جلوگیری از آزار جنسی کودکان

همایش‌ها و رویدادها
1 سخنرانی

سرفصل‌ها

سخنران همایش
میناسادات حسینی

کارشناس ارشد روانشناسی
فعال در حوزه مشاوره فردی، خانواده، ازدواج و تربیت جنسی کودک

سخنرانی‌ها
ساعت
00:43 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 1 جلسه
نمره‌ی شما: 0