آموزش حسابداری برای مدیران

در سراسر دنیا، هر حرفه و مهارتی که وجود دارد، دارای تخصص و استانداردهای خاص خود می‌باشد که برای موفق شدن در این حرفه و مهارت‌ باید این استانداردها را مورد مطالعه قرار داد. حسابداری ... ادامه

ارائه دهنده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
 77% (377 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  136 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  15 ساعت ویدئو - 121 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  17 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  80 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

حداقل تحصیلات کارشناسی

سرفصل‌های دوره آموزش حسابداری برای مدیران

فصل اول - حسابداری

در این فصل با اصول و مفاهیم اولیه مالی و حسابداری و تقسیم بندی انواع حسابداری آشنا خواهید شد.

  مقدمه
"19:58  
  تعریف بیانیه اساسی تئوری حسابداری - سیستم اطلاعاتی حسابداری
"16:37  
  اصول حسابداری‌1 -مفروضات حسابداری
"13:26  
  اصول حسابداری‌2 -اصول محدود کننده حسابداری
"24:51  
  اهمیت اطلاعات مالی در تصمیم گیری
"15:32  
  انواع گزارشات مالی
"12:52  
  انواع حسابداری
"04:19  
  توضیح پروژه
"03:59  
  فایل دوره حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
"00:06  
  حسابداری
 30%    
"06:00  
  پروژه میانی 1 (الزامی)
 70%    
"600:00  
فصل دوم - حسابداری مالی

در این فصل به تشریح مباحث صورت‌های مالی اساسی، اجزاء صورت های مالی، استفاده کنندگان صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ...خواهیم پرداخت.

  آشنایی با صورت‌های مالی - ترازنامه
"13:02  
  صورت سود و زیان جامع
"14:53  
  صورت جریان وجوه نقد
"26:16  
  صورت سود‌ و‌ زیان
"11:54  
  استفاد‌ه‌کنندگان از صورت‌های مالی
"18:47  
  هدف از تجزیه تحلیل صورت‌های مالی
"09:15  
  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی-1
"20:14  
  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی-2‌
"02:06  
  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی-3
"19:18  
  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی-4
"06:24  
  تجزیه و تحلیل صور‌ت‌های مالی-5
"17:00  
  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی-6
"09:26  
  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی-7
"11:00  
  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی-8
"04:30  
  نسبت‌های مالی-1
"03:13  
  نسبت‌های مالی-2
"12:36  
  نسبت‌های مالی-3
"12:31  
  نسبت‌های مالی-4
"13:14  
  نسبت‌های مالی-5
"09:35  
  نسبت‌های مالی-6
"11:27  
  نسبت‌های مالی-7
"04:55  
  نسبت‌های اهرمی-1
"08:54  
  نسبت‌های اهرمی-2
"11:33  
  جمع‌بندی حسابداری مالی
"22:15  
  حسابداری مالی
 33.3%    
"10:00  
  پروژه میانی 2 (الزامی)
 66.7%    
"1200:00  
فصل سوم - حسابداری صنعتی

در این فصل به تشریح مباحثی مانند مفهوم حسابداری صنعتی، عوامل بهای تمام شده (مواد، دستمزد، سربار)، سیستم های هزینه یابی (مرحله ای، سفارش کار، استاندارد)، خواهیم پرداخت.

  انواع هزینه و جایگاه آن در صورت سود و زیان
"21:22  
  وظایف حسابداران صنعتی
"13:55  
  تفاوت حسابداری مالی با حسابداری صنعتی
"16:25  
  اهمیت بهای تمام شده در صورت‌های مالی
"11:40  
  طبقه‌بندی هزینه‌ها
"18:40  
  روش‌های هزینه‌یابی
"14:58  
  محاسبه بهای تمام شده کالاهای فروش رفته
"13:29  
  گزارش‌هایی که در رابطه با بهای تمام‌شده باید تهیه شود‌
"03:46  
  روش‌های محاسبه بهای تمام شده موجودی‌ها-1‌
"04:22  
  روش‌های محاسبه بهای تمام‌شده موجودی‌ها-2
"03:16  
  مثال برای محاسبه بهای تمام‌شده موجودی مواد مصرف‌شده
"13:07  
  جمع‌بندی‌
"12:26  
  حسابداری صنعتی
 33.3%    
"10:00  
  پروژه میانی 3 (الزامی)
 66.7%    
"1200:00  
فصل چهارم - حسابداری مدیریت

در این فصل با مباحث  تجزیه و تحلیل بها، تجزیه و تحلیل نرخ - حجم، پیش بینی فروش - مالی، بودجه بندی در سازمان ها آشنا خواهید شد.

  مقدمه
"06:10  
  تجزیه و تحلیل - هزینه - حجم - سود
"07:02  
  خلاصه فروش و صورت سود و زیان بر مبنای حاشیه فروش
"12:08  
  پرسش‌های که با استفاده از CVP میتوان به آن‌ها پاسخ داد
"04:54  
  تجزیه و تحلیل cvp در برنامه‌ریزی نقطه سر به سر
"12:03  
  تجزیه و تحلیل cvp در برنامه‌ریزی سود
"04:19  
  برنامه‌ریزی هزینه
"05:08  
  حاشیه ایمنی
"06:56  
  اهرم عملیاتی
"10:12  
  مثال اهرم عملیاتی
"03:29  
  تجزیه و تحلیل VCP در حالت چند محصولی
"12:51  
  مقایسه حسابداری صنعتی با حسابداری مدیریت-1
"04:36  
  مقایسه حسابداری صنعتی با حسابداری مدیریت-2
"04:51  
  مقایسه حسابداری صنعتی با حسابداری مدیریت-3
"04:21  
  بودجه‌بندی
"12:53  
  موضوعات مورد توجه حسابرس
"05:39  
  الزامات بورس
"04:43  
  حداقل اطلاعات مالی برای گزارشات مالی آتی
"09:44  
  بودجه جامع
"07:01  
  حسابداری مدیریت
 33.3%    
"10:00  
  پروژه میانی 4 (الزامی)
 66.7%    
"900:00  
فصل پنجم - حسابرسی

مباحث اصلی در این دوره شامل حسابرسی صورت‌های مالی، حسابرسی رعایتی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی و نقش انواع حسابرسان می باشد.

  مقدمه
"13:01  
  ادعاهای مدیریت
"07:26  
  نقش اطمینان بخش حسابرسان مستقل
"05:10  
  استاندارد‌های حسابرسی - عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی
"17:51  
  معایب احتمالی صورت‌های مالی حسابرسی نشده - حسابرسی رعایت
"12:04  
  حسابرسی داخلی
"11:20  
  حسابرسی از نظر شیوه رسیدگی - از نظر نوع ارجاع کار - از نظر زمان انجام کار
"04:38  
  مقایسه حسابرس صنعتی و حسابرس داخلی
"04:55  
  گزارش حسابرسی
"15:25  
  تعریف اهمیت در حسابرسی و رابطه اهمیت و انواع اظهار نظر
"16:38  
  جمع‌بندی انواع اظهار‌نظر حسابرسی
"07:45  
  تاکید بر مطلب خاص سایر بندهای توضیحی
"11:05  
  نمونه‌هایی از شرایط ایجاب‌کننده درج سایر باندهای توضیحی
"08:35  
  حسابرسی
 33.3%    
"10:00  
  پروژه میانی 5 (الزامی)
 66.7%    
"900:00  
فصل ششم - مدیریت مالی

اهداف و وظایف مدیریت مالی، تصمیمات سرمایه گذاری، تصمیمات تامین مالی، قیمت گذاری اوراق بهادار، کلیاتی در مورد بورس اوراق بهادار و شاخص بورس مباحث اصلی این فصل می باشد.

  مقدمه
"04:00  
  وظایف عام مدیریتی
"06:21  
  وظایف خاص مدیریتی-1
"07:38  
  وظایف خاص مدیریتی-2
"08:52  
  روش‌های سرمایه‌گذاری
"06:35  
  تصمیمات تامین مالی
"08:18  
  برنامه‌ریزی مالی
"08:28  
  قیمت‌گذاری اوراق بهادار و دارایی ها-1
"07:30  
  مدل ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها
"03:24  
  قیمت گذاری اوراق بهادار و دارایی ها-2
"02:49  
  قیمت گذاری اوراق بهادار و دارایی ها-3
"02:37  
  قیمت گذاری اوراق بهادار و دارایی ها-4
"06:12  
  بورس
"09:19  
  شاخص بورس
"01:54  
  شاخص بورس سهام
"03:22  
  جمع‌بندی
"06:22  
  مدیریت مالی
 40%    
"07:00  
  پروژه میانی 6 (الزامی)
 60%    
"900:00  
پروژه نهایی

این فصل مربوط به پروژه نهایی دوره می باشد.

  تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری مالی در خصوص شرکت های مخابرات ایران و خودروسازی سایپا (الزامی)
 100%    
"1500:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

در سراسر دنیا، هر حرفه و مهارتی که وجود دارد، دارای تخصص و استانداردهای خاص خود می‌باشد که برای موفق شدن در این حرفه و مهارت‌ باید این استانداردها را مورد مطالعه قرار داد. حسابداری یکی از تخصص­‌های ویژه­­‌ای است که افراد زیادی به دنبال آن رفته­­­­ و به ‌آن‌ علاقه‌مند می‌باشند. در واقع باید بدانید که اصول و استانداردهای حسابداری برای مدیران، مجموعه‌ای از اصول، استانداردها و رویه‌های مشترک است که در اصل تعریفی برای اساس و پایه سیاست‌های حسابداری مالی و شیوه‌های حسابداری است که آن را بررسی می‌کند. اصول و استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای ازمفاهیم پایه حسابداری است که فراگرفتن آن‌ها برای ورود به حسابداری لازم و ضروری است.

آیا تا به حال قلمرویی را دیده‌اید که بدون قوانین باشد؟ این غیر ممکن است زیرا در نبود قوانین حاکم بر این قلمرو، هرج و مرج ایجاد شده و کارها به درستی و دقیق پیش نمی‌رود. در هر قلمرو، برای اینکه حاکم بتواند آن قلمرو را تحت کنترل و حمایت خود قرار دهد، یکسری قوانین وضع شده است. در حسابداری نیز، اصول و استانداردهای حسابداری، در واقع قوانین حاکم بر این مهارت است که چگونگی انجام امور حسابداری را تعیین می‎کند تا شفافیت گزارشگری مالی را در همه کشورها بهبود بخشد. هم‌چنین اصول و استانداردهای حسابداری به مدیران کمک می‌کند تا در تصمیم‌گیری برای کسب و کار خود آگاه باشند و کارکردهای کنترل و مدیریتی بهتری داشته باشند. 

اصول و استانداردهای حسابداری برای رسیدن به یکسری اهداف که شامل افشای روش‌ها و خط منشی‌های حسابداری مورد استفاده حسابدار برای اطلاع دادن به دیگران، ارائه فرم یکنواخت و یک شکل برای صورت‌های مالی، افشای موارد خاص در رابطه با تامین ملزومات و برای استفاده کننده از اطلاعات برای اعمال داوری یا نظریه فردی و در آخر با هدف ارائه تصمیمات رسمی و غیر رسمی مربوط به ارزش‌گذاری مجاز دارایی‌ها و تعیین رقم درآمد، بر مدیران اعمال شده است. این قوانین حاکم بر حسابداری که شامل همین اصول و استانداردهای حسابداری می‌شود، بر اقتصاد ملی و سیاست‌های مالی تاثیر به سزایی دارد.

 به منظور رسیدن به اهداف ذکر شده، اصول و استانداردهای حسابداری به سه بخش تقسیم می‌شوند:

  •    شرح مسئله: تشریح و توصیف مشکلات رایج در حرفه حسابداری.
  •       بحث مستدل: توضیح استدلالی راه‌های مقابله با مشکلات موجود در حسابداری.
  •      ارائه راهکار مطلوب: ارائه راهکار مطلوب برای نظریه و یا تصمیم‌گیری در رفع مشکلات.

آیا می‌دانید هنوز که هنوز است چرا در برخی از کشورها مشکلات مالی به وجود می‌آید؟ دلیل ایجاد این مشکلات آشنا نبودن مدیران حسابداری با اصول و استانداردهای حسابداری به صورت کامل و شایسته است. زیرا هنوز این استانداردها را جدی و مهم نپنداشته‌اند. دلیل اهمیت این اصول و استانداردهای حسابداری این است که با اجرای این دستورالعمل مالی که برای آن‌ها درنظر گرفته شده است، کشورها می‌توانند یک اصطلاح رایج را در دنیای اقتصادی ایجاد کنند و محاسبات دقیق، یکنواخت، هدفمند و صحیح را در مورد وضعیت مالی و نتایج واحدهای کسب و کار به دست آورند. 

شاید تصور کنید که اصول و استانداردهای حسابداری به چه میزان و چگونه می‌تواند کشورها را عاری از این مشکلات کند؟ این استانداردها مشخص می‌کند که در چه زمانی و چه رویدادهای اقتصادی باید شناسایی، اندازه ‌‌گیری و نمایش داده شود‌ بر این اساس همه بنگاه‌هایی که در کشور فعالیت می‌کنند اعم از بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های نظارتی باید به این اصول و استانداردهای حسابداری متکی باشند تا اطمینان لازم در رابطه با صحت دقیق بودن اطلاعات به دست آید. در واقع اعمال این استانداردها باعث می‌شود تا صورت‌‌های مالی معتبری به وجود آید و بتوان تصمیمات اقتصادی بیشتری را بر اساس این اطلاعات دقیق و سازگار ارائه داد. 

در نهایت باید اصول و استانداردهای حسابداری را تحت یادگیری قرار دهید و بدانید که آن‌ها دقیقا به چه تعداد هستند و هر یک از آن‌ها برای چه عملکردی وضع شده است. اکنون با اصول و استانداردهای حسابداری برای مدیران آشنا خواهید شد. 

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher فرشاد محمدپور

دکتر فرشاد محمدپور، بالغ بر 8 سال سابقه حسابداری، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی دارد و در حال حاضر مدیر حسابرسی شرکت "خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر" و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری دیدگاهان نوین می‌باشند. ایشان همچنین در جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی) و انجمن حسابداران خبره عضو می‌باشند.

از سوابق تدریس ایشان می‌توان به تدریس دروس حسابرسی 1 و 2، مدیریت مالی و بودجه‌بندی در دانشگاه‌های تهران، خوارزمی و سایر دانشگاه‌های دولتی و آزاد اشاره کرد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران  ( نظر)

صفحه 1 از
رضا نباتی آقکند 1400-11-10
دانشجوی دوره
با توجه به اینکه مبلغ دوره خب نسبت بالا بود ، دوره رو شرکت کردم ولی متاسفانه بیان وشیوه ارائه مطلب استاد بسیار ضعیف هست و نمیتوان برای افراد مبتدی سودمند بودن آن را تائید کرد
صبا یگانه شالی 1399-07-09
دانشجوی دوره
با سلام و وقت بخیر با احترام به مدرس این دوره اما مطالب بسیار کلی و با بیان ضعیفی ارایه شده اند. میتوان مطالب آموزشی را کاربردی تر انتخاب کرد. با تشکر از مکتب خونه
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. لطفا جهت توضیحات بیشتر به ایمیل پشتیبانی پیام دهید. info@maktabkhoneh.org
محمدامین خدادادزاده 1399-06-07
دانشجوی دوره
پروژه های این دوره خیلی سخت طراحی شده اند و برای کسانی که تازه کار هستند دشوار می باشد. بهتر بود به جای پروژه کوئیز طراحی می شد!
جمال حیدری 1399-03-22
دانشجوی دوره
متاسفانه استاد محترم بسیار نامفهوم و گنگ صحبت کرده و اغلب مفاهیم نارسا و نامشخص و همراه با غلط های لفظی و مفهومی ، تدریس میگردد.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

اصول و استانداردهای حسابداری به شرح زیر است:

       استاندارد حسابداری شماره 1: نحوه ارائه صورت‌های مالی
       استاندارد حسابداری شماره2: صورت وجه جریان نقد
        استاندارد حسابداری شماره3: درآمد عملیاتی
        استاندارد حسابداری شماره4: حسابداری ذخایر, بدهی‌های احتمالی و دارایی‎‌‌های احتمالی
       استاندارد حسابداری شماره 5: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
       استاندارد حسابداری شماره 6: گزارش عملکرد مالی
        استاندارد حسابداری شماره 7: حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
        استاندارد حسابداری شماره 8: حسابداری موجودی مواد و کالا
        استاندارد حسابداری شماره 9: حسابداری پیمان‌های بلند مدت
        استاندارد حسابداری شماره10: حسابداری کمک‌های بلاعوض دولت
        استاندارد حسابداری شماره 11: دارایی‌های ثابت مشهود
       استاندارد حسابداری شماره 12: افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
        استاندارد حسابداری شماره 13: حسابداری مخارج تامین مالی
       استاندارد حسابداری شماره 14: نحوه ارائه دارایی‎‌های جاری و بدهی‌های جاری
        استاندارد حسابداری شماره 15: حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها
       استاندارد حسابداری شماره 16: تسعیر ارز
       استاندارد حسابداری شماره 17: حسابداری دارای‌های نامشهود
        استاندارد حسابداری شماره 18: صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری
       استاندارد حسابداری شماره 19: حسابداری ترکیب واحدهای تجاری
       استاندارد حسابداری شماره 20: سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته
       استاندارد حسابداری شماره 21: حسابداری اجاره‌ها
       استاندارد حسابداری شماره 22: گزارشگری مشارکت‌های خاص
       استاندارد حسابداری شماره 23: حسابداری مشارکت‌های خاص
     استاندارد حسابداری شماره 24: گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری
       استاندارد حسابداری شماره 25: گزارشگری برحسب قسمت‌های مختلف
       استاندارد حسابداری شماره 26: فعالیت‌های کشاورزی
     استاندارد حسابداری شماره 27: طرح‌های مزایای بازنشستگی
       استاندارد حسابداری شماره 28: فعالیت بیمه‌های عمومی
       استاندارد حسابداری شماره 29: فعالیت اجاره املاک
       استاندارد حسابداری شماره 30: سود هر سهم
       استاندارد حسابداری شماره 31: دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
       استاندارد حسابداری شماره32: کاهش ارزش دارایی کارکنان
      استاندارد حسابداری شماره 33: مزایای بازنشستگی کارکنان
تمام این استانداردهای ذکر شده، همان‌طور که ذکر شد قواعدی است که عملی و در دسترس است که هدایت کار و حرفه حسابداری را به عهده دارد. لازم است بدانید که صحت و اهمیت اصول و استانداردهای حسابداری ثابت شده است و نباید از آن‌ها چشم پوشی کرد. در ادامه برای درک بهتر حسابداری برای مدیران و استانداردهای آن دوره آموزشی ما را دنبال کنید.

poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  136 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  15 ساعت ویدئو - 121 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  17 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  80 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام