00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

مدارهای CMOS

دوره‌های دانشگاهی
29 جلسه

سرفصل‌ها

هدف از ارائه این درس آشنایی با اصول و تکنیک‌های طراحی مدارهای مجتمع براساس تکنولوژی CMOS است.
در ابتدا اصول کارکرد ترانزیستور CMOS بیان می‌شود و مروری بر فرآیند ساخت CMOS و مجتمع سازی آن (CMOS Intergration) صورت می‌گیرد. در ادامه نیز تکنیک‌های برای طراحی تقویت‌کننده‌های عملیاتی و ویژگی‌های آنها تدریس می‌شود.
مدرس دوره
مهرداد شریف بختیار

دکتر مهرداد شریف بختیار از اساتید بنام دانشگاه صنعتی شریف است تا جایی که کاربران دانشنامه آزاد ویکیپدیا، لقب «استاد برجسته مدارهای آنالوگ در ایران» را به ایشان داده اند. وی تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه شریف به اتمام رسانده و مقطع دکتری را در دانشگاه UCLA امریکا به اتمام رسانده. زمینه فعالیت ایشان الکترونیک آنالوگ است.

شما می توانید از طریق این ایمیل سوالات درسی خود را مطرح کنید:
sharifelectronic@ee.sharif.edu

فیلم های آموزشی
39:01 ساعت
39:01
Combined Shape Created with Sketch. 29 جلسه
جلسه سوم - فیزیک MOS
"82:23
جلسه چهارم - تکنولوژی ها و مراحل ساخت مدار مجتمع CMOS
"85:40
جلسه پنجم - تکنولوژی ساخت مدار مجتمع CMOS
"77:44
جلسه ششم - نویز و بررسی تقویت کننده های یک طبقه
"98:12
جلسه هفتم - طراحی مدارهای یک طبقه CMOS
"76:29
جلسه هشتم
"73:33
جلسه نهم - رفتار فرکانسی
"81:32
جلسه دهم - CG (گیت مشترک)، cascade، طبقه دیفرانسیلی
"79:41
جلسه یازدهم - طبقه دیفرانسیلی
"81:25
جلسه دوازدهم - تقویت کننده تفاضلی
"83:46
جلسه سیزدهم - بررسی پاسخ فرکانسی طبقه تفاضلی به آینه جریان
"83:47
جلسه چهاردهم - دوره نویز
"84:59
جلسه پانزدهم - طراحی Op-Amp
"83:15
جلسه شانزدهم - folded cascade
"83:20
جلسه هفتدهم - تقویت کننده تفاضلی با سطح مشترک ورودی rail to rail - روش Gain Boosting
"82:28
جلسه هجدهم - جبران پاسخ فرکانسی
"81:23
جلسه نوزدهم - تقویت کننده دو طبقه
"82:37
جلسه بیستم - مدار CMFB
"81:35
جلسه بیست یکم - مدار CMFB
"80:10
جلسه بیست و دوم - Nested Miller Compensation
"82:30
جلسه بیست سوم - مدارهای مرجع
"81:37
جلسه بیست چهارم - Band Gap Reference
"81:18
جلسه بیست پنجم - بهبود مدارهای Band Gap Reference
"81:09
جلسه بیست ششم - switch capacitor و کاربردهای آن
"79:02
جلسه بیست هفتم - ادامه Switch Capacitor
"78:12
جلسه بیست هشتم - Op-Amp ; Sample & Hold ; Switch-Capacitor
"82:21
جلسه بیست نهم - مدارهای switch-cap
"77:13
جلسه سی ام - Scaling
"80:22
جلسه سی یکم
"53:10