00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

اصول شکل دهی فلزات

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

علم شکل دادن فلزات علمی است که در آن اصول و روش های تغییر شکل فلزات شکل پذیر، با اعمال نیرو به آن بررسی می شود. فرآیند شکل دادن فلزات لازم است ارتباط بین ورودی و خروجی تاثیر متغییرهای فرآیند بر کیفیت محصول و مسایل اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد. کلید دست یابی به عملیات شکل دهی موفق، یعنی کسب محصول سالم با شکل و خواص مطلوب، مستلزم شناخت کافی در مورد سیلان فلز و کنترل آن است. عواملی مانند جهت سیلان فلز، مقدار تغییر شکل، درجه حرارت و سرعت تغییر شکل تاثیر فراوانی بر ریزساختار و خواص محصول دارند.

مدرس دوره
عباس اکبرزاده چنگیز

زمینه فعالیت: شکل دهی فلزات، عملیات ترمومکانیکی، بافت مواد

فیلم های آموزشی
28:36 ساعت
28:36
Combined Shape Created with Sketch. 25 جلسه
جلسه اول - بیان طرح کلی مباحث این درس و جایگاه آن در میان دروس مهندسی مواد
"69:52
جلسه دوم - مروری مقدماتی بر تحلیل تنش و کرنش
"69:39
جلسه سوم - تبدیل مختصات تنش
"75:50
جلسه چهارم - تبدیل مختصات تنش (روش ترسیم دایره مور)
"63:57
جلسه پنجم - ادامه روش ترسیم دایره مور
"62:59
جلسه هفتم - مرور مشخصه رفتار مکانیکی ماده
"71:51
جلسه هشتم - تغییر شکل پلاستیک
"73:24
جلسه نهم - دو روش بیان معیار ون میزز
"71:17
جلسه دهم - روابط تنش و کرنش در محدوده تغییر شکل پلاستیک
"58:09
جلسه یازدهم - کرنش موثر و تنش موثر
"66:28
جلسه دوازدهم - ادامه طراحی آزمایش های مطالعه رفتار مکانیکی ماده حین سایش پلاستیک
"75:11
جلسه چهاردهم - ناپایداری تغییر شکل پلاستیک
"66:51
جلسه پانزدهم - فرایندهای شکل دهی
"71:39
جلسه شانزدهم - بررسی حد شکل در کشش سیم و تحلیل فرآیندهای الکتروژن
"64:45
جلسه هفدهم - تحلیل فرآیندهای شکل دهی به روش تختان
"69:39
جلسه هجدهم-تحلیل فرآیند شکل‌دهی کششی سیم
"66:14
جلسه نوزدهم-تحلیل فرآیند آهنگری به روش تختال
"74:46
جلسه بیستم-تحلیل فرآیند آهنگری با تقارن محوری به روش تختال
"65:51
جلسه بیست و یکم-تحلیل فرآیند فورج با دو حالت کرنش صفحه ای و تقارن محوری
"64:39
جلسه بیست و دوم-تحلیل فرآیند کششی لوله به روش تختال
"66:39
جلسه بیست و سوم-تحلیل فرآیند کشش لوله
"65:44
جلسه بیست و چهارم-تحلیل فرآیند نورد
"71:35
جلسه بیست و پنجم-ادامه مبحث نورد
"67:21
جلسه بیست و ششم-تحلیل فرآیندهای شکل دهی ورق
"75:33
جلسه بیست و هفتم-آشنایی با فرآیندهای شکل دهی
"66:24