آموزش RedHat و اصول لینوکس

poster
پیش‌نمایش دوره

لینوکس یکی از محبوب­‌ترین و کارآمدترین سیستم عامل­‌های موجود در بازار است و به واسطه ویژگی­‌هایی مانند open source بودن کاربران زیادی را به سمت خودش جذب کرده است. Red Hat یک توزیع (نوع) از ... ادامه

برگزارکننده:  IBM  IBM
مدرس دوره:
2 (1 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  6 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  6 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)
course-feature   زیرنویس فارسی

پیش‌نیاز‌ها

باتوجه‌به موضوعاتی که در این دوره مورد استفاده قرار گرفته است این دوره نیازمند پیش‌­نیاز به خصوصی نیست و با داشتن اطلاعات اولیه و آشنایی با تعاریف و مفاهیم اولیه این موضوع می­‌توانید در این دوره شرکت کنید و از آموزشی که ارائه شده است بیشترین استفاده را داشته باشید.

سرفصل‌های دوره آموزش RedHat و اصول لینوکس

مقدمه و معرفی درس

در این فصل نحوه نصب و راه‌اندازی لینوکس و ردهت آموخته می‌شود.

  نصب و راه‌اندازی
مشاهده
"03:56  
لینوکس چیست؟

در این فصل پس از آشنایی با لینوکس به بررسی انواع متن‌بازها و توزیع لینوکس پرداخته شده است.

  لینوکس چیست؟
مشاهده
"06:23  
  انواع متن‌بازها
مشاهده
"06:02  
  توزیع لینوکس چیست؟
مشاهده
"02:12  
دسترسی به خطوط Command

در فصل سوم به بررسی خطوط Command و نحوه ورود به فضای خطوط Command محلی پرداخته شده است.

  دسترسی به خطوط Command
مشاهده
"04:51  
  ورود به فضای خطوط Command محلی
مشاهده
"06:19  
اجرای دستورات با استفاده از پوسته Bash

در فصل چهارم به نحوه اجرای دستورات با استفاده از پوسته Bash پرداخته شده است. در این فصل نحوه مشاهده محتویات فایل، نحوه تکمیل Tab، تاریخچه دستور و نحوه دسترسی به خط دستور آموزش داده شده است.

  اجرای دستورات با استفاده از پوسته Bash
مشاهده
"05:12  
  مشاهده محتویات فایل‌ها
مشاهده
"04:41  
  تکمیل Tab چیست؟
مشاهده
"05:55  
  تاریخچه دستور چیست؟
مشاهده
"05:42  
  دسترسی به خط دستور
مشاهده
"03:52  
سلسله مراتب سیستم فایل در لینوکس

در فصل پنجم مدیریت فایل‌ها از طریق خطوط دستور و به طور کلی سلسله مراتب سیستم فایل در لینوکس آموزش داده شده است.

  مدیریت فایل‌ها از طریق خطوط دستور
مشاهده
"06:52  
جای‌گذاری فایل‌ها با نام

در فصل ششم به نحوه جایگذاری فایل‌ها با نام و مسیریابی پرداخته شده است.

  پیدا کردن فایل‌ها با نام
مشاهده
"06:04  
  مسیریابی
مشاهده
"07:27  
مدیریت فایل‌ها از طریق ابزارهای خطوط دستور

در فصل هفتم پس از آموزش مدیریت فایل‌ها از طریق ابزارهای خطوط دستور به بررسی خطوط دستور مدیریت فایل پرداخته شده است.

  مدیریت فایل‌ها از طریق ابزارهای خطوط دستور
مشاهده
"06:33  
  خطوط دستور مدیریت فایل
مشاهده
"14:04  
تطبیق نام فایل‌ها با استفاده از گسترش نام مسیر

در این فصل به نحوه تطبیق نام فایل‌ها با استفاده از گسترش نام مسیر و انواع گسترش مانند: Tilde & Brace، متغیر و Shell پرداخته شده است.

  تطبیق نام فایل‌ها با استفاده از گسترش نام مسیر
مشاهده
"05:48  
  گسترش Tilde & Brace
مشاهده
"05:06  
  گسترش متغیر
مشاهده
"06:45  
  مدیریت فایل‌ها با گسترش Shell
مشاهده
"12:30  
ویرایش فایل‌های متنی از طریق Shell Prompt

در این فصل پس از آموزش نحوه ویرایش فایل‌های متنی از طریق Shell Prompt به بررسی مدل بصری و نحوه ویرایش در Vim پرداخته شده است.

  ویرایش فایل‌های متنی از طریق Shell Prompt
مشاهده
"05:47  
  مدل بصری در Vim
مشاهده
"04:37  
  ویرایش فایل به وسیله Vim
مشاهده
"09:32  
کاربران و گروه‌ها

در فصل دهم به بررسی انواع کاربران و گروه‌ها در ردهت لینوکس پرداخته شده است.

  کاربران و گروه‌ها
مشاهده
"09:01  
  گروه چیست؟
مشاهده
"04:28  
به‌دست آوردن دسترسی Super User

در این فصل نحوه به‌دست آوردن دسترسی Super User و اجرای دستور به عنوان ریشه پرداخته شده است.

  به دست آوردن دسترسی Super User
مشاهده
"08:03  
  اجرای دستور به عنوان root
مشاهده
"07:02  
مدیریت اکانت کاربر محلی

در این فصل به بررسی مدیریت اکانت کاربران محلی یا Local و نحوه ایجاد کاربران با استفاده از خطوط دستور پرداخته شده است.

  مدیریت اکانت کاربر محلی
مشاهده
"06:00  
  ایجاد کاربران با استفاده از Command Line
مشاهده
"03:29  
مدیریت اکانت گروهی کاربران محلی

در این فصل به بررسی نحوه مدیریت اکانت گروهی کاربران محلی، مدیریت اکانت گروه از طریق خطوط دستور و مدیریت کاربران و گروه‌های محلی لینوکس پرداخته شده است.

  مدیریت اکانت گروهی کاربران محلی
مشاهده
"04:55  
  مدیریت اکانت گروه از طریق Command Line
مشاهده
"03:50  
  مدیریت کاربران و گروه‌های محلی لینوکس
مشاهده
"03:46  
دسترسی‌های سیستم فایل در لینوکس

در فصل چهاردهم دسترسی‌های سیستم فایل در لینوکس بررسی شده است. در ادامه مسائل مربوط به فایل مانند: مشاهده فایل، مسیر فایل، مالکیت فایل و دسترسی فایل مورد بررسی قرار گرفته است.

  دسترسی‌های سیستم فایل در لینوکس
مشاهده
"04:16  
  مشاهده فایل و مسیر فایل و مالکیت فایل و دسترسی فایل
مشاهده
"04:44  
مدیریت دسترسی سیستم فایل از طریق خطوط دستور

در فصل پانزدهم به نحوه مدیریت دسترسی سیستم فایل از طریق خطوط دستور و تغییر دسترسی به شیوه Numeric پرداخته شده است. همچنین در این فصل تغییر مالکیت کاربر یا گروه فایل و مسیر و مدیریت امنیت فایل از طریق خطوط دستور مورد بررسی قرار گرفته است.
 

  مدیریت دسترسی سیستم فایل از طریق Command Line
مشاهده
"07:14  
  تغییر دسترسی به شیوه Numeric
مشاهده
"04:39  
  تغییر مالکیت کاربر یا گروه فایل و مسیر
مشاهده
"03:22  
  مدیریت امنیت فایل از طریق خطوط دستور
مشاهده
"07:02  
مدیریت دسترسی‌های پیش‌فرض و دسترسی به فایل
نظارت و مدیریت فرایندهای لینوکس

در فصل هفدهم به نحوه نظارت ومدیریت فرایندهای لینوکس پرداخته شده است. هم‌چنین در این فصل نحوه لیست کردن فرایندها آموزش داده شده است.

  نظارت و مدیریت فرایندهای لینوکس
مشاهده
"06:12  
  چرا وضعیت فرایند مهم است؟
مشاهده
"01:59  
  لیست‌کردن فرایندها
مشاهده
"06:59  
کارهای کنترلی

در این فصل پس از معرفی مفاهیم کارهای کنترلی به نحوه اجرای کارها در پس‌زمینه و فرایندهای پیش‌زمینه و پس‌زمینه پرداخته شده است. 

  کارهای کنترلی
مشاهده
"03:38  
  اجرای کارها در پس‌زمینه
مشاهده
"04:45  
  فرایندهای پیش‌زمینه و پس‌زمینه
مشاهده
"08:21  
فرایندهای کشنده

در فصل نوزدهم پس از معرفی فرایندهای کشنده، به نحوه ارسال سیگنال با درخواست صریح، خروج از سیستم کاربران به صورت اداری و تمرین فرایندهای کشنده پرداخته شده است.

  فرایندهای کشنده
مشاهده
"03:53  
  ارسال سیگنال با درخواست صریح
مشاهده
"04:12  
  خروج از سیستم کاربران به صورت اداری
مشاهده
"06:40  
  تمرین فرایندهای کشنده
مشاهده
"05:30  
توصیف بارگذاری میانگین

در فصل بیستم توصیف بارگذاری میانگین، نحوه نظارت بر فعالیت فرایند و نظارت بر فرایند در لحظه مورد بررسی قرار گرفته است.

  توصیف بارگذاری میانگین
مشاهده
"07:02  
  نظارت بر فرایند در لحظه
مشاهده
"05:05  
  نظارت بر فعالیت فرایند
مشاهده
"09:41  
پکیج‌های نرم‌افزار RPM و Yum

در این فصل به معرفی و بررسی پکیج‌های نرم‌افزاری RPM و Yum پرداخته شده است.

  نصب و به‌روزرسانی پکیج‌های نرم‌افزاری
مشاهده
"05:06  
مدیریت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار با Yum

در این فصل نحوه مدیریت، نصب و به‌روزرسانی نرم‌افزار به وسیله Yum مورد بررسی قرار گرفته است.

  مدیریت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار با Yum
مشاهده
"08:24  
  نصب و به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار با Yum
مشاهده
"11:10  
نتیجه‌گیری

در فصل پایانی به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری همه موارد بررسی شده درس پرداخته شده است.

  نتیجه‌گیری
مشاهده
"02:12  

ویژگی‌های دوره

زیرنویس فارسی
زیرنویس فارسی

این دوره دارای زیرنویس اختصاصی است.

درباره دوره

لینوکس یکی از محبوب­‌ترین و کارآمدترین سیستم عامل­‌های موجود در بازار است و به واسطه ویژگی­‌هایی مانند open source بودن کاربران زیادی را به سمت خودش جذب کرده است. Red Hat یک توزیع (نوع) از لینوکس است که آخرین نسخه آن در سال 2003 منتشر شده است. در دوره آموزش RedHat، اصول کار با لینوکس به خصوص RedHat آشنا می­‌شوید. این دوره به شما کمک می­‌کند تا با همه مباحث مربوط به این موضوعات آشنا شوید.

در این دوره شما با دلایل اهمیت لینوکس و مدل­‌های open source در شرایط کنونی آشنا خواهید شد. همچنین با کاربردهای گوناگون لینوکس و قابلیت‌هایی که برای شما فراهم خواهد کرد آشنا می­‌شوید.

 

دوره آموزش RedHat و اصول لینوکس برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره به‌گونه­‌ای طراحی شده است که با استفاده از آن می­‌توانید مهارت­‌های گوناگونی به دست بیاورید. به این ترتیب این دوره برای گروه­‌های زیادی مناسب خواهد بود. به طور کلی این دوره را می­‌توانیم دوره­‌ای مناسب برای گروه­‌های زیر بدانیم:

  • دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی کامپیوتر، IT، علوم کامپیوتر
  • برنامه‌نویسانی که می‌خواهند توانایی خود را در استفاده از ابزار لینوکس افزایش دهند
  • افرادی که علاقه‌مند به تکنولوژی‌های ابری (Cloud) هستند
  • کسانی که تمایل به کار با اینترنت اشیاء دارند
  • افرادی که می‌­خواهند با یادگیری لینوکس و ردهت مهارت­‌های خود برای به دست آوردن موقعیت‌­های کاری جدید را افزایش دهند

 

الزامات و منابعی که در دوره آموزش RedHat و اصول لینوکس مورد استفاده قرار گرفته است چیست؟

منابع این دوره منابع رایج و به‌روزی است که در آموزش این موضوع در تمام جهان مورد استفاده قرار می­‌گیرد. نسخه به کار برده شده در این دوره، Red Hat 8 است.

الزامی که در ارائه این دوره وجود دارد به اهمیت و کاربرد زیاد لینوکس و RedHat برمی­‌گردد. کاربرد زیاد و موقعیت‌­های کاری جدید که آموزش لینوکس می­‌تواند برای شما فراهم کند از جمله مواردی است که به عنوان الزام در برگزاری این دوره شناخته می‌­شوند.

 

دوره آموزش RedHat و اصول لینوکس در چند جلسه و کدام مؤسسه تدریس شده است؟

دوره آموزش لینوکس و ردهت توسط وب‌سایت معتبر کورسرا تولید شده است و توسط مکتب‌­خونه ترجمه و منتشر می‌شود. این دوره آموزشی در بیست و سه فصل به طول 6 ساعت محتوای آموزشی تولید شده است. در این 23 فصل شما با مقدمات شروع می­‌کنید و با یادگیری جدیدترین و به­‌روزترین محتواهای مربوط به این موضوع دوره را به پایان می­‌رسانید.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher کریس کایلوت

کریس کایلوت دانش‌آموخته دانشگاه لوئیزیانا در رشته مهندسی کامپیوتر و برق است. وی از سال 2019 در شرکت RedHat مشغول به فعالیت است و مسئول تولید محتوای آموزشی این شرکت است. علاوه بر این، ایشان از سال 2012 موضوعات مختلفی از جمله امنیت، DevOps ،Cloud و لینوکس را برای کارکنان سازمان‌های مختلف تدریس می‌کند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
عبدالله مهدوی 1402-10-18
با عرض ادب و احترام کیفیت فیلم پایین بود -استاد که توضیح میداد یه چشم به زیر نویس و یه چشم به مطالب بودم-برای من که تجربه اولم بود مشکل داشتم تو آموزش سرعت گفتمان استاد بالا و زیر نویس تند میشد و مجبور به استاپ کردن فیلم میشدی. و لذتی از آموزش نمیبردی

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  IBM
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  6 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  6 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)
course-feature   زیرنویس فارسی