00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

نقد و بررسی فلسفی طبیعت گرایی و فیزیکالیسم

همایش‌ها و رویدادها
8 سخنرانی

سرفصل‌ها

طبیعت‌گرایی(نچرالیسم) و فیزیکالیسم در فلسفه ی تحلیلی دنیای معاصر جریان غالب را شکل داده اند و بر جنبه های گوناگون افکار و رفتار انسان معاصر تاثیرگذاشته اند.این دو بیشتر از آنکه پروژه ی صرفا فلسفی باشند، پروژه ای فلسفی-تکنولوژیک اند. ارتباط و درگیری علم و فلسفه با پیشرفت در تکنولوژی و همچنین علوم شناختی شدت بیشتری می گیرد.در قرن بیستم، طبیعت‌گرایی در خودِ فلسفه نیز به طور جدی مطرح و وارد شده است و اکنون شاید بتوان آن را پرطرفدارترین دیدگاه در فلسفه‌ی جدید دانست.اگر خواسته باشیم از نچرالیسم یا همان طبیعت گرایی تعریفی ساده ارائه دهیم باید بگوییم نچرالیسم اعتقاد دارد تمام چیزها از هویات طبیعی ساخته شده اند و فراتر از جهان طبیعی چیزی نیست و روش علمی در فهم جهان موجود تنها روش قابل اعتبار برای این مهم را دارد.
باید توجه داشت که با قبول نچرالیسم در حوزه ی اندیشه ملزم به رد خداباوری و پذیرش اندیشه های مادیگرایانه خواهیم شد. نتایج پژوهشی که «دیوید چالمرز» فیلسوف ذهن در سال۲۰۱۳ منتشر کرد اینگونه بود که حدود ۷۳ درصد فلاسفه آتئیست ۱۳درصد خداباور و بقیه هم در این دو دسته قرار نگرفتند که به عنوان مثال می توانند قایل به شعور کیهانی بوده و یا به خدای شخصی اعتقاد نداشته‌باشند.
در راستای این جریان غالب فکری که امروزه در فلسفه و علم تاثیر بسیاری گذاشته است، مدرسه ای با عنوان«طبیعت گرایی علمی» در تابستان سال 97 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که به نقد فلسفی نچرالیسم می پرداخت.

متولی مدرسه «اندیشکده ی مهاجر» است و ارائه های متنوع در معرفی و نقد نچرالیسم از ویژگی های این مدرسه است.

سخنرانان همایش
حامد بیکران بهشت

دکتر «حامد بیکران بهشت» ،عضو هیئت علمی انجمن حکمت و فلسفه هستند

اطلاعات بیشتر
زهرا زرگر

دانش آموخته فلسفه علم دانشگاه تربیت مدرس

روزبه زارع

دکتر «روزبه زارع» دانشجوی پسادکتری فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف هستند

اطلاعات بیشتر
نیلوفر شاهین نیا

دانشجوی دکترای فلسفه ی علم دانشگاه شریف هستند

اطلاعات بیشتر
نیما نریمانی

«نیما نریمانی» دانشجوی دکترای فلسفه‌ی دین دانشگاه تهران هستند.

مهدی همازاده ابیانه

حجت الاسلام «مهدی همازاده ابیانه» دکترای فلسفه‌ی ذهن از پژوهشکده‌ی علوم شناختی و عضو هیئت علمی انجمن حکمت و فلسفه است.

اطلاعات بیشتر
محمد حسین مرصعی

محمد حسین مرصعی دانشجوی دکترای فلسفه‌ی علم دانشگاه شریف است.

اطلاعات بیشتر
علیرضا کاظمی

«علیرضا کاظمی» دانشجوی دکترای فلسفه ی علم دانشگاه صنعتی شریف هستند

اطلاعات بیشتر