00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

ادوات حالت جامد پیشرفته

دوره‌های دانشگاهی
23 جلسه

سرفصل‌ها

.

مدرس دوره
رحیم فائز
دکتر رحیم فائز استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است. وی مدرک دکترای مهندسی برق خود را از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس اخذ کرده است. از زمینه‌های فعالیت وی می‌توان به Quantum Transport، Spintronics و Two Dimensional Materials اشاره نمود.
فیلم های آموزشی
26:13 ساعت
26:13
Combined Shape Created with Sketch. 23 جلسه
جلسه اول - اعمال ولتاژ به دیود
"70:26
جلسه دوم - رابطه جزئی - ولتاژ و حالت غیرایده آل
"77:14
جلسه سوم - حالت گذرای دیود
"77:09
جلسه چهارم - ادامه دیود pn و دیود شاتکی
"51:01
جلسه پنجم - دیود شاتکی
"72:06
جلسه ششم - ساختار ناهمگون
"66:59
جلسه هفتم - خازن MOS ، رابطه میدان الکتریکی
"73:08
جلسه هشتم - ظرفیت خازن MOS
"67:58
جلسه نهم - MESFET
"69:51
جلسه دهم - رابطه جریان ، ولتاژ برای MOSFET
"68:46
جلسه یازدهم - ترانزیستور HEMT
"72:36
جلسه دوازدهم - جریان ترانزیستور
"69:35
جلسه سیزدهم - معرفی ترانزیستور دوقطبی
"60:35
جلسه چهاردهم - روشن و خاموش کردن ترانزیستور
"74:25
جلسه پانزدهم - مسائل غیرخطی در ترانزیستور دوقطبی
"71:36
جلسه شانزدهم - اثرهای غیرایده آل در ترانزیستور دو قطبی
"74:55
جلسه هفدهم - مدار معادل ترانزیستور
"68:36
جلسه هجدهم - ادوات نوری
"71:36
جلسه نوزدهم - ادوات نوری
"39:15
جلسه بیستم - ادوات مایکروویو
"67:59
جلسه بیست و یکم - ادوات توان
"70:15
جلسه بیست و دوم - ترانزیستور تک الکترونی و ادوات جدید
"72:13
جلسه بیست و سوم - ادوات جدید
"65:16