آموزش زبان انگلیسی کودکان

poster
پیش‌نمایش دوره

در دنیای امروز دانستن زبان دوم یک نیاز است و همه افراد به خصوص کودکانی که قرار است در آینده وارد بازار کار و دانشگاه شوند آن را مد نظر قرار دهند. کودکان ذهن بسیار ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
4 (7 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  35 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  12 ساعت ویدئو - 23 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو

پیش‌نیاز‌ها

با توجه به اینکه دوره زبان انگلیسی کودکان سطح مقدماتی برای یادگیری زبان از صفر طراحی شده است، پیش‌نیازی لازم ندارد و کودکان و نوجوانان بدون هیچ پیش زمینه‌ای می‌توانند در آن شرکت کنند.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان

فصل اول: حروف الفبا، رنگ‌ها و اعداد

در این فصل در ابتدا تلفظ و نوشتار حروف الفبای انگلیسی آموزش داده می‌شود. سپس با استفاده از تکنیک‌های مخصوص آموزش کودکان مکالمات و واژگان کاربردی آموخته می‌شود.

  معرفی فصل اول
مشاهده
"04:17  
  درس اول: آموزش حروف A, B, C
مشاهده
"05:05  
  نوشتار حروف A, B, C
"03:25  
  درس دوم: آموزش حروف D, E, F
"07:13  
  نوشتار حروف D, E, F
"03:08  
  درس سوم: آموزش حروف G, H, I
"08:47  
  نوشتار حروف G, H, I
"02:48  
  پروژه اول
"60:00  
  درس چهارم: آموزش حروف J, K, L
"09:17  
  نوشتار حروف J, K, L
"09:17  
  درس پنجم: آموزش حروف M, N, O
"07:54  
  نوشتار حروف M, N, O
"02:35  
  تمرین 1
 25%    
"11:25  
  درس ششم: آموزش حروف P, Q, R
"07:58  
  نوشتار حروف P, Q, R
"03:18  
  پروژه دوم
"60:00  
  درس هفتم: آموزش حروف S, T, U
"07:52  
  نوشتار حروف S, T, U
"07:52  
  درس هشتم: آموزش حروف V, W, X
"05:56  
  نوشتار حر.ف V, W, X
"02:57  
  درس نهم: آموزش حروف Y, Z
"06:06  
  نوشتار حروف Y, Z
"02:13  
  پروژه سوم
"60:00  
  تمرین 2
 37.5%    
"10:24  
  ?What's your name
"01:49  
  ?Hi, How are you
"01:50  
  نوشتار کلمات 2
"04:34  
  رنگ‌ها
"10:31  
  ?What it is
"08:35  
  عبارات کاربردی
"09:00  
  اعداد یک تا ده
"12:13  
  نوشتار اعداد یک تا ده
"05:46  
  نوشتار کلمات 1
"04:04  
  پروژه چهارم
"60:00  
  حروف ترکیبی ai, ay, a
"07:46  
  نوشتار حروف ترکیبی ai, ay, a
"04:17  
  حروف ترکیبی i, e
"07:27  
  نوشتار حروف ترکیبی i, e
"03:29  
  حروف ترکیبی oe, oa
"08:04  
  نوشتار حروف ترکیبی oe, oa
"04:34  
  حروف ترکیبی sh, ch, ph
"06:37  
  نوشتار حروف ترکیبی sh, ch, ph
"03:25  
  حروف ترکیبی th
"06:54  
  نوشتار حروف th
"02:35  
  تمرین 3
 37.5%    
"06:22  
فصل دوم: حیوانات، شغل‌ها و جملات سوالی

در این فصل کودک با حروف تعریف، حیوانات و مشاغل آشنا می‌شود و در پایان فصل می‌تواند با کلمات پرسشی در مورد سن دیگران و یا در مورد اجسام مختلف سوال بپرسد.

 

  معرفی فصل دوم 1
مشاهده
"03:33  
  معرفی فصل دوم 2
مشاهده
"04:00  
  حیوانات
"12:25  
  حروف تعریف a و an
"07:01  
  جمله‌ نویسی 1
"09:28  
  سوالات بله / خیر
"05:23  
  کلمه پرسشی What
"07:45  
  ضمایر She و He
"08:17  
  ?what is she/he
"06:05  
  I am a student
"05:10  
  ?Are you a doctor
"06:08  
  مرور 1
"11:17  
  پروژه اول: بخش یک
"75:00  
  پروژه اول: بخش دو
"75:00  
  Good morning
"06:39  
  افعال کاربردی 1
"07:42  
  May i go to the bathroom
"08:49  
  Places, people and things
"12:59  
  s جمع
"07:41  
  فعل اسامی جمع
"06:10  
  ضمایر فاعلی We و You
"04:24  
  مرور 2
"07:48  
  پروژه دوم: بخش یک
"75:00  
  پروژه دوم: بخش دو
"75:00  
  تمرین 1
 50%    
"10:00  
  نوشتار اعداد به حروف
"04:54  
  ?How old are you
"10:04  
  this / that
"07:48  
  these/ those
"07:48  
  رنگ‌ها
"05:58  
  جملات با this و that
"05:55  
  ?What color is this/ that/ thoes
"06:06  
  مرور 3
"09:14  
  پروژه سوم: بخش یک
"75:00  
  پروژه سوم: بخش دو
"75:00  
  صفت 1
"11:16  
  ?have/ has
"05:10  
  صفت 2
"07:07  
  ضمایر ملکی
"03:27  
  کلمات پرسشی
"04:51  
  ?Why
"05:50  
  افعال کاربردی 2
"03:45  
  تمرین 2
 50%    
"10:00  
  پروژه چهارم: بخش یک
"75:00  
  پروژه چهارم: بخش دو
"75:00  
فصل سوم: قیدهای مکان، کلمات پرسشی و لباس‌ها

در این فصل در مورد قیدهای مکان، پرسش در مورد مالکیت اشیا، فعل حال و ماه‌های سال صحبت خواهیم کرد.

  معرفی فصل سوم
مشاهده
"07:36  
  ضمیر ملکی My
مشاهده
"05:20  
  قیدهای مکان 1
"06:08  
  ضمایر ملکی her و his
"04:40  
  ضمیر ملکی their
"03:44  
  ضمیر ملکی our
"06:02  
  رنگ‌ها و لباس‌ها
"10:51  
  کلمه پرسشی whose
"04:08  
  قیدهای مکان 2
"09:37  
  قیدهای مکان 3
"12:37  
  کلمه پرسشی where
"06:16  
  مرور 1
"10:55  
  پروژه اول: بخش یک
"75:00  
  پروژه اول: بخش دو
"75:00  
  تمرین 1
 50%    
"10:00  
  ?Where are you from
"04:48  
  افعال کاربردی 1
"05:54  
  افعال کاربردی 2
"04:29  
  منفی کردن جمله
"07:45  
  جملات پرسشی 1
"03:33  
  ?What are you doing
"09:48  
  افعال حال استمراری 1
"10:49  
  افعال استمراری 2
"10:54  
  جملات پرسشی 2
"11:11  
  حروف اضافه
"05:40  
  افعال کاربردی 3
"08:57  
  هجای کلمات
"03:46  
  دیکته فعل‌های حال استمراری
"06:04  
  مرور 2
"15:44  
  پروژه دوم: بخش یک
"75:00  
  پروژه دوم: بخش دو
"75:00  
  اعداد
"05:29  
  خواندن اعداد و اشکال هندسی
"03:00  
  پرسیدن قیمت و ساعت
"03:37  
  ?What time is it
"03:21  
  افعال کاربردی 4
"08:28  
  اعداد ترتیبی و روزهای هفته
"05:38  
  ماه‌های سال
"07:30  
  When is you'r birthday
"02:47  
  افعال کاربردی 5
"06:03  
  مرور 3
"07:10  
  تمرین2
 50%    
"12:00  
  پروژه سوم: بخش یک
"75:00  
  پروژه سوم: بخش دو
"75:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

درباره دوره

در دنیای امروز دانستن زبان دوم یک نیاز است و همه افراد به خصوص کودکانی که قرار است در آینده وارد بازار کار و دانشگاه شوند آن را مد نظر قرار دهند. کودکان ذهن بسیار پویایی دارند و یادگیری زبان برای آن‌ها بسیار راحت‌تر از بزرگسالان است. به همین دلیل بهتر است که والدین از همان کودکی آن‌ها را برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین‌المللی آماده کنند.

دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان سطح مقدماتی می‌تواند یک دوره کارآمد برای شروع راه زبان‌آموزی کودکان باشد. در این دوره استاد باتجربه‌های زبان‌آموزی خود و با استفاده از تکنیک‌های به‌ روز آموزشی به گونه‌ای موثر به کودکان زبان می‌آموزد. شرکت در کلاس‌هایی با اساتید دانا و باتجربه باعث می‌شود که پایه زبان دوم در کودکان محکم شود و بتوانند مسیر زبان‌آموزی راحت‌تری را سپری کنند.

دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان سطح مقدماتی چیست؟

در این دوره آموزشی زبان انگلیسی با استفاده از متدها و تکنیک‌های خاص کودکان تدریس می‌شود. استاد دوره کلیه آموزش‌های پایه‌ای و لازم را به زبانی ساده و با استفاده از روش‌های جدید بیان می‌کند و کم‌کم در کنار آن حروف الفبا را نیز آموزش می‌دهد. یادگیری حروف الفبا، املای کلمات و تلفظ‌های صحیح انگلیسی چیزی است که باعث می‌شود پایه‌های اصلی زبان به درستی بنا شود و در آینده مسیر هموارتری برای زبان‌آموزی کودکان وجود داشته باشد.

علاوه بر این کودکان در این دوره آموزشی با اصطلاحات، عبارات و کلمات کاربردی روزمره و دستورهای ساده گرامری آشنا می‌شوند و می‌توانند جمله‌های ساده بسازند. در پایان این دوره فرزند شما جملات و کلمات ابتدایی را می‌شناسد و می‌تواند آن‌ها را بیان کند.

هدف از برگزاری دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان سطح مقدماتی چیست؟

هدف اصلی از دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان در سطح مقدماتی این است که کودکان و نوجوانانی که آشنایی با زبان انگلیسی ندارند وارد این فضا شوند و آموزش خود را آغاز کنند. اگر دوست دارید که کودکان شما به صورت کاملا اصولی زبان را یاد بگیرند و در آینده بتوانند روان و راحت صحبت کنند، بهتر است از همان ابتدا آن‌ها را در کلاسی ثبت نام کنید که بر اساس اصول استاندارد آموزش می‌دهند و اساتید آن تجربه کافی در کار با کودکان و نوجوانان را دارند.

دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان سطح مقدماتی برای چه افرادی مناسب است؟

این دوره برای کودکان و نوجوانانی طراحی شده است که تصمیم گرفته‌اند آموزش خود را آغاز کنند و هیچ آشنایی با زبان انگلیسی ندارند. در واقع این کلاس آموزشی از صفر برگزار می‌شود تا زبان آموزان همه چیز را از ابتدا فرا بگیرند. این دوره مناسب کودکانی است که دوست دارند قبل از مدرسه زبان انگلیسی را یاد بگیرند. همچنین اگر والدین قصد مهاجرت دارند و قصد دارند فرزندشان آموزشی اصولی ببیند تا بتواند در آینده و در کشور دیگر به راحتی با اطرافیان خود ارتباط برقرار کند، این دوره آموزشی می‌تواند انتخاب مناسبی برای آنها باشد. این دوره همچنین، برای کودکان و نوجوانانی که موفق نمی‌شوند در آزمون‌های تعیین سطح، توانایی‌های خود را بروز دهند هم می‌تواند مناسب و موثر باشد.

 

تمایز دوره زبان انگلیسی کودکان سطح مقدماتی با دیگر دوره‌های مشابه

مهم‌ترین تمایز این دوره با دیگر کلاس‌های زبان مخصوص کودکان در منابعی است که در آن استفاده می‌شود. مدرس این دوره با بررسی منابع آموزشی معتبر، بهترین کتاب‌ها را برای آموزش کودکان آماده کرده‌ است تا بتوانند در پایان دوره ساده و راحت منظور خود را به زبان انگلیسی بیان کنند.. دو کتاب اصلی که در این دوره کار می‌شوند عبارت‌اند از:

-         Up and Away

-         Family and Friends

کودک پس از فراگیری دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان سطح مقدماتی چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟

فرزندان شما با حضور در این دوره می‌توانند کلمات و جملات انگلیسی را به راحتی و با تلفظ صحیح بخوانند و بنویسند. همچنین آن‌ها واژگان مختلف درمورد روزهای هفته، رنگ‌ها و اعضای خانواده‌شان را یاد می‌گیرند و می‌توانند با آن‌ها جمله بسازند.

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher نازنین جواهری

نازنین جواهری فارغ التحصیل آموزش زبان در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. او از سال ۸۸ به تدریس زبان در آموزشگاه‌ها، مراکز اموزش عالی، مدارس و بصورت خصوصی مشغول است. ایشان از سال ۹۴ در کنار آموزش بزرگسالان به تدریس کودکان و نوجوانان پرداخته است و با مطالعه و تحقیق در زمینه ی روانشناسی و رفتار شناسی کودکان و بررسی سبک‌های مختلف یادگیری، تجربه‌ی آموزش به کودکانی را دارد که از سیستم‌های آموزشی دیگر  نتوانسته‌اند بهره ببرند . ایشان در حال حاضر کلاس‌های گروهی، نیمه گروهی و خصوصی برای رده سنی کودکان برگزار می‌کنند و  تجربه آموزش زبان ‌آموزان بسیاری از سراسر ایران و کشورهای دیگر چون ترکیه، روسیه، المان و امارات را در کارنامه خود دارند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
سیدرضا موسوی سیدی 1402-03-28
با سلام و احترام مطالب بسیار با کیفیت اراِئه شد. دانش آموز بسیار علاقمند شد. امیدوارم دوره های بعدی را ادامه دهند. آرزوی موفقیت برای خانم جواهری و مکتبخانه
درسا رویان 1402-03-20
واقعا سوالی که از طراحان این دوره دارم اینه که چرا از یهو و بدون هیچ پیش زمینه ای بعد از الفبا سراغ مکالمات روزمره رفتن در صورت که کودک متوجه جمله بندی ها نمیشه و بشدت گیج کننده ست ، حتا در حین آموزش توضیحات جملات زیادی رو انگلیسی میگن برای مثال ؛ من کلمه رو اسپل میکنم و ...(توضیح فارسی هم نمیدین) خب برای بچه واقعا اون اویل چطور باید اینا رو توضیح داد که جملاتون رو به انگلیسی بیان میکنید. در کل برای بچها خیلی گیج کنندست.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

سرفصل‌های دوره

در هر فصل این دوره مجموعه‌ای از لغات،دستور و اصطلاحات کاربردی به کودکان آموزش داده شود. سرفصل‌های این دوره به شکل زیر تعریف شده‌اند.

فصل اول:

 • Alphabet
 • Character names
 • Greeting
 • Colors
 • Interrogative sentence
 • Family
 • Friends
 • The park
 •  

 فصل دوم:

 • Zoo animals
 • Jobs
 • Clothes
 • Foods and drink
 • Negative sentence
 • Toys
 • My body
صفحات پربازدید
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  35 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  12 ساعت ویدئو - 23 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو