برنامه نویسی پیشرفته(جاوا)

دوره‌های دانشگاهی
35 جلسه

سرفصل‌ها

در این درس تکنیکهایی اساسی مانند اصول شئ گرایی و کاربردهای آنها در حوزه های مختلف، توابع بازگشتی، تخصیص حافظه پویا و... برای نوشتن برنامه های کاربری پیچیده ارائه شده است. بر اساس این تکنیکها می توان برنامه هایی نوشت که در هر اندازه ، قابل فهم ، قابل توسعه و قابل استفاده مجدد باشند. زبان برنامه نویسی پایه این درس Java می باشد و کلیه سورس کدها در آدرس https://github.com/AsenaTechAcademy موجود است.
مدرس دوره
غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی
غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی، تحصیل خود را در مقاطع کارشناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به انجام رسانده است. از سال 1384 تا کنون در زمینه توسعه سیستمهای نرم افزارهای سازمانی و ERP فعال بوده است و هم اکنون به عنوان تحلیل گر، طراح و معمار نرم افزار سیستمهای ERP مشغول به کار است و از سال 1387 به عضویت هیئت علمی دانشگاه بناب درآمده است.
وب سایت شخصی: gclass.co
فیلم های آموزشی
ساعت
46:17 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 35 جلسه
جلسه اول: قوانین کلاسی، سرفصل ها، منابع درس، پروژه ها و بارم بندی
"58:52
جلسه دوم: تشریح مفاهیم اولیه شئ گرایی (مفهوم کلی شئ گرایی، Object و Class)
"96:09
جلسه سوم (بخش اول): جزئیات Object ها و Class ها (در قالب مثال)
"83:28
جلسه سوم (بخش دوم): پیاده سازی مقدماتی کلاس BigInt
"60:04
جلسه چهارم: سازنده ها و متدهای کلاس
"83:44
جلسه پنجم: جزئیات کامل کلاس BigInt
"72:14
جلسه ششم: مفهوم اولیه ارث بری
"86:58
جلسه هفتم (بخش اول): جزئیات ارث بری و چند ریختی
"94:21
جلسه هفتم (بخش دوم): پیاده سازی مقدماتی از ارث بری
"84:18
جلسه هشتم: مفاهیم پیشرفته ارث بری و Interface ها
"101:23
جلسه نهم: کاربردهای Interface ها
"87:05
جلسه دهم: مفاهیم static و final در جاوا
"56:34
جلسه دهم (بخش دوم): مقدمات کد نویسی اولیه Swing
"55:46
جلسه دهم (بخش سوم): مقدمات کد نویسی Key Listener ها در Swing
"67:02
جلسه دهم (بخش چهارم): مقدمات پروژه ماشین حساب (gCal) در Swing
"83:34
جلسه دهم (بخش پنجم): بخش اول کد نویسی پروژه Paint در Swing
"71:51
جلسه دهم (بخش ششم): بخش دوم کد نویسی پروژه Paint در Swing
"67:19
جلسه دهم (بخش هفتم): بخش سوم کد نویسی پروژه Paint در Swing
"98:33
جلسه یازدهم: مقدمات توابع بازگشتی
"100:15
جلسه دوازدهم: مثالهای تکمیلی توابع بازگشتی
"79:14
جلسه سیزدهم: مسئله MergeSort و Hanoy در توابع بازگشتی
"93:50
جلسه چهاردهم (بخش اول): شرح معماری سه لایه و پروژه سیستمهای اطلاعاتی (gIS)
"90:11
جلسه چهاردهم (بخش دوم): بخش اول کد نویسی پروژه سیستمهای اطلاعاتی (gLib)
"48:10
جلسه چهاردهم (بخش سوم): بخش دوم کد نویسی پروژه سیستمهای اطلاعاتی (gLib)
"52:37
جلسه چهاردهم (بخش چهارم): بخش سوم کد نویسی پروژه سیستمهای اطلاعاتی (gLib)
"42:38
جلسه پانزدهم: مقدمات تخصیص حافظه پویا در جاوا
"82:35
جلسه شانزدهم: تخصیص حافظه پویا – Linked List
"97:47
جلسه هفدهم: تشریح Interface های Stack و Queue
"41:01
جلسه هجدهم: Generics ها در جاوا (با مثال Stack)
"87:00
جلسه نوزدهم: شرح کدهای کامل Stack با تخصیص حافظه پویا و Generic ها
"97:21
جلسه بیستم: شرح مفاهیم Thread ها
"95:42
جلسه بیست و یکم: پیاده سازی مقدماتی Thread ها در جاوا
"44:30
جلسه بیست و دوم (بخش اول): شرح کامل پروژه Game در جاوا
"140:45
جلسه بیست و دوم (بخش دوم): شرح کامل پروژه Game در جاوا
"133:24
جلسه بیست و سوم: شرح مختصر پروژه های دیگر (gRecursion, gDSTools, gModeler)
"40:55