آموزش مهارت‌های ضروری پژوهش

poster
پیش‌نمایش دوره

در یک نگاه کلی، دوره مهارت‌های ضروری پژوهش که جزئی از اصول مقاله نویسی است در شش بخش ارائه شده است. آغاز پژوهش با مجموعه‌ای از دغدغه‌هاست. اولین گامِ پژوهش تبدیل این دغدغه‌ها به مسئله ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.4 (19 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

سرفصل‌های دوره آموزش مهارت‌های ضروری پژوهش

فصل اول: رسیدن از موضوع مورد علاقه به طراحی پژوهشی کارا و اثربخش
  رسیدن از موضوع مورد علاقه به طراحی پژوهش
مشاهده
"01:08  
  انواع جستجو و مطالعه منابع
"12:39  
  نقطه آغاز پرخوانی - بخش اول
مشاهده
"04:44  
  نقطه آغاز پرخوانی - بخش دوم
"18:08  
  مسئله محوری و پژوهش: لزوم توجه به مسئله محوری در پژوهش و تعیین مسئله مناسب - بخش اول
"06:51  
  مسئله محوری و پژوهش: لزوم توجه به مسئله محوری در پژوهش و تعیین مسئله مناسب - بخش دوم
"12:36  
  مسئله محوری و اثربخشی تحقیق، تمایز مشکل و مسئله
"06:47  
  گام‌های شش‌گانه تبدیل مشکل به مسئله
مشاهده
"05:51  
  گام اول: تجزیه، تحلیل مشکل و فنون تولید سوال
"05:11  
  گام اول: تولّد یک مسئله
"09:11  
  گام اول: شناسایی خلاءهای پژوهشی - بخش اول
"10:50  
  گام اول: شناسایی خلاءهای پژوهشی - بخش دوم
"11:25  
  گام اول: ابزار شناسایی خلاء‌های پژوهشی
"09:50  
  گام اول: فنون تجزیه مشکل
"07:13  
  گام اول: تجزیه به علل محتمل
"03:09  
  گام اول: تجزیه به ابعاد و اضلاع، تجزیه مشکل به نمونه‌ها و آثار
"10:42  
  گام اول: مواضع ترکیب مسئله
"09:12  
  گام دوم: دسته‌بندی و اولویت‌بندی - بخش اول
"02:12  
  گام دوم: دسته‌بندی و اولویت‌بندی - بخش دوم
"10:52  
  گام سوم: آسیب‌شناسی انتخاب مسئله
"09:38  
  گام سوم: آسیب‌شناسی انتخاب مسئله - بررسی یک نمونه
"07:47  
  گام چهارم: تشخیص نوع مسئله
"10:22  
  گام پنجم: تشخیص گستره علم مربوط به مسئله
"02:27  
  گام ششم: ساختارشناسی مسئله
"09:00  
  انتخاب مسئله تا طراحی پژوهش
"10:09  
  مرور اشکالات رایج در طراحی پژوهش
"15:16  
  برنامه‌ریزی و زمان‌بندی - بخش اول
مشاهده
"10:09  
  برنامه‌ریزی و زمان‌بندی - بخش دوم
"09:49  
  برنامه‌ریزی و زمان‌بندی - بخش سوم
"06:18  
  برنامه‌ریزی و زمان‌بندی - بخش چهارم
"13:34  
  کوئیز دوم
 100%    
"21:00  
فصل دوم: منابع پژوهش
  اصل راهبردی در مواجهه با منابع پژوهشی
مشاهده
"08:31  
  آشنایی با انواع منابع و ویژگی‌های آن‌ها
"04:52  
  تشخیص منابع مرتبط
"06:07  
  تشخیص اعتبار کتاب، مجله، سایت - بخش اول
"02:34  
  تشخیص اعتبار کتاب، مجله، سایت - بخش دوم
"13:38  
  تشخیص اعتبار یک شخص
"07:02  
  تشخیص اعتبار مجلات (انگلیسی) و شاخص‌های کمی ارزیابی
"04:57  
  بررسی نمونه: اعتبارسنجی علمی یک شخص - بخش اول
مشاهده
"18:48  
  بررسی نمونه: اعتبارسنجی علمی یک شخص - بخش دوم
"12:46  
  اعتبار شاخص h-index در گوگل اسکالر
"06:06  
  چند معیار کمّی در ارزیابی اعتبار مجلات، مقالات، نویسنده و موسسه
"09:40  
  بررسی سایت Semantic Scholar
"03:48  
  یافتن منابع انگلیسی (کتاب، مقاله، پارسا) و دسترسی به متن کامل آن‌ها
"22:31  
  تشخیص اعتبار مجلات فارسی
"08:48  
  سایت‌های دانلود مقالات، کتاب‌ها و... انگلیسی
"12:47  
  یافتن منابع فارسی (کتاب‌ها و مقالات) و دسترسی به متن کامل آن‌ها
"12:37  
  یافتن منابع فارسی (پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) و دسترسی به متن کامل آن‌ها
"06:37  
  توجه به برخی نکات در جستجوکردن
"06:50  
  پارامترها و ابزارهای جستجو
"06:42  
  جمع‌بندی مراحل دسترسی به منابع انگلیسی
"14:32  
  جمع‌بندی مراحل دسترسی به منابع فارسی
"07:56  
  بروز بودن در زمینه انتشار مقالات
"07:33  
  کوئیز سوم
 19.4%    
"06:00  
  پروژه اول: بررسی اعتبار کتاب (الزامی)
 80.6%    
"300:00  
فصل سوم: معرفی نرم افزارهای مدیریت منابع پژوهشی
  معرفی و مقایسه نرم‌افزارهای مدیریت مراجع
مشاهده
"16:36  
  معرفی نرم افزار زوترو (Zotero) و مهمترین امکانات آن - بخش اول
مشاهده
"08:05  
  معرفی نرم افزار زوترو (Zotero) و مهمترین امکانات آن - بخش دوم
مشاهده
"07:50  
  معرفی نرم افزار زوترو (Zotero) و مهمترین امکانات آن - بخش سوم
مشاهده
"06:30  
  معرفی نرم افزار اندنوت (EndNote) و مهمترین امکانات آن - بخش اول
"18:32  
  معرفی نرم افزار اندنوت (EndNote) و مهمترین امکانات آن - بخش دوم
"04:41  
  معرفی نرم افزار مندلی (Mendeley) و مهمترین امکانات آن
"14:46  
  معرفی نرم افزار پژوهیار و مهمترین امکانات آن - بخش اول
"09:02  
  معرفی نرم‌افزار پژوهیار و مهمترین امکانات آن - بخش دوم
"12:48  
  کوئیز چهارم
 100%    
"03:00  
فصل چهارم: خواندن دقیق
  انواع خواندن متناسب با اهداف مختلف
مشاهده
"09:02  
  گام‌های خواندن فعال و مرور چند نکته درباره آن
مشاهده
"11:53  
  مراحل دقیق‌خوانی (مدل ریچارد پل) و مرحله اول آن: نقل به معناکردن
"07:01  
  مرحله دوم دقیق‌خوانی: واضح کردن ایده اصلی مطرح شده در بند
"02:05  
  الگوهای ساختاری بند و کالبدشکافی یک متن چند بندی
"05:40  
  الگوهای ساختاری بند: بند مستقیم و چرخشی
"07:39  
  بند تعلیقی، کالبدشکافی یک بند میانی و جمله موضوع
"12:58  
  جملات پشتیبان و تفاوت ساختار پژوهش‌ها در شاخه‌های مختلف علم
"10:34  
  تمرکز انواع مختلف پژوهش
"02:36  
  مرحله سوم دقیق‌خوانی: واکاوی متن
"12:27  
  مرحله چهارم دقیق‌خوانی: ارزیابی متن
"12:46  
  مرحله پنجم دقیق‌خوانی: اندیشیدن از منظر نویسنده
"03:51  
  پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش اول
"13:57  
  پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش دوم
"16:22  
  پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش سوم
"12:59  
  پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش چهارم
"13:15  
  پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش پنجم
"16:50  
  برخی سوالات تکمیلی برای فهم بهتر متن
"08:39  
  ابزارهای الکترونیکی برای خواندن دقیق
"03:32  
  کوئیز پنجم
 100%    
"06:00  
فصل پنجم: یادداشت‌نویسی و یادداشت‌برداری
  هدف از یادداشت‌برداری و ضرورت آن
مشاهده
"06:36  
  ویژگی‌های کلیدی نکته‌نویسی کارا
مشاهده
"14:06  
  نکاتی پیرامون نکته‌نویسی
"05:17  
  روش مناسب برای یادداشت‌برداری، حاشیه‌نویسی و نشانه‌گذاری در متن
"16:45  
  یادداشت‌برداری خطی یا لیستی و یادداشت‌برداری کرنل
"11:37  
  یادداشت برداری فلوچارتی، الگویی، تصویری یا هسته‌ای، نقشه ذهنی، نقشه مفهومی
"13:45  
  یادداشت‌برداری جدولی یا ماتریسی
"04:09  
  خط زمانی، یادداشت‌برداری پاراگرافی و ایجاد تناسب بین روش یادداشت‌برداری و شیوه یادگیری
"14:21  
  مرور یادداشت‌ها، کمک‌افزارهایی در نکته نویسی و چند پیشنهاد کاربردی
"18:28  
  معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش اول
"11:01  
  معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش دوم
"10:05  
  معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش سوم
"12:26  
  معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش چهارم
"06:49  
  معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش پنجم
"04:34  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (استایل)
مشاهده
"14:51  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (فهرست)
"09:57  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (ورود متن به ورد)
"08:56  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (کامنت‌گذاری)
"05:15  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (Tracking)
"03:44  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (Footnotes)
"03:53  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (مقایسه‌کردن)
"05:08  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (Window)
"08:07  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (View)
"11:51  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (شخصی‌سازی تمپلیت)
"07:51  
  مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (حدف مشخصات فایل)
"05:43  
  برخی ملاحظات پیرامون Word و یادداشت‌برداری
"12:37  
  معرفی نرم‌افزارهای ویراستاری برای فارسی - ویراستیار و پاک‌نویس
"05:18  
  کوئیز ششم
 100%    
"06:00  
فصل ششم: مواجهه سنجیده‌تر با ادعاها و پشتیبان آن‌ها (تفکر انتقادی)
  طرح چند بحث مقدماتی - یک تمرین
مشاهده
"01:35  
  تفکر انتقادی چیست؟ - ادعاها و استدلال‌ها
مشاهده
"22:05  
  پشتیبانی از ادعاها
"04:18  
  ادعا و پشتیبان در مورد اهمیت، نیاز، هدف، چارچوب و جرئیات پژوهش، روش‌های آزمون
"13:39  
  ادعا و پشتیبان در مورد الگوهای میان داده‌ها، مقایسه‌ها، تفسیرها و نتایج پژوهش
"11:39  
  مواجهه سنجشگرانه با پژوهش در سه گام
"01:40  
  گام اول: تشخیص استدلال
"05:16  
  گام اول: تمرین تشخیص استدلال - بخش اول
"03:47  
  گام اول: تمرین تشخیص استدلال - بخش دوم
"03:27  
  گام اول: تمرین تشخیص استدلال - بخش سوم
"05:39  
  گام دوم: بازسازی استدلال - بخش اول
"11:55  
  گام دوم: بازسازی استدلال - بخش دوم
"09:22  
  گام دوم: بازسازی استدلال - بخش سوم
"16:07  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - مقدمه و معرفی چند اصطلاح
"12:11  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - ارزیابی عمومی، ارتباط دلیل و مدعا
"04:50  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - ارزیابی عمومی و سازگاری درونی
"04:03  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال قیاسی
"02:52  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - اعتبار استدلال قیاسی (منطق)
"11:04  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - اعتبار استدلال قیاسی (مثال نقض، حالت‌های ممکن و ترسیم نمودار)
"19:48  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - اعتبار استدلال قیاسی (اگر... آنگاه‌های معتبر و نامعتبر)
"08:26  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - صدق مقدمات استدلال قیاسی
"08:04  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - ارزیابی استدلال غیرقیاسی
"06:23  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال استقرایی
"11:05  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال علّی
"08:46  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال تمثیلی
"07:36  
  گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال همگرا
"15:19  
  مرور نموداری گام‌های ارزیابی استدلال
"17:54  
  خطای شناختی و سوگیری تائیدی در پژوهش
مشاهده
"16:44  
  مغالطه در پژوهش
"19:05  
  کوئیز هفتم
 100%    
"13:00  
فصل هفتم: نگارش دانشگاهی
  مراحل نگارش متن، پیش از نوشتن
"07:51  
  پیش‌نویس و بازنگری
"07:34  
  ویژگی‌های نوشته اثربخش: وحدت و دارای پشتیبان
"08:35  
  ویژگی‌های نوشته اثربخش: انسجام و یکپارچگی
"06:06  
  چک لیست نویسنده
"04:46  
  تمرین: ویژگی‌های نوشته اثربخش
"04:44  
  انواع بندها از نظر محتوا
"11:42  
  بیان فرآیند، بیان طبقه‌بندی، بیان مقایسه و مقابله
"10:17  
  آزمون وحدت، بیان مثال، بیان علت و معلول و پرهیز از خلط آن
"09:52  
  بیان استدلال و الگوهای ساختاری بند
"12:29  
  گام‌های نوشتن مقاله و ویژگی‌های ایده اصلی
"19:44  
  نکات پایانی در بحث نگارش دانشگاهی
"08:25  
  کوئیز هشتم
 32.4%    
"13:39  
  پروژه: تحلیل متن (الزامی)
 67.6%    
"300:00  
فصل هشتم: استفاده از منابع دیگران در پژوهش
  مقدمه استناددهی، کجا استناددهی لازم است؟ و کجا بی‌نیاز از استناددهی؟
مشاهده
"07:41  
  تعریف معیار از سرقت ادبی در دنیا
مشاهده
"02:18  
  اشاره به نمونه‌هایی از سرقت ادبی و تصورات اشتباه پیرامون آن
"12:51  
  راهکارهای پرهیز از سرقت ادبی، سایت‌های شناسایی و پیگیری مالکیت فکری
"08:15  
  نقل قول مستقیم
"07:02  
  نکاتی تکمیلی و پیرامون تفاوت نقل قول مستقیم و متن اصلی
"15:19  
  راهکاری برای خلاصه‌کردن و تفاوت آن با نقل به معنا
"28:38  
  راهکارهایی برای نقل به معنا کردن و بررسی نمونه موردی
"24:49  
  معرفی شیوه‌های ارجاع‌دهی و جزئیات استناددهی به منابع
"11:39  
  کوئیز نهم
 100%    
"05:00  
  سخن پایانی
"02:05  

گواهینامه

آموزش مهارت‌های ضروری پژوهش

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

در یک نگاه کلی، دوره مهارت‌های ضروری پژوهش که جزئی از اصول مقاله نویسی است در شش بخش ارائه شده است. آغاز پژوهش با مجموعه‌ای از دغدغه‌هاست. اولین گامِ پژوهش تبدیل این دغدغه‌ها به مسئله پژوهشی است. در بخش آغازین دوره به این مسئله می‌پردازیم. بعد از آن طبیعتاً لازم است منابع پژوهشی را جدی‌تر جستجو کنیم. در این بخش اغلب با انبوهی از منابع مواجه می‌شویم و همواره زمان محدودی داریم.

در نتیجه، لازم است با بهترین‌ منابع پژوهشی، یعنی مرتبط‌ترین و معتبرترین‌ها، کار را پیش ببریم. افزون بر این موارد، لازم است با برخی تله‌های پژوهشی که در آن‌ها گرفتار می‌شویم و زمان را از دست می‌دهیم آشنا شویم. به این مسائل در بخش منابع پژوهش و مدیریت زمان می‌پردازیم.

زمانی که منابع پژوهشی بیشتر می‌شوند یا درگیر چند پژوهش مختلف می‌شویم بدون سازمان‌دهی منابع برخی منابع را فراموش می‌کنیم، بین منابعی که قبلاً یافته‌ بودیم نمی‌توانیم به خوبی جستجو کنیم، فراموش می‌کنیم در انبوه منابعی که با زحمت بدست آورده‌ایم به چه موضوعاتی پرداخته شده بود و بسیاری مسائل دیگر که به سازماندهی منابع مربوط می‌شود. یکی از ابزارهای بسیار اثربخش در سازماندهی منابع پژوهشی نرم افزارهای مدیریت منابع هستند.

این نرم افزارها از جمع‌آوری منابع گرفته تا سازماندهی، به اشتراک‌گذاری و استناددهی منابع کمک‌های بزرگی به ما می‌کنند. در بخش مدیریت منابع پژوهشی برخی از مهمترین نرم افزارها در این حیطه را معرفی می‌کنیم و شما را با برخی از مهمترین امکانات آن‌ها آشنا می‌کنیم.

بعد از انتخاب بهترین منابع لازم است با خواندن دقیق منابع برگزیده را مطالعه کنیم. در این بخش الگویی را معرفی می‌کنیم که کمک می‌کند معناهای مهم نهفته در متن را استخراج کنیم و به صورت آگاهانه درونی‌سازی کنیم. بعلاوه، توضیح می‌دهیم که در متون علمی چگونه می‌توانیم با صرف زمان کمتری ایده‌های اصلی و شواهد و قرائنی را که آن‌ها را پشتیبانی می‌کنند بیابیم. به این مسائل در بخش خواندن دقیق می‌پردازیم.

اگر بدون یادداشت‌برداری منابع را مطالعه کنیم دست‌کم دچار چند آفت مهم می‌شویم، اول اینکه نمی‌توانیم از چارچوب منابع موجود به خوبی فاصله بگیریم، دوم اینکه بسیاری از نکات حیاتی را در پژوهش‌ از دست می‌دهیم و سوم اینکه احتمال بُروز سرقت ادبی ناخواسته زیاد می‌شود. نکات پیرامون یادداشت‌برداری اصولی را در بخش بعدی می‌آموزیم. 

یکی از مهارت‌هایی که از آغاز تا انجام یک پژوهش برای هر پژوهشگری ضروری است، مهارت‌های تفکر انتقادی است. به عنوان نمونه، یکی از ارکان هر پژوهشی پردازش اطلاعات است بدون قدرت تحلیل این پردازش امکان‌پذیر نیست. قدرت تحلیل افراد پیوند وثیقی با تفکر انتقادی دارد. در بخش تفکر انتقادی نحوه مواجهه سنجیده با پژوهش‌ها را می‌آموزیم. 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher علیرضا درّی نوگورانی

علیرضا درّی نوگورانی دوره کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران، دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی و دوره دکتری خود را در رشته فلسفه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گذرانده است.  

مسئله یادگیری مهارت‌های پژوهشی از زمانی که مشغول پایان‌نامه کارشناسی ارشد (حدود سال‌ 1388) شد برای او دغدغه بوده است. در طول دوره دکتری (از سال 1391) با ورود جدی‌تر به حوزه پژوهش این دغدغه را بیشتر پیگیری کرد. او در همین راستا، در خلال دوره دکتری و بعد از آن کارگاه‌های مختلفی را ارائه کرد که در آن‌ها بخش‌هایی از این دوره تدریس شد، اکنون در این دوره همه آن کارگاه‌ها تجمیع شدند و مطالب بسیار دیگری نیز به آن‌ها افزوده شد تا پژوهشگرانی که مشابه او دغدغه یادگیری مهارت‌های پژوهشی را دارند با پیمودن مسیری بسیار کوتاه‌تر بتوانند این مهارت‌های ضروری را بیاموزند.  

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
امیررضا پاشائی 1403-01-03
سلام وقت بخیر فایل جزوه ای که بر روی آن آموزش میدادید رو در اختیارمون قرار نمیدید؟؟
مکتب‌خونه
سلام دوست عزیز در انتهای فصل اول فایل ها تحت عنوان "اسلایدها و فایل‌های جانبی دوره" قرار داده شده است.
علیرضا رفیعی 1402-08-15
فوق العاده است چون من که به من خیلی کمک کرد
سید علی اکبر سجادی 1402-01-21
دوره کاربردی و کار راه انداز خوبی هست، امیدوارم استاد دوره را به روز نگه دارند. ممنونم از تیم مکتب خونه.
پیشوا شریفیان 1401-10-11
یکی از بهترین و کاملترین دوره هایی است که در خصوص پژوهش وجود دارد و بعد از گذراندن دوره شما تبدیل به یک پژوهشگر خواهید شد.به نظر من ارزش خرید بالای دارد دوره.بنده در تخفیف آخر هفته خریداری کردم ولی در کل دوره ی عالی و مفیدی است به استاد خسته نباشید میگم
فاطمه یافتیان 1401-08-23
اطلاعات و موضوعات مطرح شده در این دوره حتی از واحدهایی که دانشگاه ها ارائه می کنند هم کاربردی تر و کامل تر بود. با اینکه دوره به صورتی جامع به شیوه انجام پژوهش و مهمترین مهارت های مورد نیاز پرداخته و مختص یک رشته پیش نرفته (که یکی از بزرگترین نقطه قوت ها بود) آموخته ها کاملا قابلیت تطبیق و استفاده برای پژوهش های تخصصی رشته های مختلف رو دارند. استاد هم تسلط بالایی بر مطالب داشته و ابزار و منابع عالی ای برای آموزش بیشتر معرفی می کنن. اگر دنبال منبعی برای شروع آشنایی با پژوهش و بهبود مهارت هاتون هستید پیشنهاد می کنم.
الهام فروغی فر 1401-04-25
دوره ارزشمندی است و برایش وقت بسیار گذاشته شده است. ولی در بعضی قسمتها من احساس می کردم بمباران اطلاعاتی شدم. پیشنهاد می کنم یک مقدار اسلایدها خلوت تر باشند و مسیر تحقیق را فرآیند محور و شماتیک تر ارائه دهند. راستش من اول می خواستم رنک 4 از 5 نمره دهم. ولی بعد از تصحیح تمرین و بازخورد استاد درس، نظرم تغییر کرد. در کل دوران تحصیلی ام چنین فیدبک دقیقی از استادی نگرفته بودم. سپاسگزارم.
علیرضا جمالی 1401-02-27
دوره بسیار عالی بود. حتما در پژوهش‌های آکادمیک مفید واقع می‌شه. مدرس دوره هم بر مطالب اشراف داره و با مثال‌های متعدد سعی می‌کنه همه مطالب برای دانشجو جا بیوفته.
سحر راه خدا 1400-09-26
هنوز دوره را کامل نکردم ولی تا اینجا وااااقعا خوشحالم که تونستم از این دوره بهره مند بشم. برای دانشجویان ارشد و دکترا که تازه میخوان کار پژوهش رو شروع کنن گنجینه ای بارزشه. از استاد گرانقدر این دوره و همچنین کادر مجرب مکتب خونه کمال تشکر را دارم.برقرار باشید.
سمیرا شاهی نیار 1400-08-30
دوره بسیار مفید و کاربردی است.
حسین ده حقی 1400-07-04
به طور قطع و یقین می‌گم، این دوره یکی از بهترین دوره‌هایی در زمینه مهارت‌های پژوهش بوده است که تا حالا گذرانده‌ام. استاد تسلط بالایی به مطالب دارد و مطالب انسجامی ستودنی دارند. به همه افرادی که قصد دارند در زمینه پژوهش موفق شوند، توصیه می‌کنم این دوره را با دقت بگذرانند. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز برای ارایه پایان نامه یا رساله خود نیز می‌توانند از این دوره بهره‌مند شوند.
فرزانه قریب 1403-04-04
خود دوره با کیفیت است و برای کسی که میخواهد اولیات و مفاهیم پایه را بیاموزد خیلی خوب است اما چقدر عجیب که مهلت اصلی دوره ۸ هفته است اما هنگام تمدید فقط یکماه فرصت می دهید!! اینطور مجبوریم با سرعت و عجله دوره را ببینیم و یادگیری مطلوب رخ نمیدهد
مهدی امیدوار عسکری 1400-12-25
دوره خیلی عالی بود. ممنون از اطلاعات بینهایت با ارزشی که به اشتراک گذاشتید. یک پیشنهاد: به دلیل بروز بودن این موضوع کاش این امکان وجود داشت که استاد هر چند وقت یکبار در زیر درسی تحت عنوان بروز رسانی موضوعات تغییر یافته یا اطلاعات جدید یافته را به اشتراک بگذارند.
راحله سلیمانزاده 1403-02-11
در ازمون اول و دوم، بعد از درست کردن گزینه غلط و ثبت گزینه درست. موقع نمره دادن گزینه غلط حساب شده است! در صورتی که در تصویر بنده گزینه درست را زدم
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. لطفا در صورت امکان با ارسال جزییات بیشتر ما را در ارتقا سطح کیفی خدمات یاری رسانید. info@maktabkhooneh.org
علی زارع 1403-01-23
پسوند فایل های دوره چیست؟
مکتب‌خونه
سلام دوست عزیز پسوند ویدئوها mp4 و پسوند فایل پروژه pdf است.
نگار صالحی 1402-01-18
اصلا دوره خوبی نیست. نکات همه تئوری و مثال‌ها بی‌ربط. حدود هشتاد درصد دوره غیرکاربردی بود. روش تدریس خیلی خسته‌کننده‌ است.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

خواندن دقیق، یادداشت‌برداریِ اصولی و تفکر انتقادی مقدمات ضروری برای نگارش یک پژوهش اصولی، نوآورانه و پیشرو هستند. با پشت سر گذاشتن بخش‌های قبلی لازم است  با مهمترین اصول نگارش دانشگاهی آشنا ‌شویم. در بخش نگارش دانشگاهی به این مسئله می‌پردازیم. ویژگی‌های یک متن علمی اثربخش و ساختار این متون را در این بخش معرفی می‌کنیم. در این بخش می‌آموزیم که ایده‌ اصلی در هر بند و پشتیبان‌های آن‌ها لازم است چه ویژگی‌هایی داشته باشد و انواع بندنوشت‌ها از نظر محتوایی کدام موارد هستند.

در بخش تعریف پژوهش توضیح می‌دهیم که یکی از ویژگی‌های پژوهش ارتباط آن با جامعه علمی است. هر پژوهشی هم از گذشتگان تاثیر می‌گیرد هم بر آیندگان تاثیر می‌گذارد. در بخش پایانی دوره می‌آموزیم که وقتی از پژوهش‌های دیگران بهره می‌گیریم چه اصولی را باید رعایت کنیم تا دچار سرقت ادبی نشویم. برای بیان چه مطالبی لازم است استناد دهیم و برای چه مطالبی نیاز نیست. در همین راستا لازم است با نقل قول مستقیم، نقل به معنا (نقل قول غیر مستقیم) و خلاصه‌نویسی آشنا شویم. 

دو نکته کلیدی در مورد مباحث مطرح شده در دوره وجود دارد: یکی اینکه در هر بخش‌ سایت‌ها و ابزارهای الکترونیکی که می‌توانند ما را در انجام پژوهش یاری کنند معرفی شده‌اند و دیگر اینکه در تهیه محتوای دوره از منابع معتبر و بروز دنیا در حوزه‌های مربوطه استفاده شده است.

هدف از دوره مهارت‌های ضروری پژوهش چیست؟

مهارت‌های ضروری در پژوهش، کلیدی‌ترین مهارت‌هایی هستند که برای موفقیت در انجام هر پژوهشی فارغ از موضوع به آن‌ها نیازمندیم. هدف از این دوره، آموزش این مهارت‌هاست.

دوره مهارت‌های ضروری پژوهش مناسب چه کسانی است؟

تمام پژوهشگران در هر حوزه‌ای از دانش مخاطب این دوره هستند.

بعد از فراگیری دوره آموزش مهارت‌های ضروری پژوهش، چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟

  • تبدیل دغدغه به مسئله پژوهشی
  • یافتن منابع پژوهشی و دسترسی به متن کامل آن‌ها،
  • انتخاب منابع مرتبط و معتبر، 
  • آشنایی با مهمترین نرم افزارهای سازماندهی منابع پژوهشی
  • خواندن دقیق
  • یادداشت برداری اصولی
  • تفکر انتقادی در پژوهش
  • نگارش دانشگاهی و چگونگی استناد اصولی به پژوهش‌های دیگران

ویژگی‌های متمایز دوره آموزش مهارت‌های ضروری پژوهش مکتب‌خونه چیست؟

مطالب فراوانی پیرامون مهارت‌های پژوهشی در منابع پژوهشی بروز و معتبر دنیا بیان شده است. آنچه در این دوره تدریس می‌شود مهمترین و کاربردی‌ترین مباحث از این منابع است.