00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

دوره کوتاه آشنایی با علوم اعصاب شناختی

همایش‌ها و رویدادها
11 سخنرانی

سرفصل‌ها

این دوره با عنوان آشنایی با علوم اعصاب شناختی (Neuroscience Crash Course) برگزار شده است.

تکیه بر کاوش مغز و علوم شناختی و به کارگیری قابلیت‌های این حوزه و الهام‌گیری از آن ضرورتی است که پیشگامان فهم آن فاتحان دنیای آینده خواهند بود. از این رو پرداختن به دانش‌های بین رشته‌ای حوزه علوم اعصاب شناختی و نادانسته‌هایی که هیچ کس به تنهایی نمی‌تواند جواب آن را پیدا کند، از مهمترین رویکردهای این دوره است.

سخنرانان همایش
یاسر مریخی
غلامعلی حسین زاده
سید مهدی خلیق رضوی
رضا راجی مهر
عبدالحسین وهابی
شهرام اویس قرن
محمدرضا ابولقاسمی دهاقانی
زینب فضلعلی
آقای صادقی
آقای صائمی

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟