آموزش درس اصول شکل دهی فلزات - مکتب خونه
اصول شکل دهی فلزات
دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

علم شکل دادن فلزات علمی است که در آن اصول و روش های تغییر شکل فلزات شکل پذیر، با اعمال نیرو به آن بررسی می شود. فرآیند شکل دادن فلزات لازم است ارتباط بین ورودی و خروجی تاثیر متغییرهای فرآیند بر کیفیت محصول و مسایل اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد. کلید دست یابی به عملیات شکل دهی موفق، یعنی کسب محصول سالم با شکل و خواص مطلوب، مستلزم شناخت کافی در مورد سیلان فلز و کنترل آن است. عواملی مانند جهت سیلان فلز، مقدار تغییر شکل، درجه حرارت و سرعت تغییر شکل تاثیر فراوانی بر ریزساختار و خواص محصول دارند.

مدرس دوره
عباس اکبرزاده چنگیز

زمینه فعالیت: شکل دهی فلزات، عملیات ترمومکانیکی، بافت مواد

پیش‌نیاز‌ها
-
1
فیلم های آموزشی
25 جلسه    4.0 ساعت
جلسه اول - بیان طرح کلی مباحث این درس و جایگاه آن در میان دروس مهندسی مواد
جلسه دوم - مروری مقدماتی بر تحلیل تنش و کرنش
جلسه سوم - تبدیل مختصات تنش
جلسه چهارم - تبدیل مختصات تنش (روش ترسیم دایره مور)
جلسه پنجم - ادامه روش ترسیم دایره مور
جلسه هفتم - مرور مشخصه رفتار مکانیکی ماده
جلسه هشتم - تغییر شکل پلاستیک
جلسه نهم - دو روش بیان معیار ون میزز
جلسه دهم - روابط تنش و کرنش در محدوده تغییر شکل پلاستیک
جلسه یازدهم - کرنش موثر و تنش موثر
جلسه دوازدهم - ادامه طراحی آزمایش های مطالعه رفتار مکانیکی ماده حین سایش پلاستیک
جلسه چهاردهم - ناپایداری تغییر شکل پلاستیک
جلسه پانزدهم - فرایندهای شکل دهی
جلسه شانزدهم - بررسی حد شکل در کشش سیم و تحلیل فرآیندهای الکتروژن
جلسه هفدهم - تحلیل فرآیندهای شکل دهی به روش تختان
جلسه هجدهم-تحلیل فرآیند شکل‌دهی کششی سیم
جلسه نوزدهم-تحلیل فرآیند آهنگری به روش تختال
جلسه بیستم-تحلیل فرآیند آهنگری با تقارن محوری به روش تختال
جلسه بیست و یکم-تحلیل فرآیند فورج با دو حالت کرنش صفحه ای و تقارن محوری
جلسه بیست و دوم-تحلیل فرآیند کششی لوله به روش تختال
جلسه بیست و سوم-تحلیل فرآیند کشش لوله
جلسه بیست و چهارم-تحلیل فرآیند نورد
جلسه بیست و پنجم-ادامه مبحث نورد
جلسه بیست و ششم-تحلیل فرآیندهای شکل دهی ورق
جلسه بیست و هفتم-آشنایی با فرآیندهای شکل دهی