برنامه نویسی پیشرفته(جاوا)

دوره‌های دانشگاهی
35 جلسه

سرفصل‌ها

در این درس تکنیکهایی اساسی مانند اصول شئ گرایی و کاربردهای آنها در حوزه های مختلف، توابع بازگشتی، تخصیص حافظه پویا و... برای نوشتن برنامه های کاربری پیچیده ارائه شده است. بر اساس این تکنیکها می توان برنامه هایی نوشت که در هر اندازه ، قابل فهم ، قابل توسعه و قابل استفاده مجدد باشند. زبان برنامه نویسی پایه این درس Java می باشد و کلیه سورس کدها در آدرس https://github.com/AsenaTechAcademy موجود است.
مدرس دوره
غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی
غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی، تحصیل خود را در مقاطع کارشناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به انجام رسانده است. از سال 1384 تا کنون در زمینه توسعه سیستمهای نرم افزارهای سازمانی و ERP فعال بوده است و هم اکنون به عنوان تحلیل گر، طراح و معمار نرم افزار سیستمهای ERP مشغول به کار است و از سال 1387 به عضویت هیئت علمی دانشگاه بناب درآمده است.
وب سایت شخصی: gclass.co
1

فیلم های آموزشی

35 جلسه    22:17 ساعت   
جلسه اول: قوانین کلاسی، سرفصل ها، منابع درس، پروژه ها و بارم بندی
58:52 دقیقه
جلسه دوم: تشریح مفاهیم اولیه شئ گرایی (مفهوم کلی شئ گرایی، Object و Class)
36:09 دقیقه
جلسه سوم (بخش اول): جزئیات Object ها و Class ها (در قالب مثال)
23:28 دقیقه
جلسه سوم (بخش دوم): پیاده سازی مقدماتی کلاس BigInt
00:04 دقیقه
جلسه چهارم: سازنده ها و متدهای کلاس
23:44 دقیقه
جلسه پنجم: جزئیات کامل کلاس BigInt
12:14 دقیقه
جلسه ششم: مفهوم اولیه ارث بری
26:58 دقیقه
جلسه هفتم (بخش اول): جزئیات ارث بری و چند ریختی
34:21 دقیقه
جلسه هفتم (بخش دوم): پیاده سازی مقدماتی از ارث بری
24:18 دقیقه
جلسه هشتم: مفاهیم پیشرفته ارث بری و Interface ها
41:23 دقیقه
جلسه نهم: کاربردهای Interface ها
27:05 دقیقه
جلسه دهم: مفاهیم static و final در جاوا
56:34 دقیقه
جلسه دهم (بخش دوم): مقدمات کد نویسی اولیه Swing
55:46 دقیقه
جلسه دهم (بخش سوم): مقدمات کد نویسی Key Listener ها در Swing
07:02 دقیقه
جلسه دهم (بخش چهارم): مقدمات پروژه ماشین حساب (gCal) در Swing
23:34 دقیقه
جلسه دهم (بخش پنجم): بخش اول کد نویسی پروژه Paint در Swing
11:51 دقیقه
جلسه دهم (بخش ششم): بخش دوم کد نویسی پروژه Paint در Swing
07:19 دقیقه
جلسه دهم (بخش هفتم): بخش سوم کد نویسی پروژه Paint در Swing
38:33 دقیقه
جلسه یازدهم: مقدمات توابع بازگشتی
40:15 دقیقه
جلسه دوازدهم: مثالهای تکمیلی توابع بازگشتی
19:14 دقیقه
جلسه سیزدهم: مسئله MergeSort و Hanoy در توابع بازگشتی
33:50 دقیقه
جلسه چهاردهم (بخش اول): شرح معماری سه لایه و پروژه سیستمهای اطلاعاتی (gIS)
30:11 دقیقه
جلسه چهاردهم (بخش دوم): بخش اول کد نویسی پروژه سیستمهای اطلاعاتی (gLib)
48:10 دقیقه
جلسه چهاردهم (بخش سوم): بخش دوم کد نویسی پروژه سیستمهای اطلاعاتی (gLib)
52:37 دقیقه
جلسه چهاردهم (بخش چهارم): بخش سوم کد نویسی پروژه سیستمهای اطلاعاتی (gLib)
42:38 دقیقه
جلسه پانزدهم: مقدمات تخصیص حافظه پویا در جاوا
22:35 دقیقه
جلسه شانزدهم: تخصیص حافظه پویا – Linked List
37:47 دقیقه
جلسه هفدهم: تشریح Interface های Stack و Queue
41:01 دقیقه
جلسه هجدهم: Generics ها در جاوا (با مثال Stack)
27:00 دقیقه
جلسه نوزدهم: شرح کدهای کامل Stack با تخصیص حافظه پویا و Generic ها
37:21 دقیقه
جلسه بیستم: شرح مفاهیم Thread ها
35:42 دقیقه
جلسه بیست و یکم: پیاده سازی مقدماتی Thread ها در جاوا
44:30 دقیقه
جلسه بیست و دوم (بخش اول): شرح کامل پروژه Game در جاوا
20:45 دقیقه
جلسه بیست و دوم (بخش دوم): شرح کامل پروژه Game در جاوا
13:24 دقیقه
جلسه بیست و سوم: شرح مختصر پروژه های دیگر (gRecursion, gDSTools, gModeler)
40:55 دقیقه