آموزش زبان انگلیسی مقدماتی

poster
پیش‌نمایش دوره

انگلیسی زبان علم، کامپیوتر، دیپلماسی و گردشگری است. هر روزه افراد بیشتری وقت خود را به آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم اختصاص می‌دهند. بسیاری از کشورها زبان انگلیسی را در برنامه درسی مدرسه‌ها ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
4.5 (86 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  32 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  11 ساعت ویدئو - 21 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  12 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

این دوره نیاز به پیش‌نیاز خاصی ندارد. تنها آشنایی با حروف الفبای انگلیسی کافی است.

برای اطلاع از سطح خود در زبان انگلیسی و انتخاب دوره‌های مناسب سطحتان می‌توانید در آزمون تعیین سطح شرکت کنید.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان انگلیسی مقدماتی

Unit 1

By the end of this unit, you can easily talk about Greeting and use Tobe.

  Introducing yourself 1
مشاهده
"11:55  
  Introducing yourself 2
"08:55  
  راهنمای نحوه حل کردن تمرینات
"01:12  
  Practice1
"08:42  
  Jobs
"10:44  
  Make sentences
"12:54  
  Practice2
"06:41  
  How do you spell ....?
"07:24  
  Handout
"00:03  
  FC 1
"04:27  
  FC Video Practice
"07:10  
  Introduction and job
"03:01  
  Listening Practice 1
"04:00  
  Listening Practice 2
"05:19  
  Practice and Learn more!
"17:40  
  Quiz 1
 100%    
"25:58  
Unit 2

By the end of this unit, you can easily talk about Nationalities and Jobs and use Who and How old.

  Where are you from?
مشاهده
"08:13  
  Practice1
"04:15  
  Nationalities
"08:32  
  Phone number and email addresses
"04:32  
  Family members
"10:23  
  Practice2
"02:44  
  Reading
"07:49  
  Family members
"01:08  
  Handout
"00:03  
  FC2
"02:56  
  FC Video Practice
"11:07  
  Nationality and job
"02:30  
  Family
"02:49  
  Karaoke 1
"03:23  
  Karaoke 2
"05:48  
  Listening Practice 1
"04:00  
  Listening Practice 2
"05:57  
  !Practice and Learn more
"47:11  
  Quiz 2
 100%    
"15:40  
Unit 3

By the end of this unit, you can easily talk about Clothes and Color and use Possessive adjective and Whose.

  This, that, these, those
مشاهده
"13:36  
  Possessive pronouns
"15:49  
  Practice
"06:00  
  What is you favorite .....?
"05:41  
  Transcription
"00:19  
  Handout
"00:03  
  FC3
"02:38  
  FC Video Practice
"10:41  
  Clothes
مشاهده
"02:42  
  Listening Practice
"01:49  
  Practice and learn more!
"29:34  
  Quiz 3
 100%    
"23:11  
Unit 4

By the end of this unit, you can easily talk about Transportation and use Simple present.

  Ways of getting around 1
مشاهده
"11:21  
  Ways of getting around 2
"13:56  
  Ways of getting around 3
"09:50  
  Ways of getting around 4
"11:13  
  Ways of getting around 5
"08:22  
  Practice1
"04:49  
  Vocabulary
"08:48  
  Practice2
"02:45  
  What time is it?
"10:24  
  Daily routine 1
"10:05  
  Daily routine 2
"09:22  
  Transcription
"00:37  
  Handout
"00:03  
  FC4
"03:41  
  FC Video Practice
"11:27  
  Daily routine
"02:29  
  Karaoke
"04:03  
  Time
"02:51  
  Listening Practice
"04:16  
  Practice and learn more!
"46:15  
  Quiz 4
 100%    
"16:54  
Unit 5

By the end of this unit, you can easily talk about Leisure activity and use Wh questions.

  Online activities
مشاهده
"08:41  
  Adverbs of frequency
"02:40  
  What do you do in your free time?
"03:27  
  At the store
"09:33  
  Leisure activities and places
"13:26  
  Conversation: In our free time
"03:58  
  Transcription
"00:40  
  Handout
"00:03  
  FC5
"03:04  
  FC Video Practice
"15:16  
  Listening Practice 1
"04:00  
  Listening Practice 2
"04:00  
  Practice and learn more!
"31:08  
  Quiz 5
 100%    
"18:16  
Unit 6

By the end of this unit, you can easily talk about Jobs and use Wh questions.

  Jobs
مشاهده
"12:04  
  On the phone
"13:11  
  Practice1
"07:03  
  Abilities
"09:34  
  Transcription
"00:46  
  Practice2
"03:14  
  Handout
"00:03  
  FC6
"03:55  
  FC Video Practice
"12:09  
  Interview_can
"01:32  
  Listening Practice
"04:34  
  Practice and learn more!
"16:14  
  Quiz 6
 100%    
"25:56  
Midterm Exam

By the end of this section, you can easily evaluate yourself.

  Quiz 1
 8.3%    
"02:19  
  Quiz 2
 91.7%    
"57:23  
Midterm Project

This project aims to evaluate your improvement in vocabulary, grammar, writing and speaking in bargain.

  Writing and Speaking (الزامی)
 100%    
"120:00  
Unit 7

By the end of this unit, you can easily talk about Food and use Some/any.

  Foods
مشاهده
"16:14  
  Count and noncount nouns
"10:45  
  Meals
"11:23  
  Practice1
"04:18  
  Favorite foods
"09:12  
  Listening Practice
"06:06  
  Time expressions
"03:40  
  Practice2
"02:59  
  Conversation
"07:37  
  Transcription
"00:36  
  Handout
"00:03  
  FC7
"02:15  
  FC Video Practice
"06:20  
  Food
"03:48  
  Practice and learn more!
"34:38  
  Quiz 7
 100%    
"22:31  
Unit 8

By the end of this unit, you can easily talk about Places and use there be.

  Places in the neighborhood
مشاهده
"10:42  
  Prepositions of location
"08:34  
  Directions
"11:03  
  There is and It is
"13:19  
  Transcription
"00:54  
  Handout
"00:03  
  FC8
"01:43  
  Direction
"02:33  
  Direction_interview
"01:25  
  Karaoke
"05:01  
  Practice and learn more!
"16:49  
  Quiz 8
 100%    
"18:59  
Unit 9

By the end of this unit, you can easily talk about Action and Activity and use Present Continuous.

  Present continuous statements
مشاهده
"10:38  
  What are you doing?
"07:04  
  Practice
"05:15  
  These days
"08:37  
  Can you talk?
"12:59  
  Handout
"00:03  
  FC9
"04:22  
  FC Video Practice
"13:10  
  present continuous
"03:34  
  Listening Practice
"03:19  
  Practice and learn more!
"27:28  
  Quiz 9
 100%    
"20:42  
Unit 10

By the end of this unit, you can easily talk about Action ans Activities and use Simple past.

  Simple past regular verbs
"12:38  
  Expressing surprise
"09:25  
  Simple past irregular verbs
"12:48  
  Practice1
"04:51  
  Practice2
"02:45  
  Reading
"06:11  
  Handout
"00:03  
  FC10
"03:13  
  FC Video Practice
"12:30  
  Simple Past
"02:43  
  Karaoke
"05:44  
  Listening Practice 1
"03:52  
  Listening Practice 2
"02:00  
  Practice and learn more!
"31:08  
  Quiz 10
 100%    
"16:42  
Unit 11

By the end of this unit, you can easily talk about Adjectives and Vacation and use Simple past.

  Past of be
"08:29  
  Reacting to news
"10:22  
  Practice
"02:44  
  Souvenirs
"09:33  
  Simple past Wh- questions
"09:51  
  Reading
"09:14  
  Handout
"00:03  
  FC11
"02:59  
  FC Video Practice
"11:32  
  Practice and learn more!
"18:42  
  Quiz 11
 100%    
"19:50  
Unit 12

By the end of this unit, you can easily talk about Months and Dates and use Tobe going to.

  Months and dates
"06:17  
  Be going to
"08:15  
  Wh- questions with be going to
"08:07  
  Practice1
"02:45  
  Invitations and Objective Pronouns
"07:04  
  Practice2
"04:19  
  Practice3
"02:46  
  Conversation
"06:53  
  Practice4
"04:50  
  Reading
"06:13  
  Handout
"00:03  
  FC12
"03:56  
  FC Video Practice
"11:07  
  Practice and learn more!
"25:20  
  Quiz 12
 100%    
"25:08  
Final Exam

By the end of this section, you can easily evaluate yourself.

  Quiz 1
 16.7%    
"12:32  
  Quiz 2
 83.3%    
"49:21  
Final Project

This project aims to evaluate your improvement in vocabulary, grammar, writing and speaking in bargain.

  Writing and Speaking (الزامی)
 100%    
"180:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

انگلیسی زبان علم، کامپیوتر، دیپلماسی و گردشگری است. هر روزه افراد بیشتری وقت خود را به آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم اختصاص می‌دهند. بسیاری از کشورها زبان انگلیسی را در برنامه درسی مدرسه‌ها قرار می دهند و کودکان در سن کم شروع به یادگیری زبان انگلیسی می‌کنند. انگلیسی، به عنوان زبان رسمی 67 کشور جهان حدود 400 میلیون نفر نیتیو اسپیکر (Native speaker) دارد ولی یادگیری انگلیسی فقط برای ارتباط برقرار کردن با مردم کشورهای انگلیسی زبان نیست. جالب است بدانیدکه این زبان محبوب‌ترین زبان‌دوم در جهان است و از هر پنج نفر، یک نفر می‌تواند به انگلیسی صحبت کند و یا دست کم، آن را بفهمد و به همین دلیل، یادگیری پرمخاطب‌ترین زبان در دنیای امروز، برای مردم در سراسر جهان، موضوعی ضروری، محسوب می‌شود.

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher پرهام خدابخش مقدم

پرهام خدابخش مقدم، فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران و دارنده مدرک dip TESOL از LTTC  (London Teacher Training College) هستند. ایشان تدریس دوره‌های زبان عمومی، IELTS ،FCE ،CAE را در شركت‌ها و مؤسسات مختلف مانند شکوه، ایران استرالیا، آفرینش و ... در کارنامه کاری خود دارند. از دیگر سوابق ایشان می‌توان به تدریس در دانشگاه علمی کاربردی و بخش زبان انجمن علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اشاره كرد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
نسرین رحمانیان 1402-12-23
دوره خوبه اما گاهی وقتها مشکل در تصحیح امتحان هست که جواب درست رو غلط می گیره در هر حال دوره خوبیه
1402-12-20
عالی بود
محمد پورعرب 1402-12-18
به نظر من دوره خیلی خوبیه و به طور اصولی پیشرفت حاصل میشه شرط موفقیت تمرین و تکرار ..
1402-12-01
خوب بود
آیدا نامجو 1402-08-08
سلام وقت بخیر خیلی راضی بودم دوره عالی بود تو حدود دو هفته روزی نزدیک سه ساعت مطالعه کردم و تموم کردم این دوره رو برای کسایی که هیچی نمیدونن و صفرن مناسب نیست و باید یه پیش زمینه ای بیشتر از الفبا داشته باشید حتما رایتینگم بشدت پیشرفت کرد و الان بهم یه موضوع بدن راحت راجبش مینویسم درصورتی که قبلا نمیتونستم لیسنینگ و ریدینگمم یمقدار اوکی تر شد ولی اسپیکینگم خیلی نه و هنوز میخوام صحبت کنم من من میکنم و کلی فکر خیلی خوب میشه اگه تو اموزشاتون بیشتر مانور بدید تو این زمینه درکل مفید بود ممنون از استاد خدابخش عزیز
نوشا محمدی کواکی 1402-05-16
با سلام، دوره ی مفیدی هست برای تقویت پایه اما تصحیح کوییز ها درست نیست گاها با اینکه جواب صحیح داده شده اماقبول نمیکنه ونمره درستی نمیده، اگر این موضوع اصلاح گردد برای شروع دوره ی خوبی هست.
غزاله مشهدی تقی 1401-07-08
این دوره را اخیرا تمام کردم و بسیار راضی بودم ، بسیار متشکرم از استاد خدابخش، استاد بسیار مسلط به این دوره بودن و تدریس بسیار مفیدی داشتند ، در این دوره نه تنها من زبان انگلیسی مقدماتی را مطالعه کردم بلکه نحوه ی تدریس یک زبان را هم از استاد اموختم . ممنون از مکتبخونه برای این دوره مفید.
حسین ملکی فرد 1401-07-06
بسیار عالی با وجودی که سطح من متوسط هست ولی نکات جدید زیادی یاد گرفتم
علی فاضلی کبریا 1400-10-29
تدریس استاد عالی و لذت بخش بود به هیچ عنوان از خرید این دوره پشیمون نیستم
فرشید غلامی پورباز کیائی 1400-10-15
بسیار دوره عالی بود من که راضی بودم هم مباحث خوب بود هم استاد بسیار مسلط بودن
محمدعلی دشتی پور 1400-09-21
دوره ی فوق العاده ای هست و واقعا همه بخش ها به خوبی و با آگاهی در طول دوره چیده شده اند. و نکات خیلی خوبی هم در طول دوره توسط مدرس گفته میشه
میلاد رئیسی زاده فرد 1400-06-24
در کل عالی تدریس با کیفیت و عالی‌ست. تمرینات به اندازه و مناسب و تنوع در تدریس(FCها، سریال‌ها و ترانه‌ها و ...) از ویژگی‌های بسیار خوب این دوره است. فقط در تصحیح خودکار بعضی تمرینات یکسری اشکالات جزئی هست که خیلی هم مهم نیست.
سید حجت حسینی 1400-05-10
سلام. با تشکر از همه دست اندرکاران مکتب خونه و مخصوصا استاد خدابخش. بنده از این دوره رضایت کامل را دارم و برای کسانی که میخوان زبان انگلیسی را از صفر شروع کنن این دوره را براشون پیشنهاد میکنم.
سیدمحمد موسوی 1400-03-12
سلام رفقا این دوره را به دوستان خوبم توصیه میکنم. حدود 3 ماه مطالعه این دوره زمان میبرد و واقعا ارزشمنده به خصوص تدریس خوب استاد خدابخش و پروژه محور بودن آن . فقط استمرار و پیگیری و تکرار میخواهد. امیدوارم در تمام لحظات زندگی تون منصور باشید و محفوظ ارادتمند
مائده جهرمی بوشهری 1400-02-24
سلام ، اگر می دونستم چنین دوره های زبان مجازیِ با کیفیّتی وجود داره هیچ وقت انقدرم وقتم رو صرف رفت و آمد به کلاس زبان های حضوری نمی کردم ، دوره ی خیلی مفیدی بود ، از تدریس فوق العاده مدرس گرفته تا تمرین های کاربردی بین درس ها ، پروژه ها هم که دیگه جای خود دارن . بعد از تموم شدن این دوره تفاوت جالبی رو نسبت به گذشته توی درک و فهم کتابا و فیلمای زبان اصلی حس کردم . یه چیزی که فکر می کنم به اشتراک گذاشتنش می تونه مفید باشه اینه که گاهی میام همزمان ترجمه ی فارسی ( زیر فیلم ) و انگلیسی (بالای فیلم) رو می ندازم روی فیلم و زمانی که یه جمله ای توجه م رو جلب می کنه سعی میکنم قبل از نگاه کردن به بالای صفحه تو ذهنم به انگلیسی ترجمه ش کنم . بعد از این دوره مهارتم توی این کار بیشتر شده .اگه خواستید امتحانش کنید (با pot player) می تونید همزمان ۲ تا زیر نویس (یه زیر نویس و یه بالانویس😁) بندازید رو فیلم . یکی از مواردی که اگر بهبود پیدا کنن دوره دیگه همه چی تموم میشه نحوه ی تصحیح خودکار کوییزها و تمرین هاست ، خیلی جاها (شاید همه جاها از یه جایی به بعد)باید مراقب باشیم که فعل و فاعل رو حتما به شکل کوتاه شده بنویسیم . مثلا اگه بنویسیم I am و ننویسیم I'm جوابمون امتیازی نمی گیره و چه نمره ها که اینجوری برباد نرفته.😁 در نهایت هم از استاد دوره برای تدریس فوق العاده و طراح های تمرین ها و کوییز ها برای پوشش دادن مطالب تدریس شده خیلی خیلی ممنونم.
1
2
3
4

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

مزایای یادگیری زبان انگلیسی چیست؟
زبان انگلیسی پرطرفدارترین و پرکاربردترین زبان دوم دنیاست.به همین دلیل این زبان در مراودات بین المللی استفاده فراوانی را دارد.همچنین داشتن مهارت در زبان انگلیسی یکی از ملزومات برای ادامه تحصیل در خارج از ایران است.

سوالات پرتکرار

چه مهارت‌هایی برای یادگیری زبان انگلیسی لازم است؟
زبان انگلیسی شامل چهار مهارت اصلی می‌باشد که عبارتند از مهارت های نوشتاری (writing) ، شنیداری(listening)، گفتاری(speaking)، خواندن(reading) که برای تسلط به این مهارت ها باید vocabulary (دانش لغات) و grammar (دستور زبان) را به خوبی فراگرفت.

سوالات پرتکرار

چه آزمونهایی برای سنجش مهارت در زبان انگلیسی وجود دارد؟
آزمون تافل (TOEFL) آزمون آیلتس(IELTS) آزمون TOEIC آزمون GRE

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

در این دوره، زبان آموز تنها به تماشای فیلم آموزشی نمی‌پردازد. این دوره به گونه‌ای طراحی شده که کاربر، خود را در محیطی کاملا شبیه محیط کلاس احساس می‌کند و به مطالب آموزشی متنوع و جذاب، از تمرین و آموزش تا فیلم و موزیک و همچنین مدرسِ آنلاین برای رفع اشکالات درسی، دسترسی دارد.

 

فصل‌های دوره‌

 

1- در فصل اول احوال‌پرسی و خوش‌آمد گویی به زبان انگلیسی و استفاده از افعال To Be  آموزش داده می‌شود.

2- در فصل دوم صحبت درمورد ملیت‌ها و شغل‌ها و همچنین با کلمات پرسشی Who و How Old آشنا خواهید شد.

3- در فصل سوم لباس‌ها و رنگ‌ها آموزش داده می‌شود و با صفات ملکی و کلمه پرسشی Whose آشنا خواهید شد.

4- در فصل چهارم به وسایل نقلیه می‌پردازیم و با زمان حال ساده آشنا خواهید شد.

5- در فصل پنجم به مکالمه درمورد فعالیت‌های اوغات فراغت خواهید پرداخت و با تمامی کلمات پرسشی WH آشنا خواهید شد.

6- در پایان فصل شش به راحتی می‌توانید با استفاده از کلمات پرسشی به صحبت درمورد شغل بپردازید.

7- در فصل هفتم با موضوعات مرتبط به غذا آشنا خواهید شد و کاربرد Some و Any را می‌آموزید.

8- در فصل هشتم به صحبت درمورد مکان‌ها می‌پردازید و گرامر There be را یاد می‌گیرید.

9- این فصل درمورد اعمال و فعالیت‌ها است و زمان حال استمراری به شما آموزش داده خواهد شد.

10- این فصل درمورد اعمال و فعالیت‌ها است و زمان گذشته ساده به شما آموزش داده خواهد شد.

11- در فصل یازدهم به مکالمه درمورد تعطیلات می‌پردازید و با صفت‌ها آشنا می‌شوید. همچنین بیشتر با گرامر زمان گذشته ساده آشنا خواهید شد.

12- در فصل دوازدهم با ماه‌ها و تاریخ آشنا خواهید شد و فعل To Be Going to به شما آموزش داده می‌شود.

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

 

اگر تجربه‌ای در زبان انگلیسی ندارید و مطمئن نیستید که از کجا باید شروع کنید.این دوره برای کسانی طراحی شده است که هیچوقت به مطالعه زبان نپرداخته اند و یا درک خیلی پایه‌ای از آن دارند. 

شما در این دوره‌، با عبارات روزمره‌ی انگلیسی آشنا می‌شوید و از آن‌ها در صحبت ها بهره می‌جویید. می‌توانید خودتان را معرفی کنید و در مکالمه هایتان سوالاتی در مورد محل زندگی، شغل، دوستان و علاقه‌مندی های طرف مقابل بپرسید. همچنین واژگان جدید، اعداد، حروف و فعل‌های مختلف را یاد می‌گیرید. 

در پایان این سطح، شما در مورد توانایی های ارتباطی خود به زبان انگلیسی اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت و انگیزه بیشتری برای ادامه پیشرفت در یادگیری احساس می کنید! 

 

در پایان دوره‌ی این دوره چه توانایی‌هایی خواهید داشت؟

 

1- می‌توانید خودتان را معرفی کنید و از اصطلاحات مربوط به احوال‌پرسی و خوش‌آمد گویی استفاده کنید.

2- می‌توانید در مورد ملیت دیگران صحبت کنید و توضیحی پایه‌ای از شهر خود بدهید.

3- می‌توانید در مورد دوستان و آشنایتان صحبت کنید و ظاهر و شخصیت آن‌ها را توصیف کنید.

4- می‌توانید در مورد لباس‌ها صحبت کنید و از فروشندگان سؤالات ساده‌ای بپرسید.

5- می‌توانید در مورد غذاهای مورد علاقه خود صحبت کنید و سفارشات غذا را بدهید.

6- می‌توانید درمورد فعالیت‌های روزانه خود صحبت کنید و با دوستان و همکارانتان قرار ملاقات بگذارید.

7- می‌توانید موقعیت مکانی خانه خود را توضیح داده و آدرس آن را شرح دهید.

8- می‌توانید درمورد سرگرمی‌ها و علاقه‌های خود صحبت کنید و فعالیت‌های تفریحی با دوستان و همکاران خود ترتیب دهید.

 

3 دلیل اساسی که چرا باید در این دوره شرکت کنید:

 

- محیط کلاس طوری طراحی شده است که هرچه بیشتر نزدیک به شرایط واقعی باشد و از طرف دیگر زبان‌آموز بتواند به راحتی با آن سازگار شود.

- زبان‌آموزان می‌توانند با بیشترین تمرکز و بدون هیچ عجله‌ای، زبان انگلیسی را با سرعت مناسب خود بیاموزند.

- در میانه دوره و همچنین در پایان دوره بخش‌هایی با عنوان‌ Exam و Project قرار داده‌ایم که بتوانید عملکرد و پیشرفت خود را بسنجید و به شناخت درستی از سطح انگلیسی خود برسید.

صفحات پربازدید
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  32 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  11 ساعت ویدئو - 21 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  12 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام