00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

الکترونیک ۲

دوره‌های دانشگاهی
28 جلسه

سرفصل‌ها

هدف درس اصول الکترونیک طراحی یک تقویت کننده ی عملیاتی (Op-Amp) چند طبقه می باشد.
برای این منظور ابتدا به معرفی مختصری از نیمه هادی ها و نحوه ی کار آنها می پردازیم. سپس با معرفی ترانسیستور BJT به نحوه ی عملکرد تقویت کننده های یک طبقه میپردازیم. در ادامه با بهبود طراحی ها و ایجاد تقویت کننده های چند طبقه و تفاضلی به ساخت یک آپ-آمپ واقعی می پردازیم.
تکنولوژی به کار برده شده در این درس BJT می باشد ولی مباحث بیان شد با کمی تغییر قابل تعمیم به دیگر تکنولوژی ها نظیر MOSFET نیز می باشد.

کتاب مرجع:
"Analysis and Design of Analog Integrated Circuits" by Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer
مدرس دوره
مهرداد شریف بختیار

دکتر مهرداد شریف بختیار از اساتید بنام دانشگاه صنعتی شریف است تا جایی که کاربران دانشنامه آزاد ویکیپدیا، لقب «استاد برجسته مدارهای آنالوگ در ایران» را به ایشان داده اند. وی تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه شریف به اتمام رسانده و مقطع دکتری را در دانشگاه UCLA امریکا به اتمام رسانده. زمینه فعالیت ایشان الکترونیک آنالوگ است.

شما می توانید از طریق این ایمیل سوالات درسی خود را مطرح کنید:
sharifelectronic@ee.sharif.edu

فیلم های آموزشی
32:50 ساعت
32:50
Combined Shape Created with Sketch. 28 جلسه
جلسه اول (ویرایش شده) مروری بر فیزیک الکترونیک - اتصال P-N دیود
"75:25
جلسه اول (اصلی) مروری بر فیزیک الکترونیک - اتصال P-N دیود
"75:25
جلسه دوم - بخش ١ - معرفی ترانزیستور بای پولار و مشخصه الکتریکی آن
"79:10
جلسه دوم - بخش ٢ - مدل سیگنال کوچک ترانزیستور بای پولار
"58:08
جلسه سوم - بخش ١ - تقویت کننده امیتر مشترک
"73:50
جلسه سوم - بخش ٢ - تقویت کننده امیتر مشترک
"89:40
جلسه چهارم - بخش ١ - تقویت کننده امیتر مشترک
"54:41
جلسه چهارم - بخش ٢ - تقویت کننده کالکتور مشترک
"41:21
جلسه پنجم - بخش ١ - تقویت کننده کالکتور مشترک - تقویت کننده بیس مشترک
"78:58
جلسه پنجم - بخش ٢ - تقویت کننده بیس مشترک - مدارهای چند طبقه
"76:05
جلسه ششم - بخش ١ - مدارهای چند طبقه - مدار Cascade
"77:27
جلسه ششم - بخش ٢ - تقویت کننده تفاضلی
"71:20
جلسه هفتم - بخش ١ - تقویت کننده تفاضلی
"71:23
جلسه هفتم - بخش ٢ - تقویت کننده تفاضلی
"69:58
جلسه هشتم - بخش ١ - تقویت کننده تفاضلی - منابع جریان - آینه جریان
"74:16
جلسه هشتم - بخش ٢ - منابع جریان - آینه جریان
"68:37
جلسه نهم - بخش ١ - بار فعال
"75:53
جلسه نهم - بخش ٢ - تقویت کننده تفاضلی با بار فعال
"53:38
جلسه دهم - بخش ١ - مثال: طراحی تقویت کننده با Gain بسیار بالا
"69:25
جلسه دهم - بخش ٢ - تقویت کننده های توان - طبقه خروجی
"74:36
جلسه یازدهم - بخش ١ - تقویت کننده های توان - طبقه خروجی
"74:22
جلسه یازدهم - بخش ٢ - تقویت کننده های توان - طبقه خروجی
"40:43
جلسه دوازدهم - بخش ١
"73:11
جلسه دوازدهم - بخش ٢
"59:43
جلسه سیزدهم - بخش ١
"75:31
جلسه سیزدهم - بخش ٢
"93:12
جلسه چهاردهم - بخش ۱
"94:57
جلسه چهاردهم - بخش ۲
"49:30