تحلیل و طراحی سیستم

دوره‌های دانشگاهی
30 جلسه

سرفصل‌ها

یکی از اهداف اصلی تعیین شده برای فارغ التحصیلان رشته مهندسی کامپیوتر، تسلط به مراحل توسعه سیستمهای نرم‌افزاری بزرگ و پیچیده می‌باشد. به همین دلیل، دروس طراحی سیستمهای شئ‌گرا، مهندسی نرم افزار 1 (در سرفصل جدید بنام تحلیل و طراحی سیستم)، پایگاه داده‌ها و مهندسی نرم‌افزار 2 (در سرفصل جدید بنام مهندسی نرم افزار) و چند درس مرتبط دیگر در این رشته قرار داده شده‌اند. درس تحلیل و طراحی سیستم یا همان مهندسی نرم افزار 1 اساسی‌ترین درس برای شروع یادگیری مراحل توسعه سیستمهای نرم¬افزاری است و مهمترین پیشنیاز آن درس برنامه‌نویسی شئ‌گرا می¬باشد.
در این دوره آموزشی، مفاهیم اساسی و اصول اولیه تحلیل و طراحی سیستمهای نرم¬افزاری با رویکرد شئ¬گرا و بر مبنای متدولوژی RUP تشرح شده است. در جلسات اول مفاهیم اساسی تحلیل و طراحی سیستمها بیان شده است. در ادامه مراحل توسعه نرم¬افزارها بر اساس متدولوژی RUP تدریس شده و برای تسلط کامل دانشجو بر مفاهیم طراحی، ابتدا ابتکارات طراحی شئ¬گرا و در ادامه اصول اساسی SOLID و در نهایت الگوهای طراحی به تفصیل بیان شده است و در نهایت قسمتهایی از مراحل تحلیل و طراحی یک سیستم نمونه آورده شده است.

مدرس دوره
غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی
غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی، تحصیل خود را در مقاطع کارشناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به انجام رسانده است. از سال 1384 تا کنون در زمینه توسعه سیستمهای نرم افزارهای سازمانی و ERP فعال بوده است و هم اکنون به عنوان تحلیل گر، طراح و معمار نرم افزار سیستمهای ERP مشغول به کار است و از سال 1387 به عضویت هیئت علمی دانشگاه بناب درآمده است.
وب سایت شخصی: gclass.co
فیلم های آموزشی
ساعت
44:38 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 30 جلسه
جلسه اول: قوانین کلاسی، سرفصل ها، منابع درس، پروژه ها و بارم بندی
"71:30
جلسه دوم: Introduction to System Theory
"89:43
جلسه سوم: مفاهیم SDLC, Process Model, Methodology
"91:57
جلسه چهارم: جزئیات SDLC, Methodology
"97:11
جلسه پنجم: Analysis and Design Paradigms
"83:49
جلسه ششم: Object Oriented Paradigm, Principles
"103:12
جلسه هفتم: Information Systems, ERP
"84:36
جلسه هشتم: مراحل کلی تحلیل و طراحی سیستم (بر مبنای RUP)
"80:51
جلسه نهم: Business Modeling
"92:58
جلسه دهم: مفهوم و انواع Software Requirements
"75:31
جلسه یازدهم: Domain Modeling
"89:29
جلسه دوازدهم: Use Case Modeling
"135:26
جلسه سیزدهم: Software Architecture
"79:47
جلسه چهاردهم: Modularity
"89:48
جلسه پانزدهم: Layered Architecture
"88:43
جلسه شانزدهم: مفاهیم اولیه Software Design
"76:46
جلسه هفدهم: بخش اول Object Oriented Design Heuristics
"82:25
جلسه هجدهم: بخش دوم Object Oriented Design Heuristics
"77:11
جلسه نوزدهم: بخش اول طراحی لایه Data Access
"85:55
جلسه بیستم: بخش سوم Object Oriented Design Heuristics
"95:34
جلسه بیست و یکم: بخش دوم طراحی لایه Data Access
"50:24
جلسه بیست و دوم: کلاسهای تحلیل Boundary, Control (Service), Entity
"90:29
جلسه بیست و سوم: بخش اول اصول SOLID
"79:03
جلسه بیست و چهارم: بخش دوم اصول SOLID
"98:16
جلسه بیست و پنجم: مفاهیم مقدماتی Design Patterns
"75:28
جلسه بیست و ششم: بخش اول Creational Design Patterns
"113:06
جلسه بیست و هفتم: بخش دوم Structural Design Patterns
"94:29
جلسه بیست و هشتم: بخش سوم Behavioral Design Patterns
"98:13
جلسه بیست و نهم: بخش اول تحلیل و طراحی سیستم جامع آژانس
"115:49
جلسه سی‌ام: بخش دوم تحلیل و طراحی سیستم جامع آژانس
"90:31