اقتصاد کلان 2

دوره‌های دانشگاهی
28 جلسه

سرفصل‌ها

 در ادامه‌ی درس اقتصاد کلان ۱ دراین درس تلاش شده‌است با مرور کوتاهی بر مدل‌ّهای پویا (Dynamic) به بررسی چرخه‌های تجاری واقعی پرداخته‌شود. همچنین پس از آن به نقش دولت و جنبه‌های متفاوت سیاستهای مالی از جمله مالیات، بدهی دولت و مالیات‌ستانی بهینه بررسی شده است. در ادامه به سیاست پولی، بانکداری مرکزی و هدف‌گذاری تورمی پرداخته و در آخر با معرفی مدل‌های رشد درونزا، مدل رشد لوکاس و مدل رشد رومر مرور می‌شود.

مدرس دوره
سید علی مدنی زاده

دکتر سید علی مدنی زاده استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هستند.
ایشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف سپری نمودند و برای ادامه تحصیل در دانشگاه استنفورد در رشته مهندسی محاسبات ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل شدند. سپس در دانشگاه شیکاگو موفق به اخذ دکترای اقتصاد شدند.

فیلم های آموزشی
ساعت
37:07 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 28 جلسه
نمره‌ی شما: 0
جلسه اول - مقدمه درس
"35:37
جلسه دوم - مدل‌های پویای برنامه ریز اجتماعی (Social Planner)
"84:18
جلسه سوم - مدل‌های پویای غیر متمرکز ‌(Decentralized) و تعادل
"85:11
جلسه چهارم - اثرات شوک‌های بهره‌وری (Impulse Response Analysis)
"79:21
جلسه پنجم - مقدمه‌ای بر چرخه‌های تجاری
"79:14
جلسه ششم - مدل ‌ً‌RBC
"68:15
جلسه هفتم - ادامه مدل ‌ً‌RBC
"70:49
جلسه هشتم - ادامه مدل ‌ً‌RBC
"79:21
جلسه نهم - نقش دولت در اقتصاد
"42:57
جلسه دهم - سیاست مالی (مالیات)
"81:42
جلسه یازدهم - ادامه سیاست مالی (مالیات)
"81:37
جلسه دوازدهم - سیاست مالی (بدهی عمومی) Ricardian Equivalence
"83:47
جلسه سیزدهم - مالیات گیری بهینه (Optimal Taxation)
"86:19
جلسه چهاردهم - مالیات تورمی (Seigniorage)
"67:56
جلسه پانزدهم - روز فاجعه (Catastrophic Date)
"76:40
جلسه شانزدهم - مدل تعادل عمومی با وجود پول
"77:37
جلسه هفدهم - مدل CIA و سیاست پولی بهینه
"77:33
جلسه هجدهم - تصمیم بانک مرکزی ( قاعده در مقابل صلاحدید)
"77:11
جلسه نوزدهم - سیاست پولی ( ناسازگاری زمانی)
"84:05
جلسه بیستم - سیاست پولی (بانک‌ داری مرکزی)
"78:57
جلسه بیست و یکم - هدف‌گدازی تورم (Inflation Targeting)
"83:14
جلسه بیست و دوم - ادامه‌ی هدف‌گذاری تورم
"85:43
جلسه بیست و سوم - جمع‌بندی پول و اقتصاد پولی در ایران
"77:29
جلسه بیست و چهارم - مدل رشد AK
"79:25
جلسه بیست و پنجم - مدل رشد با سرمایه انسانی (Lucas 88)
"76:06
جلسه بیست و ششم - ادامه‌ی مدل رشد Lucas 88
"73:21
جلسه بیست و هفتم - ادامه‌ی مدل رشد Lucas 88
"79:06
جلسه بیست و هشتم - مدل رشد درونزا (Romer 90)
"174:05