آموزش معادلات دیفرانسیل

این دوره‌ی آموزش معادلات دیفرانسیل از سری آمادگی شب‌های امتحان سایت مکتب خونه می‌باشد. رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی است. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات امتحانات ... ادامه

ارائه دهنده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
5 (25 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  22 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  17 ساعت ویدئو - 5 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 آماده‌سازی دانشجویان برای امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم

 درک مفاهیم پایه‌ای درس معادلات دیفرانسیل

 تشخیص نوع معادلات دیفرانسیل از طریق استانداردسازی معادلات

 بی‌نیازی دانشجویان از هر دورهٔ آموزشی، کتاب و جزوات

سرفصل‌های دوره آموزش معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل عمومی
  مقدمه
"05:10  
  معادلات دیفرانسیل عمومی
"12:28  
  تشکیل معادله دیفرانسیل
"13:14  
  تمرین فصل اول (الزامی)
 100%    
"20:00  
معادلات دیفرانسیل مرتبه یک
  معادلات تفکیک پذیر - بخش اول
"14:33  
  معادلات تفکیک پذیر - بخش دوم
"14:00  
  معادلات همگن - بخش اول
"20:03  
  معادلات همگن - بخش دوم
"11:31  
  معادلات همگن - بخش سوم
"14:58  
  معادلات شبه‌همگن - بخش اول
"12:34  
  معادلات شبه‌همگن - بخش دوم
"13:35  
  معادلات کامل - بخش اول
"13:21  
  معادلات کامل - بخش دوم
"11:18  
  معادلات کامل - بخش سوم
"07:53  
  معادلات غیرکامل - بخش اول
"14:13  
  معادلات غیرکامل - بخش دوم
"13:12  
  معادلات غیرکامل - بخش سوم
"15:07  
  معادله خطی مرتبه اول
"16:36  
  معادلات برنولی
"15:14  
  معادلات ریکاتی
"15:59  
  معادلات کلرو
"11:51  
  معادلات لاگرانژ - بخش اول
"12:15  
  معادلات لاگرانژ - بخش دوم
"08:42  
  کاربردهای معادلات دیفرانسیل در تعیین مسیرهای متعامد
"14:46  
  کاربرد معادلات دیفرانسیل در تعیین پوش دسته منحنی
"05:10  
  تمرین فصل دوم (الزامی)
 100%    
"60:00  
معادلات مرتبه دوم و بالاتر
  مقدمه
"14:41  
  معادلات ضریب ثابت و همگن - بخش اول
"13:54  
  معادلات ضریب ثابت و همگن - بخش دوم
"14:42  
  معادلات مرتبه دوم ناهمگن با ضریب ثابت - بخش اول
"13:24  
  معادلات مرتبه دوم ناهمگن با ضریب ثابت - بخش دوم
"11:09  
  معادلات مرتبه دوم ناهمگن با ضریب ثابت - بخش سوم
"13:11  
  معادلات مرتبه دوم ناهمگن با ضریب ثابت - بخش چهارم
"11:23  
  معادلات مرتبه دوم ناهمگن با ضریب ثابت - بخش پنجم
"13:55  
  معادلات مرتبه دوم ناهمگن با ضریب ثابت - بخش ششم
"13:01  
  حل سوالات امتحانی ضرایب نامعین - بخش اول
"12:00  
  حل سوالات امتحانی ضرایب نامعین - بخش دوم
"10:07  
  روش کاهش مرتبه برای یافتن پاسخ همگن معادلات با ضرایب متغییر - بخش اول
"11:30  
  روش کاهش مرتبه برای یافتن پاسخ همگن معادلات با ضرایب متغییر - بخش دوم
"08:16  
  روش تغییر پارامترها برای یافتن پاسخ ناهمگن معادلات - بخش اول
"15:05  
  روش تغییر پارامترها برای یافتن پاسخ ناهمگن معادلات - بخش دوم
"13:00  
  معادلات کوشی - اویلر همگن
"12:51  
  معادلات کوشی - اویلر ناهمگن
"14:00  
  معادلات خاص - بخش اول
"11:10  
  معادلات خاص - بخش دوم
"07:52  
  معادلات کامل مرتبه دوم
"13:08  
  تمرین فصل سوم (الزامی)
 100%    
"60:00  
حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها
  مقدمه
"13:28  
  محاسبه نقطه عادی و غیرعادی
"14:03  
  محاسبه سری‌های توانی - بخش اول
"12:42  
  محاسبه سری‌های توانی - بخش دوم
"15:10  
  محاسبه سری‌های توانی - بخش سوم
"09:32  
  سری‌های فروبینیوس - بخش اول
"14:11  
  سری‌های فروبینیوس - بخش دوم
"15:23  
  سری‌های فروبینیوس - بخش سوم
"06:12  
  سری‌های لژاندر - بخش اول
"09:17  
  سری‌های لژاندر - بخش دوم
"15:38  
  سری‌های لژاندر - بخش سوم
"15:39  
  سری‌های بسل - بخش اول
"16:05  
  سری‌های بسل - بخش دوم
"09:22  
  تمرین فصل چهارم (الزامی)
 100%    
"60:00  
حل دستگاه معادلات دیفرانسیل
  روش حذفی
"11:52  
  روش اپراتورها
"14:07  
  روش مقادیر ویژه
"10:51  
  تمرین فصل پنجم (الزامی)
 100%    
"60:00  
تبدیل لاپلاس
  تبدیل لاپلاس - بخش اول
"12:44  
  تبدیل لاپلاس - بخش دوم
"14:54  
  تبدیل لاپلاس - بخش سوم
"11:35  
  تبدیل لاپلاس - بخش چهارم
"14:07  
  تفکیک کسرهای جزیی (ریشه ساده)
"20:35  
  تفکیک کسرهای جزیی (ریشه تکراری)
"12:16  
  تبدیل لاپلاس مشتق
"12:03  
  لاپلاس انتگرال - مشتق لاپلاس
"13:39  
  حل سوالات امتحانی از مبحث مشتق لاپلاس
"12:11  
  انتگرال لاپلاس - قضیه اول انتقال
"15:15  
  حل سوالات امتحانی از قضایای تبدیل لاپلاس
"15:15  
  حل معادلات دیفرانسیل با ضرایب متغییر به کمک تبدیل لاپلاس
"16:03  
  تبدیل لاپلاس - ضرب پیچشی (کانولوشن)
"15:30  
  محاسبه انتگرال توابع به کمک تبدیل لاپلاس
"10:19  
  تبدیل لاپلاس توابع خاص
"07:59  
  تبدیل لاپلاس توابع متناوب
"06:59  
  لاپلاس توابع دلتا و توابع پله - قضیه دوم انتقال
"12:47  
  حل معادلات انتگرالی
"09:37  
  حل دستگاه معادلات دیفرانسیل به کمک تبدیل لاپلاس
"11:17  
  تمرین فصل ششم (الزامی)
 100%    
"60:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

این دوره‌ی آموزش معادلات دیفرانسیل از سری آمادگی شب‌های امتحان سایت مکتب خونه می‌باشد. رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی است. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات  امتحانات پایانترم و میانترم دانشگاه های برتر کشور انتخاب شده‌است. هم چنین در انتهای هر فصل یک کوییز برای دانشجویان طرح شده است که سوالات این کوییزها پتانسیل طرح به عنوان سوالات امتحان شما را دارد( برای توضیحات بیشتر ویدوی مقدمه -فصل اول را مشاهده کنید). 
تمام ۱۷ ساعت این دوره به حل سوالات و نکات امتحانی پرداخته شده‌است و اثبات فرمول‌ها و قضایا را در این دوره نخواهیم داشت(چرا که اساتید در دانشگاه بسیار پایه‌ای و علمی به اثبات این موارد خواهند پرداخت)
این دوره برای دانشجویانی که در حل سوالات و تکنیک تشخیص نوع معادلات دیفرانسیل مشکل دارند بسیار کاربردی خواهد بود.در ابتدای هر فصل یک نقشه راه خدمت شما دانشجویان ارائه گردیده که به کمک آن به راحتی می توانید نوع معادله دیفرانسیل و روش حل آن را تشخیص دهید.
برای اینکه بهتر بتوانید تصمیمگیری کنید که آیا این دوره برای شما مناسب است یا نه، حتما ثبت نام رایگان را انجام داده و ویدیو های رایگان(14قسمت از فصول مختلف) که برای شما انتخاب شده است را ببینید.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher عرفان صابر

عرفان صابر از سال ۹۰ فعالیت در زمینه تدریس دروس دانشگاهی آغاز نمود.  وی ابتدا به عنوان استاد حل تمرین دانشگاه و در ادامه به صورت استاد خصوصی به برگزاری کلاس‌های دانشگاهی مشغول شد. زمینه فعالیت وی برگزاری کلاس برای دانشجویان جهت آمادگی در امتحانات و همچنین کنکور ارشد و دکتری است. دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، سیگنال و محاسبات عددی از جمله دروسی است که وی سابقه فعالیت به عنوان مدرس را دارد.
ایشان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم از دانشگاه امیرکبیر است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-01-03
دوره از هر نظر عالی بود. ممنون از استاد تایم ویدیوها کوتاه بود و سریع میرفتن سر اصل مطلب. نکته بعدی که خیلی جالب بود این بود تمام نکات و مسایلو با حل سوال توضیح میدادند و خیلی کمک کننده بود.
1402-09-19
واقعا دمتون گرم. دوره کلا بر اساس حل سوال جلو میره. تیپ های مختلفو بررسی کردند. اینکه خودشون از اول شروع به حل سوالات می کنند و ایده میدن کمک کنندس.
1402-09-15
.kheili khooob va kameel tamame mataleb emtehani tadris shod. ostadam ke awli dars midn. mahale adam yad ngire
1402-09-15
زمان ویدیوها کوتاهه و اصلا خسته کننده نیست سوالایی ک حل کردند کاربردی بود. هر جلسه هم سوالا نوعشو فرق میکنه با سوالای جلسات بعد و تیپ های مختلفو پوشش میده
1402-09-15
سلام خدمت استاد عزیز. میخواستم تشکر کنم بابت این دوره عالی و مفید. والا تو دانشگاه هیچی نمیگن.فقط اثبات فرمول و قضیه هست. این به نظرم بهترین دوره معادلات هست. اینقدر مثال های گوناگون از آسون تا سخت داره این دوره که برای هر تیپی از دانشجو ها میتونه مناسب باشه. من با این دوره علاوه بر معادلات , انتگرال گیری هم یاد گرفتم. واقعا سپاس گزارم
1402-09-14
به پیشنهاد یکی از دوستان این دوره را برای آمادگی کنکور ارشد گرفتم.چند سالی از درس دور بودم.گفتن دوره کلا بر اساس حل سوال جلو میره و تمام مباحثو پوشش دادند. به نظرم که فوق العاده بود و حتی با دیدن این دروره میتونید سوالات کنکورو بزنید چه برسه امتحان. ممنون از استاد بزرگوار
1402-09-14
این دوره یکی از بهترین دوره های مکتب خونس. استاد کاملا سوالایی که انتخاب کردند امتحانیه. سطح دوره فکر کنم همه دانشجویان رو پوشش بده. از سوال متوسط داره تا سخت.
1402-09-14
خیلی خوب توضیح دادند.دنبال یادگیری سری های بسل و لژاندر بودم. اینجا پیدا کردم. ولی باقی مطالبشونم دیدم. کمک کننده بود
1402-09-14
دوره بی نظیری بود. بهترین دوره بود. کامل و کاربردی. فقط بگید این سوالا رو از کجا آوردید که اینقد شبیه سوالای امتحان بود. تشکر
1402-09-09
خوب بود. لطفا برای سایر دروس مثل ریاضی‌مهندسی و آمار هم استاد دوره تهییه‌کنند.
1402-09-09
کامل و جامع بود. لطفا درس های دیگه هم استاد تهییه کنند.
1402-09-01
ممنون از استاد بابت بیان عالی. واقعا مبحث معادلات مرتبه دوم و بالاتر خیلی قشنگ دسته بندی کردند. نقشه راه عالی بود
1402-08-11
نکاتی که به نظرم رسید در مورد این دوره رو میگم 1- از هر مبحث اینقدر سوال حل میشه که شما محاله یاد نگیرید 2- ممکنه همه مباحث این دوره به کارتون نیاد.چون آقای صابر کامل درس دادن. پس حتما باید با جزوه استادتون مطابقت بدید 3- اگر فقط تو یک فصل خاص مشکل دارید باید کل دوره رو تهیه کنید و امکان خرید هر فصل به طور مجزا نیست 4- با این دوره احتمالا بتونید نمره عالی کسب کنید ولی خب باید وقت بزارید و مثالای استادو خودتونم حل کنید و نکاتشو در بیارید تشکر از استاد ومکتب خونه بابت تهیه این دوره
1402-08-10
واقعا تصحیح کوییز ها خیلی خوبه.خیلی زود تصحیح میکنن و میگن کجاها رو غلط رفتی.در کنار ویدیو ها خیلی برای امتحان این کوییز ها کمک میکنه. اینم بگم میانترمم خیلی شبیه سوالات بود. اگر میشه دوره محاسبات عددی قرار بدید
1402-08-10
تدریس عالیه. سطح سوالا واقعا امتحانیه. اینکه خودشون از اول شروع به حل میکنن و ایده برای حل میدن خوبه.شبیه سوالاتی که استاد حل کردند توی میانترمم اومد. یکی از بهترین دوره هاست
1
2

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  22 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  17 ساعت ویدئو - 5 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
امتیاز شما:  0 %
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام