نسبیت عام

دوره‌های دانشگاهی
20 جلسه

سرفصل‌ها

نسبیت عام نظریه‌ای هندسی برای گرانش است که در سال 1915 توسط آلبرت اینشتین منتشر شد و توصیف کنونی گرانش در فیزیک نوین است. این نظریه تعمیمی بر نظریهٔ نسبیت خاص و قانون جهانی گرانش نیوتون است که توصیف یکپارچه‌ای از گرانش به‌عنوان یک ویژگی هندسی فضا–زمان ارائه می‌دهد.

این نظریه، گرانش را به‌عنوان یک عامل هندسی و نه یک نیرو بررسی می‌کند. در این نظریه فضا–زمان توسط هندسهٔ ریمانی بررسی می‌شود.خمش فضازمان مستقیماً با انرژی و تکانهٔ کل ماده و تابش موجود متناسب است. این رابطه توسط سیستمی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره‌ای به نام معادلات میدان اینشتین نمایش داده می‌شوند. پایهٔ نظری گرانش در کیهان‌شناسی، این نظریه و تعمیم‌های آن است.

مدرس دوره
بهرام مشحون

پروفسور بهرام مشحون  فیزیکدان آمریکایی ایرانی-الاصل است. او در زمینه‌های نسبیت عام شهرت دارد. او دانش‌آموخته دانشگاه پرینستون، و اکنون استاد دانشگاه میزوری در کلمبیا است. ایشان از شاگردان جان ویلر بوده است.

من در ١٨ شهریور ١٣٢۶ در تهران به دنیا آمده ام. در سال ١٣۴۴ از دبیرستان البرز دیپلم گرفتم و با شرکت در کنکور، در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران قبول شدم و چند ماهی در آنجا مشغول تحصیل بودم. اما به خاطر علاقه به رشتۀ فیزیک، در زمستان آن سال برای تحصیل در آن رشته به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی رفتم. در سال ١٣۴٨ مدرک کارشناسی فیزیک را از برکلی گرفتم؛ راهنما و مشاور من در آن مقطع، امیلیو سگره بود. سپس برای ادامۀ تحصیل به دانشگاه پرینستون رفتم و در آنجا در سال ١٣۵١ موفق به گذراندن رسالۀ دکتری خود دربارۀ سیاهچاله ها، زیر نظر جان ویلر شدم. آنگاه به تهران بازگشتم و یک سال جزو کادر علمی دانشکدۀ فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر مشغول کار بودم. در سال ١٣۵٢ باز به پرینستون رفتم، این بار به عنوان پژوهشگر پسادکتری. بعداً (در سال های ١٣۵٣ تا ١٣۵٧ (تحقیقات خود را در گروه های نسبیت مریلند و یوتا ادامه دادم و سپس دو سال (١٣۵٧ تا ١٣۵٩ ) سمت مدرس و عضو پژوهشی را در کلتک، کالیفرنیا، داشتم. طی پنج سال بعد، عضو گروه گرانش فریدریش هیل  در کلن، آلمان، بودم. در سال ١٣۶۴ ،دانشیار فیزیک در دانشگاه میزوری ـ کلمبیا شدم. در سال ١٣٧۴ رتبۀ استادی را در آن دانشگاه احراز کردم و تا سال ١٣٩۴ که بازنشسته شدم، برنامۀ تحقیقاتی فشرده و سنگینی را در میزوری تعقیب می کردم.

1

نسبیت عام

20 جلسه    03:33 ساعت