اقتصاد کلان ١

دوره‌های دانشگاهی
30 جلسه

سرفصل‌ها

این درس اولین درس در زمینه اقتصاد کلان میباشد که بر روی پنج موضوع مهم تمرکز دارد:
رشد اقتصادی٬‌ مدل های عمومی تعادل دینامیک کلان٬
اقتصاد پولی٬ friction های اقتصاد و مدل های اقتصاد باز.
برای اطلاعات بیشتری درباره این درس می‌توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
Macroeconomics I
مدرس دوره
سید علی مدنی زاده

دکتر سید علی مدنی زاده استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هستند.
ایشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف سپری نمودند و برای ادامه تحصیل در دانشگاه استنفورد در رشته مهندسی محاسبات ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل شدند. سپس در دانشگاه شیکاگو موفق به اخذ دکترای اقتصاد شدند.

فیلم های آموزشی
ساعت
40:08 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 30 جلسه
نمره‌ی شما: 0
جلسه اول - مقدمه درس
"74:54
جلسه دوم - مقدمه ای از اقتصاد کلان
"94:34
جلسه سوم - بیکاری و رکود
"74:33
جلسه چهارم - مرز امکانات تولید
"84:15
جلسه پنجم - مقدمه ای بر رشد اقتصادی
"73:02
جلسه ششم - رشد و عوامل آن
"86:39
جلسه هفتم - مدل رشد سولو
"79:25
جلسه هشتم - مدل رشد سولو
"74:17
جلسه نهم - مقدمه ای به مدل کارگزار نمونه
"81:27
جلسه دهم - اثرات جانشینی و درآمدی
"78:35
جلسه یازدهم - فرضیه درآمد هموار
"77:11
جلسه دوازدهم - تحلیل بین دوره ای
"81:08
جلسه سیزدهم
"81:43
جلسه چهاردهم - مدل رشد نئوکلاسیک
"83:08
جلسه پانزدهم - بهینه یابی مصرف بین دوره ای
"88:36
جلسه شانزدهم - مقدمه ای بر اقتصاد پولی
"72:04
جلسه هفدهم - رابطه نقدینگی و تورم
"75:02
جلسه هجدهم - تئوری مقداری پول
"74:09
جلسه نوزدهم - تئوری مقدار پول (2)
"86:16
جلسه بیستم - تقاضای پول
"84:36
جلسه بیست و یکم - تقاضای پول
"81:19
جلسه بیست و دوم - اثبات خنثی بودن پول در بلند مدت
"79:03
جلسه بیست و سوم - رابطه سطح قیمت ها با رشد پول
"84:04
جلسه بیست و چهارم - AS/AD, ISLM
"76:31
جلسه بیست و پنجم
"68:40
جلسه بیست و ششم - انتظارات تطبیقی
"86:04
جلسه بیست و هفتم - انتظارات تطبیقی و عقلایی
"75:29
جلسه بیست و هشتم - انتظارات عقلایی
"81:58
جلسه بیست و نهم - مدل جزایر لوکاس
"89:43
جلسه سی ام - VIP, PPP
"79:37