جزئی، بررسی خواهید کرد و برنامه تحقیقاتی خود را برای آزمایش طراحی‌هایی که در دوره قبلی این برنامه تخصص ایجاد کردید، می‌سازید. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه به حریم شخصی و داده کاربر در زمان اجرای تحقیق یوایکس احترام بگذارید.

  Samar: کار به عنوان یک محقق UX خودآموز
مشاهده
"05:20  
  Jason: مسیر من به UX
مشاهده
"05:03  
  درک فرآیند تحقیق UX
مشاهده
"04:20  
  آشنایی با هفت عنصر طرح تحقیق
مشاهده
"05:40  
  شروع ساخت: پیشینه پروژه، اهداف تحقیق و سوالات تحقیق
مشاهده
"07:12  
  ادامه ساخت طرح تحقیق: KPI
مشاهده
"04:32  
  ادامه ساخت طرح تحقیق: روش‌شناسی
مشاهده
"01:51  
  ادامه ساخت طرح تحقیق: شرکت‌کنندگان
مشاهده
"04:09  
  پایان ساخت طرح تحقیقاتی: اسکریپت
مشاهده
"06:10  
  تبدیل حریم خصوصی به بخشی از شیوه‌های UX
مشاهده
"04:50  
  درک مسائل مربوط به حریم خصوصی
مشاهده
"04:20  
  Vanessa: اخلاق، حریم خصوصی و داده‌ها در دنیای واقعی
مشاهده
"03:42  
  جمع‌بندی
مشاهده
"00:58  
اجرای تحقیق کاربردپذیر

اجرای تحقیق با شرکت‌کنندگان برای دریافت بازخورد درباره طراحی، ضروری است. در این فصل دوره، یک مطالعه تحقیقاتی را اجرا خواهید کرد که یک روش تحقیقاتی برای ارزیابی میزان سادگی تکمیلی یک وظیفه اصلی توسط شرکت‌کنندگان در یک طراحی است. همچنین بررسی خواهید کرد که چگونه سوگیری را کاهش دهید و در زمان اجرای مطالعات تحقیقاتی، نگرشی همگانی داشته باشید. همچنین در حین مشاهده شرکت‌کنندگان در یک مطالعه تحقیقاتی، یادداشت‌برداری خواهید کرد.

  خوش‌آمدگویی
مشاهده
"01:19  
  مقدمه‌ای بر مطالعات کاربردپذیر
مشاهده
"03:59  
  انجام مطالعات کاربردپذیر تعدیل شده و تعدیل نشده
مشاهده
"04:47  
  مقدمه‌ای بر یک مطالعه کاربردپذیر غیرمعمول ساختگی
مشاهده
"01:38  
  شرکت‌کننده A - مطالعه کاربردپذیر ساختگی
مشاهده
"05:50  
  شرکت‌کننده B - مطالعه کاربردپذیر ساختگی
مشاهده
"04:16  
  شرکت‌کننده C - مطالعه کاربردپذیر ساختگی
مشاهده
"04:41  
  شرکت‌کننده D - مطالعه کاربردپذیر ساختگی
مشاهده
"04:51  
  شرکت‌کننده E - مطالعه کاربردپذیر ساختگی
مشاهده
"03:32  
  بهترین شیوه‌های مطالعه: قبل از شروع مطالعه
مشاهده
"04:47  
  بهترین شیوه‌های مطالعه: در طول مطالعه
مشاهده
"02:30  
  Deana: شغل من به عنوان یک محقق UX
مشاهده
"02:54  
  شناسایی سوگیری‌ها هنگام مصاحبه با شرکت‌کنندگان
مشاهده
"04:09  
  کاهش سوگیری در مصاحبه‌ها
مشاهده
"04:57  
  مقدمه‌ای بر روش‌های یادداشت‌برداری در طول مطالعات
مشاهده
"06:36  
  استفاده از spreadsheet برای نوت‌برداری
مشاهده
"07:21  
  Chikezie: مسیر من به UX
مشاهده
"02:08  
  جمع‌بندی
مشاهده
"00:57  
تجزیه و ترکیب نتایج

بعد از اجرای یک مطالعه تحقیقاتی، بازخوردهای بسیاری را از شرکت‌کنندگان جمع‌آوری کرده‌اید. در این فصل دوره، تمامی بازخوردهای تحقیقتان را تحلیل و ترکیب می‌کنید. داده و مشاهدات را در یک جا گردآوری، داده‌ها را با استفاده از نمودارهای وابستگی سازماندهی، تم‌ها را پیدا و یافته‌هایی عملی را مطرح می‌کنید.

  از مشاهدات تا بینش
مشاهده
"01:56  
  مطالعه موردی: بهبود طراحی در گوگل
مشاهده
"04:20  
  توسعه بینش
مشاهده
"02:42  
  جمع‌آوری و سازماندهی داده‌ها
مشاهده
"04:33  
  الگوها و مضامین در داده‌های تحقیق
مشاهده
"03:26  
  ویژگی‌های بینش قوی
مشاهده
"04:04  
  Utkarsh: بدست آوردن بینش را از مطالعات کاربردپذیر
مشاهده
"02:44  
  جمع‌بندی
مشاهده
"00:56  
اشتراک‌گذاری بینش‌های تحقیقاتی برای طراحی بهتر

زمان آن رسیده که زحمات خود را در معرض دید قرار دهید! آماده‌اید تا یافته‌های تحقیقاتتان را بهاشتراک و به نمایش بگذارید. در این بخش دوره، تکنیک‌هایی را برای ارائه یافته‌ها به مخاطبین مختلف یاد خواهید گرفت و مهارت‌های ارائه دادن خود را برای جلب توجه مخاطب، توسعه خواهید داد. به علاوه، طراحی‌هایتان را تکرار خواهید کرد که به معنای بازبینی برای ساخت طراحی‌های جدید و پیشرفته بر اساس یافته‌های تحقیقات شماست.

  سازماندهی بینش برای به اشتراک‌گذاری
مشاهده
"01:16  
  انتخاب قالب برای اشتراک‌گذاری اطلاعات
مشاهده
"02:07  
  ایجاد ارائه قوی
مشاهده
"09:18  
  نکات ارائه
مشاهده
"02:56  
  Heather: ارائه بینش تحقیقاتی
مشاهده
"03:36  
  اصلاح طرح‌های با دقت پایین بر اساس بینش‌ها
مشاهده
"06:24  
  نحوه ایجاد تغییر در طراحی مبتنی بر تحقیق
مشاهده
"03:39  
  جمع‌بندی
مشاهده
"00:52  
  تبریک
مشاهده
"01:35  

ویژگی‌های دوره

زیرنویس فارسی
زیرنویس فارسی

این دوره دارای زیرنویس اختصاصی است.

درباره دوره

در دوره آموزش اجرای تحقیقات UX و آزمایش مفاهیم اولیه چه می‌آموزیم؟

در این دوره یاد خواهید گرفت که چگونه یک مطالعه تحقیقاتی را برنامه‌ریزی و اجرا کنید تا بازخوردهایی را درباره طراحی‌هایتان جمع‌آوری کنید. سپس، طراحی‌های کم‌دقت را بر اساس یافته‌های تحقیقتان اصلاح خواهید کرد. طراحان و محققین UX حاضر در گوگل به عنوان مربیان شما عمل خواهند کرد و شما فعالیت‌های عملی که مشابه سناریوهای طراحی یوایکس در دنیای واقعی هستند را کامل خواهید کرد. 

در پایان این دوره قادر خواهید بود:

  • یک مطالعه تحقیقاتی را برنامه‌ریزی کنید که شامل پیشینه پروژه، اهداف تحقیقاتی، شاخص‌های عملکرد کلیدی، روش شناسی، شرکت‌کننده‌ها و متن است.
  • اهمیت احترام به حریم شخصی و داده کاربری را توضیح دهید.
  • یک مطالعه تحقیقاتی نظارتی و غیرنظارتی را اجرا کنید.
  • در طول یک مطالعه تحقیقاتی، یادداشت‌برداری کنید.
  •  نمودارهای وابستگی را برای گروه‌بندی و تحلیل داده بسازید.
  • مشاهدات تحقیق را ترکیب و یافته‌هایی را مطرح کنید.
  • مهارت‌های ارائه قانع‌کننده‌تان را توسعه دهید تا یافته‌های تحقیق را به اشتراک بگذارید.
  • بر اساس یافته‌های تحقیق، طراحی‌های کم‌دقتتان را اصلاح کنید.
  • به طراحی یک اپلیکیشن موبایل برای قرار دادن در پورتفولیو خود ادامه دهید.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher Google Career Certificates

گواهی‌های شغلی Google بخشی از برنامه Grow with Google است که از طریق آموزش‌هایی مانند این درس در تلاش است تا به همه  کسانی که نیروی کار امروز را تشکیل می‌دهند و دانش‌آموزانی که نیروی کار فردا را هدایت می‌کنند آموزش دهد و با ایجاد بستری مناسب زمینه دسترسی به بهترین آموزش‌ها و ابزارهای Google برای رشد مهارت‌ها، مشاغل و کسب‌وکارها را ایجاد کند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.