00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

اصول مهندسی جوش

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

جوشکاری یکی از روش‌های تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی به‌یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که خواص اتصال برابر با خواص مادهٔ پایه باشد.

جوشکاری همچنین یکی از فرایندهای اتصال دائمی قطعات (فلزی یا غیرفلزی)، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با به کارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با استفاده یا بدون استفاده از ماده پرکننده می‌باشد

مدرس دوره
امیرحسین کوکبی

تحصیلات : 

کارشناسی: متالورژی صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۹۷۰.

دکتری: متالوژی جوشکاری، دانشگاه استراتکلاید، ۱۹۸۰.

 
 زمینه فعالیت: تکنولوژی و متالورژی جوشکاری، خواص جوش و منطقه HAZ، جوشکاری مواد مصرفی
 
فیلم های آموزشی
26:41 ساعت
26:41
Combined Shape Created with Sketch. 25 جلسه
جلسه اول - اصول مهندسی جوش
"53:45
جلسه دوم - فیزیک قوس الکتریکی
"63:37
جلسه سوم - ادامه فیزیک قوس + کاربردهای جوشکاری
"86:49
جلسه چهارم - الکترود جوشکاری
"63:31
جلسه پنجم - انواع الکترود ، فاسد شدن الکترود ، انتخاب الکترود
"72:22
جلسه ششم - جوشکاری الکترود دستی متغیر‌‌‌‌‌‌ها ، نکات تکنیکی ، مزایا و محدودیت ها
"64:42
جلسه هفتم - مزایا و محدودیت‌های جوشکاری الکترود دستی ، تعریف کنترل طول قوس ، الکترود‌های مداوم و فرآیند جوشکاری زیرپودری
"70:07
جلسه هشتم - نکات تکنیکی و مزایا فرآیند زیرپودر و فرآیند جوشکاری T.I.G
"76:38
جلسه نهم - نکات باقیمانده از فرآیند T.I.G و معرفی کامل فرآیند GMAW
"72:29
جلسه دهم - فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای
"64:17
جلسه یازدهم
"61:48
جلسه دوازدهم - جوشکاری اکسی استیلن
"73:11
جلسه سیزدهم - واکنش های سرباره ، گاز و فلز مذاب
"62:09
جلسه چهاردهم - سیکل گرم و سرد شدن ضمن جوشکاری
"54:58
جلسه پانزدهم - سیکل گرم و سرد شدن ضمن جوشکاری و تاثیرات آن بر روی جوش
"67:13
جلسه شانزدهم - عملیات حرارتی بعد از جوشکاری ، متالورژی چدن‌ها
"65:53
جلسه هفدهم
"56:43
جلسه هجدهم
"47:21
جلسه نوزدهم
"63:16
جلسه بیستم
"51:09
جلسه بیست و یکم
"60:41
جلسه بیست و دوم
"74:03
جلسه بیست و سوم
"62:08
جلسه بیست و چهارم
"50:07
جلسه بیست و پنجم
"62:39