ساختمان داده ها و الگوریتم ها

دوره‌های دانشگاهی
38 جلسه

سرفصل‌ها

درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها یکی از بنیادین ترین درس های بسیاری از رشته های علوم پایه و مهندسی است. هدف این درس مطالعه و تحقیق در مورد روش های گوناگون ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات در یک سیستم کامپیوتری است به گونه ای که این اطلاعات بتوانند به طور کارآمد مورد استفاده قرار گیرند.
مدرس دوره
Jonathan Shewchuk
Jonathan Shewchuk در سال 1997 میلادی درجه ی دکتری خود را از دانشگاه کارنگی ملن دریافت کرد و هم اکنون وی با مرتبه ی دانشیاری در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مشعول به تدریس و تحقیق است. وی در سال 2003 میلادی به دلیل ارائه ی بسته ای نرم افزاری برای محاسبه ی شبکه های غیر ساختاری مثلثی با کیفیت بالا، برنده ی J. H. Wilkinson Prize for Numerical Software شد. این جایزه هر چهار سال یک بار به فردی با برترین دستاوردها در زمینه ی نرم افزارهای عددی ارائه می شود.
فیلم های آموزشی
ساعت
30:43 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 38 جلسه
جلسه ی اول - معرفی درس و آشنایی با آن
"37:35
جلسه ی دوم - مقدمات برنامه نویسی شی گراء
"50:20
جلسه ی سوم - آشنایی با مفاهیم کلاس در زبان برنامه نویسی جاوا
"51:22
جلسه ی چهارم - آشنایی با انواع "نوع ها" در زبان برنامه نویسی جاوا
"51:25
جلسه ی پنچم - آشنایی با ساختمان داده ی آرایه و مبانی ساختارهای چرخشی
"49:20
جلسه ی ششم - ادامه ی جلسه ی پنجم، آشنایی با ساختمان داده ی آرایه و مبانی ساختارهای چرخشی
"48:08
جلسه ی هفتم - معرفی و مطالعه ی ساختمان داده ی لیست پیوندی
"52:02
جلسه ی هشتم - ادامه ی جلسه ی هفتم، مطالعه ی ساختمان داده ی لیست پیوندی
"43:51
جلسه ی نهم - معرفی کلیات ساختمان داده ی "پشته"
"53:09
جلسه ی دهم - آشنایی با اصول و نحوه ی سنجش درستی قطعه ای از برنامه و یا برخی ویژگی های یک شیء
"48:18
جلسه ی یازدهم - آشنایی با مفهوم "وراثت" در زبان برنامه نویسی جاوا
"50:07
جلسه ی دوازدهم - آشنایی با مفهوم "کلاس مجرد" و مطالعه ی جزئیات آن در زبان برنامه نویسی جاوا
"51:09
جلسه ی سیزدهم - آشنایی با بسته های کتابخانه ی زبان برنامه نویسی جاوا
"46:35
جلسه ی چهاردهم - آشنایی با مفهوم "استثناها" در زبان برنامه نویسی جاوا
"39:49
جلسه ی پانزدهم - معرفی برخی از مفاهیم یکتای زبان برنامه نویسی جاوا
"43:48
جلسه ی شانزدهم - آشنایی با ساختمان داده ی "درخت بازی"
"50:40
جلسه ی هفدهم - آشنایی با مفهوم "محفظه بندی" در زبان برنامه نویسی جاوا
"49:24
جلسه ی هجدهم - آشنایی با "لیست های محفظه بندی" در زبان برنامه نویسی جاوا
"43:24
جلسه ی نوزدهم - آشنایی با روش های "تحلیل مجانبی"
"48:50
جلسه ی بیستم - آشنایی با روش های "تحلیل الگوریتم"
"44:15
جلسه ی بیست و یکم - آشنایی با مفاهیم "جدول نگاشت"
"52:35
جلسه ی بیست و دوم - مطالعه ی ساختمان داده های "صف" و "پشته"
"51:32
جلسه ی بیست و سوم - مطالعه ی ساختمان داده ی "درخت" و روش های "پیمایش" یک درخت
"54:37
جلسه ی بیست و چهارم - مطالعه ی صف های اولویت دار
"57:01
جلسه ی بیست و پنجم - مطالعه ی "درخت های جستجوی دودویی"
"47:07
جلسه ی بیست و ششم - مطالعه ی "درخت های جستجوی متوازن"
"49:17
جلسه ی بیست و هفتم - مطالعه ی ساختمان داده ی "گراف"
"50:07
جلسه ی بیست و هشتم - مطالعه ی "گراف های وزن دار"
"49:27
جلسه ی بیست و نهم - جلسه ی اول مطالعه ی الگوریتم های مرتب سازی
"43:09
جلسه ی سی ام - جلسه ی دوم مطالعه ی الگوریتم های مرتب سازی
"48:10
جلسه ی سی و یکم - مطالعه ی "مجموعه های مجزا"
"50:11
جلسه ی سی و دوم - جلسه ی سوم مطالعه ی الگوریتم های مرتب سازی
"47:51
جلسه ی سی و سوم - آخرین جلسه ی الگوریتم های مرتب سازی
"54:19
جلسه ی سی و چهارم - مطالعه ی "درخت های گسترده"
"46:06
جلسه ی سی و پنجم - آشنایی با روش های "تحلیل امورتایزد"
"46:26
جلسه ی سی و ششم - آشنایی با روش های "تحلیل تصادفی"
"57:36
جلسه ی سی و هفتم - آشنایی با روش های "تجزیه و تحلیل رشته ها"
"40:42
جلسه ی سی و هشتم - آشنایی با مکانیزم "زباله روبی" در زبان جاوا
"43:27