teacher-pic

علیرضا درّی نوگورانی

2,905 دانشجو
2 درس
2,905 دانشجو
2 درس

درباره استاد

علیرضا درّی نوگورانی دوره کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران، دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی و دوره دکتری خود را در رشته فلسفه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گذرانده است.  

مسئله یادگیری مهارت‌های پژوهشی از زمانی که مشغول پایان‌نامه کارشناسی ارشد (حدود سال‌ 1388) شد برای او دغدغه بوده است. در طول دوره دکتری (از سال 1391) با ورود جدی‌تر به حوزه پژوهش این دغدغه را بیشتر پیگیری کرد. او در همین راستا، در خلال دوره دکتری و بعد از آن کارگاه‌های مختلفی را ارائه کرد که در آن‌ها بخش‌هایی از این دوره تدریس شد، اکنون در این دوره همه آن کارگاه‌ها تجمیع شدند و مطالب بسیار دیگری نیز به آن‌ها افزوده شد تا پژوهشگرانی که مشابه او دغدغه یادگیری مهارت‌های پژوهشی را دارند با پیمودن مسیری بسیار کوتاه‌تر بتوانند این مهارت‌های ضروری را بیاموزند.  

مشاهده بیشتر

دوره‌های استاد