00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

تئوری تخمین

دوره‌های دانشگاهی
14 جلسه

سرفصل‌ها

.

مدرس دوره
محمدرضا عارف

تحصیلات :

دکتری : برق مخابرات ، دانشگاه استنفورد ، 1359

کارشناسی ارشد :  برق مخابرات ، دانشگاه استنفورد ، 1355

کارشناسی : مهندسی برق ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، 1354

 

مسئولیت های علمی و دانشگاهی : 

  -استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

  -استاد دانشگاه صنعتی اصفهان