00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

الکترونیک ۳

دوره‌های دانشگاهی
38 جلسه

سرفصل‌ها

درس الکترونیک آنالوگ به بررسی حرفه ای تر تقویت کننده های عملیاتی چند طبقه ( نسبت به درس پیشنیازش یعنی اصول الکترونیک) می پردازد.
بررسی رفتار فرکانسی تقویت کننده هاو روش های عمومی پایدارسازی آنها زیر بنای اصلی درس را تشکیل می دهد و در انتهای جلسات، نویز تقویت کننده با معرفی انواع نویز افزارها بررسی می شود.
تکنولوژی به کار گرفته شده در این درس BJT و (MOSFET ( Long-Channel می باشد اما تاکید اصلی روی BJT است و بررسی جامع تر طراحی مدار با افزاره MOSFET و روش های بهبود یافته طراحی (‌به علت محدودیت های خاص ناشی از ساخت افزاره) به درس مدارهای CMOS1 موکول می شود.
در طی این درس دانشجویان با اصول طراحی صحیح تقویت کننده مد نظر «طراح عاقل» آشنا می شوند. بنا بر این در این درس هم جنبه آنالیز و هم جنبه طراحی مدار مورد بررسی قرار می گیرد.
منابع :
1) Analysis and Design of Analog Integrated Circuits: By Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer
2) Fundamentals of Microelectronics: By Behzad Razavi
Other:
3) Design of Analog CMOS Integrated Circuits: By Behzad Razavi
4) Microelectronic Circuits: By Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
مدرس دوره
مهرداد شریف بختیار

دکتر مهرداد شریف بختیار از اساتید بنام دانشگاه صنعتی شریف است تا جایی که کاربران دانشنامه آزاد ویکیپدیا، لقب «استاد برجسته مدارهای آنالوگ در ایران» را به ایشان داده اند. وی تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه شریف به اتمام رسانده و مقطع دکتری را در دانشگاه UCLA امریکا به اتمام رسانده. زمینه فعالیت ایشان الکترونیک آنالوگ است.

شما می توانید از طریق این ایمیل سوالات درسی خود را مطرح کنید:
sharifelectronic@ee.sharif.edu

فیلم های آموزشی
51:17 ساعت
51:17
Combined Shape Created with Sketch. 38 جلسه
جلسه اول - مدل فرکانسی ترانزیستورهای bipolar
"80:17
جلسه دوم - ترانزیستورهای bipolar و تحلیل ac آنها
"81:16
جلسه سوم - تحلیل فرکانسی ترانزیستورهای bipolar، تقویت کننده های CE
"75:39
جلسه چهارم - تقویت کننده های CE و تحلیل آنها در حوزه ی فرکانس
"79:00
جلسه پنجم - تقویت کننده های CE و تحلیل آنها در حوزه ی فرکانس
"79:14
جلسه ششم - تقویت کننده های CC و تحلیل آنها در حوزه ی فرکانس
"77:43
جلسه هفتم - تقویت کننده های CC و تحلیل آنها در حوزه ی فرکانس، رفتار فرکانسی تقویت کننده های CB
"82:45
جلسه هشتم - رفتار فرکانسی تقویت کننده های دیفرانسیلی cascode
"82:58
جلسه نهم - رفتار فرکانسی تقویت کننده های دیفرانسیلی cascode
"82:42
جلسه دهم - رفتار فرکانسی تقویت کننده های دیفرانسیلی cascode
"79:33
جلسه یازدهم - تقریب قطب غالب
"84:50
جلسه دوازدهم - فیدبک و بررسی پایداری مدار
"78:13
جلسه سیزدهم - بررسی پایداری مدار (توسط محاسبه phase margin)
"82:41
جلسه چهاردهم - جبران سازی پاسخ فرکانسی (پایدارسازی)
"82:31
جلسه پانزدهم - جبران سازی پاسخ فرکانسی (پایدارسازی)
"83:28
جلسه شانزدهم - جبران سازی (روش میلر)، معرفی Slew Rate
"82:11
جلسه هفدهم - Slew Rate
"83:39
جلسه هجدهم - Noise
"79:23
جلسه نوزدهم - Noise
"81:52
جلسه بیستم - Noise
"79:40
جلسه بيست و يكم - Noise
"82:32
جلسه بيست و دوم - ترانزیستورهای MOS و مقدمه ای بر فیزیک آن ها
"76:30
جلسه بيست و سوم - ترانزیستورهای MOS و مقدمه ای بر فیزیک آن ها
"83:24
جلسه بيست و چهارم - ترانزیستورهای MOS و مقدمه ای بر فیزیک آن ها
"83:15
جلسه بيست و پنجم - معرفی مدل فرکانسی ترانزیستورهای MOS
"106:23
جلسه بيست و ششم - تحلیل AC ترانزیستورهای MOS
"35:19
جلسه بیست و هفتم - فیزیک ترانزیستور MOS
"85:42
جلسه بیست و هشتم - روابط حاکم بر ترانزیستورهای MOS
"87:23
جلسه بیست و نهم - مدل سیگنال کوچک ترانزیستور MOS
"82:55
جلسه سی ام - تقویت کننده های یک طبقه CMOS
"85:03
جلسه سی و یکم - انواع تقویت کننده های سورس مشترک
"85:09
جلسه سی و دوم - تقویت کننده های CD و CG
"83:11
جلسه سی و سوم - تقویت کننده های دیفرانسیل با بار
"79:45
جلسه سی و چهارم - تقویت کننده دیفرانسیلی و انواع منابع جریان
"81:22
جلسه سی و پنجم - رفتار فرکانسی ترانزیستور MOS
"75:53
جلسه سی و ششم - بررسی رفتار فرکانسی تقویت کننده های یک طبقه
"82:09
جلسه سی و هفتم - رفتار فرکانسی تقویت کننده های دیفرانسیلی
"72:45
جلسه سی و هشتم - مشخصات تقویت کننده دیفرانسیلی
"88:25