مبانی علوم اعصاب شناختی

poster
پیش‌نمایش دوره

علوم شناختی که به طور ساده به صورت «پژوهش علمی دربارهٔ ذهن و مغز» تعریف می‌شود، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که از رشته‌های مختلفی مانند روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی ... ادامه

مدرس دوره:
4.7 (47 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  198 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  21 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

سرفصل‌های دوره مبانی علوم اعصاب شناختی

بخش اول - کلیات
  فصل 1 - مقدمه
مشاهده
"11:17  
  فصل 2 - خودمهاری
مشاهده
"05:32  
  فصل 3 - مصرف انرژی
مشاهده
"07:45  
  فصل 4 - جایگاه ایران در حوزه علوم شناختی
"03:07  
  فصل 5 - آشنایی با کتب درسی و مولفین آن
"08:53  
  فصل 6 - تاریخچه علم اعصاب شناختی
"08:12  
  فصل 7 - ساختار مغز
"11:12  
  فصل 8 - تصویربرداری از مغز
"04:59  
  فصل 9 - ابعاد مکانی در مغز
"05:53  
  فصل 10 - ابعاد زمانی در مغز
"08:28  
  فصل 11 - مدلهای شناختی( واقعیت یا مجاز)
"08:31  
  فصل 12 - پردازشهای شناختی(هشیار و ناهشیار)
"06:21  
  فصل 13 - عملکرد مغز(فراگیر یا ناحیه ای)
"08:19  
  فصل 14 - معرفی مدل ریزش پل برای آسیب مغزی
"03:34  
  فصل 15 - جمع بندی
"03:14  
بخش دوم : عملکرد شناختی در یک چارچوب کاربردی
  فصل 1 - مقدمه
مشاهده
"03:28  
  فصل 2 - واژگان کلیدی
مشاهده
"03:16  
  فصل 3 - یک چهارچوب کاربردی
مشاهده
"07:32  
  فصل 4 - توجه
"05:07  
  فصل 5 - آزمون استروپ
"08:12  
  فصل 6 - گفتار درونی-تصویرسازی ذهنی
"03:31  
  فصل 7- تست تکرار
"08:13  
  فصل 8 - نمونه مطالعه تصویر برداری مغزی
"05:58  
  فصل 9 - حافظه درازمدت
"08:40  
  فصل 10 - خروجی
"08:35  
  فصل 11 - زبان پریشی
"04:11  
  فصل 12 - انعطاف پذیری مغزی
"08:38  
  فصل 13 - نکات مهم
"03:11  
  فصل 14 - مهاررفتاری
"06:53  
  فصل 15 - ظرفیت فرایندهای شناختی (محدود یا نامحدود)
"05:11  
بخش 3 : سلول عصبی
  فصل 1 - ساختار سلول عصبی
مشاهده
"09:07  
  فصل 2 - پیام عصبی
مشاهده
"10:03  
  فصل 3 - تحریک مغز توسط الکترودهای عمیق
مشاهده
"07:11  
  فصل 4 - پیوندگاه
"07:02  
  فصل 5 - نکات
"09:03  
  فصل 6 - گیرنده های حسی
"03:20  
  فصل 7 - یک مدار بازتابی ساده
"09:54  
  فصل 8 -ستونهای قشر مخ
"03:30  
  فصل 9 - تعاملات نورونها
"02:13  
  فصل 10 - آرایه عصبی
"10:09  
  فصل 11 -پردازش نزولی (انتظار محور)
"07:37  
  فصل 12 - سوأل
"08:15  
  فصل 13 - نوسان
"03:06  
  فصل 14 - کسب اطلاعات نوسانی از مغز
"07:12  
بخش 4 - مغز
  فصل 1 - مقدمه
مشاهده
"03:25  
  فصل 2 - ساختار مغز در موجودات زنده
مشاهده
"03:26  
  فصل 3 - ساختار مغز در نخستیها
مشاهده
"09:43  
  بخش 4 - اعصاب مغز
"06:27  
  فصل 5 - اعصاب حرکتی
"04:07  
  فصل 6 - مغز
"04:30  
  فصل 7 - زوال عقل (دیمنشیا)
"06:06  
  فصل 8 - قشر مخ
"05:18  
  فصل 9 - نظریه
"04:50  
  فصل 10 -قشر جزیره ای
"06:05  
  فصل 11 - روشهای رویت نواحی عمقی مغز
"04:35  
  فصل 12 - فعالان حوزه علوم اعصاب شناختی
"06:01  
  فصل 13 - پایه مغز
"10:01  
  فصل 14 - هسته های قاعده ای
"03:08  
بخش 5 : تصویر برداری مغز
  فصل 1 : مقدمه
مشاهده
"09:10  
  فصل 2 : روش های تصویر برداری
مشاهده
"05:30  
  فصل 3 : EEG
مشاهده
"04:44  
  فصل 4 : Power Spectrum
"12:16  
  فصل 5 : ERP
"05:07  
  فصل 6 : ME
"07:17  
  فصل 7 : FMRI
"08:28  
  فصل 8 : پردازش مغز هنگام عملیات بیولوژیک
"09:08  
  فصل 9 : روش پارامتریک
"03:13  
  فصل 10 : پردازش مغز هنگام استراحت
"04:16  
  فصل 11 : Networks
"03:39  
  فصل 12 : مرگ مغزی
"06:18  
  فصل 13 : نکته پایانی
"06:35  
بخش 6 - روش های نقشه برداری مغز
  فصل 1 : تحریک مغزی
مشاهده
"03:05  
  فصل 2 : روش های تحریک مغزی
مشاهده
"11:36  
  فصل 3 : تحریک الکترومغناطیسی
مشاهده
"05:47  
  فصل 4 : کاربردهای تحریک مغزی
"08:57  
  فصل 5 : تحریک الکتریکی
"08:46  
  فصل 6 : تصویر برداری ساختاری و عملکردی
"03:51  
  فصل 7 : تقسیم بندی مغز
"08:39  
  فصل 8 : روش های ساختاری
"06:57  
  فصل 9 : DTI
"06:28  
  فصل 10 : Talairach
"04:46  
  فصل 11 : پایگاه داده Brede
"04:25  
  فصل 12 : معرفی پروژه مغز انسان
"08:54  
  فصل 13 : پژوهش در مغز
"03:02  
بخش 7 - تصمیمات اهداف و اقدامات
  فصل 1 - گزارش موردی
مشاهده
"07:32  
  فصل 2 - Gambling Task
مشاهده
"05:38  
  فصل 3 - نشانه بدنی
مشاهده
"05:40  
  فصل 4 - تصمیم گیری در شرایط خطر
"04:59  
  فصل 5 - چند سوال
"07:12  
  فصل 6 - طبقه بندی PFC
"04:22  
  فصل 7 - حجم PFC
"04:55  
  فصل 8 - فریب دادن
"04:34  
  فصل 9 - افزایش قشر جلویی مغز
"06:27  
  فصل 10 - حافظه آینده
"05:50  
  فصل 11 - روش های تصویر برداری
"13:21  
  فصل 12 - حافظه کاری
"09:12  
  فصل 13 - ارتباطات
"06:00  
  فصل 14 - مفاهیم
"03:37  
  فصل 15 - آسیب پذیری بالایی
"04:36  
  فصل 16 - آسیب پذیری پایینی
"05:45  
  فصل 17 - اصول سازماندهی قطعات پیشانی
"07:40  
بخش 8 - هنر دیدن
  فصل 1 - مقدمه
مشاهده
"04:28  
  فصل 2 - بازنمایی
مشاهده
"02:41  
  فصل 3 - بازنمایی در مغز
مشاهده
"05:00  
  فصل 4 - فشرده سازی در مغز
"08:07  
  فصل 5 - شبکه هرمان
"10:24  
  فصل 6 - اطلاعات خروجی
"11:39  
  فصل 7 - تغییرات باز نمایی
"08:52  
  فصل 8 - سیستم بینایی
"05:25  
  فصل 9 - Dorsal - Ventral
"03:11  
  فصل 10 - ثبت fMRI
"04:04  
  فصل 11 - Fusiform Face Area
"03:00  
  فصل 12 - اختلالات
"10:13  
  فصل 13 - اطلاعات
"03:44  
  فصل 14 - چند نکته
"06:31  
  فصل 15 - نمونه تست
"06:20  
  فصل 16 - تمرین در منزل
"02:19  
بخش 9 : یادگیری و حافظه
  فصل 1 - مقدمه
مشاهده
"05:23  
  فصل 2 - آزمون یادگیری - شنوایی
مشاهده
"05:33  
  فصل 3 - به یاد آوردن
مشاهده
"06:13  
  فصل 4 - آزمون ROCF
"04:09  
  فصل 5 - ذخیره اطلاعات
"04:11  
  فصل 6 - HM
"04:23  
  فصل 7 - انواع حافظه
"10:33  
  فصل 8 - معرفی یک چارچوب کاربردی
"08:54  
  فصل 9 - مدل موسکوویچ
"08:50  
  فصل 10 - MTL
"07:56  
  فصل 11 - سوال
"05:38  
  فصل 12 - KF
"09:29  
بخش 10 : تفکر

متأسفانه فصل نهم این بخش ضبط نشده‌است.

  فصل 1 - تست برج لندن
مشاهده
"06:03  
  فصل 2 - عقلانیت محدود
مشاهده
"07:30  
  فصل 3 - نقش انتقال دهنده های عصبی
مشاهده
"05:59  
  فصل 4 - راهکارهای اکتشافی
"08:34  
  فصل 5 - آشنایی با گرد گیگنزر
"07:02  
  فصل 6 - محدودیت حافظه
"02:02  
  فصل 7 - Chunking
"13:18  
  فصل 8 - سیستم نماد ادراکی
"09:39  
  فصل 10 - ارتباط عصبی
"08:23  
  فصل 11 - نوک زبانی
"03:11  
  فصل 12 - تاثیر یادگیری
"13:28  
  فصل 13 - پرسش و پاسخ
"03:59  
بخش 11 : شناخت اجتماعی
  فصل 1 : رتبه بندی اجتماعی در میمون ها
مشاهده
"09:57  
  فصل 2 - رفتار اجتماعی
مشاهده
"03:42  
  فصل 3 - نظریه کوهن
مشاهده
"05:37  
  فصل 4 - Gaze
"05:52  
  فصل 5 - Mentalizing
"02:45  
  فصل 6 - چشم ها
"08:10  
  فصل 7 - SAM -TOMM
"06:39  
  فصل 8 - توجه اشتراکی
"03:40  
  فصل 9 - بارون کوهن
"05:21  
  فصل 10 - TOMM در کودکان
"03:47  
  فصل 11 - ارتباط عصبی شناختی اجتماعی
"05:39  
  فصل 12 - Prespective Taking
"03:22  
  فصل 13 - تجزیه و تحلیل نظری
"06:36  
بخش 12 : شناخت اجتماعی
  فصل 1 : مفاهیم پایه
مشاهده
"04:05  
  فصل 2 - مقایسه هیجان و خلق
مشاهده
"06:56  
  فصل 3 - انواع هیجانات
مشاهده
"09:22  
  فصل 4 - پدیده پهلو گرفتن
"08:08  
  فصل 5 - ابعاد مختلف هیجان
"07:28  
  فصل 6 - معرفی یک مدل
"04:55  
  فصل 7 - وضعیت هیجانی
"04:02  
  فصل 8 - Amygdala
"09:31  
  فصل 9 - نکات
"06:32  
  فصل 10 - اختلال شخصیتی مرزی
"08:57  
بخش 13 : رشد کردن
  فصل 1 - تکنیک های تصویر برداری عصبی
مشاهده
"09:21  
  فصل 2 - نکات مهم در حوزه علوم اعصاب شناختی
مشاهده
"06:59  
  فصل 3 - طبیعت در مقایسه با تربیت
مشاهده
"09:10  
  فصل 4 - معرفی یک مدل
"06:34  
  فصل 5 - تشکیل مغز
"08:19  
  فصل 6 - تشکیل معماری عصبی
"09:00  
  فصل 7 - مدل Rakic
"09:01  
  فصل 8 - تکامل مغز
"08:48  
  فصل 9 - چند سوال
"03:30  
  فصل 10 - ضریب هوشی
"03:44  
  فصل 11 - کودک هنگام تولد
"07:43  
  فصل 12 - بررسی یک نوع مطالعه MRI
"09:04  
  فصل 13 - نقش EEG در فهم زبان
"08:27  
  فصل 14 - TP
"07:36  
  فصل 15 - توجه و حافظه کاری
"06:18  
  فصل 16 - صدمات مغزی در نوزادان
"07:11  
بخش 14 : مغز هوشیار است
  فصل 1 : سطح هوشیاری
مشاهده
"06:37  
  فصل 2 : مروری بر EEG
مشاهده
"05:47  
  فصل 3 : Power Spectrum
مشاهده
"07:39  
  فصل 4 : تفاوت EEG و ERP
"03:29  
  فصل 5 - توزیع فرکانس
"03:04  
  فصل 6 - همزمانی
"03:53  
  فصل 7 - اشکال EEG
"06:08  
  فصل 8- حرف زدن
"03:10  
  فصل 9- اتصالات مغز
"05:34  
  فصل 10- موج حامل
"04:46  
  فصل 11- وضعیت نورون ها
"08:34  
  فصل 12- خواب دیدن
"08:27  
  فصل 13- سیستم ها در خواب
"07:27  
  فصل 14- کارکرد خواب دیدن
"05:34  
  فصل 15- نمایش نواحی مغزی
"03:30  
  فصل 16- Ponto
"03:04  
  فصل 17- Default Network
"08:42  
  فصل 18- نتیجه گیری
"02:47  

درباره دوره

علوم شناختی که به طور ساده به صورت «پژوهش علمی دربارهٔ ذهن و مغز» تعریف می‌شود، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که از رشته‌های مختلفی مانند روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی تشکیل شده است. این علم به بررسی ماهیت فعالیت‌های ذهنی مانند تفکر، طبقه‌بندی و فرایندهای که انجام این فعالیتها را ممکن می‌کند می‌پردازد. به صورت مشخص تر از جمله اهداف اصلی این رشته پژوهش در زمینه بینایی، تفکر و استدلال کردن، حافظه، توجه، یادگیری، و مباحثی مربوط به زبان می‌باشد. علوم اعصاب شناختی به بررسی نحوه اجرای پردازشهای شناختی در مغز میپردازد . این دوره آموزشی در 14 فصل (یک ترم) و بر مبنای ویرایش جدید (سال 2014)کتاب "مبانی علوم اعصاب شناختی" ادموند بارز با ترجمه دکتر کمال خرازی (انتشارات سمت ، www.samt.ac.ir) به آموزش پایه های این علم به تمامی علاقه مندان مستقل از زمینه تحصیلی پرداخته است . روش های ارزیابی و مداخله در علوم اعصاب شناختی مقدماتی و پیشرفته دروس بعدی تدریس شده توسط دکتر اختیاری است که به تدریج روی وبسایت قرار داده میشود .

 

دانلود اسلایدها (بخش 1)

دانلود اسلایدها (بخش 2)

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher حامد اختیاری

دکتر حامد اختیاری، در سال 1375 با کسب رتبه 11 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد؛ رویارویی روزمره با افراد دچار اختلالات SUD ، علاقه‌مندی وی را نسبت به «نوروساینس و اختلالات شناختی مرتبط» برانگیخت به‌طوری‌که توانست با دریافت اولین کمک‌هزینه پژوهشی این حوزه در سال 2000، نخستین مقاله‌ی علمی خود را در سال 2001 با عنوان «نقش کورتکس پره فرونتال در تصمیم‌گیری‌های خطرناک» به چاپ برساند. فارغ‌التحصیلی ایشان در سال 2004 و پس از دفاع از پایان‌نامه‌اش در رابطه با تصمیم‌گیری خطرناک و رفتار بدون فکر، با اشتغال در «مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران» (INCAS) هم‌زمان شد که در نهایت به راه‌اندازی آزمایشگاه عصبی-شناختی ایشان در سال 2005 انجامید. دکتر اختیاری همچنین در سال 2010، یک برنامه تحقیقاتی را با نام «Translational Neuroscience Program» در پژوهشکده مطالعات علوم‌شناختی (ICSS) در تهران آغاز کرد. پذیرش در مقطع دکترای تصویربرداری عصبی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 2011 ، آغازگر شروع پروژه‌ی پایان‌نامه‌ای در مورد مبانی عصبی مهار پاسخ به وسیله‌ی fMRI شد که درنهایت به مهاجرت ایشان به آمریکا برای ادامه تحصیل در مقطع فوق دکترا و همکاری در مؤسسه‌ی تحقیقات مغزی لوریت LIBR با دکتر مارتین پاولوس، در همین زمینه منجر شد؛ ایشان از سال 2018 به بعد تاکنون، در جایگاه هیئت علمی در این مؤسسه به فعالیت مشغول‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
مریم ابرقویی 1403-01-27
سلام وقت بخیر ایا این تدریس ها پاورپینت یا جزوه نداره؟
1403-01-12
دوره فوق العاده عالی و مدرس دوره هم خیلی جذاب تدریس میکنن
سعید مولوی 1403-01-12
سلام لطفا موضوعات هر فصل را در قالب یک قرار دهید
علی رحم خدا 1403-01-03
تدریس عالی مبحث عالی کیفیت ضبط و تدوین عالی
1402-09-10
محتوا خیلی خوب است تنها ایراد کیفیت صدای بعضی قسمت هاست که خیلی پایین است
1402-09-10
عالی بود
1402-08-29
سلام آیتم بندی ها در هر فصل بسیار است و واقعا خسته کننده
1402-08-20
با عرض سلام و خسته نباشید ... باید بگم چه برای افزایش اطلاعات عمومی و چه آشنایی با این حوزه و حتی پیدا کردن پیش زمینه درباره ی این رشته می‌تونه بسیار مفید باشه ... اول ک شروع کردم به دیدن دوره توقع این تدریس فوق العاده رو نداشتم ! ممنون از دکتر اختیاری بابت این بیان خوبشون ...
سحر مقدم 1402-07-07
واقعا عالی هست این دوره ها
1402-06-30
خیلی ممنونم از آقای دکتر اختیاری بزرگوار و مکتب خونه بابت این دوره عالی و بی نظیر.
1401-11-23
واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم از اینکه زحمت کشیدین و این دوره رو ساختین و رایگان در اختیار عموم قرار دادین ، من خیلیی برام مفید و حیاتیه این دوره ، ارزوم بود راجع به این رشته بدونم و یاد بگیرم
1401-09-23
مکتب خونه واقعا کارت بی نظیره خدا خیرتون بده بخاطر این سایت عالی نمرتون واقعا بیسته
جمال حیدری 1401-08-17
بسیار عالی بود. دکتر اختیاری مدرسی نابغه است.
1401-08-11
perfect
1401-05-25
سلام و خداقوت ممنون از شما. دوره عالی ای هست🧠🧠
1
2
3

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  198 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  21 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)