آمادگی امتحان سیگنال و سیستم‌ها

poster
پیش‌نمایش دوره

این دوره‌ی آمادگی امتحان سیگنال و سیستم ها از سری آمادگی شب‌های امتحان می‌باشد. رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی است. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات امتحانات ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
5 (16 رای)
سطح: متوسط
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  28 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  21 ساعت ویدئو - 7 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

  حل سوالات امتحانی سیگنال و سیستم دانشگاه‌های برتر کشور به صورت تفکیک شده برای دانشجویان

 سیگنال‌ها و بررسی خواص آن‌ها

 بررسی سیستم‌های LTI

 بررسی و آموزش فوریه

پیش‌نیاز‌ها

این درس جز دروس تخصصی رشته برق می‌باشد و برای گذراندن آن نیاز است به دروس عمومی برق مخصوصا ریاضیات مهندسی تسلط داشته باشید.

سرفصل‌های دوره آمادگی امتحان سیگنال و سیستم‌ها

معرفی سیگنال های پایه و بررسی خواص سیستم ها
  مقدمه
مشاهده
"05:58  
  رسم سیگنال‌های پیوسته - بخش اول
مشاهده
"17:20  
  رسم سیگنال‌های پیوسته - بخش دوم
"08:58  
  رسم سیگنال‌های پیوسته - بخش سوم
"17:50  
  رسم سیگنال‌های گسسته - بخش اول
"12:59  
  رسم سیگنال‌های گسسته - بخش دوم
"14:56  
  دوره تناوب سیگنال‌های گسسته و پیوسته
"18:39  
  انرژی و توان سیگنال - بخش اول
"12:39  
  انرژی و توان سیگنال - بخش دوم
"07:32  
  خواص تابع پله و ضربه
"15:09  
  خواص شش گانه‌ی سیستم‌ها - بخش اول
"10:50  
  خواص شش گانه‌ی سیستم‌ها - بخش دوم
"11:12  
  خواص شش گانه‌ی سیستم‌ها - بخش سوم
"10:55  
  خواص شش گانه‌ی سیستم‌ها - بخش چهارم
"12:42  
  تمرین فصل معرفی سیگنال‌های پایه و بررسی خواص سیستم‌ها (الزامی)
 100%    
"60:00  
آنالیز زمانی سیستم های LTI
  کانولوشن سیستم‌های پیوسته - بخش اول
مشاهده
"12:14  
  کانولوشن سیستم‌های پیوسته - بخش دوم
مشاهده
"17:04  
  کانولوشن سیستم‌های پیوسته - بخش سوم
"15:45  
  پاسخ پله
"14:28  
  محاسبه کانولوشن پیوسته در لحظه خاص
"11:09  
  ویژگی‌های کانولوشن
"13:16  
  کانولوشن سیستم‌های گسسته - بخش اول
"12:11  
  کانولوشن سیستم‌های گسسته - بخش دوم
"10:07  
  کانولوشن گسسته تصویری
"12:59  
  محاسبه کانولوشن سیستم گسسته در لحظه خاص
"07:16  
  خواص پاسخ ضربه سیستم‌های LTI
"15:17  
  یافتن پاسخ ضربه از رابطه‌ی انتگرال ورودی و خروجی - بخش اول
"12:09  
  یافتن پاسخ ضربه از رابطه‌ی انتگرال ورودی و خروجی - بخش دوم
"12:13  
  بلاک دیاگرام سیستم‌های LTI - بخش اول
"13:31  
  بلاک دیاگرام سیستم‌های LTI - بخش دوم
"09:57  
  تمرین فصل آنالیز سیستم‌های LTI (الزامی)
 100%    
"60:00  
سری فوریه
  سری فوریه پیوسته - بخش اول
مشاهده
"15:59  
  سری فوریه پیوسته - بخش دوم
"13:19  
  سری فوریه گسسته
"11:56  
  ویژگی‌های سری فوریه - بخش اول
"18:15  
  ویژگی‌های سری فوریه - بخش دوم
"17:54  
  تمرین فصل سری فوریه (الزامی)
 100%    
"60:00  
تبدیل فوریه پیوسته
  فوریه توابع مهم
مشاهده
"11:10  
  شیفت زمانی
مشاهده
"15:43  
  شیفت فرکانسی
"08:35  
  مباحث دوگانی
"12:27  
  فوریه مشتق
"16:33  
  مشتق فوریه
"06:02  
  فوریه انتگرال
"07:15  
  فوریه کانولوشن - بخش اول
"13:02  
  فوریه کانولوشن - بخش دوم
"08:47  
  فوریه ضرب
"07:23  
  فوریه مدولاسیون
"05:54  
  تبدیل فوریه توابع متناوب
"10:43  
  رابطه‌ی ضرایب سری فوریه و تبدیل فوریه
"13:58  
  مقیاس زمانی
"09:28  
  قاعده پارسوال
"14:22  
  تقارن هرمیشن
"19:49  
  حل سوالات ترکیبی از مباحث فوریه
"21:14  
  بررسی سیستم‌های LTI در حوزه فرکانس - بخش اول
"20:27  
  بررسی سیستم‌های LTI در حوزه فرکانس - بخش دوم
"17:46  
  بررسی سیستم‌های LTI در حوزه فرکانس - بخش سوم
"20:12  
  حل معادله دیفرانسیل به کمک تبدیل فوریه
"16:40  
  رابطه ضرایب سری فوریه ورودی و خروجی سیستم LTI
"16:01  
  تمرین فصل تبدیل فوریه پیوسته (الزامی)
 100%    
"60:00  
تبدیل فوریه گسسته
  قضایا و تبدیل فوریه توابع مهم
مشاهده
"10:45  
  شیفت زمانی و فرکانسی
مشاهده
"13:31  
  مشتق فوریه
"12:06  
  فوریه سیگما
"11:38  
  فوریه مدولاسیون
"07:18  
  مزدوج گیری و وارونگی زمانی
"09:56  
  انبساط و انقباض زمانی
"12:33  
  فوریه ضرب
"08:43  
  فوریه کانولوشن
"07:50  
  اتحاد پارسوال
"16:08  
  حل سوالات ترکیبی از تبدیل فوریه گسسته - بخش اول
"10:54  
  حل سوالات ترکیبی از تبدیل فوریه گسسته- بخش دوم
"10:39  
  تبدیل فوریه توابع متناوب گسسته
"13:08  
  بررسی سیستم‌های LTI در حوزه فرکانس - بخش اول
"17:56  
  بررسی سیستم‌های LTI در حوزه فرکانس - بخش دوم
"21:22  
  بررسی سیستم‌های LTI در حوزه فرکانس - بخش سوم
"18:28  
  کوییز فصل تبدیل فوریه گسسته (الزامی)
 100%    
"60:00  
تبدیل لاپلاس
  لاپلاس توابع مهم
مشاهده
"12:05  
  محاسبه لاپلاس معکوس - بخش اول
"16:22  
  محاسبه لاپلاس معکوس - بخش دوم
"10:11  
  محاسبه خواص لاپلاس - بخش اول
"21:22  
  بررسی علیت و پایداری یک سیگنال در حوزه لاپلاس - بخش اول
"15:38  
  بررسی علیت و پایداری یک سیگنال در حوزه لاپلاس - بخش دوم
"07:34  
  رابطه تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس
"07:31  
  بررسی سیستم‌های LTI در حوزه لاپلاس - بخش اول
"14:46  
  بررسی سیستم‌های LTI در حوزه لاپلاس - بخش دوم
"16:39  
  بررسی سیستم‌های LTI در حوزه لاپلاس - بخش سوم
"10:36  
  تمرین فصل تبدیل لاپلاس (الزامی)
 100%    
"60:00  
تبدیل Z
  تبدیل z توابع مهم - بخش اول
مشاهده
"14:32  
  تبدیل z توابع مهم - بخش دوم
"15:48  
  محاسبه Z معکوس
"17:01  
  ویژگی و خواص تبدیل Z - بخش اول
"18:01  
  حل سوالات امتحانی - بخش اول
"13:46  
  حل سوالات امتحانی - بخش دوم
"10:16  
  پایداری و علیت یک سیگنال در حوزه Z - بخش اول
"18:53  
  پایداری و علیت یک سیگنال در حوزه Z - بخش دوم
"05:55  
  رابطه تبدیل فوریه گسسته و تبدیل Z
"06:31  
  بررسی سیستم‌های LTI دار حوزه Z - بخش اول
"15:52  
  بررسی سیستم‌های LTI دار حوزه Z - بخش دوم
"16:40  
  بررسی سیستم‌های LTI دار حوزه Z - بخش سوم
"07:31  
  تمرین فصل تبدیل Z (الزامی)
 100%    
"60:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

این دوره‌ی آمادگی امتحان سیگنال و سیستم ها از سری آمادگی شب‌های امتحان می‌باشد. رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی است. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات امتحانات پایانترم و میانترم دانشگاه های برتر کشور انتخاب شده‌است.

هم چنین در انتهای هر فصل یک کوییز برای دانشجویان طرح شده است که سوالات این کوییزها می تواند سوالات امتحان شما باشد( .حتما سوالات کوییز را حل کرده و جواب های خود را برای استاد بفرستید تا تصحیح شود و اشکالات و نقاط ضعف شما مشخص شود.برای توضیحات بیشتر ویدئو مقدمه -فصل اول را مشاهده کنید). تمام طول این دوره به حل سوالات و نکات امتحانی پرداخته شده‌است و اثبات فرمول‌ها و قضایا را در این دوره نخواهیم داشت.

این دوره تمام آنچه را که یک دانشجو برای کسب نمره عالی در درس سیگنال نیاز دارد در بر می گیرد. حتی با دیدن این دوره به راحتی میتوانید تست های کنکور ارشد را حل کنید. کافی است زمان بگذارید و این دوره را با دقت نگاه کرده و سوالات آن را خودتان هم یک بار حل کنید. 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher عرفان صابر

عرفان صابر از سال ۹۰ فعالیت در زمینه تدریس دروس دانشگاهی آغاز نمود.  وی ابتدا به عنوان استاد حل تمرین دانشگاه و در ادامه به صورت استاد خصوصی به برگزاری کلاس‌های دانشگاهی مشغول شد. زمینه فعالیت وی برگزاری کلاس برای دانشجویان جهت آمادگی در امتحانات و همچنین کنکور ارشد و دکتری است. دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، سیگنال و محاسبات عددی از جمله دروسی است که وی سابقه فعالیت به عنوان مدرس را دارد.
ایشان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم از دانشگاه امیرکبیر است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
آیسا ساداتی 1403-01-11
خیلی دوره خوب و مفیدی هست مخصوصا اگه در طول ترم نخونده باشید استاد لطفا برای درس الکترونیک1 و مدار 2 هم دوره بذارید
1403-01-03
سلام خدمت استاد عزیز. خواستم تشکر کنم. دوره عالی و کاملی بود. تمام مباحث پوشش داده شد. و اینکه تمرینات مهم و امتحانی کتاب اپن هایمو حل کردید خیلی کمک کننده بود
1402-12-13
سلام وخسته نباشید خدمت استاد عزیز ممنون بابت این دوره فوقالعاده. واقعا کسی که رشتش مخابرات باشه فقط میتونه این درسو به این خوبی یاد بده. همه سوالات با دید مخابراتی تدریس شد. لطفا تا فارغ التحصبیل نشدیم دوره دی اس پی و مخابرات آنالوگ و دیجیتال هم تهیه کنید.:))
1402-11-23
doreye kameli bud. kheili awli bud. hame mabaheso poshesh dadan.tashakooooorrrrrrrrrrrrr
1402-10-30
سلام.خواستم استاد تشکر کنم ازتون.امروز فاینالو دادم عالی بود.کل تکاتی که بررسی کردید شبیهش بود تو امتحان. لطفا برای سایر دروس تخصصی رشته برق هم دوره تعیین کنید.
1402-10-26
ممنون واقعا. یکی از بالاترین نمرات این ترمم مربوط به سیگنال شد. اونم با جمع بندی دو سه روزه با این دوره .واقعا تشکر.
1402-10-23
تشکر از استاد. کلا توی دو روز با دوره شما درسو جمع بندی کردم.خیلی عالی بود. مخصوصا اینکه تمام دوره حل سوالای امتحان بود. خیلی زود تونستم درسو جمع بندی کنم
1402-10-19
ممنون از استاد. کلا سه روز تایم تا امتحانم بودکه این دوره تهییه کردم. خیلی دورتون با سوالای امتحان مشابهت داشت. البته تقصیر خودمم بود که با وجود پایه ضعیف تو این درس دیر اقدام کردم. ولی در کل عالی بود. ممنون
1402-10-16
خیلی خوب بود دوره.تشکر از استاد و سایت مکتب خونه. آمادگی درس سیگنال واقعا جاش خالی بود تو دوره های مکتب خونه لطفا سایر دورس تخصصی برق هم مثل مخابرات تهیه کنید.
1402-10-16
تازه با این دوره متوجه شدم درس سیگنال هدفش چیه و میخواد چی بگه دستتون درد نکنه استاد.خسته نباشید
1402-10-16
دوره عالی و جامعی بود.زمان ویدیوها کم. تمام مباحث پوشش داده شده. حتی تبدیل زد و تبدیل لاپلاس. البته استاد ما این فصل ها رو درس ندادن اما برای کنکور ایشالا ازشون استفاده میکنم
1402-10-16
سرفصل ها کامل.روش تدریس عالی. مهمترین ویژگی این دوره اینه استاد خودشون از اول شروع به حل میکنن و روخوانی نمی کنن. در مجموع بی نظیره

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای دانشجویانی که در حل سوالات امتحانی مشکل دارند مناسب است.تمام دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد و غیر انتفاعی و ... می توانند ازین دوره استفاده کرده و نتیجه دلخواه خود را بگیرند. حتما دوستان باید توجه کنند که اگر زمان شما تا امتحانتان کم است( کمتر از دو هفته) مباحث این دوره را با جزوه امتحانی خود تطبیق داده و فقط مباحثی که در امتحانتان می آید را مشاهده کنید.

اما اگر زمان کافی دارید تمام مطالب این دوره را با دقت مشاهده کنید چون بسیار پایه ای و با دیدگاه مهندسی به حل سوالات پرداخته شده است.( این دوره بسیار جامع بوده و ممکن است تمام مطالب جزو سر فصل های دانشگاه و و امتحان شما نباشد. اما حتما در کنکور ارشد و پروژه های درسی به این مطالب نیاز خواهید داشت) برای اینکه بهتر بتوانید تصمیم گیری کنید که آیا این دوره برای شما مناسب است یا نه، حتما ثبت نام رایگان را انجام داده و ویدیو های رایگان که برای شما انتخاب شده است را ببینید.

poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  28 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  21 ساعت ویدئو - 7 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام