آموزش جامع ریاضیات مهندسی

این دوره‌ی آموزش ریاضی مهندسی از سری آمادگی شب‌های امتحان سایت مکتب خونه می‌باشد. رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی است. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات امتحانات ... ادامه

ارائه دهنده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
4.8 (24 رای)
سطح: متوسط
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  23 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  19 ساعت ویدئو - 4 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 یادگیری مباحث فوریه و بررسی توابع مختلط

 حل سوالات امتحانی ریاضیات مهندسی دانشگاه‌های برتر کشور به صورت تفکیک شده برای دانشجویان

 یادگیری تمام مباحث بدون نیاز به منابع آموزشی دیگر

 حل سوالات کافی از هر بخش جهت آشنایی بیشتر با انواع تیپ های سوالات امتحان

پیش‌نیاز‌ها

این دوره به نحوی تهیه و تدوین شده است که مباحث آن به ساده‌ترین شکل ممکن بیان شوند و مخاطبان دوره بتوانند به‌سادگی متوجه موضوعات مطرح شده شوند. به همین جهت برای شرکت در این دوره هیچ پیش‌نیاز به خصوصی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات می‌توانند از مباحث این دوره نهایت استفاده را داشته باشند.

سرفصل‌های دوره آموزش جامع ریاضیات مهندسی

آنالیز فوریه
  مقدمه
"04:35  
  سری فوریه – بخش اول
"19:55  
  سری فوریه – بخش دوم
"16:42  
  سری فوریه – بخش سوم
"18:41  
  اتحاد پارسوال در سری فوریه
"15:57  
  حل مثال امتحانی از اتحاد پارسوال
"12:29  
  مشتق و انتگرال گیری از سری فوریه
"13:17  
  سری فوریه کسینوسی - بخش اول
"12:59  
  سری فوریه کسینوسی - بخش دوم
"05:42  
  سری فوریه سینوسی
"15:09  
  سری فوریه مختلط – بخش اول
"10:10  
  سری فوریه مختلط – بخش دوم
"06:44  
  حل سوالات امتحانی از سری فوریه
"14:56  
  انتگرال فوریه – بخش اول
"16:36  
  انتگرال فوریه – بخش دوم
"17:21  
  انتگرال فوریه – بخش سوم
"11:04  
  اتحاد پارسوال در انتگرال فوریه
"11:28  
  انتگرال فوریه کسینوسی - بخش اول
"10:34  
  انتگرال فوریه کسینوسی - بخش دوم
"09:18  
  انتگرال فوریه سینوسی - بخش اول
"07:53  
  انتگرال فوریه سینوسی - بخش دوم
"09:16  
  حل سوال امتحانی از انتگرال فوریه
"07:49  
  تبدیل فوریه - بخش اول
"20:15  
  تبدیل فوریه - بخش دوم
"10:19  
  تبدیل فوریه سینوسی – کسینوسی
"12:02  
  اتحاد پارسوال در تبدیل فوریه
"06:49  
  حل معادلات دیفرانسیل به کمک تبدیل فوریه
"15:47  
  تمرین آنالیز فوریه (الزامی)
 100%    
"60:00  
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی
  حل معادلات با مشتقات جزیی - بخش اول
"15:08  
  حل معادلات با مشتقات جزیی - بخش دوم
"12:17  
  تفکیک متغیرها( روش ضربی) - بخش اول
"15:52  
  تفکیک متغیرها( روش ضربی) - بخش دوم
"11:29  
  معادله موج( طول محدود-شرایط مرزی همگن) - بخش اول
"21:59  
  معادله موج( طول محدود-شرایط مرزی همگن) - بخش دوم
"16:18  
  معادله موج( طول محدود-شرایط مرزی همگن) - بخش سوم
"14:32  
  معادله موج (طول محدود-شرایط مرزی ناهمگن) - بخش اول
"23:55  
  معادله موج( طول محدود-شرایط مرزی ناهمگن) - بخش دوم
"20:31  
  معادله گرما( طول محدود-شرایط مرزی همگن) - بخش اول
"13:15  
  معادله گرما( طول محدود-شرایط مرزی همگن) - بخش دوم
"08:41  
  معادله گرما( طول محدود-شرایط مرزی ناهمگن)
"19:55  
  معادله موج (طول نامحدود-روش انتگرال فوریه)
"13:26  
  معادله گرما(طول نامحدود-روش انتگرال فوریه)
"09:28  
  حل معادله موج و گرما (روش تبدیل فوریه) - بخش اول
"16:53  
  حل معادله موج و گرما (روش تبدیل فوریه) - بخش دوم
"11:39  
  حل معادله موج و گرما (روش تبدیل فوریه) - بخش سوم
"09:31  
  حل معادله لاپلاس همگن
"11:50  
  حل معادله لاپلاس ناهمگن
"18:57  
  حل معادله لاپلاس (طول نامحدود)
"09:30  
  حل لاپلاس در مختصات استوانه ای - بخش اول
"16:32  
  حل لاپلاس در مختصات استوانه‌ای - بخش دوم
"14:54  
  حل معادلات دیفرانسیل به کمک تبدیل لاپلاس
"13:25  
  تمرین معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی (الزامی)
 100%    
"60:00  
توابع مختلط
  حل معادلات در دستگاه مختلط–بخش اول
"12:55  
  حل معادلات در دستگاه مختلط–بخش دوم
"09:54  
  حل معادلات در دستگاه مختلط–بخش سوم
"12:34  
  حل معادلات در دستگاه مختلط–بخش چهارم
"13:37  
  حل معادلات در دستگاه مختلط–بخش پنجم
"15:42  
  مکان هندسی – بخش اول
"12:59  
  مکان هندسی – بخش دوم
"07:26  
  قضیه کوشی–ریمان در مختصات دکارتی - بخش اول
"20:26  
  قضیه کوشی–ریمان در مختصات دکارتی - بخش دوم
"20:49  
  قضیه کوشی–ریمان در مختصات دکارتی - بخش سوم
"09:05  
  حل سوال امتحانی از کوشی–ریمان
"11:00  
  قضیه کوشی ریمان در مختصات قطبی - بخش اول
"08:45  
  قضیه کوشی ریمان در مختصات قطبی - بخش دوم
"08:01  
  بررسی مشتق پذیری توابع مختلط
"12:54  
  نگاشت
"11:38  
  حل سوال امتحانی از مبحث نگاشت
"05:17  
  نگاشت توانی
"11:09  
  نگاشت موبیوس
"09:44  
  نگاشت نمایی
"06:25  
  نگاشت مثلثاتی
"09:11  
  نگاشت ترکیبی
"10:34  
  تمرین توابع مختلط (الزامی)
 100%    
"60:00  
سری لوران - انتگرال مختلط
  انتگرال روی مسیر - بخش اول
"16:23  
  انتگرال روی مسیر - بخش دوم
"10:35  
  انتگرال روی مسیردایروی
"15:03  
  قضیه کوشی–گورسا
"14:34  
  سری لوران - بخش اول
"12:46  
  سری لوران - بخش دوم
"15:20  
  سری لوران توابع گویا - بخش اول
"13:28  
  سری لوران توابع گویا - بخش دوم
"14:39  
  نقاط تکین
"14:39  
  نظریه مانده‌ها - بخش اول
"19:46  
  نظریه مانده‌ها - بخش دوم
"14:28  
  نظریه مانده‌ها - بخش سوم
"17:30  
  نظریه مانده‌ها - بخش چهارم
"14:52  
  حل مثال امتحانی از انتگرال‌های ترکیبی
"16:56  
  انتگرال‌های حقیقی نوع اول
"16:08  
  انتگرال‌های حقیقی نوع دوم
"15:49  
  انتگرال‌های حقیقی نوع سوم
"10:29  
  تمرین سری لوران - انتگرال مختلط (الزامی)
 100%    
"60:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

این دوره‌ی آموزش ریاضی مهندسی از سری آمادگی شب‌های امتحان سایت مکتب خونه می‌باشد.

رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی است. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات امتحانات پایانترم و میانترم دانشگاه های برتر کشور انتخاب شده‌است. هم چنین در انتهای هر فصل یک کوییز برای دانشجویان طرح شده است که سوالات این کوییزها می تواند سوالات امتحان شما باشد( .حتما سوالات کوییز را حل کرده و جواب های خود را برای استاد بفرستید تا تصحیح شود و اشکالات و نقاط ضعف شما مشخص شود.برای توضیحات بیشتر ویدئو مقدمه -فصل اول را مشاهده کنید). تمام 19 ساعت این دوره به حل سوالات و نکات امتحانی پرداخته شده‌است و اثبات فرمول‌ها و قضایا را در این دوره نخواهیم داشت. این دوره تمام آنچه را که یک دانشجو برای کسب نمره عالی در درس ریاضی مهندسی نیاز دارد در بر می گیرد. حتی با دیدن این دوره به راحتی میتوانید تست های کنکور ارشد را حل کنید. کافی است زمان بگذارید و این دوره را با دقت نگاه کرده و سوالات آن را خودتان هم یک بار حل کنید.

دوره ریاضی مهندسی برای چه کسانی مناسب است؟ این دوره برای دانشجویانی که در حل سوالات امتحانی مشکل دارند مناسب است.تمام دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد و غیر انتفاعی و ... می توانند ازین دوره استفاده کرده و نتیجه دلخواه خود را بگیرند. حتما دوستان باید توجه کنند که اگر زمان شما تا امتحانتان کم است( کمتر از دو هفته) مباحث این دوره را با جزوه امتحانی خود تطبیق داده و فقط مباحثی که در امتحانتان می آید را مشاهده کنید. اما اگر زمان کافی دارید تمام مطالب این دوره را با دقت مشاهده کنید چون بسیار پایه ای و با دیدگاه مهندسی به حل سوالات پرداخته شده است.( این دوره بسیار جامع بوده و ممکن است تمام مطالب جزو سر فصل های دانشگاه و و امتحان شما نباشد. اما حتما در کنکور ارشد و پروژه های درسی به این مطالب نیاز خواهید داشت) برای اینکه بهتر بتوانید تصمیم گیری کنید که آیا این دوره برای شما مناسب است یا نه، حتما ثبت نام رایگان را انجام داده و ویدیو های رایگان که برای شما انتخاب شده است را ببینید.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher عرفان صابر

عرفان صابر از سال ۹۰ فعالیت در زمینه تدریس دروس دانشگاهی آغاز نمود.  وی ابتدا به عنوان استاد حل تمرین دانشگاه و در ادامه به صورت استاد خصوصی به برگزاری کلاس‌های دانشگاهی مشغول شد. زمینه فعالیت وی برگزاری کلاس برای دانشجویان جهت آمادگی در امتحانات و همچنین کنکور ارشد و دکتری است. دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، سیگنال و محاسبات عددی از جمله دروسی است که وی سابقه فعالیت به عنوان مدرس را دارد.
ایشان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم از دانشگاه امیرکبیر است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-01-07
بهترین کاری که توی عید انجام دادم تهیه این دوره بود. اینقدر عالی و کامل بود.تماما مطابق جزوه و رفرنس دانشگاهمون بود.سپاس ویژه
1402-11-20
استاد عزیز ممنون بابت تدرس فوق العادتون. امروز نمرات اومد و بهترین نمره این ترمم مربوط به این درس بود. عال بود دوره. تک تک مثال های کاربردی و امتحانی بود.
1402-09-19
دوره کاملی بود سپاس تماما امتحانی محور بود
1402-09-19
تو درک درس ریاضی مهندسی خیلی کمک کنندس این درس.ممنون
1402-09-19
بسیار عالییییییییییییی بهترین دوره واسه ریضمو به نظرم همینه. حتما استفاده کنید.من امروز میدترم دادم. نمیدونم این سوالایی که استاد صابر حل کردن تو دوره از کجا اوردن. ولی هر چی بود خیلی شبیه امتحان بود. استاد رفرنس طرح سوالاتتونو ب ما هم میشه بگید؟
1402-09-19
یکی از بهترین دوره هاست.ممنون. تماما سوال محور وامتحانی جلو میرن استاد تسلطی کافی دارند. مخصوصا واسه کسایی که متوسط هستن این دوره عالیه. هر جا لازمه بر میگردن و مطالب مورد نیازو یادآوری میکنن( مثلا روش های انتگرال گیری در فصل اول و حل معادلات دیفرانسیل واسه فصل دوم)
1402-09-18
مهمترین ویژگی این دوره اینه استاد خودشون از اول مسایلو حل میکنن .خیلی تاثیر داره تا اینکه بخوان از رو نوشته بخونن. نکته بعدی اینه سریع میرن سر اصل مطلب و وقت ادمو بابت اثباتای الکی تلف نمیکنن
1402-09-15
کوییز ها خیلی در کنار ویدوها تکمیل کنندس. تک تک سوالات مشخصه با وسواس و دقت انتخاب شده. ممنون از استاد صابر
1402-09-15
کوییزا خیلی در کنار ویدیو ها کمک کننده هست فصل فوریه و مشتقات جزیی فوق العاده بود. بی نظیر.اینقد ریز و با جزییات برای هر مبحث سوال امتحانی پیدا کنی و حل کنی محشره. تشکر ویژه از استاد گرانقدر
1402-09-15
کاربردی بود. یکی از بهترین دوره هاست به نظرم
1402-09-14
استاد عزیز خواستم‌تشکر کنم ازتون .اینقدر من پایه ضعیفی دارم تو ریاضی که سینوس و کسینوسم بلد نیستم چه برسه انتگرال بگیرم( یادگار دوران کروناس که مجازی بود مدارس و کلا از ریاضی عقب موندم ) استاد اینقدر عالی درس دادید و سوال حل کردین که ادم محاله یاد نگیره هم ریاضی مهندسی با این دوره یاد گرفتم هم انتگرال گیری واقعا دمتون گرم. خسته نباشید استاد عزیز.
1402-09-14
یکی از بهریتن ها واسه یادگیری و درک انتگرال های مختلط بود.ممنون
1402-09-14
دوره کاربردی هست. خیلی کامل بود. مطابق صحبت استاد شخصی سازی کردم دوره رو. یه چیزیم که به نظرم باید توجه کنید اینه که تمام مباحث گفته شده توی این دوره. ولی خب ممکنه به کار هر کس نیاد. مثلا من دانشکاه آزادم. کلا فصل مشتقات جزیی دو تا مطلب موج و گرما رو استادمون گفته. اینجا خیلی کامل تر مباحثارو گفتن و سوال ازش حل کردن و یه جاهایی دیدم با فوریه ترکیب شده بود!!!!. دیگه من نگاه نکردم. رفتم روی مطالبی که استادمون درس داده.
1402-09-14
دوره خوبی بود. مخصوصا فصل دوم که بی نظیر دسته بندی شده. هر روشیو که گفتن سوالای امتحانی کافی ازس حل شده. تشکر ویژه
1402-09-14
به نظرم مهمترین نکته ای که باید دوستان بهش توجه کنن اینه که استاد برای حل سوالات این دوره واقعا وقت میزاره و از اول خودشون شروع به حل میکنن.یعنی فقط صورت سوالو از قبل نوشتن و از ب بسم الله خودشون حل میکنن. این خیلی عالیه. حتی بعضی جاها بر میگردن پاسخشونو بررسی میکنن که اشتباه محاسباتی نکرده باشن. این باعث میشه راه حل مسئله تو ذهن حک بشه. خسته نباشید استاد.
1
2

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  23 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  19 ساعت ویدئو - 4 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام