00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

همایش داروسازی

دوره‌های دانشگاهی
7 جلسه

سرفصل‌ها

این درس بخشی از هفتمین همایش داروسازی بالینی است که در خردادماه 1395 در دانشگاه تهران برگزار شده است.
مدرس دوره
مجموعه اساتید
در هر قسمت گروهی از اساتید به ارائه مطالب می پردازند.