مبانی علوم اعصاب شناختی

دوره‌های دانشگاهی
201 جلسه

سرفصل‌ها

علوم شناختی که به طور ساده به صورت «پژوهش علمی دربارهٔ ذهن و مغز» تعریف می‌شود، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که از رشته‌های مختلفی مانند روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی تشکیل شده است. این علم به بررسی ماهیت فعالیت‌های ذهنی مانند تفکر، طبقه‌بندی و فرایندهای که انجام این فعالیتها را ممکن می‌کند می‌پردازد. به صورت مشخص تر از جمله اهداف اصلی این رشته پژوهش در زمینه بینایی، تفکر و استدلال کردن، حافظه، توجه، یادگیری، و مباحثی مربوط به زبان می‌باشد. علوم اعصاب شناختی به بررسی نحوه اجرای پردازشهای شناختی در مغز میپردازد . این دوره آموزشی در 14 فصل (یک ترم) و بر مبنای ویرایش جدید (سال 2014)کتاب "مبانی علوم اعصاب شناختی" ادموند بارز با ترجمه دکتر کمال خرازی (انتشارات سمت ، www.samt.ac.ir) به آموزش پایه های این علم به تمامی علاقه مندان مستقل از زمینه تحصیلی پرداخته است . روش های ارزیابی و مداخله در علوم اعصاب شناختی مقدماتی و پیشرفته دروس بعدی تدریس شده توسط دکتر اختیاری است که به تدریج روی وبسایت قرار داده میشود .

اسلاید های درس از این لینک قابل دسترسی هست :

اسلایدهای درس

 

مدرس دوره
حامد اختیاری
دکتر حامد اختیاری فارغ التحصیل رشته پزشکی و سپس تصویربرداری مغزی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و رئیس آزمایشگاه عصبی شناختی مرکز ملی مطالعات اعتیاد است.
رشته و زمینه تحقیقاتی وی علوم اعصاب شناختی و پایه‌های تصمیم‌گیری، غذا خوردن، چاق شدن، مصرف مواد و اعتیاد است.
بخش اول - کلیات
ساعت
01:45 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 15 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش دوم : عملکرد شناختی در یک چارچوب کاربردی
ساعت
01:30 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 15 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 3 : سلول عصبی
ساعت
01:37 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 14 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 4 - مغز
ساعت
01:17 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 14 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 5 : تصویر برداری مغز
ساعت
01:25 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 13 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 6 - روش های نقشه برداری مغز
ساعت
01:25 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 13 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 7 - تصمیمات اهداف و اقدامات
ساعت
01:47 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 17 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 8 - هنر دیدن
ساعت
01:43 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 17 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 9 : یادگیری و حافظه
ساعت
01:21 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 12 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 10 : تفکر
ساعت
01:38 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 13 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 11 : شناخت اجتماعی
ساعت
01:11 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 13 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 12 : شناخت اجتماعی
ساعت
01:10 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 10 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 13 : رشد کردن
ساعت
02:00 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 16 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
بخش 14 : مغز هوشیار است
ساعت
01:44 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 19 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل