مباحث منتخب در اقتصاد کلان (پاییز1396)

دوره‌های دانشگاهی
9 جلسه

سرفصل‌ها

در این قسمت از درس مباحث منتخب کلان به اقتصاد‌های باز و تجارت بین‌الملل پرداخته شده‌است. با مرور مدل ساده ریکاردو به مفهوم مزیت نسبی پرداخته و در ادامه با در نظر گرفتن حالت چند کالایی مدل DFS و با بسط آن مدل EK را بررسی می‌کند. در ادامه به اثر شدت عوامل تولید بر تجارت پرداخته و با معرفی مفهوم تفاوت میزان مطلوبیت کالا‌های کشور‌های مختلف مدل Armington بررسی می‌شود. همچنین با معرفی مدل Krugman انگیزه‌های حاصل از صرفه مقیاس و رفاه حاصل از آن بر تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در انتها با در نظر گرفتن ناهمگنی میان بنگاه‌ها مدل Melitz بررسی شده‌است.

مدرس دوره
سید علی مدنی زاده

دکتر سید علی مدنی زاده استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هستند.
ایشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف سپری نمودند و برای ادامه تحصیل در دانشگاه استنفورد در رشته مهندسی محاسبات ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل شدند. سپس در دانشگاه شیکاگو موفق به اخذ دکترای اقتصاد شدند.