دستیابی به شادکامی و کمال در زندگی

poster
پیش‌نمایش دوره

عوامل تعیین‌کننده یک زندگی شاد و رضایت‌بخش چیست؟ این مطمئناً یکی از بزرگ‌ترین سؤالات زندگی است که توجه بسیاری از نیاکان ما را نیز به خود جلب کرده بود به‌‌طوری که بودا در جستجوی شادکامی، ... ادامه

برگزارکننده:  Indian school of business  Indian school of business
مدرس دوره:
Rajagopal Raghunathan
Rajagopal Raghunathan

برگزارکننده:

Indian school of business
4.7 (77 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

سرفصل‌های دوره دستیابی به شادکامی و کمال در زندگی

فصل1- اندازه گیری خوشبختی

در ابتدای این فصل اهداف اصلی این دوره به طور روشن برای شما شرح داده شده و سپس میزان شادکامی با مقیاس نیک‌بودی فردی توسط خودتان اندازه‌گیری می‌گردد و پس از آن، هفت خطای نابود‌کننده شادی معرفی می‌گردد که در فصول بعدی به هرکدام از آن‌ها به طور مفصل پرداخته خواهد شد. پس از معرفی هر خطا، عادتی که برای غلبه بر هر خطا نیاز است و تمرینی در جهت تقویت آن عادت نیز بیان می‌گردند.

در ادامه فصل، با خطای اول یعنی کم‌اهمیت کردن شادکامی به معنای فداکردن آن برای اهداف دیگر و سپس نادیده‌گرفتن آن در انتخاب شغل برای به‌دست‌آوردن درآمدی بالاتر آشنا می‌شوید.

 

  پیدایش دوره
مشاهده
"08:33  
  خوشبختی مثل یک بالن است!
مشاهده
"09:28  
  چیزی که انتظار داری و چیزی که اتفاق می افتد!
مشاهده
"08:02  
  اندازه گیری خوشبختی
مشاهده
"01:25  
  معرفی هفت خطای کشنده خوشبختی
مشاهده
"07:15  
  بی ارزش کردن خوشبختی
مشاهده
"10:59  
  بی ارزش کردن خوشبختی در انتخاب شغل
مشاهده
"11:55  
  سه تصور منفی غلط در مورد خوشحالی
مشاهده
"10:14  
  چرا خوشحالی را بی ارزش می‌کنیم؟
مشاهده
"09:43  
  اولویت بندی کنید اما در تعقیب خوشبختی نباشید
مشاهده
"10:15  
  تمرین اول: تعریف خوشبختی
مشاهده
"13:35  
  خلاصه ای از مطالب هفته اول
مشاهده
"08:31  
فصل2- خطای دوم: عادات و تمرینات

در این فصل، خطای دوم نابود کننده شادی یعنی برتری جویی به همراه عادات و تمرینات مورد نیاز برای فائق آمدن بر آن توضیح داده می‌شود.

در ادامه با مفهومی به نام شناوری آشنا خواهید شد و این که چگونه می‌تواند امکان دستیابی به خوشحالی و موفقیت را افزایش دهد.

 زمانی که هیچ‌چیز در زندگی خوب پیش نمی‌رود چه کاری از دستمان برمی‌آید و زمانی که همه چیز خوب و مطلوب است چه کاری باید

انجام داد مهارت‌هایی هستند که در این بخش آموزش داده می‌شوند.

  گناه دوم: برتری ‌جویی
مشاهده
"08:49  
  تاثیر برتری جویی بر شادکامی
مشاهده
"11:15  
  آیا برای موفق شدن همواره باید به دنبال برتری بود؟
مشاهده
"13:08  
  جریان کشف می‌شود
مشاهده
"07:55  
  ویژگی های جریان
مشاهده
"06:31  
  جریان چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
مشاهده
"05:52  
  چرا جریان می‌تواند شادکامی را افزایش دهد؟
مشاهده
"12:03  
  چرا جریان می‌تواند موفقیت را افزایش دهد؟
مشاهده
"08:30  
  بازگشت جریان به زندگی شما
مشاهده
"11:36  
  یک تمرین برای مواقعی که اوضاع خوب پیش نمی‌رود: مهرورزی به خود
مشاهده
"11:33  
  یک تمرین برای مواقعی که اوضاع خوب پیش نمیرود: قدردان بودن
مشاهده
"04:36  
  تمرین دوم شادکامی: ابراز قدرشناسی
مشاهده
"15:19  
  خلاصه‌ای از مطالب هفته دوم
مشاهده
"10:13  
فصل3- خطای سوم: عادات و تمرینات

در این فصل، خطای سوم یعنی وابستگی به دیگران و یا به‌عکس دوری‌گزینی موردبحث قرار می‌گیرد. این موضوع که چرا مورد تأیید قرارگرفتن برای شما بسیار حائز اهمیت است از منظر یک ماهیت اجتماعی درونی و منشأ آن یعنی نیاز به برقراری ارتباط با دیگران در شما شرح داده می‌شود.

در نهایت تمرین مربوطه به‌منظور ازبین‌بردن خطای سوم و خلاصه‌ای از مطالب فصل ارائه می‌گردد.

ازآنجایی‌که میزان شادکامی شما در ابتدای این دوره مورد سنجش قرار گرفته در این قسمت یعنی در میانه دوره نیز با مقیاس نیک‌بودی فردی توسط خودتان، شادکامی شما اندازه‌گیری می‌گردد.

  نیاز به دوست داشته شدن (یا برعکس آن)
مشاهده
"09:13  
  شواهدی از هویت اجتماعی ما
مشاهده
"10:13  
  چرا نیازمندی باعث کاهش شادی می‌شود؟
مشاهده
"07:10  
  چرا اجتناب باعث کاهش شادی می‌شود؟
مشاهده
"06:16  
  دلبستگی ایمن
مشاهده
"02:23  
  راهی جایگزین برای عدم تعلق خاطر
مشاهده
"10:03  
  شواهدی در خصوص نیاز به عشق و بخشیدن
مشاهده
"10:54  
  چرا نیاز به عشق و بخشیدن باعث افزایش شادی می‌شود؟
مشاهده
"06:48  
  قواعد بخشش: بخشش چه زمانی باعث افزایش موفقیت و شادکامی میشود؟
مشاهده
"11:25  
  تمرین سوم: نوع دوستی خلاقانه
مشاهده
"10:35  
  خلاصه‌ای از مطالب هفته سوم
مشاهده
"10:54  
  مصاحبه با نیپون مهتا
مشاهده
"22:37  
  اندازه‌گیری شادی ‌ـ میان‌دوره
مشاهده
"01:18  
فصل4- خطای چهارم: عادات و تمرینات

در این فصل به توضیح خطای چهارم یا کنترل‌گری به‌صورت افراطی، عادات مفید مقابله با آن و تمرین مربوطه می‌پردازد. در ابتدا معنای نیاز به کنترل داشتن همه امور در زندگی برای شما شرح و سپس علت پایین آمدن شادکامی با کنترل‌گری اطرافیان و همچنین کنترل افراطی پیامد‌ها و نتایج کارهایتان توضیح داده می‌شود.

در ادامه با این موضوع که چگونه کمبود‌هایی در وجودتان باعث سوق دادن شما به کنترل‌گری افراطی می‌گردد آشنا خواهید شد و سپس راهکار‌هایی ساده برای تنظیم هیجانات خود خواهید آموخت.

در انتهای فصل راهکارهایی برای داشتن یک سبک زندگی سالم‌تر برایتان شرح داده خواهد شد.

  خطای چهارم: بیش از حد به دنبال کنترل بودن
مشاهده
"07:35  
  چرا کنترل بیش از اندازه بر دیگران باعث کاهش شادی می‌شود؟
مشاهده
"08:06  
  چرا کنترل بیش از اندازه بر نتایج باعث کاهش شادی می‌شود؟
مشاهده
"11:33  
  اشتیاق برای کنترل و بیشینه کردن مقیاس
مشاهده
"05:48  
  مسئولیت شخصی برای شاد بودن
مشاهده
"10:06  
  موانع مسئولیت پذیری شخصی
مشاهده
"11:14  
  کنترل داخلی و خارجی به عنوان نیروهای جبران کننده
مشاهده
"07:48  
  آموزش استراتژی های ساده برای تنظیم هیجان
مشاهده
"11:38  
  قدردانی از عدم اطمینان و عدم کنترل
مشاهده
"09:43  
  اهمیت حرکت به سمت یک سبک زندگی سالم‌تر
مشاهده
"12:03  
  بایدها و نبایدهای سبک زندگی سالم
مشاهده
"12:07  
  تمرین چهارم: تمرین سبک زندگی سالم
مشاهده
"19:11  
  خلاصه‌ای از مطالب هفته چهارم
مشاهده
"11:46  
فصل5- خطای پنجم: عادات و تمرینات

در این فصل به شرح خطای بعدی، یعنی بی اعتمادی و رابطه آن با شادی در شما پرداخته می‌شود. در ادامه این فصل به بررسی ابعاد و ریشه های مختلف بی اعتمادی و همچنین روش هایی برای ایجاد یک اعتماد هوشمندانه به شما آموزش داده می‌شود.

در ادامه چندین راهکار برای پیگیری علاقه‌مندی‌های خود بدون نگاه مغرضانه و پیش‌داوری در مورد عواقب آن داده شده و از شما خواسته می‌شود تا اندکی بیشتر به ابعاد روانی یا معنوی یک موضوع بپردازید و در انتها تمرین غلبه بر خطای ششم به شما ارائه شده و با خلاصه‌ای از مطالب مطرح شده در جهت یک زندگی شاد و رضایت‌بخش، این فصل پایان می‌پذیرد.

  بی اعتمادی به دیگران - چرا اعتماد مهم است؟
مشاهده
"05:05  
  بی اعتمادی غریزی و اعتماد فعالانه
مشاهده
"07:50  
  مزایای پنهان اعتماد فعالانه
مشاهده
"07:32  
  اعتماد ذهنی و اعتماد واقعی
مشاهده
"10:48  
  مقیاس اعتماد
مشاهده
"03:52  
  سه استراتژی برای یک اعتماد هوشمندانه
مشاهده
"19:09  
  ششمین خطای کشنده شادمانی: زندگی با بی اعتمادی
مشاهده
"10:23  
  فرایند (در تقابل با نتیجه صرف) به عنوان منبع شادکامی
مشاهده
"09:50  
  اولویت قبل از وقوع و عدم قضاوت بعد از وقوع
مشاهده
"09:01  
  سه استراتژی برای تعقیب خونسردانه اشتیاق
مشاهده
"11:51  
  معنویت
مشاهده
"13:15  
  تمرین ششم: سه چیز خوب و یک پیچش
مشاهده
"15:55  
  خلاصه‌ای از مطالب هفته پنجم
مشاهده
"12:13  
فصل6- خطای هفتم: عادات و تمرینات

نادیده‌گرفتن منبع درونی تحت عنوان هفتمین خطا در نظر گرفته شده که مقوله‌ای به نام ذهن آگاهی به‌منظور مقابله با آن برایتان شرح داده می‌شود.

در انتهای فصل به خلاصه و نکات انتهایی دوره از طریق دو رویکرد موجود در مدیریت اجرایی پرداخته می‌شود. سپس با راهکار‌های نگهدارنده شادکامی برای ادامه‌دار بودن این احساس آشنا شده و در نهایت مدرس دوره، آخرین رهنمود‌های یک زندگی شاد و رضایت‌بخش را به شما بیان خواهد کرد.

  بی توجهی به منبع درون
مشاهده
"14:13  
  بیرون رفتن از دروازه
مشاهده
"07:48  
  پرواز کردن در دیوار
مشاهده
"09:32  
  پرواز به زمان حال
مشاهده
"12:59  
  فواید ذهن آگاهی قسمت اول
مشاهده
"10:20  
  فواید ذهن آگاهی قسمت دوم
مشاهده
"10:03  
  موانع انگیزشی ذهن آگاهی
مشاهده
"10:33  
  موانع شناختی ذهن آگاهی
مشاهده
"07:26  
  موانع دیگر ذهن آگاهی (شامل موارد لجستیکی)
مشاهده
"14:04  
  تمرین هفتم: تمرین حضور
مشاهده
"24:53  
  خلاصه ای از مطالب هفته ششم
مشاهده
"18:06  
  دو رویکرد به MBA
مشاهده
"13:08  
  استراتژی های پایدار برای شادکامی
مشاهده
"24:33  
  اردوی شش هفته ای ذهن آگاهی
مشاهده
"07:27  
  خداحافظی... و سلام
مشاهده
"10:33  

ویژگی‌های دوره

زیرنویس فارسی
زیرنویس فارسی

این دوره دارای زیرنویس اختصاصی است.

درباره دوره

عوامل تعیین‌کننده یک زندگی شاد و رضایت‌بخش چیست؟ این مطمئناً یکی از بزرگ‌ترین سؤالات زندگی است که توجه بسیاری از نیاکان ما را نیز به خود جلب کرده بود به‌‌طوری که بودا در جستجوی شادکامی، پادشاهی خود را رها کرد!

تا همین اواخر اگر سودای پاسخ به این سؤال را داشتید، مجبور بودید مبنای این بحث را با روحانیون و اصول دینی آن‌ها بگذارید یا اگر خوش‌شانس می‌بودید، می‌توانستید پاسخ آن را بر اساس مکالمات موجود در شب‌نشینی‌ها با دوست و فامیل بیابید. فلاسفه یونانی (از ارسطو گرفته تا اپیکوروس و افلاطون تا سقراط) همگی نظرات خود را در مورد آنچه که لازمه شادکامی است ابراز داشته‌اند.

البته همه ما نظریه‌های خاص خودمان را در مورد شادکامی داریم؛ اما سوال این‌جاست که نظریه‌های ماچقدر معتبر هستند؟!

خوشبختانه اکنون همه چیز تغییر کرده‌است و طی یک دهه و نیم گذشته این دانشمندان بودند که زمان زیادی را برای پاسخ‌گویی به این سؤال صرف کردند و در حال حاضر یک ایده بسیار خوب برای داشتن یک زندگی شاد و رضایت‌بخش وجود دارد که در این دوره به‌تفصیل بیان خواهد گردید.

هدف از دوره آموزش زندگی شاد و رضایت‌بخش چیست؟

این دوره بر اساس محتوای یک کلاس درس که (موفق به دریافت چندین جایزه شده‌است) در دانشگاه تجارت و بازرگانی هند و همچنین دانشکده کسب‌و‌کار مک کامبس دانشگاه تگزاس واقع در آستین ارائه شده، می‌باشد.

مدرس این دوره محتوا را از زمینه‌های مختلف روان‌شناسی، علوم اعصاب و نظریه تصمیم‌گیری رفتاری استخراج نموده تا بتواند یک دستور‌العمل آزمون شده و کاربردی برای داشتن یک زندگی شاد و رضایت‌بخش ارائه کند.

علاوه براین، ارایه یک دستور‌العمل برای شادکامی، هدف عمده دیگر این دوره افزایش چشمگیر میزان شادکامی شماست.

دوره آموزش زندگی شاد و رضایت‌بخش مناسب چه کسانی است؟

افراد باهوشی که می‌خواهند به اندازه‌ی موفقیتشان، خوشحال و شادکام باشند و همچنین افرادی که در پی آگاهی از اشتباهات خود که باعث مرگ شادکامی در زندگی آن‌ها شده و به دنبال یادگیری عادات شاد بودن در زندگی روزانه می‌باشند، می‌توانند از این دوره بیشترین بهره را ببرند.

بعد از فراگیری دوره آموزش زندگی شاد و رضایت‌بخش چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟

  •  قدر‌دانی
  •  ذهن‌آگاهی
  •  شادکامی
  •  خود آرام ‌سازی 

در پایان دوره انتظار می‌رود فراگیرانی که در سخنرانی‌ها و تمرینات کوشا بوده‌اند، نه‌تنها درک عمیق‌تری از مفهوم شادی کسب کنند بلکه یاد بگیرند به طور قابل‌توجهی شاد‌تر باشند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher Rajagopal Raghunathan

راجاگوپال راگوناتان، استاد بازاریابی مدرسه کسب‌وکار در دانشگاه آستین تگزاس است. وی بیشتر بخاطر مطالعاتش در حوزه‌های رفتارشناسی بازار و همچنین شادکامی مشهور است و دوره‌های پرمخاطبی را در این خصوص، به علاقه‌مندان این حوزه عرضه نموده‌است.

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
حوا علیخانی بوانی 1402-10-26
عالی
زهرا نیلی احمدآبادی 1402-10-26
چرا دیگه امکان رویت دوره وجود نداره؟
محمدسعید عابدی 1402-10-20
با سلام سپاس از برگزاری این دوره
رسول کمالی دولت آبادی 1402-10-19
تشکر عالی بود
زهرا توکلی 1402-10-16
دوره بسیار عالی بود
یاسر مختاری 1402-10-06
باسلام خدمت شما استاد بزرگوار عالی بود دوره شما پسندیدم
مهدی وطنی 1402-10-05
عالی بود ممنون از مطالب خوب و مفید و مفهومی تان
علیرضا روحانی اصفهانی 1402-10-04
بسيار عالي و كاربردي بود ..
سید محمد مهدی میرممتاز 1402-10-03
سلام و درود ممنونم از لطفتون خوب و طولانی بود
آمنه جعفری 1402-10-03
عالی بود.
حسن هاشم زاده نطنزی 1402-10-02
عالی و بسیار ارزشمند
علی گلی پزوه 1402-10-01
سلام خوبه ولی به خاطر اینکه زیر نویس هست یکم سخته که مطالب را با یکبار بشه به حافظه سپرد... و یکم خسته کننده میشه
محمدعلی واعظ معروفی 1402-09-30
خیلی عالی و کاربردی بود مطالب
ابراهیم مرشد 1402-09-30
بسیار عالی و مفید
محمد جواد احسانی 1402-09-30
Ok
1
2
3

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.