نمایش و تحلیل انیمیشن

همایش‌ها و رویدادها
1 سخنرانی

سرفصل‌ها

سخنران همایش
بهرام جلالی پور

بهرام جلالی پور، نویسنده و نمایشنامه نویس و از اعضای هیأت علمی دانشکده سینماوتئاتراست. وی تا کنون بارها داور و کارشناس- تحلیل گر همایش ها و جشنواره های مربوطه بوده است.

1

سخنرانی‌ها

1 جلسه    02:14 ساعت