آموزش تلفظ انگلیسی با لهجه آمریکایی

poster
پیش‌نمایش دوره

آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا ما باید تلفظ انگلیسی خوبی داشته باشیم؟ آیا تاکنون به اهمیت یادگیری تلفظ و لهجه آمریکایی در یادگیری زبان انگلیسی دقت کرده‌اید؟ در دنیایی که به سرعت در ... ادامه

برگزارکننده:  University of California, Irvine  University of California, Irvine
مدرس دوره:
جمعی از اساتید UCI
5 (7 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  111 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  9 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

سرفصل‌های دوره آموزش تلفظ انگلیسی با لهجه آمریکایی

معرفی حروف بی‌صدا

.

  معرفی- هفته اول
مشاهده
"01:20  
  مرور پیش آزمون حروف بی‌صدا
مشاهده
"03:31  
  بررسی اجمالی حروف بی‌صدا
مشاهده
"05:48  
  بررسی اجمالی حروف بی‌صدا- تمرین
"03:39  
  صداهای بلند و بی صدا
"03:39  
  تمرین صداهای بلند و بی‌صدا
"02:20  
  نکات تلفظ
"03:26  
  تکنیک سایه در مکالمه
"04:26  
حروف بی‌صدا- بخش اول

.

  معرفی- هفته دوم
"01:00  
  consonants sounds that pop
"05:51  
  Consonant Sounds that Pop Part 2
"05:08  
  Consonant Sounds that Pop Practice Activity
"05:05  
  Consonant Sounds that Hiss Part 1
"05:51  
  Consonant Sounds that Hiss Part 2
"06:58  
  Consonant Sounds that Hiss Practice Activity
"05:42  
  Confusing Consonant Pairs
"10:09  
  Confusing Consonant Pairs 1 Practice Activity
"04:21  
  نکات تلفظ
"05:17  
  تکنیک سایه در مکالمه
"02:34  
حروف بی‌صدا- بخش دوم

.

  معرفی- هفته سوم
"00:58  
  Consonant Sounds that Hum
"03:45  
  Consonant Sounds that Hum Practice Activity
"05:42  
  Consonant Sounds that Flow
"05:26  
  Consonant Sounds that Flow Practice Activity
"05:36  
  Confusing Consonant Pairs 2
"10:04  
  Confusing Consonant Pairs 2 Practice Activity
"05:57  
  نکات تلفظ
"04:06  
  تکنیک سایه در مکالمه
"02:37  
چالش های حروف بی‌صدا
  معرفی- هفته چهارم
"01:18  
  آخرین حروف بی‌صدا و خوشه‌های بی‌صدا
"07:37  
  تمرین آخرین حروف بی‌صدا و خوشه‌های بی‌صدا
"06:15  
  تلفظ کلماتی که به s و ed ختم می‌شوند
"07:33  
  تمرینات کلماتی که به s و ed ختم می‌شوند
"05:24  
  تغییر‌پذیری بعضی از حروف بی‌صدا
"06:35  
  تمرینات تغییر‌پذیری بعضی از حروف بی‌صدا
"07:46  
  نکات تلفظ
"04:22  
  تکنیک سایه در مکالمه
"03:38  
معرفی حروف صدا‌دار
  معرفی- هفته اول
"01:18  
  مرور پیش آزمون حروف صدا‌دار
"05:04  
  مرور اجمالی حروف صدا‌دار
"03:48  
  تمرین مرور اجمالی حروف صدا‌دار
"04:53  
  آواهای گرد و غیر گرد
"08:10  
  تمرین آواهای گرد و غیر گرد
"05:07  
  نکات تلفظ
"06:40  
  تکنیک سایه در مکالمه
"04:07  
حروف صدا‌دار- بخش اول
  معرفی- هفته دوم
"01:02  
  صداهای پیشین
"07:59  
  تمرین صداهای پیشین
"06:28  
  Tense and Lax Vowels
"06:04  
  Tense and Lax Vowels Practice Activity
"04:59  
  صداهای مبهم
"06:31  
  تمرین صداهای مبهم
"03:54  
  نکات تلفظ
"05:54  
  تکنیک سایه در مکالمه
"03:23  
حروف صدا‌دار- بخش دوم
  معرفی- هفته سوم
"01:10  
  حروف صدا‌دار مرکزی
"03:17  
  حروف صدا‌دار پسین
"06:32  
  تمرین حروف صدادار مرکزی و پسین
"06:57  
  مصوت دو‌آوا
"05:26  
  تمرین مصوت دو‌آوا
"06:32  
  حروف صدا‌دار مبهم
"06:54  
  تمرین حروف صدا‌دار مبهم
"04:13  
  نکات تلفظ
"05:35  
  تکنیک سایه در مکالمه
"03:21  
چالش های حروف صدا‌دار
  معرفی- هفته چهارم
"01:13  
  حروف صدا‌دار بدون تاکید
"06:01  
  تمرین حروف صدا‌دار بدون تاکید
"05:07  
  R-Controlled
"07:37  
  تمرین R-Controlled
"05:50  
  چالش هجی کردن حروف صدا‌دار
"07:28  
  تمرین چالش هجی کردن حروف صدا‌دار
"06:53  
  نکات تلفظ
"05:57  
  تکنیک سایه در مکالمه
"03:57  
هجاها و استرس کلمه
  معرفی- هفته اول
"01:01  
  ریتم زبان انگلیسی
"07:00  
  تمرین ریتم زبان انگلیسی
"07:05  
  هجاها و استرس کلمه
"06:13  
  Disappearing Syllables
"02:54  
  Disappearing Syllables Practice Activity
"04:49  
  پیش‌بینی استرس‌ها
"06:43  
  تمرین پیش‌بینی استرس‌ها
"05:53  
  نکات تلفظ
"06:00  
  تکنیک سایه در مکالمه
"03:18  
گروه‌های فکری، ریتم و کلمات کاهش یافته
  معرفی- هفته دوم
"01:08  
  گروه‌های فکری
"03:25  
  ریتم
"03:44  
  تمرین گروه‌های فکری و ریتم
"04:08  
  کلمات کاهش یافته
"06:23  
  تمرین کلمات کاهش یافته
"04:16  
  اختصار
"06:00  
  تمرین اختصار
"06:03  
  نکات تلفظ
"04:26  
  تکنیک سایه در مکالمه
"01:50  
گفتار متصل
  معرفی- هفته سوم
"01:00  
  پیومند بخشی- 1
"06:00  
  تمرین پیوند بخشی- 1
"04:21  
  پیومند بخشی- 2
"04:32  
  تمرین پیوند بخشی- 2
"04:45  
  عبارات پیوند مشترک
"05:56  
  تمرین عبارات پیوند مشترک
"04:36  
  نکات تلفظ
"06:15  
  تکنیک سایه در مکالمه
"02:41  
تمرکز جملات و آهنگ
  معرفی- هفته چهارم
"01:11  
  تمرکز جملات
"07:25  
  تمرین تمرکز جملات
"04:47  
  آهنگ- 1
"05:23  
  تمرین- اهنگ- 1
"05:41  
  آهنگ- 2
"05:48  
  تمرین- آهنگ- 2
"07:47  
  نکات تلفظ
"05:28  
  داستان‌های اضافی جالب تلفظ
"03:12  

درباره دوره

آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا ما باید تلفظ انگلیسی خوبی داشته باشیم؟ آیا تاکنون به اهمیت یادگیری تلفظ و لهجه آمریکایی در یادگیری زبان انگلیسی دقت کرده‌اید؟ 

 

در دنیایی که به سرعت در حال پیشرفت است، یادگیری زبان انگلیسی یکی از اصلی‌ترین نیازها به شمار می‌آید، زیرا شما با یادگیری این زبان قادر خواهید بود به کشورهای دیگر سفر کنید، در دانشگاه های مطرح دنیا تحصیل کنید و فرصت های شغلی زیادی در سراسر دنیا پیدا کنید. 

 

بیشتر افرادی که شروع به یادگیری زبان انگلیسی می‌کنند انتظار دارند، بعد از گذشت مدت کوتاهی قادر به مکالمه انگلیسی باشند و آنچه می‌شنوند و یا می‌خوانند را به طور کامل متوجه شوند. خیلی از اوقات نیز آنچه را که در متن یا جمله‌ای می‌بینند، به خوبی متوجه می‌شوند. اما صحبت کردن روان و صحیح به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از عواملی که باعث می‌شود که شما بهتر صحبت کنید و همچنین صحبت‌های دیگران را بهتر متوجه شوید یادگیری نحوه صحیح تلفظ کلمات انگلیسی است.

بسیاری از زبان‌آموزان ممکن است به دلیل عدم آشنایی با تلفظ انگلیسی و صداهای جدیدی که ممکن است در ترکیبات مختلف ایجاد شود، نتوانند به درستی متوجه کلماتی شوند که به گوششان می‌خورد.

مکالمه زبان انگلیسی مثل هر زبان دیگری دارای تغییراتی در آهنگ صدا است و فشار و تکیه روی بعضی کلمات بیشتر و بعضی کمتر می‌شود. شاید کم توجهی اکثر زبان‌آموزان به این اصل سبب شده که هنگام مکالمه، لحنی ربات‌گونه داشته باشند. برای اینکه بتوانید لهجه خود را هرچه بیشتر به بومیان نزدیک‌تر کنید، بهتر است طرز صحیح تلفظ کلمات انگلیسی را به خوبی بیاموزید و با توجه بیشتری به این قسمت یادگیری زبان انگلیسی بپردازید.

 

تلفظ انگلیسی یکی از فاکتور‌های مهمی است که هر زبان‌آموزی که قصد صحبت با لهجه آمریکایی را دارد، باید به طور صحیح آموزش ببیند. در واقع خوب صحبت کردن فقط این نیست که ما واژگان زیادی را به حافظه بسپاریم و یا اصطلاحات زیادی را یادبگیریم. ادا نکردن درست کلمات و جملات باعث می‌شود، شما نتوانید منظور خود را به درستی منتقل کنید و نهایتا ممکن است باعث سوء برداشت طرف مقابل ‌شود. درک نادرست از لهجه آمریکایی حتی ممکن است باعث گمراهی شما شود و نتوانید به درستی منظور دیگران را بفهمید.

درباره استاد

جمعی از اساتید UCI

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
محمد حسین علیمردی 1403-01-07
بی نظیر
امیرحسین محمدی 1401-09-10
عالی بود لطفا آموزش های بیشتری از دانشگاه های معتبر دنیا قرار دهید ممنون
فرزاد بوستانی 1401-02-10
Thanks
لاله صادقي 1399-07-18
واقعا عالی از همه نظر. تشکر فراوان.
1399-06-01
Mer30

دوره‌های پیشنهادی

در دوره آموزش تلفظ انگلیسی با لهجه آمریکایی شما با تلفظ صداهای صامت آشنا خواهید شد. صامت به آواها و صداهایی گفته می‌شود که هنگام تلفظ آن‌ها، جریان هوا جایی میان گلو و لب متوقف می‌شود. به عنوان مثال در زبان فارسی برای تلفظ /ب/ لب‌ها روی هم قرار می‌گیرند و برای مدت کوتاهی مسیر عبور هوا سد می‌شود و بعد مسیر عبور آن را باز می‌کنیم. برای تلفظ /م/ مانع عبور هوا از دهان می‌شویم در نتیجه هوا از بینی خارج می‌شود. برای تلفظ /س/  مسیر عبور هوا را به کمک لب پایین و دندان بالا نازک می‌کنیم. در زبان انگلیسی 25 صدای صامت وجود دارد. 

 

مصوت به آوا یا صداهایی گفته میشود که هنگام تلفظ آن‌ها، هیچ مانعی در مسیر هوا وجود ندارد و با تغییر شکل دهان می‌توانیم صداهای مختلف را تولید کنیم. در زبان انگلیسی 5 مصوت وجود دارد. در این دوره با تلفظ مصوت‌ها آشنا خواهید شد. همچنین شما نکاتی را در مورد تلفظ بهتر و آهنگ کلمات خواهید آموخت و از توصیه‌ها و تجربیات اساتید مختلف و زبان آموزان موفق استفاده خواهید کرد. 

در دوره آموزش تلفظ انگلیسی با لهجه آمریکایی همه حروف صامت و مصوت را تمرین خواهید کرد. شما می‌توانید در زمانی که استاد در حال نمایش دادن نحوه تولید صداهای مختلف است بیشتر به حرکات دهان و لب‌ها دقت کنید و سعی کنید که همراه استاد صداها را تولید کنید تا در تلفظ کلمات انگلیسی مسلط شوید. همچنین از تجربیات اساتیدی که با شما به اشتراک گذاشته می‌شود به خوبی استفاده کنید تا بتوانید همه‌ی نیازهای خود را در زمینه تلفظ صحیح برطرف کنید.

 

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این دوره یادگیری مواردی مثل استرس هجاها، آهنگ کلمات و . . . و نیز نحوه تقسیم‌بندی کلمات انگلیسی به هجاها و آهنگ‌های مختلف کلام است. همچنین اهمیت رعایت استرس و تکیه کلمات را یاد می‌گیرید که در نهایت باعث می‌شود تلفظ طبیعی‌تری داشته باشد.

علاوه بر حروف صامت و مصوت، در این دوره با مهارتی به نام تکنیک سایه (Shadowing)  نیز آشنا خواهید شد. این تکنیک روشی پیشرفته برای یادگیری زبان انگلیسی است که می‌تواند در بهبود تلفظ انگلیسی بسیار تاثیرگذار باشد.

 

تکنیک سایه، تکرار جزء به جزء سخنانی است که می‌شنوید. در واقع وقتی به محتوای انگلیسی گوش می‌کنید، به‌محض شنیدن هر عبارتی باید به‌سرعت، آن را با صدای بلند تکرار کنید، مثل همراهی کردن با ترانه‌ی محبوبتان. یعنی هرچه می‌شنوید همان را دقیقا تکرار ‌کنید و سعی ‌کنید که تغییرات صدا، آهنگ صدا، حالات روحی گوینده و حتی حرکات بدنی گوینده را تقلید کنید. البته لازم نیست که حتما با صدای بلند تکرار کنید. می‌توانید این فرایند را در ذهن خود نیز انجام دهید. مثلا زمانی که در یک مکان عمومی مثل کافه یا رستوران در حال گوش دادن به یک مکالمه انگلیسی هستید این فرایند را در ذهن خود تکرار کنید. علاوه‌بر تاثیری که این تکنیک در اسپیکینگ و لهجه شما دارد، همچنین باعث می‌شود که شما بتوانید تلفظ و آهنگ کلمات در انگلیسی را بهتر درک کنید و به همراه آن لیسنینگ خود را نیز تقویت نمایید. 

صفحات پربازدید
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  University of California, Irvine
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  111 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  9 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)