مدارهای CMOS

دوره‌های دانشگاهی
29 جلسه

سرفصل‌ها

هدف از ارائه این درس آشنایی با اصول و تکنیک‌های طراحی مدارهای مجتمع براساس تکنولوژی CMOS است.
در ابتدا اصول کارکرد ترانزیستور CMOS بیان می‌شود و مروری بر فرآیند ساخت CMOS و مجتمع سازی آن (CMOS Intergration) صورت می‌گیرد. در ادامه نیز تکنیک‌های برای طراحی تقویت‌کننده‌های عملیاتی و ویژگی‌های آنها تدریس می‌شود.
مدرس دوره
مهرداد شریف بختیار

دکتر مهرداد شریف بختیار از اساتید بنام دانشگاه صنعتی شریف است تا جایی که کاربران دانشنامه آزاد ویکیپدیا، لقب «استاد برجسته مدارهای آنالوگ در ایران» را به ایشان داده اند. وی تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه شریف به اتمام رسانده و مقطع دکتری را در دانشگاه UCLA امریکا به اتمام رسانده. زمینه فعالیت ایشان الکترونیک آنالوگ است.

شما می توانید از طریق این ایمیل سوالات درسی خود را مطرح کنید:
sharifelectronic@ee.sharif.edu

1

فیلم های آموزشی

29 جلسه    39:01 ساعت   
جلسه سوم - فیزیک MOS
82:23 دقیقه
جلسه چهارم - تکنولوژی ها و مراحل ساخت مدار مجتمع CMOS
85:40 دقیقه
جلسه پنجم - تکنولوژی ساخت مدار مجتمع CMOS
77:44 دقیقه
جلسه ششم - نویز و بررسی تقویت کننده های یک طبقه
98:12 دقیقه
جلسه هفتم - طراحی مدارهای یک طبقه CMOS
76:29 دقیقه
جلسه هشتم
73:33 دقیقه
جلسه نهم - رفتار فرکانسی
81:32 دقیقه
جلسه دهم - CG (گیت مشترک)، cascade، طبقه دیفرانسیلی
79:41 دقیقه
جلسه یازدهم - طبقه دیفرانسیلی
81:25 دقیقه
جلسه دوازدهم - تقویت کننده تفاضلی
83:46 دقیقه
جلسه سیزدهم - بررسی پاسخ فرکانسی طبقه تفاضلی به آینه جریان
83:47 دقیقه
جلسه چهاردهم - دوره نویز
84:59 دقیقه
جلسه پانزدهم - طراحی Op-Amp
83:15 دقیقه
جلسه شانزدهم - folded cascade
83:20 دقیقه
جلسه هفتدهم - تقویت کننده تفاضلی با سطح مشترک ورودی rail to rail - روش Gain Boosting
82:28 دقیقه
جلسه هجدهم - جبران پاسخ فرکانسی
81:23 دقیقه
جلسه نوزدهم - تقویت کننده دو طبقه
82:37 دقیقه
جلسه بیستم - مدار CMFB
81:35 دقیقه
جلسه بیست یکم - مدار CMFB
80:10 دقیقه
جلسه بیست و دوم - Nested Miller Compensation
82:30 دقیقه
جلسه بیست سوم - مدارهای مرجع
81:37 دقیقه
جلسه بیست چهارم - Band Gap Reference
81:18 دقیقه
جلسه بیست پنجم - بهبود مدارهای Band Gap Reference
81:09 دقیقه
جلسه بیست ششم - switch capacitor و کاربردهای آن
79:02 دقیقه
جلسه بیست هفتم - ادامه Switch Capacitor
78:12 دقیقه
جلسه بیست هشتم - Op-Amp ; Sample & Hold ; Switch-Capacitor
82:21 دقیقه
جلسه بیست نهم - مدارهای switch-cap
77:13 دقیقه
جلسه سی ام - Scaling
80:22 دقیقه
جلسه سی یکم
53:10 دقیقه