آموزش طراحی وب‌سایت (Front-End)

poster
پیش‌نمایش دوره

دنیای اینترنت و وب امروزه به عضوی جدائی‌ناپذیر از دنیای فیزیکی تبدیل شده به طوری بیشتر فعالیت های ما به آن وابسته است. با ظهور اینترنت دیگر مرزهای جغرافیایی کم رنگ‌تر شده اند و هرکس ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
3.9 (28 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

دوره طراحی وب‌سایت فرانت اند به نوعی طراحی شده است که همه مباحث به زبانی ساده و در قالبی روان به مخاطب ارائه شده است. آموزش‌های این دوره به نحوی انجام گرفته است که برای یادگیری این آموزش‌ها و حضور در این دروه نیاز به هیچ پیش‌نیاز به خصوصی نخواهید داشت و صرفا آشنایی کلی با مفاهیم برنامه نویسی برای حضور در این دوره به یادگیری بهتر کمک می‌کند.

سرفصل‌های دوره آموزش طراحی وب‌سایت (Front-End)

فصل اول: آشنایی با مفاهیم FrontEnd Development
  چه چیزهایی در این دوره یاد میگیرید؟
مشاهده
"03:38  
  آشنایی با پروتکل و HTML
مشاهده
"09:46  
  آشنایی با Editorها
مشاهده
"12:40  
  آشنایی با مرورگر‌ها
"08:19  
  آشنایی اولیه با Inspect Element و تفاوت و کارآیی مرورگر‌ها
"13:39  
  چطور این دوره را بگذارنید؟
"06:24  
  کوییز آشنایی با مفاهیم FrontEnd Development
 100%    
"03:00  
فصل دوم: آشنایی با HTML به صورت پایه‌ای
  آشنایی با تگ‌های اولیه html, body, head
مشاهده
"10:55  
  آشنایی با Heading ها و Paragraph
مشاهده
"10:48  
  آشنایی بیشتر با Typography و تگ‌های Strong, i, Strike, Article
"20:04  
  کوییز آشنایی بیشتر با تگ‌ها
 6.7%    
"01:00  
  کار با LiveServer برای تجربه‌ی برنامه‌نویسی بهتر
"06:17  
  کوییز کار با LiveServer برای تجربه‌ی برنامه‌نویسی بهتر
 6.7%    
"01:00  
  آشنایی با Comment ها و List ها در HTML
"08:50  
  کوییز آشنایی با Comment ها و List ها در HTML
 6.7%    
"01:00  
  کار با Table ها در HTML
"09:16  
  چطور از HTML برای Formatting استفاده کنیم؟
"09:17  
  توضیح تمرین فصل دوم: یک مقاله‌ی انگلیسی بنویسید
"01:58  
  تمرین فصل دوم: یک مقاله‌ی انگلیسی بنویسید (الزامی)
 80%    
"60:00  
فصل سوم: آموزش ویژگی‌های پیشرفته‌تر در HTML و آشنایی با attributeها
  کار با نمایش لینک و عکس در HTML
مشاهده
"13:48  
  آشنایی با favicon, charset و URL Encode ها در HTML
مشاهده
"12:39  
  کوییز آشنایی با favicon, charset و URL Encode ها در HTML
 6.7%    
"01:00  
  آشنایی با Form Tag ها
"16:32  
  روش‌های نمایش ویدئو و سایر مدیا‌ها در مرورگر و معرفی iframe
"12:49  
  کوییز نمایش ویدیو
 6.7%    
"01:00  
  آموزش Map کردن روی Image، تگ‌های Map, Area و Picture
"12:25  
  آشنایی با Semantics در HTML
"13:55  
  آموزش Extension‌های Prettier, HTML Boilerplate و Emmet
"13:08  
  کوییز استایل دهی
 6.7%    
"01:00  
  توضیح تمرین فصل سوم: یک صفحه نمایش ویدئو از سایت آپارات یا یوتیوب بسازید
"01:41  
  تمرین فصل سوم: یک صفحه نمایش ویدئو از سایت آپارات یا یوتیوب بسازید (الزامی)
 80%    
"60:00  
فصل چهارم: آموزش Style دادن صفحه و زبان CSS به صورت پایه‌ای
  چطور استایل دهیم و CSS چیست؟
مشاهده
"16:27  
  کار با CSS Selector ها و تغییر ‌Background Color
"19:08  
  آشنایی با border, border-radius و ایجاد card
"15:26  
  کوییز گردکردن دوره عکس
 5.3%    
"01:00  
  آشنایی با Padding و Margin و Outline
"14:42  
  کار با font ها در CSS
"21:15  
  کوییز نمایش المنت روی المنت دیگر
 5.3%    
"01:00  
  ویرایش متن با text-transform, text-decoration و کلی property دیگر
"18:10  
  آموزش استایل دادن Link ها، List ها و Tableها
"13:38  
  آموزش Poistion Absolute/Relative/Fixed و Center کردن یک Element
"12:05  
  کوییز فرمت فرانت در وب
 5.3%    
"01:00  
  توضیح تمرین فصل چهارم: یک Card بسازید
"01:11  
  تمرین فصل چهارم: یک Card بسازید (الزامی)
 84.2%    
"120:00  
فصل پنجم: آموزش CSS و مباحث پیشرفته‌تر
  آموزش کار با Z-index و Opacity
مشاهده
"06:40  
  آموزش Combinator ها در CSS
"09:25  
  کوییز تایپوگرافی
 5.3%    
"01:00  
  آموزش کار با Pseudo-classes ها
"11:57  
  آشنایی کار با Pseudo-element ها
"11:47  
  کار با Unit های مختلف و معرفی سایت type-scale.com
"12:12  
  آشنایی با vw, vh و calc و بررسی CSS Attribute Selector ها
"11:55  
  کوییز استفاده از vh
 5.3%    
"01:00  
  کار با Media Queries ها و Max و Min Width و Height
"13:13  
  کوییز Media Queries
 5.3%    
"01:00  
  توضیح تمرین فصل پنجم: پیاده‌سازی سه باکس
"00:55  
  تمرین فصل پنجم: پیاده‌سازی سه باکس (الزامی)
 84.2%    
"180:00  
فصل ششم: آموزش CSS FLEX و پروژه‌ی پیاده‌سازی سایت Envato.com
  آموزش اولیه و شروع پروژه با Flex
مشاهده
"14:38  
  آموزش Justify Content و Align Items و پیاده‌سازی navbar
"18:28  
  کار با Flex Direction، SVG و Transition
"22:27  
  کوییز سیستم Flex
 5%    
"01:00  
  آموزش کار با Flex Wrap و Overflow
"34:58  
  کار با Flex Grow و Flex Shrink و Flex Basis
"25:33  
  کوییز Flex-Grow:1
 15%    
"02:00  
  پیاده‌سازی DropDown
"25:54  
  توضیحات تمرین فصل ششم: پیاده‌سازی سایت Udemy.com
"03:16  
  تمرین فصل ششم: پیاده‌سازی سایت Udemy.com (الزامی)
 80%    
"180:00  
فصل هفتم: آموزش CSS GRID و پیاده‌سازی Myer.com.au
  آموزش مقدماتی CSS Grid و شروع پروژه‌ی Myer
مشاهده
"26:29  
  کوییز CSS Grid
 5.3%    
"01:00  
  کار با Grid Gap و Modular کردن CSS
"14:26  
  آموزش تعریف auto-fit و auto-fill همراه با repeat
"17:45  
  کوییز auto-fill
 5.3%    
"01:00  
  کار با CSS Variable ها
"15:14  
  کار با Gradient، پیاده‌سازی Overlay و کار با :focus
"15:38  
  کوییز المنت‌های موازی
 5.3%    
"01:00  
  توضیح تمرین فصل هفتم: پیاده‌‌سازی سایت Groupon
"02:07  
  تمرین فصل هفتم: پیاده‌‌سازی سایت Groupon (الزامی)
 84.2%    
"240:00  
فصل هشتم: آموزش SASS و پیاده‌سازی صفحه لاگین miro.com
  آموزش اولیه SASS
مشاهده
"09:43  
  معرفی SASS Architecture و Import و Variable ها در SASS
"21:08  
  کوییز SASS
 5.3%    
"01:00  
  تعریف button ها و آموزش BEM - Block - Element - Modifiers
"24:20  
  کوییز روش Bem
 5.3%    
"01:00  
  پیاده‌سازی input ها و کار با Mixins
"22:28  
  کوییز mixins
 5.3%    
"01:00  
  کار با CSS Animation ها و تعریف Keyframes
"19:01  
  توضیح تمرین فصل هشتم: پیاده‌سازی صفحه اصلی سایت miro.com
"01:33  
  تمرین فصل هشتم: پیاده‌سازی صفحه اصلی سایت miro.com (الزامی)
 84.2%    
"240:00  
فصل نهم: آشنایی و کار با Frameworkهای CSS
  آموزش Bootstrap و چرایی استفاده یا عدم استفاده از آن
مشاهده
"21:37  
  بررسی JavaScript در Bootstrap و آشنایی با Modal
"07:17  
  کوییز چرا bootstrap
 3.3%    
"02:00  
  بررسی و معرفی Material Framework
"06:06  
  بررسی و معرفی Ant Design، Foundation و Pure.css
"04:54  
  بررسی و معرفی جزئی تر از Tailwind
"30:54  
  کوییز Tailwind
 10%    
"02:00  
  توضیح تمرین فصل نهم: پیاده‌سازی سایت eventbrite.com با یک CSS Framework
"02:49  
  تمرین فصل نهم: پیاده‌سازی سایت eventbrite.com با یک CSS Framework (الزامی)
 86.7%    
"300:00  
فصل دهم: نکات بیشتر
  آموزش اولیه JavaScript و معرفی دوره‌
مشاهده
"08:49  
  آموزش اولیه JQuery و چرایی استفاده یا عدم استفاده از آن
"07:07  
  آموزش مقدماتی با Node و Node-modules و Bower و Gulp و غیره
"05:34  
  بعد از آموزش HTML و CSS و کمی JavaScript چه کنیم؟
"02:58  
  توضیح تمرین فصل دهم: پیاده‌سازی Uxcel.com
"03:37  
  تمرین فصل دهم: پیاده‌سازی Uxcel.com (الزامی)
 100%    
"600:00  

گواهینامه

آموزش طراحی وب‌سایت (Front-End)

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

دنیای اینترنت و وب امروزه به عضوی جدائی‌ناپذیر از دنیای فیزیکی تبدیل شده به طوری بیشتر فعالیت های ما به آن وابسته است. با ظهور اینترنت دیگر مرزهای جغرافیایی کم رنگ‌تر شده اند و هرکس می‌تواند از این فرصت برای پیشرفت خود استفاده کند. عدم آشنایی با این فضا باعث عقب ماندن از سایر هم نوعان و رقبا می‌شود.

 

دوره طراحی وب‌سایت (Front-End) چیست؟

امروزه یکی رایج ترین راه های کسب درامد در وب، برنامه‌نویسی فرانت ‌اند است. در این فرایند تلاش می‌شود تا یک واسط کاربری مناسب برای کاربران فراهم شود تا استفاده از وب‌سایت، وب اپلیکیشن و… برای آنها ساده‌تر شود. دوره آموزش برنامه نویسی فرانت اند به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از کدنویسی، فضای سایت را طراحی کرده و آنچه را موردنظر UI Designer است را روی آن پیاده کنید. در واقع در این دوره یاد می‌گیرید با ابزار‌هایی مانند html و css چگونه بخش فرانت اند یک وب سایت را طراحی کنید. در این دوره مباحث زیادی با موضوع طراحی بخش Front یک وب‌سایت مطرح شده است. از جمله این موضوعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آشنایی با مفاهیم فرانت اند و FrontEnd Development
  • آشنایی با HTML
  • آشنایی با  Css
  • آموزش صفحه بندی وب‌سایت و استایل دادن به صفحات مختلف
  • آموزش CSS FLEX و پروژه‌ی پیاده‌سازی سایت Envato.com
  • آشنایی با مفهوم SASS
  • آشنایی و کار با  Frameworkهای CSS

علاوه بر این موارد در این دوره با مباحث گسترده‌تری پیرامون موضوع برنامه‌نویسی فرانت اند آشنا خواهید شد.

 

هدف از برگزاری دوره طراحی وب‌سایت (Front-End) چیست؟

در این دوره مطالب لازم برای تبدیل شما به  یک برنامه نویس فرانت اند آموزش داده می‌شود و در نهایت خواهید توانست تا فرانت اند یک وب سایت از صفر تا صد انجام دهید. هدف اصلی این دوره آموزش برنامه‌نویسی فراند و همه ویژگی‌هایی است که برای طراحی بخش فرانت اند به آن نیاز خواهید داشت.

 

دوره طراحی وب‌سایت (Front-End) برای چه کسانی مناسب است؟

مباحثی که برای آموزش در این دوره در نظر گرفته شده است به نحوی است که همه کاربران و علاقه‌مندان می‌توانند در این دوره شرکت کنند و مباحث ارائه شده را یاد بگیرند. این دوره ی بسیار کاربردی برای همه افرادی است که به فعالیت در حوزه طراحی وب علاقه دارند. همه دانشجویان رشته‌های مربوط به کامپیوتر و آی تی و هرکسی که به‌نوعی به برنامه نویسی علاقه داشته باشد؛ می‌توانند در این دوره شرکت کنند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher احسان گازار

احسان گازار برنامه‌نویسی را از ۱۷ سالگی با QBasic شروع کرد و سپس زبان C و C++ را آموخت. از همان ابتدا علاقه‌ی زیادی به برنامه‌نویسی وب داشت. از همین رو چندین سایت برای سرگرمی با HTML، CSS و JavaScript طراحی کرد.

احسان گازار فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر، گرایش سخت‌افزار از دانشگاه خواجه‌نصیر است اما به دلیل علاقه زیاد او به برنامه‌نویسی وب، برنامه‌نویسی JavaScript را ادامه داد و تبدیل به Full Stack JavaScript Developer شد.

وی از سال 90 در ایران در شرکت‌های معتبری مانند نت برگ به‌عنوان Back End Developer فعالیت داشته و از سال 95 تا سال 98 در سیدنی استرالیا به‌عنوان Full Stack JavaScript Developer مشغول به کار بود و از سال 98 در ملبورن استرالیا به‌عنوان مهندس نرم‌افزار مشغول به کار است و درحال حاضر به عنوان مدیر تیم برنامه نویسی فعالیت می‌کند. ایشان همیشه به آموزش علاقه‌‌مند بوده و دوره‌های مختلفی در زمینه Front End و سایر موضوعات برنامه‌نویسی تدریس کرده است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
سیدمحمدامین مصطفوی نیا 1402-06-11
سلام و درود... ابتدا یک خسته نباشید خدمت مهندس گازار بخاطر این دوره عالی و زحماتی که کشیدن. منتهی کسانی که میخواهند دوره رو خریداری و شروع به گذراندن دوره کنند چند تا نکته رو رعایت کنن که دوره رو بهتر بگذرانند. ۱.سعی کنید فصل اول تا پنجم رو در کمترین زمان ممکن نسبت به توانایی های خودتون بگذرونید (دیدن محتوا و انجام پروژه ها) که از فصل ششم به بعد آموزش ها کمی با سرعت بیشتری دنبال میشه و مطالب هم کمی پیچیده تر خواهد شد. ۲.حتما توی دیسکورد عضو بشید و سوالاتتون رو بپرسید. ۳.برخی از سایت هایی که استاد معرفی برای انجام پروژه ها و... معرفی میکنند ، فیلتر هستند. برای حل این مشکل از پلتفرم ضد تحریم شکن استفاده کنید. و سخن آخر... دوره بسیار کــــامل و جامع هست اگر به وب علاقه دارید حتماً شروع کنید و لذتش رو ببرید.
مهدی بابائی 1402-01-06
خسته نباشید میگم به مهندس گازار تشکر از سایت مکتب خونه دوره بسیار خوبی هستش استاد تسلط خوبی در مباحث دارن و همه مطالب رو از پایه تدریس کردن. به شخصه مطالب زیادی یاد گرفتم البته دوره فشرده ای هستش و گاهی وقتا باید بیش از یکبار روی هر ویدئو وقت گذاشت.
امیرمهیار ملک پور 1401-10-19
دوره خوب و مفیدی هست.تسلط استاد بسیار مناسب و اطلاعات جامع.تنها نکته ای که در خصوص دوره میتونم بگم از فصل 6 مطالب تخصصی تر میشه و سرعت تدریس بالاتر میره و یه مقدار برا یادگیری باید ویدیو ها رو چند بار دید.ولی درکل دوره بسیار خوبی. ممنون
حامد بواشه دستنائی 1401-09-20
دوره بسیار مفیدی هستش ولی تنها عیبی که میشه سختگیرانه به این دوره اورد از فصل 6 به بعد یکم پیچیده شدن موضوع و تندتر شدن تدریس که لازم است ویدیو ها رو چند بار دید تا متوجه بشید. و مشکل دیگه این دوره معرفی کردن سایت های خارجی هست که توی کشور ما فیلتر هستن و باید با vpn بازش کنید که پیدا کردن vpn یکم دشوار بود برای من... در کل استاد بسیار مقتدر و عالی هستن و حرفه ای
سیدمهدی یزدی نژاد 1401-08-24
واقعا استاد خوبی هستند و مطالب مفیدی ارائه دادند فقط از فصل ششم به بعد یک مقدار روند تدریس سریع میشه ونیاز یک ویدیو رو بیشتر از یک بار دید ولی در کل خوب بود پیشنهاد می کنم خریداری کنید
1403-04-11
دوره ی خوبی بود . فصل اول تا پنجم بسیار کاربوردی و خوب بود .فصل ششم هفتم و هشتم در حد دوره ی مقدماتی نبود و در دوره ی پیشرفته با متوسط جا داشت. فصل نهم در حد فصل نبود و می شد در یک ویدیوی یک ربع تا نیم ساعته جمعش کرد.فصل آخر هم نکته ی مهم نداشت و شاید لازم به ضبط نبود. با تشکر فراوان از مدرسه دوره که توانستند این دوره را ضبط و منتشر کنند. دوره ی خوبی بود و تنها دلیل پنج ندادن به دوره بودن فصل های شش تا هشت در دوره ی مقدماتی بود به جای دوره ی پیشرفته یا متوسط.
میلاد رئیسی زاده فرد 1402-12-29
به طور کلی دوره‌ی خوبی است. مطالب طراحی سایت به عنوان یک دوره‌ی مقدماتی بسیار مناسب پوشش داده شده و برخلاف برخی دوره‌ها که وقت زیادی رو صرف توضیح تمامی تگ‌ها و ‌... می‌کنند و آموزش رو بی‌مورد طولانی می‌کنند، این دوره به خوبی تنها موارد مهم رو بیان کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دانشجو توان طراحی میده. استاد هم مسلط تدریس می‌کنه و بیان خوبی داره. در مقابل از دید من برخی اشکالات هم وجود داره: ۱. تعریف پروژه و توضیحاتی که برای پروژه‌های فصل‌های ۲ تا ۵ داده شده کافی نیست و برای دانشجویی که اولین باره با این مطالب مواجه میشه گیج کننده است. ۲. کوئیزها خیلی ساده و اکثرا تک سوالی طرح شده که خیلی می‌تونه بهتر و کامل‌تر باشه! ۳. تمرین کد زدنی درون فصل‌ها نداره و فقط در پایان هر فصل یه پروژه داره. (طبیعتا اگر تمرین‌های جزئی‌تر در درون فصل‌ها [نسبت به پروژه‌های انتهای فصل]، به خصوص در فصل ۶ به بعد قرار داده بشه، روند آموزش خیلی بهتر میشه) برخی اشکال فنی هم وجود داشت، مثل: ۱. بعضی فیلم‌ها (مثلا چند فیلم اول فصل ۴) آخرشون وسط صحبت استاد تموم میشه و جمله استاد کامل نمیشه! ۲. در اکثر فیلم‌ها، وسطای فیلم یکدفعه صدای فیلم قطع میشه و تنها راه حل اینه که صفحه رو reload کنیم! ۳. کوئیز "نمایش المنت روی المنت دیگر" در فصل ۴، زودتر از فیلمی که این موضوع توش تدریس میشه اومده!
1402-07-08
یچیزی رو توی این دوره خیلی دوست دارم. استاد خیلی آدمو تشویق می‌کنه که خودش بره پی یچیزایی و همه چیز رو نباید همش توضیح داد.
علی اسکندری صفت 1402-12-12
من مدرک این دوره رو نیاز دارم و انگولار کار میکنم صدا ضعیف هست که قابل تحمل یک چیز که آزار دهنده اینه که پروژه ها مواردی نیست یه چیزی کلی گفته میشه که در آموزش ها هست زده بشه برای همین تصحیح کننده دلبخواهی درصد میده پروژه اول پیاده سازی یک مقاله از سایت مدیوم من هدر و فوتر سایت رو پیاده کردم با استایل بهم 90 درصد نمره داده واین خنده داره
بابک هاشمی 1402-11-16
کیفیت صدا خوب نیست!!!
محمد سنجری 1402-09-02
باسلام و خسته نباشید.تدریس آقای گازار خوبه ولی روی یک روند تدریس نمیکنن.یعنی یه مقدار مباحث رو پراکنده میگن.
میلاد زنگنه 1402-05-06
ضمن خسته نباشید خدمت آقای گازار و مکتب خونه دوره توانایی رقابت و کیفیت دوره های انگلیسی زبان رو نداره تا فصل 6 خوب و کار راه انداز هستش ولی از فصل ۶ به بعد هم آموزش بسیار سریع تر میشه و کیفیت افت میکنه
احسان محمدي 1402-07-03
کیفیت صدا خوب نیست
امید حسن پور 1402-06-16
سلام، به نظر بنده این دوره خیلی ناقص بود و من راضی نبودم. تا آخر فصل 5 خیلی آسون بود ولی تدریسی وجود نداشت بیشتر یه سری آشنایی بود، همین. فصل 9 و 10 که نگم براتون من اصلا چیزی متوجه نشدم. فصل 10 که واقعا تبلیغات سایت خود استاد بود و اصلا چیزی گفته نشد. تنها نکته مثبت این دوره به نظرم همون پروژه های هر فصل بود که باعث شد دستم راه بیوفته ولی مثلا برای Bootstrap چون که واقعا متوجه نشدم از دوره های دیگه استفاده کردم که رایگان بودن ولی کیفیت خیلی بالاتری نسبت به این دوره داشتند

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.