آموزش مدیریت استراتژیک

poster
پیش‌نمایش دوره

در دوره مدیریت استراتژیک که یکی از مباحث مهم در مدیریت است، پس از اینکه با مفاهیم پایه‌ای مدیریت استراتژیک آشنا می‌شویم، در خواهیم یافت که چگونه افراد و شرکت‌های مختلف با پیاده‌سازی مراحل مدیریت ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.1 (26 رای)
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

برای حفظ کیفیت دوره، بهتر است شرکت­‌کنندگان، با مفاهیم اولیه مدیریت و اقتصاد آشنا باشند.

سرفصل‌های دوره آموزش مدیریت استراتژیک

فصل اول- تعاریف و مفاهیم پایه

در این فصل با مفهوم استراتژی و فرآیند مدیریت استراتژیک آشنا خواهید شد.

  مقدمه
مشاهده
"09:44  
  سوالات اصلی در مدیریت استراتژیک
مشاهده
"21:00  
  استراتژی چیست؟
"10:17  
  ویژگی های تصمیم استراتژیک
"04:33  
  تفکر استراتژی-انواع استراتژی
"24:19  
  مزیت رقابتی در استراتژی
"17:04  
  نقش استراتژی در زمان
"16:27  
  تاریخچه استراتژی
"05:51  
  پاورپوینت کلیه فصول دوره مدیریت استراتژیک
"00:03  
  مفاهیم اولیه مدیریت استراتژیک
 100%    
"02:00  
  CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS
"00:07  
فصل دوم- زیربنیادهای مدیریت استراتژیک

تحلیل چشم انداز، ماموریت و ارزش ها و نیت استراتژیک مباحث اصلی در این فصل می باشند.

  مقدمه ای بر چشم انداز و ماموریت
مشاهده
"06:57  
  چشم انداز چیست-1
مشاهده
"05:44  
  چشم انداز چیست-2
"09:08  
  چشم انداز چیست-3
"11:02  
  مثال برای چشم انداز
"06:04  
  شرح تفضیلی چشم انداز
"09:01  
  ماموریت چیست؟
"08:03  
  مثال برای ماموریت
"12:12  
  ارزش(value)- قسمت اول
"08:11  
  ارزش(value)- قسمت دوم
"07:56  
  توضیحات تکمیلی پیرامون مبحث چشم انداز و ماموریت
"17:36  
  زیر بنیاد های مدیریت استراتژیک
 100%    
"02:00  
فصل سوم- تحلیل استراتژی (تحلیل خارج)

تحلیل محیط کلان و روش های تشخیص فرصت /تهدید، تحلیل صنعت و بررسی روش مایکل پورتر در تدوین استراتژی بر پایه ساختار صنعت و موقعیت یابی استراتژیک، تحلیل محیط رقابت و بررسی فاکتور های کلیدی موفقیت مباحث اصلی در این فصل میباشند.

  تحلیل محیط خارج،شناسایی، فرصت ها و تهدید ها
مشاهده
"11:25  
  راه های شناسایی فرصت ها
مشاهده
"11:35  
  محیط خارج-1
"11:10  
  محیط خارج-2
"11:12  
  محیط خارج-3
"10:01  
  محیط خارج-4
"06:21  
  پنج نیروی porter
"04:38  
  تهدید تازه واردان به صنعت
"09:46  
  رقابت در صنعت
"10:32  
  فشار رقابت-1
"10:47  
  فشار رقابت-2
"09:19  
  فشار خریداران-تامین کنندگان-قسمت اول
"06:16  
  فشار خریداران-تامین کنندگان-قسمت دوم
"11:27  
  کالای جایگزین
"06:24  
  استفاده از 5 نیروی portet
"11:55  
  فاکتور کلیدی موفقیت
"20:48  
  تحلیل خارج
 100%    
"02:00  
فصل چهارم- تحلیل استراتژی (تحلیل داخل)

در این فصل به مباحث منابع، قابلیت ها و شایستگی محوری و روش رابرت گرنت در ارزیابی منابع و تدوین استراتژی برپایه منابع (رویکرد منبع محور) خواهیم پرداخت.

  مقدمه فصل چهارم
مشاهده
"09:34  
  منابع و قابلیت ها-1
مشاهده
"09:19  
  منابع و قابلیت ها-2
"07:28  
  شایستگی محوری-1
"13:37  
  شایستگی محوری-2
مشاهده
"10:09  
  اهمیت استراتژیک
"10:39  
  تدوین استراتژی بر اساس رویکرد منبع محور
"15:15  
  تحلیل درون سازمان
 100%    
"01:00  
فصل پنجم- روش‌های تدوین استراتژی

در این فصل به بررسی روش‌های آرتور تامپسون، ماتریسSWOT و BCG خواهیم پرداخت.  روش آرتور تامپسون
مشاهده
"06:35  
  ماتریسSWOT
مشاهده
"10:34  
  روش BCG
"13:09  
  روش GE
"08:55  
  روش های تدوین استراتژی
 7.7%    
"01:00  
  پروژه میانی : بررسی مطالعه موردی شرکت مگنت (الزامی)
 92.3%    
"1200:00  
فصل ششم- استراتژی‌های عمومی سطح کسب و کار

در این فصل استراتژی های زیر بررسی خواهد شد:

استراتژی برتری هزینه، استراتژی تمایز، استراتژی یکپارچه و تمرکز، پیاده سازی استراتژی های عمومی پورتر

  مقدمه فصل ششم
مشاهده
"07:05  
  منابع مزیت رقابتی-1
"09:09  
  منابع مزیت رقابتی-2
"11:29  
  عوامل موثر بر هزینه-1
"10:47  
  عوامل موثر بر هزینه-2
"09:55  
  استراتژی رهبری هزینه
"09:46  
  ساختار سازمانی در استراتژی هایی که رهبری هزینه است، به چه صورت است؟
"04:08  
  استراتژی تمایز-1
"13:19  
  استراتژی تمایز-2
"09:34  
  استراتژی تمرکز
"08:34  
  استراتژی یکپارچه
"12:05  
  استراتژی های عمومی سطح کسب و کار
 100%    
"01:00  
فصل هفتم- استراتژی بنگاه مادر (استراتژی گروه)

تنوع سازی، ادغام روبه جلو و یا روبه عقب استراتژی رشد بیرونی، استراتژی رشد درونی، استراتژی همکارانه، استراتژی تغییر ساختار و....موضوعات اصلی مورد بحث در این فصل می باشند.

  مقدمه فصل هفتم
مشاهده
"08:35  
  اقدام رو به جلو یا عقب
"07:54  
  استراتژی رشد بیرونی-رشد درونی و همکارانه
"12:41  
  استراتژی تغییر ساختار
"05:30  
  خصوصیات بنگاه مادر
"13:15  
  استراتژی تنوع گرایی
"06:10  
  دلایل استراتژی تنوع گرایی
"06:24  
  اقدام عمودی
"13:59  
  استراتژی بنگاه مادر
 100%    
"01:00  
فصل هشتم- مقدمه‌ای بر پیاده‌سازی استراتژی و جمع‌بندی

در این فصل به بررسی مباحث مفاهیم اولیه در نگاه کاپلان و نورتن به پیاده سازی استراتژی، آشنایی با نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن خواهیم پرداخت.

  مفاهیم اولیه در پیاده سازی استراتژی-1
مشاهده
"10:33  
  مفاهیم اولیه در پیاده سازی استراتژی-2
"05:17  
  مفاهیم اولیه در پیاده سازی استراتژی-3
"11:18  
  مفاهیم اولیه در پیاده سازی استراتژی-4
"12:17  
  جمع بندی مباحث
"10:16  
  پیاده سازی استراتژی و جمع بندی
 100%    
"02:00  
پروژه نهایی

این بخش مربوط به پروژه نهایی دوره می باشد.

  بررسی مطالعه موردی شرکت ایران دارو (الزامی)
 100%    
"1200:00  

گواهینامه

آموزش مدیریت استراتژیک

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

در دوره مدیریت استراتژیک که یکی از مباحث مهم در مدیریت است، پس از اینکه با مفاهیم پایه‌ای مدیریت استراتژیک آشنا می‌شویم، در خواهیم یافت که چگونه افراد و شرکت‌های مختلف با پیاده‌سازی مراحل مدیریت استراتژیک به موفقیت می‌رسند و به این سوال جواب خواهیم داد که چگونه می‌توان موفقیت را ایجاد کرد.

چگونه با مدیریت استراتژیک می‌توان سود بیشتری داشت و از رقبا جلو زد؟

اگر در راه و روش موفقیت برندها و شرکت‌های بزرگ دنیا دقیق شویم، خواهیم دید که انتخاب استراتژی درست و ایجاد مزیت رقابتی یکی از اصلی‌ترین حربه‌های کسب و کارها در مسیر پیشرفتشان بوده است.

بر فرض مثال نام برند مک دونالد زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که اکثر فست‌فودها در تلاش بودند تا کیفیت غذایشان را بالا ببرند و خیلی از فست‌فودهای زنجیره‌ای نیز کیفیت بالایی را عرضه می‌کردند.

مک‌دونالد استراتژی  بلند مدت خود را فقط بر پایه کیفیت بالا یا سرعت سرویس‌دهی بالا پایه‌ریزی نکرد. یکی از ایده‌های خلاقانه مک‌دونالد، خرید  زمین بود. مدیران این شرکت با وام بانکی در مکان‌های کم رفت و آمد زمین‌های وسیعی خریداری می‌کردند و شعبه‌های جدیدشان را با هزینه‌های پایین‌تر در این محل‌ها افتتاح می‌کردند.

 این امر باعث می‌شد تا مردم بیشتری به آن محل سر بزنند، راه‌های بیشتری برای دسترسی به این شعبه‌ها کشیده می‌شد و در نتیجه قیمت زمین‌های مالکان مک‌دونالد افزایش پیدا می‌کرد و در واقع به جز سودی که از فروش محصولات نصیبشان می‌شد، از فروش زمین نیز کسب درآمد کردند.

مثال دیگری که در رابطه با مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژی سازمان‌ها می‌توان زد، شرکت مایکروسافت است. در آخرین دهه از قرن بیستم میلاد، مایکروسافت همگام با رقبایش برای کسب سهم بازار بزرگ‌تری از دنیای تکنولوژی آنلاین در رقابت بود.

ویندوز، اینترنت اکسپلورر و مجموعه نرم‌افزارهای آفیس، هر سه از مهم‌ترین محصولات مایکروسافت بودند که رقبای زیادی نیز داشتند. مایکروسافت در تمام کشورهای آفریقایی و کشورهای کم  بضاعت آسیایی تعداد بسیار زیادی کامپوتر دست دوم و یا کامپیوترهایی که عیب‌های جزئی داشتند را به صورت رایگان بین مردم توزیع کرد.

در نگاه اولیه این‌گونه به نظر می‌رسید که مایکروسافت کاری انسان دوستانه انجام داده و این کار مایکروسافت تحسین همگان را برانگیخت. اما پشت این حرکت انسان دوستانه مایکروسافت اهداف و استراتژی‌های دیگری نهفته بودند.

مایکروسافت بر روی تمامی این کامپیوترها به صورت پیش فرض، ویندوز، اینترنت اکسپلورر و مجموعه نرم‌افزارهای آفیس را نصب کرده بود.

این استراتژی مایکروسافت باعث شد تا با اینکه اینترنت اکسپلورر بهترین مرورگر نبود، سیستم‌عامل‌های بهتری نسبت به ویندوز در بازار وجود داشتند، و نرم‌افزارهای دیگری نیز بودند که می‌توانستید با آن‌ها کارهای اداری را انجام دهید، اما میلیون‌ها نفر به استفاده از محصولات مایکروسافت عادت کرده بودند و این باعث شد تا در وهله اول شرکت‌های رقیب به دلیل فروش پایین یکی یکی ورشکست شوند و در وهله دوم مایکروسافت توانست مشتریانی بالقوه برای خودش دست و پا کند تا اگر نسخه جدیدی از این محصولات را روانه بازار کرد، فروش بیشتری داشته باشد.

اما همیشه اینگونه نیست که استراتژی‌هایی که سازمان‌ها انتخاب می‌کنند موفق باشد و همچنین مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها باید به گونه‌ای باشد که پیاده‌سازی استراتژی شما توسط رقبایتان به آسانی ممکن نباشد.

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher آرش خلیلی نصر

آرش خليلی نصر، عضو هيأت علمی دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف هستند. ايشان سابقه پروژه‌های متعددی را در حوزه مديريت استراتژيك دارند و در صنايع گوناگون از قبيل صنعت بانكداری، پتروشيمی، سلامت، برق و ... تجارب درخشانی در تدوين و پياده‌سازی استراتژی دارند. 
ایشان، همكاري بسيار نزديكی با دانشمندان درجه اول و مطرح در اين حوزه مانند رابرت گرنت داشته و كتاب ايشان را به زبان فارسی برگردانده‌اند. همچنين به همكاری مشترك عملی با اساتيد برجسته ايرانی مانند دكتر علينقی مشايخی و دكتر محمدرضا آراستی پرداخته‌اند. 
دكتر خليلی نصر، جزو معدود مشاوران و مدرسان تاييد شده شركت فنلاندی QPR در ايران هستند و دانش پياده‌سازی نرم افزارهای مختلف در اين حوزه را به ايران وارد كرده‌اند. 
در دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف، ايشان درس پياده‌سازی استراتژی، تدوين استراتژی، سمينار مديريت استراتژيك (ويژه دانشجويان دكتری) و روش تحقيق را ارايه كرده‌اند. مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
کیوان آذربرزین 1403-01-23
دوره خوبی و جامع هست
آیدین حقایقی 1401-07-11
با توجه به قدیمی بودن دوره ، مطالب بسیار مفید و کاربردی و جامع بود و استاد کاملا با معلومات با فن بیان خوب
حسین جلیل دوست زنجانی 1400-10-26
بنام خدا. از این دوره واقعا لذت بردم. استاد مطالب را خیلی شیوا و روان بیا نمودند و از مثال های زیادی استفاده کردند. امیدوارم دوره تدوین استراتژی را نیز برگزار کنند. سپاسگزارم
حسین بختیاری 1400-09-29
حالا که دوره به پایان رسیده فرصت مناسبی‌ست تا نظرم را راجع به دوره عرض کنم. 1-در ابتدا به جز کیفیت صدای استاد بقیه ‌ی چیزها خوب نبود، عالی بود. صدا هم متاسفانه درست ضبط نشده و در مرحله تدوین هم صدای "هام محیط" حذف نشده. 2- استاد با سرعتی بسیار مناسب و مثالهایی بسیار زنده و کنونی به شرح مباحث پرداختند تا مسائل جا بیفتند. 3- در مرحله‌ی نسبت وزنی مباحث، میتواند دوباره بازنگری شود. بعضی از مسائل با اینکه بسیار مهم هستند زمان کافی پرداخته نمیشود و مباحث خوب جا نمی‌افتند مانند کارت های امتیازی متوازن کاپلان. 4-پیشنهاد میکنم به تیم مکتب خونه و استاد گرامی که این بحث را پایان نبرند و این را تبدیل به تخصص کنند با چندین دوره آموزشی سلسه‌وار از جمله مدل کسب و کار، طراحی بیزینس پلن و مباحثی که امروزه برای ساخت کسب و کار به آنها نیاز است. میتواند به مباحث ایجاد استارتاپ هم اندیشید. 5- توصیه میشود در طول دوره از کتابهایی که در این زمینه به دانشجوی دوره کمک میکند حتی المقدور معرفی شود و فقط به کتاب اصلی دوره اکتفا نشود. کتاب‌های بسیاری است که میتوان از آنها برای عمیقتر فهمیدن مباحث استفاده کرد که دانشجویان دوره از آن بی اطلاع هستند؛ به خصوص آنهایی که از رشته های دیگر قصد آموزش دوره را دارند. با تشکر از مکتب خونه برای فراهم کردن این شرایط برای آموزش با استانداردهای بالا
علیرضا ولی 1400-05-16
بسیار عالی ، ممنون از استاد بزرگوار ، ای کاش دوره ی پیاده سازی استراتژی هم اضافه بشه
محمود خوشمرام 1402-07-08
با سلام و خسته نباشید در دوره مدیریت استراتژیک ازمونها فقط یک سوال دارد که ذثدر صورت ارایه جواب غلط نمره ان ازمون صفر و با ارایه یک جواب درست نمره صد میشود که اصلا ملاک سنجش خوبی نیست
هاله ابراهیمی 1401-02-08
واقعا عالی بود. برای من مثل یک کلاس دانشگاه و حتی بیشتر یادگیری داشت و به دلیل مثال‌هایی که استاد می‌زدن میتونستی خیلی راحت و کاربردی مباحث رو روی کار خودت به اصطلاح map کنی. ممنون و خسته نباشید.
محمد دیبا 1399-05-17
دوره بسیار خوب و کاربردی سطح دوره بالاست و تمرین‌ها واقعاٌ تصحیح می‌شوند. برگزاری دوره جاری سازی استراتژی و دوره مدیریت استراتژیک شرکت‌های گروه هم با دکتر خلیلی نصر هم توصیه می شود کمی زمان بیشتری داشت بهتر بود.
مکتب‌خونه
همراه عزیز ممنون از نظر شما پیام شما به واحد مربوطه ارجاع داده خواهد شد
محمد نجفی 1403-04-28
سایت اعلامی از طرف استاد و همچنین کانال تلگرامی اعلامی فعال نمی باشد لطفا اگر کانل یا سکوئی جهت تبادل نظر یا استفاده از مطالب بروز شده است اعلام فرمائید
مکتب‌خونه
لطفا سوال خود را در تالار گفتگو مطرح نمائید تا منتور دوره بررسی های لازم را داشته باشند.
آرش نوبری 1402-07-25
- کیفیت صدای دوره ضعیف است - دوره در سطح دانشگاهی و برای آشنایی با مفاهیم و رویکرد کلی مدیریت استراتژیک کلاسیک مناسب است اما دوره علی رغم ارائه مثلهایی توسط مدرس، تئوری بوده و به اندازه کافی کاربردی نیست. در معرفی ابزار قابل استفاده برای مدیریت استراتژیک بهتر است نحوه اجرایی کردن این موارد در سطح سازمانی بیشتر تشریح شوند
مهدی ملائی 1402-07-12
امتیاز اصلی دوره این بود که نظم در ارایه مطالب وجود داشت و همچنین مطالب خوب و مفید برای مدیریت استرانژیک. اما بزرگترین عیب این دوره این است که به هیچ عنوان هیچگونه پاسخگویی در تصحیح پروژه های میان ترم و پایان ترم وجود ندارد و پس از تحویل پروژه های میان ترم و پایان ترم چندددین ماه تعلل و تاخیر در تحصحیح تمارین وجود داشت که اون هم یکی اومده یه نمره ای بی حساب و کتاب پرت کرده و رفته. کلا این دوره مناسب فردی است که فقط بدنبال محتوای دوره است نه رفع اشکال و جل تمارین و مدرک..
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ با سپاس از نظر شما، موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.
علی علیزاده 1403-04-04
زیاد جالب نبود کلمات انگلیسی پر تکرار در آموزش و مثال های پر تکرار کلیاز اشکالات این تدریس است اموزش باید به زبان فارسی باشد نه استفاده مدام از کلمات انگلیسی
امین رفیعی 1401-11-09
اصلا دوره خوبی نبود ، استاد که اصلا تمرینی تصحیح نکرد و مطالب دوره اکثرا انگلیسی بود . راضی نبودم
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ با سپاس از نظر شما، موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

چندین سال قبل یکی از کارخانه‌های تولید کنسرو ماهیِ تن، تصمیم گرفت تا از جانب بدن‌سازها سهم بازار بیشتری کسب کند. به همین دلیل استراتژی فروش محصولاتش را تا اندازه‌ای تغییر داد. این برند به این نتیجه رسیده بود که با وجود اینکه ماهیِ تن پروتئین بالایی دارد، تنها به این دلیل که ماهی در روغن قرار دارد، اقبال بدن‌سازها و ورزشکاران برای خرید این محصول پایین است،در نتیجه تصمیم گرفت تا دو محصول جدید نیز تولید کند. ماهیِ تن در آب و ماهیِ تن در روغن زیتون.

برای رسیدن به این سهم بازار نیز هزینه‌های تبلیغات بسیار زیادی متحمل شد. با اینکه پس از عرضه‌ی این نوع کنسروها به بازار فروشش به طرز چشم‌گیری بالا رفت، اما به این خاطر که تولید این محصول کار سختی نبود، رقبای آن برند نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به تولید کنسروهای ماهیِ تن در آب و ماهیِ تن در روغن زیتون نمودند و دوباره فروش همه‌ی برندها به حالت قبل بازگشت.

در واقع برند اولیه هزینه‌ی بسیار زیادی کرد، اما به دلیل انتخاب استراتژی نامناسب و مدیریت استراتژیک نامطلوب نتوانست آن‌طور که باید و شاید نتیجه‌ی فروش محصولات جدیدش را ببیند.

شما در آموزش مدیریت استراتژیک مکتب‌خونه، تمام مراحل مدیریت استراتژیک را در هشت فصل به طور کامل و جامع، همراه با دکتر آرش خلیلی نصر، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، خواهید آموخت.

 

صفحات پربازدید